Základní údaje

Sídlo

od 23.6.2015 Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Historické adresy

21.7.2014 - 23.6.2015 náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno
23.1.2012 - 21.7.2014 Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 11000
5.1.2005 - 23.1.2012 Velichovky, Jaroměřská 100, PSČ 55211
15.5.2002 - 5.1.2005 Havířov-Město, Tesařská 2, PSČ 73601
9.7.1997 - 15.5.2002 Havířov-Město, Tesařská 2
14.5.1993 - 9.7.1997 Havířov, Dlouhá 46

47673206

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

14. května 1993

Datová schránka

3gqf7h2

Historické názvy

17.6.2015 - 23.6.2015

GUN PRO Advisors a.s.

20.5.2015 - 17.6.2015

GUN PRO Advisors a.s.

9.4.2015 - 20.5.2015

GUN PRO Advisors a.s.

28.2.2012 - 9.4.2015

Amidea, a.s.

24.2.2015 - 9.4.2015

Amidea, a.s.

12.2.2015 - 24.2.2015

Amidea, a.s.

14.5.1993 - 28.2.2012

SARF a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 615

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.2.2012

20 000 000 Kč

Historické jmění

16.6.2000 - 28.2.2012

12 000 000 Kč

12.2.1999 - 16.6.2000

3 000 000 Kč

2.12.1998 - 12.2.1999

1 000 000 Kč

14.5.1993 - 2.12.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. července 2014 - 24. února 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 21. července 2014 - 24. února 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 13. února 2012 - 28. února 2012 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání disponibilních... peněžních zdrojů pro další rozvoj společnosti a její posílení na trhu.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 8.000.000,- (slovy: osm milionů korun českých), tedy z výše Kč 12.000.000,- (slovy: dvanáct milionů korun českých) na novou výši Kč 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 800 (slovy: osm set) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nového druhu se nevydávají.d) Akcie budou upsány peněžitými vklady níže uvedeného, předem určeného zájemce.e) Akcionář společnosti, společnost JET IMPERA, a.s., jednající panem Ing. Jaromírem Benešem, se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdal přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, tj. úpisu 800 kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- (slovy: deseti tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem.f) Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 800 (slovy: osmi set) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, obchodní společnosti JET IMPERA, a.s.g) Předem určený zájemce bude akcie upisovat peněžitými vklady za emisní kurs, který bude roven jejich jmenovité hodnotě.h) Předem určený zájemce, obchodní společnost JET IMPERA, a.s., bude upisovat akcie dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit dvacet dnů a počíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli nejpozději do tří dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Emisní kurs nově upsaných akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, bude splacen tak, že 100% emisního kursu upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do dvou týdnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Emisní kurs upsaných akcií bude upisovatel splácet na bankovní účet společnosti č. 107-1520390297/0100, vedený Komerční bankou, a.s.j) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude učiněn zápis do listiny upisovatelů a místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1999 - 15. května 2002 : Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody dle ust.§ 205 obchodního zákoníku.
 • 29. dubna 1999 - 15. května 2002 : Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akciína účet společnosti vedený u IPB, a.s. Havířov číslo101328566/5100 do deseti (10) měsíců po upsání akcií.
 • 29. dubna 1999 - 15. května 2002 : Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva: - - -Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti,lhůta pro výkon přednostního práva činí třicet dnů a jejíp... očátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta třiceti dnůpočíná běžet dnem náledujícím po dni, kdy uplynula lhůta propotřebnou informaci uveřejněnou způsobem ve smyslu § 184 odst. 4obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) můžeakcionář upsat tři akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Zvýšenízákladního jmění o výše uvedenou částku s využitím přednostníhopráva bude provedeno upsáním 900 ks kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč,slovy: desettisíc korun českých s emisním kursem upisovanýchackií 9,000.000,- Kč (slovy: devětmiliónů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1999 - 15. května 2002 : Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorun českých;
 • 29. dubna 1999 - 15. května 2002 : Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedenoupsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: desettisí... ckorun českých; zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1999 - 15. května 2002 : Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 3.3.1999 základníjmění společnosti se zvyšuje o 9,000.000,- Kč, slovy:devětmiliónů korun českých, tedy z částky 3,000.000,- Kč, slovy:tři... milióny korun českých na částku 12,000.000,- Kč, slovy:dvanáctmiliónů korun českých;Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1998 - 15. května 2002 : Valná hromada společnosti ze dne 29.9.1997 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o 2.000.000,-Kč.Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští.-Zv... ýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedenoupsáním 200 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, slovy: desettisíckorun českých;-Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,-Kč, slovy: deset tisíckorun českých;-Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva:Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti,lhůta pro výkon přednostního práva činí patnáct dnů a jejípočátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta patnácti dnůpočíná běžet dnem následujícím po dni, kdy uplynula lhůta propotřebnou informaci uveřejněnou způsobem ve smyslu § 184 odst. 4obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) můžeakcionář upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Zvýšenízákladního jmění o výše uvedenou částku s využitím přednostníhopráva bude provedeno upsáním 200 ks kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-K,slovy: desettisíc korun českých s emisním kursem upisovanýchakcií 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých).-Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akciína účet společnosti vedený u IPB, a.s. Havířov číslo101328566/5100 bezprostředně po upsání akcií.-Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody dleust. § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů