Trendy

5 765 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

3 385 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

4 184 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 30.4.2009 Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062

Historické adresy

17.7.2008 - 30.4.2009 Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
24.11.2005 - 17.7.2008 Praha - Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062
1.4.1993 - 24.11.2005 Bruntál, Zahradní 46

47672811

DIČ

od 15.5.2014

CZ47672811

1.4.1993 - 28.5.2013

CZ47672811

Datum vzniku

1. dubna 1993

Datová schránka

ns2eevi

Historické názvy

1.4.1993 - 1.12.1993

Hydrometalurgické závody Bruntál, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 600

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.6.2008

104 191 752 Kč

Historické jmění

19.4.2001 - 26.6.2008

363 459 600 Kč

1.4.1993 - 19.4.2001

403 844 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

7.4.1994 - 7.10.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Zahradní 1442/46, 792 01, Bruntál

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. července 2007 : d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (do d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (do...savadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bue připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od data přechodu, resp. od splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře, má-li v držení listinné akcie.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 : c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním... ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 607,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno série 03 o jmenovité hodnotě 900,- Kč emitovanou společností HMZ, a.s. ve výši 6.070,- Kč za jednu kmenovou listinnosu akcii na jméno série 02 o jmenovité hodnotě 9.000,- Kč emitovanou společností HMZ, a.s. a ve výši 607.000,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno série 01 o jmenovité hodnotě 900.000,-Kč emitovanou společností HMZ, a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070328 ze dne 28. března 2007 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 18600, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, dále jen "znalec". Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty).Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 : b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlast b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlast...nictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 1 st Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street Douglas, Isle of Man, 1 MI 2SH, registrační číslo 075536C. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "datum přechodu akcií"). zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 : Dne 20. března 2007 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HMZ, a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i, odst. 1 zákon Dne 20. března 2007 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HMZ, a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i, odst. 1 zákon...a č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.Česká národní banka ve svém rozhodnutí č.j. Sp/544/122/2007 2007/6625/540 ze dne 20.4.2007 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za níže uvedenou cenu.Z uvedeného vyplývá, že společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 358.753.500,-Kč, což představuje podíl 98,71% na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HMZ, a.s. a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujícího zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 : Hlavní akcionář je vlastníkem:- 350 ks listinných akcií série 01 emitovaných společností HMZ, a.s. ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 900.000,-Kč vydaných jako:- hro Hlavní akcionář je vlastníkem:- 350 ks listinných akcií série 01 emitovaných společností HMZ, a.s. ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 900.000,-Kč vydaných jako:- hro...madná listina č. 00001 nahrazující celkem 350 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 00001-000350,- 4.481 ks listinných akcií série 02 emitovaných společností HMZ, a.s. ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 9.000,-Kč vydaných jako:- hromadná listina č. 000002 nahrazující celkem 3.917 ks jednotlivých akcií 000577-004493,- hromadná listina č. 000005 nahrazující celkem 564 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 000021-000164, 000170-000576, 000006-000018,- 3.805 ks listinných akcií série 03 emitovaných společností HMZ, a.s. ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 900,-Kč vydaných jako:- hromadná listina č. 000003 nahrazující celkem 3.456 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 000389-003844,- hromadná listina č. 000006 nahrazující celkem 349 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií 000005-000049, 000052-000355. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti HMZ, a.s., se sídlem: Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062, IČ 47672811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, Mimořádná valná hromada společnosti HMZ, a.s., se sídlem: Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14062, IČ 47672811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,... vložka 10435 schválila dne 18.6.2007 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti HMZ, a.s. je společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 1 st Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street Douglas, Isle of Man, 1 MI 2SH, registrační číslo 075536C (dále jen "hlavní akcionář" či "TELOR INTERNATIONAL LIMITED"). zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2004 : Omezení převoditelností akcií:Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
 • 19. dubna 2001 : Dne 22.9.2000 byla uzavřena smlouva o prodeji podniku podleustanovení § 476 a násl. obchodního zákoníku, která nabylaúčinnosti dne 29.9.2000. Nabyvatelem podniku se stala obchodnís Dne 22.9.2000 byla uzavřena smlouva o prodeji podniku podleustanovení § 476 a násl. obchodního zákoníku, která nabylaúčinnosti dne 29.9.2000. Nabyvatelem podniku se stala obchodnís...polečnost OSRAM Bruntál spol. s r.o., se sídlem Zahradní1442/46, 792 01 Bruntál, IČ 25863321. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 : Na základě valné hromady společnosti konané dne 3.6.1997 veznění usnesení valné hromady společnosti ze dne 3.5.2000 snižujese základní jmění společnosti o 40.384.400,- Kč (slovy:čt Na základě valné hromady společnosti konané dne 3.6.1997 veznění usnesení valné hromady společnosti ze dne 3.5.2000 snižujese základní jmění společnosti o 40.384.400,- Kč (slovy:čt...yřicetmiliónůtřistaosmdesátčtyřitisíc čtyřista korun českých)z původní hodnoty základního jmění 403.844.000,- Kč (slovy:čtyřistatřimiliónyosmsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých) nanovou hodnotu základního jmění ve výši 363.459.600,- Kč (slovy:Třistašedesáttřimiliónyčtyřistapadesátdevěttisíc korun českých)z důvodů krytí ztráty společnosti za rok 1996, a to sníženímjmenovité hodnoty všech vydaných akcií o 100,- Kč (slovy:jednosto korun českých) z původní hodnoty 1.000,- Kč (slovy:jedentisíc korun českých) na novou hodnotu 900,- Kč (slovy:devětset korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1993 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, S Způsob založení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, S...enovážné nám. 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. ledna 2008 - 26. června 2008 : Základní kapitál společnosti HMZ, a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 476 72 811, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, v oddíle B, v... ložka 10435 se snižuje o částku 259.267.848,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě šedesát sedm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má přebytek vlastních finančních zdrojů a pro zachování koncepce celkového fungování společnosti nepotřebuje tak vysoký základní kapitál.Snížení základního kaptálu o částku 259.267.848,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě šedesát sedm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých), bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že- u akcií s jmenovitou hodnotou 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), bude jmenovitá hodnota těchto akcií snížena na 258.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát osm tisíc korun českých)- u akcií s jmenovitou hodnotou 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) bude jmenovitá hodnota těchto akcií snížena na 2.580,- Kč (slovy: dva tisíce pět set osmdesát korun českých)- u akcií s jmenovitou hodnotou 900,- Kč (slovy: devě set korun českých), bude jmenovitá hodnota těchto akcií snížena na 258,- Kč (slovy: dvě stě padesát osm korun českých).Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno výměnou dosavadních listinných akcií za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnou, tedy- akcie s jmenovitou hodnotou 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), budou vyměněny za akcie s jmenovitou hodnotou 258.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát osm tisíc korun českých)- akcie s jmenovitou hodnotou 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) budou vyměněny za akcie s jmenovitou hodnotou 2.580,- Kč (slovy: dva tisíce pět set osmdesát korun českých)- a akcie s jmenovitou hodnotou 900,- Kč (slovy: devě set korun českých) budou vyměněny za akcie s jmenovitou hodnotou 258,- Kč (slovy: dvě stě padesát osm korun českých).Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za akcie s nižší nominální hodnotou činí 30 dnů ode dne provedení zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty k předložení listinných akcií k výměně za akcie s nižší nominální hodnotou bude akcionáři sdělen způsobem určeným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady, tedy bude akcionář o počátku běhu lhůty k předložení listinných akcií vyrozuměn písemnou výzvou zaslanou na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení akcií akcionářem společnosti za účelem výměny za akcie s nižší nominální hodnotou, tak, že- na každou akcii s jmenovitou hodnotou 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), bude vyplacena částka 258.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát osm tisíc korun českých)- na každou akcii s jmenovitou hodnotou 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) bude vyplacena částka 2.580,- Kč (slovy: dva tisíce pět set osmdesát korun českých)- na každou akcii s jmenovitou hodnotou 900,- Kč (slovy: devě set korun českých) bude vyplacena částka 258,- Kč (slovy: dvě stě padesát osm korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů