Trendy

459 242 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

71 735 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

231 929 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016 Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané

Historické adresy

31.10.2001 - 15.11.2016 Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 78345
25.2.1993 - 31.10.2001 Senice na Hané, Nádražní 212

47672731

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 31.12.2014

CZ47672731

Datová schránka

ju8fjv4

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 549

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2012

61 155 500 Kč

Historické jmění

2.10.2002 - 30.11.2012

122 311 000 Kč

25.2.1993 - 2.10.2002

122 311 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litovel

Historické provozovny

18.3.1993 - 30.5.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 212, 783 45, Senice na Hané

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. září 2017 : Na základě splnění všech zákonných podmínek došlo k fúzi sloučením, kdy se společnost TT Parts, s.r.o., IČ: 483 94 041, sídlem: K Mrazírnám 1303/16, Hodolany, Olomouc, sloučila do Na základě splnění všech zákonných podmínek došlo k fúzi sloučením, kdy se společnost TT Parts, s.r.o., IČ: 483 94 041, sídlem: K Mrazírnám 1303/16, Hodolany, Olomouc, sloučila do ...společnosti PANAV, a.s., IČ:: 476 72 731, sídlem Nádražní 212, Senice na Hané. Fúzí sloučením tak společnost TT Parts, s.r.o. zanikla, a veškeré její jmění přešlo na nástupnickou společnost PANAV, a.s. Společnost PANAV, a.s. je tak právním nástupcem zaniklé společnosti TT Parts, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2016 : Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 27.06.2016 ve znění jeho dodatku č. 1 ze dne 29.06.2016 byla z rozdělované společnosti PANAV, a.s., IČO 476 72 731, se síd Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 27.06.2016 ve znění jeho dodatku č. 1 ze dne 29.06.2016 byla z rozdělované společnosti PANAV, a.s., IČO 476 72 731, se síd...lem Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané, odštěpena část jejího jmění a tato byla sloučena do nástupnické společnosti AML Aviation s.r.o., IČO 039 93 736, se sídlem třída Míru 2800, 530 02 Pardubice. zobrazit více skrýt více
 • 19. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. listopadu 2012 : V důsledku rozdělení odštěpením se z rozdělované společnosti PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731, odštěpila část jmění, která přešla na nás V důsledku rozdělení odštěpením se z rozdělované společnosti PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731, odštěpila část jmění, která přešla na nás...tupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 2012 : Na nástupnickou společnost PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731, přešla odštěpená část jmění z rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o., se s Na nástupnickou společnost PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731, přešla odštěpená část jmění z rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o., se s...ídlem Litovel - Unčovice 132, PSČ 784 01, IČ 48394041, a dále se z této rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o. odštěpila další část jmění, která přešla na druhou nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 2011 : Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předlož Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předlož...í tyto akcie podle § 1831 odst. 5 Obchodního zákoníku Společnosti. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tuto skutečnost lze prokázat potvrzením. Pověřeným obchodníkem s cennými papíry je společnost CYRPUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419 (dále jen "obchodník s cennými papíry"). Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník s cennými papíry po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle ustanovení § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po předání akcií Společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník s cennými papíry protiplnění poskytne podle ustanovení § 183m odst. 3 Obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 2011 : Výše protiplnění: Mimořádná valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle ustanovení § 183j odst. 6 Obchodního zákoníku za listinné kmenové a Výše protiplnění: Mimořádná valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle ustanovení § 183j odst. 6 Obchodního zákoníku za listinné kmenové a...kcie na majitele vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, bude poskytnuto protiplnění ve výši 305,66 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 26-03/11 ze dne 20. 10. 2011 vypracovaným Ing. Petrem Pelcem, Ph.D., znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na akcie a deriváty kapitálového trhu, cenné papíry a obchodování s nimi. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 2011 : Přechod akcií: Mimořádná valná hromada tímto rozhoduje, že se všechny ostatní akcie Společnosti, to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatn Přechod akcií: Mimořádná valná hromada tímto rozhoduje, že se všechny ostatní akcie Společnosti, to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatn...ích vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle ustanovení § 1831 odst. 3 Obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchohdního rejstříku provedeného podle ustanovení § 1831 odst. 1 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 2011 : Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti PANAV, a.s. se sídlem Nádražní 212, PSČ: 783 45 Senice na Hané, IČ: 476 72 731, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti PANAV, a.s. se sídlem Nádražní 212, PSČ: 783 45 Senice na Hané, IČ: 476 72 731, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského ...soudu v Ostravě pod sp. zn. B 549, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie společnosti PANAV, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti, společnost KOVOTEK, s.r.o., se sídlem Unčovice 132, PSČ: 784 01 Litovel, IČ: 483 94 041, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 6224 (dále jen "hlavní akcionář").Toto určení hlavního akcionáře se zakládá na skutečnosti, že podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě hlavní akcionář vlastní ve Společnosti listinné kmenové akcie na majitele, a to 118 399 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,80% základního kapitálu Společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve Společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 15. odst. 1. stanov Společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií (akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč = 1 hlas), je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu Společnosti, to jest 96,8%. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 2011 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5. 12. 2011 o přechodu všech ostatních akcií společnosti PANAV, a.s. se sídlem Nádražní 212, PSČ: 783 45 Senice na Hané, IČ: 476 72 731, zap Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5. 12. 2011 o přechodu všech ostatních akcií společnosti PANAV, a.s. se sídlem Nádražní 212, PSČ: 783 45 Senice na Hané, IČ: 476 72 731, zap...saná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 549 (dále jen "Společnost"), na osobu hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada Společnosti, přijala dne pátého prosince roku dvoutisícího jedenáctého (5.12.2011) na místě samém, v místě konání valné hromady v zasedací místnosti v sídle Společnosti na adrese Senice na Hané, Nádražní 212, okres Olomouc, svými usneseními tato rozhodnutí: zobrazit více skrýt více
 • 25. února 1993 : Den vzniku: 25. února 1993.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2014 - 15. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 19. srpna 2014 - 15. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. srpna 1999 - 2. října 2002 : Akcie: Akcie nemají charakter veřejně obchodovatelných papírů -nejsou veřejně obchodovatelné.
 • 22. března 1994 - 9. srpna 1999 : Akcie: Akcie mají charakter veřejně obchodovatelných papírů.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů