3 295 781 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

243 474 tis. Kč

Zisk za rok 2009

2 020 473 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

3.3.2010 - 1.1.2011 Ostrava - Kunčice, Vratimovská 707, PSČ 70700
29.5.2002 - 3.3.2010 Ostrava - Kunčice, Vratimovská ul., čp. 707, PSČ 70700
13.4.1993 - 29.5.2002 Ostrava-Kunčice, ul. Vratimovská

47673125

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 1.1.2011

CZ47673125

Datum vzniku

13. dubna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2011

Historické názvy

29.9.1998 - 1.1.2011

Hayes Lemmerz Autokola, a.s.

2.11.1994 - 29.9.1998

Hayes Wheels Autokola NH, a.s.

13.4.1993 - 2.11.1994

AUTOKOLA NOVÁ HUŤ, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 586

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.5.2002 - 1.1.2011

1 206 100 000 Kč

14.4.1999 - 29.5.2002

1 206 100 000 Kč

3.4.1997 - 14.4.1999

684 510 000 Kč

16.12.1993 - 3.4.1997

525 600 000 Kč

13.4.1993 - 16.12.1993

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2011 - 1. ledna 2011 : Společnost Hayes Lemmerz Autokola, a.s. zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společnostmi (i) Hayes Lemmerz Czech Holdings, s.r.o., IČ 28521030, se sídlem Praha 1, Platnéřská 19... 1/4, PSČ 11000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147657 a (ii) Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o., IČ 25823621, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 704, PSČ 71900, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19348 do nástupnické společnosti Hayes Lemmerz Czech, s.r.o. Obchodní jmění společnosti Hayes Lemmerz Autokola, a.s. včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů přešlo ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost Hayes Lemmerz Czech, s.r.o., se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 707, PSČ 70700. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2002 - 1. ledna 2011 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie společnosti mohou být akcionářem prodány, převedeny,přenechány, nebo postoupeny pouze s předchozím souhlasempředstavenstva společnosti ... a za podmínek dle článku 4.4. stanovspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1998 - 14. dubna 1999 : Valná hromada, která se konala dne 17. 12. 1997 přijala totousnesení:
 • 29. září 1998 - 14. dubna 1999 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 521.590.000,-Kč(slovy: pět set dvacet jedna miliónů pět set devadesát tisíckorun českých), t. j. na výslednou částku 1.206.100.000,-Kč, ato ... upsáním nových akcií v počtu 521 590 kusů, znějících na jménopo 1.000,-Kč jmenovité hodnoty. Akcie budou vydány v listinnépodobě. Představenstvo společnosti vydá hromadnou akciinahrazující 521 590 kusů akcií. Požádá-li majitel hromadné akcieo její výměnu za jednotlivé akcie, představenstvo zajistí jejichvydání do 3 měsíců od takovéto žádosti majitele hromadné akcie.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1998 - 14. dubna 1999 : Přednostní právo na upsání nových akcií je vyloučeno pro všechnyakcionáře, a to vzhledem ke skutečnosti, že v případě úpisuakcií s využitím přednostního práva musí být uveřejněnain... formace o přednostním právu. Uveřejnění informace opřednostním právu v případě společnosti s dvěma akcionáři sejeví nadbytečným a společnosti by bezdůvodně vznikly nákladyspojené s takovýmto uveřejněním. Nadto by došlo ke zdžení přiupisování a splácení nově vydaných akcií v době, kdy společnostpotřebuje další finanční prostředky na realizaci svýchobchodních plánů. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1998 - 14. dubna 1999 : Všechny nově vydávané akcie budou upsány na základě dohodyakcionářů podle § 205 obchodního zákoníka. Akcionáři sedohodnou, že akcionář Hayes Wheels International, Inc. aakcionář Ha... yes Wheels, S. P. A. se nebudou podílet na zvýšenízákladního jmění a že všechny nové akcie, t.j. 521 590 kusůakcií na jméno v úhrné částce 521.590.000,-Kč budou upsányspolečností Hayes Lemmerz Holding GmbH, se sídlem Ladestrasse,Königswinter 53639, Německo. zobrazit více skrýt více
 • 29. září 1998 - 14. dubna 1999 : Upisování akcií se uskuteční v kancelářích firmy ALTHEIMER &GRAY, Pletařská 4, Praha 1 ve lhůtě 35 dnů ode dne právní mociusnesení příslušného obchodního soudu o povolení zápisu t... ohotousnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. Emisní kurs upisované akcie činí 1.000,-Kčza jednu akcii. Splečnost Hayes Lemmerz Holding GmbH upíše akciepeněžitým vkladem ve výši 521.590.000,-Kč, který uhradí v plnévýši na účet společnosti č. 12 247/5400 vedený u ABN AMRO BankN.V., pobočka Brno, a to nejpozději do 15 dnů od podpisu dohodyakcionářů dle § 205 obch. zákoníka. zobrazit více skrýt více
 • 3. dubna 1997 - 14. dubna 1999 : Akcie: všechny akcie jsou kmenové.
 • 18. prosince 1996 - 14. dubna 1999 : b) Stávající akcionář Nová Huť, a.s. se vzdává svéhopřednostního práva upsat část nových akcií společnosti v rozsahusvého podílu na základním jmění společnosti.
 • 18. prosince 1996 - 14. dubna 1999 : a) základní jmění společnosti se zvyšuje o 158 910 000,- Kč(slovy stopadesátosmmiliónůdevětsetdesettisíc korun českých),t.j. na výslednou částku 684 510 000,- Kč, a to upsáním nový... chakcií v počtu 158910 kusů, znějících na jméno po 1 000,- Kčjmenovité hodnoty. Akcie budou vydány v listinné podobě.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1996 - 14. dubna 1999 : Valná hromada společnosti Hayes Wheels Autokola NH, a.s. přijaladne 20. září 1996 následující usnesení:
 • 18. prosince 1996 - 14. dubna 1999 : d) Základní jmění bude zvýšeno bez využití přednostního právaakcionáře Nová Huť, a.s. a akcionáře Hayes Wheels International,Inc. a všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty záje... mci HayesWheels, SpA se sídlem Via Roma 200, 25020 Dello (Brescia),Itálie, který upíše všech 158910 kusů akcií na jméno v úhrnéčástce 158 910 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1996 - 14. dubna 1999 : d) Upisování akcií se uskuteční v kancelářích firmy ALTHEIMER aGRAY, Platnéřská 4, Praha 1 ve lhůtě do 15 dnů ode dne právnímoci usnesení příslušného obchodního soudu o povolení zá... pisutohoto zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. Emisní kurs upisované akcie činí 1 000,- Kč za jednuakcii. Akcionář Hayes Wheels, SpA upíše akcie peněžitým vklademve výši 158 910 000,- Kč, který uhradí v plné výši na účetspolečnosti č. 12 247/5400 vedený u Amro Bank N.V., pobočkaPraha, a to nejpozději v den upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 1996 - 14. dubna 1999 : c) Stávající akcionář Hayes Wheels International, Inc. se vzdávásvého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti vrozsahu svého podílu na základním jmění společnosti.
posunout dolů