Základní údaje

Historické adresy

8.4.1999 - 6.4.2013 Frýdek - Místek, Kostíkovo nám. 646, PSČ 73801
18.8.1994 - 8.4.1999 Ostrava, Masná 1, PSČ 70039
5.10.1993 - 18.8.1994 Bohumín, Bezručova 300, PSČ 73593

47673753

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

5. října 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

6. dubna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

6. dubna 2013

Historické názvy

14.2.2003 - 6.4.2013

Moravskočeská investiční společnost, a.s. "v likvidaci"

5.10.1993 - 14.2.2003

Moravskočeská investiční společnost, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 618

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.10.1993 - 6.4.2013

3 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 6. dubna 2013 - 6. dubna 2013 : Vymazává se ke dni právní moci z obchodního rejstříku Moravskočeská investiční společnost, a.s. " v likvidaci ", Frýdek-Místek, Kostíkovo nám. 646, PSČ 738 01, IČ 476 73 753 včetně... všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu:K výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo na základě návrhu likvidátora po zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 2012 - 6. dubna 2013 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 24 Cm 92/2010-7 ze dne 3.1.2012, které nabylo právní moci dne 11.2.2012, byl jmenován likvidátor společnosti.
 • 28. června 2010 - 6. dubna 2013 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 78/2009-43 ze dne 13.4.2010 byl likvidátor Ing. Václav Khyn odvolán z funkce likvidátora.
 • 15. června 2005 - 6. dubna 2013 : Právní důvod zrušení společnosti:Obchodní společnost byla zrušena na základě usnesení Krajskéhosoudu v Ostravě ze dne 2.12.2002 č.j. 29 Cm 11/98-71.
 • 29. října 1999 - 6. dubna 2013 : Dne 26.5.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.1998 bylauzavřena smlouva o prodeji podniku mezi společnostíMoravskočeský investiční společnost a.s. jako prodávajícím aspolečností ... MCI HOLDING a.s. se sídlem Ostrava 1, Masná 4, PSČ700 39, IČO 47673354 jako kupujícím. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : 5. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodníhorejstříku. Upisování akcií bude probíhat v pracovní dny od 8.0... 0hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : 6. Emisní kurs jedné akcie činí jak pro upisování akcií svyužitím přednostního práva, tak pro upisování bez přednostníhopráva, 100% nominální hodnoty upisované akcie, tj. 90.000,- ... Kč.Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen v plné výši do 7 dnůode dne upsání akcií, a to na účet 13917002/7920, vedený veFORESBANK, a.s., pobočka Frýdek - Místek. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : Valná hromada společnosti dne 4.11.1996 rozhodla o zvýšenízákladního jmění.
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : Jednání:Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předsedapředstavenstva nebo společně dva členové představenstva.
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,mohou být upsány na základě dohody všech akcionářů podle ust.§ 205 obchodního zákoníku. Pokud nebude taková dohoda akci... onářůpodle ust. § 205 obchodního zákoníku uzavřena do 10 dnů ode dne,kdy zanikne přednostní právo akcionářů k úpisu nových akcií,budou všechny zbylé akcie nabídnuty jednotlivě stávajícímakcionářům, a to v sestupném pořadí od akcionáře s nejvyššímpočtem akcií. Tito akcionáři mohou nabídnuté akcie upsat velhůtě 2 dnů ode dne učinění nabídky. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : 3. Dosavadní akcionáři mají v souladu s ust. § 204a odst. 1 až 4obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akciespolečnosti, a to v poměru jedné dosavadní akcie za jednu novou... akcii o nominální hodnotě 90.000,- Kč. Toto své právo musídosavadní akcionář uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne,následujícím po dni, v němž mu představenstvo společnosti doručíinformaci o možnosti využít přednostní právo k úpisu akcií.Přednostní právo k úpisu akcií zaniká uplynutím lhůty, stanovenépro jeho vykonání. Přednostní právo je samostatně převoditelnéode dne, kdy bylo usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění zapsáno do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem prouplatnění přednostního práva je den, následující po dni, v němžbyla akcionáři doručena písemná informace o možnosti uplatnitpřednostní právo k úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno emisí 300 kusůkmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, onominální hodnotě každé z nich ve výši 90.000,- Kč.
 • 8. dubna 1999 - 6. dubna 2013 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše3.000.000,- Kč na novou výši 30.000.000,- Kč. Upisování akciínad tuto částku se nepřipouští.
 • 14. února 2003 - 15. června 2005 : Právní důvod zrušení společnosti:Obchodní společnost byla zrušena na základě usnesení Krajskéhosoudu v Ostravě ze dne 2.12.2002 č.j. 29 Cm 11/98-71 s tím, želikvidátorem společnost... i byl soudem jmenován Ing. VladimírKubálek. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 1998 - 26. července 2001 : Rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 101/24877/1997 ze dne19.3.1993 byla v souladu s ust. § § 37 odst. 1 písm. c), 37dodst. 2 zák.č. 248/92 Sb. zavedena ke dni 20.3.1997 nucená... správa ve společnosti Moravskočeská investiční společnost,a.s. s tím, že činnost společnosti byla citovaným rozhodnutímomezena a spočívá ve zdržení se jakéhokoli nakládání s majetkempodílového fondu Bonus, Moravskočeské investiční společnosti,a.s..Nucený správce:Ing. Zdeňka Doušková r.č. 555809/0285bytem Praha, Ostromečská 1383/14 zobrazit více skrýt více
posunout dolů