53 952 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-8 732 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

87 007 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

11.9.2002 - 1.12.2011 Praha 8, Pernerova 502/52, PSČ 18607
5.4.2002 - 11.9.2002 Věrovany č.p. 94, PSČ 78376
1.11.1993 - 5.4.2002 okr. Olomouc, Věrovany, PSČ 78376

47674504

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1993 - 1.12.2011

CZ47674504

Datum vzniku

1. listopadu 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2011

Historické názvy

11.9.2002 - 1.12.2011

FISPOL a.s.

1.11.1993 - 11.9.2002

Veterinární asanační ústav Věrovany, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 671

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.4.2002 - 1.12.2011

50 032 564 Kč

1.11.1993 - 5.4.2002

103 802 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2011 - 1. prosince 2011 : Vymazává se obchodní společnost FISPOL a.s., se sídlem Praha 8, Pernerova 502/52, PSČ 186 07, IČ: 476 74 504 z obchodního rejstříku. Obchodní společnost FISPOL a.s., se sídlem Prah... a 8, Pernerova 502/52, PSČ 186 07, IČ: 476 74 504 zanikla fúzí sloučením s obchodní společností KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 767 17, IČ: 269 50 545, jako nástupnickou společností. Jmění zanikající obchodní společnosti FISPOL a.s., se sídlem Praha 8, Pernerova 502/52, PSČ 186 07, IČ: 476 74 504 přešlo v důsledku fúze sloučením na nástupnickou obchodní společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem Kroměříž, Skopalíkova 2385, PSČ 767 17, IČ: 269 50 545. zobrazit více skrýt více
  • 20. listopadu 2009 - 1. prosince 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti FISPOL a.s., dne 23.10.2009 jednomyslně schválila přechod akcií společnosti FISPOL a.s. ve vlastnictví ostatních akckonářů společnosti na hlavní... ho akcionáře.Hlavním akcionářem je společnost REGA Přerov a.s., se sídlem Přerov I - Město, Dr. Skaláka 1459/7, zapsána v OR vedeném KS Ostrava, oddí B, vložka 20, IČ 00533858, která vlastní 101 599 ks akcií z celkového počtu 103 802 vydaných akcií, což činí 97,88% podílu na základním kapitálu společnosti.Výše schváleného protiplnění určeného podle § 183j odst. 6, obch.zák. činí 178,-Kč za každou nekotovanou akcii společnosti znějící na majitele, vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 482,-Kč. Protiplnění bylo určeno znaleckým posudkem č. 218-18/2009 soudního znalce Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, vypracovaným ke dni 14.9.2009.Lhůta pro poskytnutí protiplnění:a) dosavadní vlastníci listinných akcií předloží společnosti do 30-ti dnů po přechodu vlastnického práva své akcie, přičemž přechod vlastnického práva nastává podle § 183l odst. 3 obch.zák. uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. V době prodlení nemohou dosavadní vlastníci akcií požadovat protiplnění podle §183m obch.zák.b) Obchodník s cennými papíry společnost FINANCE Zlín a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v bodě a) tohoto usnesení.c) Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie do 1 měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společnosti, která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák. zobrazit více skrýt více
  • 2. listopadu 2009 - 1. prosince 2011 : Dne 29.6.2009 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností FISPOl a.s., IČ 47674504, jako prodávajícím, a společností KRODOS SERVIS a.s., IČ 26950545, jako kupují... cím, jejímž předmětem je prodej části podniku prodávajícího tvořený areálem garáží v Kroměříži, na adrese Skopalíkova 2385, tvořící samostatnou organizační slložku. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2001 - 1. prosince 2011 : Základní kapitál nebude snížen pod jeho výši stanovenou v § 162odst. 3 obch. zákoníku a nebude zhoršena dobytnost pohledávekvěřitelů, neboť společnost nemá ke dni přijetí tohoto us... nesenížádné pohledávky věřitelů po splatnosti. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2001 - 1. prosince 2011 : S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženotak, že o tuto částku bude v účetnictví společnosti poníženaztráta, která je vedena na účtu číslo 429 - neuhrazená z... trátaminulých let a zároveň bude o tuto částku odpovídající sníženízákladního kapitálu upravena hodnota účtu č. 411 - základníkapitál. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2001 - 1. prosince 2011 : c) důvodem snížení základního kapitálu je:výlučně úhrada ztráty na hospodaření společnosti Veterinárníasanační ústav Věrovany, a.s.
  • 1. května 2001 - 1. prosince 2011 : b) způsob snížení základního kapitálu:byl zvolen ve formě snížení jmenovité hodnoty akcií podle § 213a, obch. zákoníku s tím, že jmenovitá hodnota akcií společnostise sníží poměrně... u všech akcií společnosti, a to z původní výšejmenovité hodnoty akcie 1.000,- Kč na novou výši jmenovitéhodnoty 1 akcie: 482,- Kč zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2001 - 1. prosince 2011 : Usnesení mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu:a) snížení základního kapitálu je v rozsahu: 53,769.436,- Kč způvodní výše základního kapitálu: 103,802.000,- Kč na n... ovouhodnotu základního kapitálu ve výši: 50,032.564,- Kč zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 1993 - 1. prosince 2011 : Zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod.zákoníku a jediným zakladatelem společnosti je Pozemkovýfond ČR se sídlem v Praze.
posunout dolů