Trendy

346 726 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 077 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 577 048 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.7.2014 Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Historické adresy

26.10.2011 - 2.7.2014 Přerov - Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 75002
28.8.2001 - 26.10.2011 Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov
10.11.1997 - 28.8.2001 Přerov, Šířava 21, PSČ 75002
1.11.1993 - 10.11.1997 Přerov, Šířava 21, PSČ 75000

47674521

DIČ

od 1.11.1993

CZ47674521

Datová schránka

jfyvg6t

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 675

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.3.2015

1 012 665 000 Kč

Historické jmění

13.1.2015 - 26.3.2015

999 803 000 Kč

2.7.2014 - 13.1.2015

989 803 000 Kč

20.11.2010 - 2.7.2014

989 803 000 Kč

17.8.2010 - 20.11.2010

862 002 000 Kč

13.3.2002 - 17.8.2010

862 002 000 Kč

25.5.1998 - 13.3.2002

697 503 000 Kč

6.5.1996 - 25.5.1998

576 057 000 Kč

1.11.1993 - 6.5.1996

527 171 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

278151073 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.9.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Šířava 482/21, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

... více provozoven (celkem 27) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. června 2017 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 12.5.2017 pověřila představenstvo společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 511 a násl. zák. č. 90/2012 S Řádná valná hromada společnosti konaná dne 12.5.2017 pověřila představenstvo společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 511 a násl. zák. č. 90/2012 S...b., o obchodních společnostech a družstvech, takto: "Představenstvo společnosti je oprávněno za podmínek určených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti zvýšit základní kapitál upisováním nových kmenových akcií s tím, že emisní kurs akcií bude splácen peněžitými vklady, nebo nepeněžitými vklady hospodářsky využitelnými ke vztahu k předmětu podnikání společnosti, nejvýše však o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.Představenstvo je oprávněno pro zvyšování základního kapitálu stanovit pravidla. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne konání valné hromady, která se na pověření představenstva zvýšit základní kapitál usnesla. Akcie, které budou na zvýšení základního kapitálu vydány, budou: (a) kmenové akcie společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b) kmenové akcie společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých). O ocenění nepeněžitých vkladů, jimiž bude splácen emisní kurs akcií, rozhodne na základě posudku znalce představenstvo společnosti. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit." zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2014 : Řádna valná hromada společnosti konaná dne 16.5.2014 pověřila v souladu s ust. § 511 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo společnost Řádna valná hromada společnosti konaná dne 16.5.2014 pověřila v souladu s ust. § 511 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo společnost...i, aby za podmínek určených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti zvýšilo základní kapitál upisováním nových kmenových akcií, nejvýše však o jedna třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Toto pověření se uděluje s účinností ode dne zveřejnění podřízení se společnosti zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku změnou stanov společnosti v obchodním rejstříku, a to na dobu pěti let. Akcie, které budou na zvýšení základního kapitálu vydány, budou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč omezeně převoditelné dle článku 13 odstavec 1. stanov společnosti. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. listopadu 1993 : Z p ů s o b z a l o ž e n í :Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod.zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem Z p ů s o b z a l o ž e n í :Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod.zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem ...v Praze 2, Rašínovo nábřeží42. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. července 2015 - 9. června 2017 : 1. Akcie na jméno ve vlastnictví obce nebo města jsou převoditelné pouze na stávajícího akcionáře, kterým je obec nebo město a pouze s předchozím souhlasem valné hromady.2. Akcie, ... jejichž forma z akcie na majitele na akcii na jméno se změnila k 1.1.2014 dle zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, jsou převoditelné bez omezení. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2015 - 20. července 2015 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společn... osti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, které budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:1. Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675 (dále jen společnost) se zvyšuje o částku 12.862.000,- Kč, a to z původní výše 999.803.000 ,--Kč na novou výši 1.012.665.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, které budou nabídnuty předem určeným zájemcům. Upisování nových akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští, upisování nových akcií pod navrhovanou částku se připouští. 2. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.862.000 Kč bude upsáno 12.862 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii v listinné podobě. 3. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splácen nepeněžitými vklady předem určenými zájemci, nemají stávající akcionáři společnosti přednostní právo na jejich úpis dle § 484 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). 4. Všechny akcie upisované na zvýšení základního kapitálu v počtu 12.862 kusů budou upsány nepeněžitými vklady a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Město Tovačov, se sídlem Náměstí 12, 751 01 Tovačov, IČ: 00302082- Město Hranice, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČ: 00301311- Město Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 00301370- Obec Klenovice na Hané, se sídlem Klenovice na Hané 3, PSČ 798 23, IČ: 002883495. Místem pro upsání nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Lhůta pro upsání nových akcií počíná dnem 15.12.2014 a končí dnem 20.2.2015. Předem určení zájemci upíší akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. 6. Místem pro vnesení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti na adrese Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů činí 10 dnů ode dne uzavření písemné smlouvy o upsání akcií nepeněžitými vklady (odst. 5. tohoto rozhodnutí). Je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá osobě oprávněné za společnost jednat své písemné prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu společnosti dle § 19 ZOK opatřené úředně ověřeným podpisem a předá jí fyzicky tuto nemovitou věc. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu movitá věc, je vklad vnesen předáním této movité věci osobě oprávněné za společnost jednat. Konkrétní termín vnesení nepeněžitého vkladu je vhodné předem telefonicky se společností dohodnout. 7. Představenstvo společnosti schvaluje, že základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií předem určenými zájemci těmito nepeněžitými vklady: a) Zájemce: Město Tovačov, se sídlem Náměstí 12, 751 01 Tovačov, IČ: 00302082 Geometrickým plánem vyhotoveným CZK s.r.o., Škrochova 31, 615 00 Brno, č. plánu 2012-78/2014, souhlas KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov dne 2.10.2014 pod č. 286/2014, ověřený dne 3.10.2014 pod č. 325/2014 (dále jen Geometrický plán), zaměřená a oddělená část parcely č. 1371/1, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, nově označená v Geometrickém plánu jako parcela č. 1371/6 o výměře 72 m2, ostatní plocha, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, dosud nezapsaná v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov Geometrickým plánem zaměřená a oddělená část parcely č. 1371/1, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, nově označená v Geometrickém plánu jako parcela č. St. 1245 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, dosud nezapsaná v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov budova čerpací stanice odpadních vod, dosud nezapsaná v katastru nemovitostí, která je součástí splaškové kanalizace uvedené v další odrážce tohoto odstavce 7. bodu a) tohoto rozhodnutí, a která stojí na Geometrickým plánem zaměřené a oddělené části parcely č. 1371/1, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, nově označené v Geometrickém plánu jako parcela č. St. 1245 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, rovněž dosud nezapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov Kanalizace splašková v obci Tovačov II Annín, a to, kanalizační stoka z PVC DN 400 délky 211 m, stoka z PVC DN 300 délky 897 m, kanalizační shybka z litiny DN 300 délky 7,85 m, revizní prefabrikované šachty v počtu 35 ks jako součást kanalizace, výtlačné potrubí z PE DN 110 délky 953 m, výtlačné potrubí z PE DN 50 délky 132 m, uložené na pozemcích p.č. 645, p.č. 2960, p.č. 2959/5, p.č. 2959/4, p.č. 2959/1, p.č. 1371/2, p.č. 1371/1, p.č. 2961/2, p.č. 2959/3, p.č. 2959/2, p.č. 1117/19, p.č. 3018/2, p.č. 1118/2, p.č. 1330/4, p.č. 2958/3, p.č. 1331, p.č. 2957/3, p.č. 2958/1, p.č. 1358/1, p.č. 2958/2, p.č. 3019/3, p.č. 3168, p.č. 1482/1, p.č. 3141/4, p.č. 2974/7, p.č. 3141/3, p.č. 512, p.č. 2957/5, p.č. 2957/6, p.č. 1150/141, p.č. 1150/140, p.č. 1150/139, p.č. 1150/138, p.č. 1150/137, p.č. 1150/169, p.č. 1150/170, p.č. 1150/6, p.č. 1150/5, p.č. 1150/2, p.č. 1150/4 a p.č. 1150/3, v obci a k.ú. Tovačov, a p.č. 634/1 a p.č. 635/1 v obci a k.ú. Oplocany. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1186/34/14, ze dne 12.10.2014, činí 5.920.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.920 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. b) Zájemce: Město Hranice, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Vodovod na Potštátské ulici v Hranicích z PE DN 80 délky 45,8 m a vodovod z tvárné litiny DN 80 délky 220,7 m uložené na pozemcích p.č. 2334/6, p.č. 870/4, p.č. 2336/2 a p.č. 850/2, v obci a k.ú. Hranice Kanalizace na ul. Hviezdoslavova v Hranicích z materiálu beton DN 500 délky 316,75 m, kanalizace betonová DN 400 délky 161,12 m, kanalizace betonová DN 300, délky 81,74 m včetně 13 ks prefabrikovaných šachet, uložené na pozemcích p.č. 2333/1, p.č. 632/3, p.č. 2333/4, p.č. 644/2, p.č. 624/8, p.č. 624/7, p.č. 621/13, p.č. 624/3 a p.č. 623/4, v obci a k.ú. Hranice. Kanalizace betonová na ulici Erbenova v Hranicích DN 300 délky 54,88 m, včetně 1 ks prefabrikované šachty, uložená na pozemku p.č. 645/13 v obci a k.ú. Hranice.Kanalizace betonová na ulici Studentská DN 400 délky 258,70 m včetně 6 ks prefabrikovaných šachet, uložená na pozemcích p.č. 2328/5 a p.č. 454/3 v obci a k.ú. Hranice. Kanalizace propojující ulice Jungmannova a Dobrovského z potrubí PVC DN 400 délky 209 m s 10 prefabrikovanými šachtami, uložená na pozemcích p.č. 1607/3, p.č. 2444/1 a p.č. 2438/4 v obci a k.ú. Hranice. Kanalizace v Hranicích IV Drahotuše z potrubí PVC DN 250 délky 209,20 m s 5 prefabrikovanými šachtami uložená na pozemcích p.č. 1850/1 a p.č. 2798 v obci Hranice a k.ú. Drahotuše. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1185/33/14, ze dne 15.10.2014, činí 5.265.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.265 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. c) Zájemce: Město Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 00301370 Kanalizace na ulici Padlých hrdinů a to kanalizační stoky z PVC potrubí DN 250 v délce 76 m včetně 2 ks prefabrikovaných šachet uložená na pozemku p.č. 5747/1 v obci a k.ú. Kojetín a dále kanalizace z PVC DN 250 délky 57,15 m včetně 4 ks šachet, kanalizační stoka 1 z PVC DN 300 délky 1,5 m a PVC DN 250 délky 42,51 m včetně 3 ks šachet, stoka 2 z PVC DN 300 délky 5,53 m a PVC DN 250 délky 61,41 m včetně 3 ks šachet, stoka 3 z PVC DN 300 délky 1,71 m a PVC DN 250 délky 21,32 m včetně 2 ks šachet, stoka 4 z PVC DN 250 délky 75,48 m včetně 4 ks prefabrikovaných šachet, stoka 5 z PVC DN 250 délky 44,74 m včetně 2 ks prefabrikovaných šachet uložené na pozemku p.č. 5748/1 v obci a k.ú. Kojetín. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1183/31/14, ze dne 17.10.2014, činí 1.247.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.247 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. d) Zájemce: Obec Klenovice na Hané, se sídlem Klenovice na Hané 3, PSČ 798 23, IČ: 00288349 Vodovod z PE DN 80 v lokalitě Pod cihelnou délky 115,4 m uložený na pozemcích p.č. 462/1, p.č. 463/2, p.č. 464/2 a p.č. 929/1 v obci a k.ú. Klenovice na Hané a vodovod z PE DN 80 v lokalitě U hřiště délky 150,7 m uložený na pozemcích p.č. 514/5 a p.č. 937 v obci a k.ú. Klenovice na Hané. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1184/32/14, ze dne 17.10.2014, činí 430.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 430 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2014 - 20. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 9
 • 2. července 2014 - 20. července 2015 : 1. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Toto omezení převoditelnosti se nevztahuje na akcie, jejichž forma z akcie na majitele n... a akcii na jméno se změnila k 1.1.2014 dle zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů.2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, které jsou omezeně převoditelné dle odstavce 1. v případech, kdy nepůjde o převod mezi:a) stávajícími akcionáři, kteří jsou drželi akcií na jméno, nebob) stávajícím akcionářem, který je držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí) zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2014 - 20. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 13. ledna 2015 - 26. března 2015 : Rozhodnutí představenstva Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, o zvýšení základního kapitálu společnosti: ... Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů takto:1.Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675 (dále jen společnost), se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč, a to z původní výše 989.803.000,- Kč na novou výši 999.803.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů. Upisování nových akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští, upisování nových akcií pod navrhovanou částku se připouští. 2. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 10.000.000,- Kč bude upsáno 10.000 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. 3. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. 4. Údaje pro využití přednostního práva na upisování nových akcií jsou tyto: a) Místem pro vykonání přednostního práva bude sídlo společnosti na adrese Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, dveře č. 10 ve 2. nadzemním podlaží. Lhůta pro vykonání přednostního práva počíná dnem uveřejnění informace představenstva společnosti o údajích pro využití přednostního práva na upsání nových akcií dle § 485 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz, to je dnem 3.10.2014, a činí tři týdny. Počátek běhu této lhůty bude obsažen v této informaci. b) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl o velikosti 0,0101 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. c) S využitím přednostního práva bude upsáno 10.000 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. d) Každý akcionář společnosti má dle § 484 odst. 1 ZOK přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu (odst. 4. písm. b) tohoto rozhodnutí). Každý akcionář společnosti má dále dle § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář, a to poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva. Každý akcionář společnosti, který využije svého přednostního práva na úpis nových akcií, uvede v listině upisovatelů v místě a ve lhůtě pro vykonání přednostního práva, v jakém rozsahu využívá svého přednostního práva na úpis nových akcií dle § 484 odst. 1 ZOK a zda a v jakém rozsahu využívá dle § 484 odst. 2 ZOK svého přednostního práva na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. e) Představenstvo společnosti zašle do pěti pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářům společnosti, kteří využili dle § 484 odst. 2 ZOK svého přednostního práva upsat nové akcie, které neupsal jiný akcionář společnosti, na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a současně uveřejní na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz informaci o počtu takto jimi upsaných akcií. 5.Představenstvo společnosti dne 3.10.2014 zašle všem akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů, uveřejní na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz a zveřejní v obchodním věstníku informaci o údajích pro využití přednostního práva na upsání nových akcií dle § 485 odst. 1 ZOK. Tato informace se považuje za doručenou všem akcionářům dnem jejího uveřejnění na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz.6. Emisní kurs všech upsaných nových akcií jsou akcionáři společnosti povinni uhradit v plné výši ve lhůtě do 14.11.2014 na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č. 2307831/0100 pod variabilním symbolem, kterým je identifikační číslo nebo rodné čísla akcionáře. 7. Představenstvo společnosti po uplynutí lhůty na splacení emisního kursu upsaných nových akcií uvedené v odstavci 6. tohoto rozhodnutí zašle doporučeným dopisem všem akcionářům společnosti, kteří využili svého přednostního práva, na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů potvrzení o druhu, počtu, formě, jmenovité hodnotě, celkové výši emisního kursu a rozsahu splacení emisního kursu všech jimi upsaných nových akcií, jakož i výzvu k převzetí nově vydaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. srpna 2001 - 2. července 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno jsou dle čl. 13 stanov převoditelné pouzes předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 1.1. Bělotín - I. stavba-čerpací stanice na pozemcích parc. čísla 755/1 a 755/2 v k.ú.Černotín-zemní vodojem na pozemcích 524/2 a 524/3 v katastrálním územíŠpičky včetně venkovní... ch úprav, oplocení a odpadu,-výtlačný řad DN 150 v Černotíně délky 465 m-přívodní řad řad DN 200 ze Špiček do Kunčic délky 2 028m.vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2357/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2443hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem7 280 130,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů4 874 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele4 874emisní ážio2 406 130,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Technologické zařízení čerpací stanice ČernotínOceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2857/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem78... 844,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů52 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele52emisní ážio26 844,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Bělotín I. stavba celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem7 358 974,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů4 9... 26 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele4 926emisní ážio2 432 974,00Kč1.2. Bělotín II. stavba-rozvodné řady DN 80 délky 4 664m,-DN 40 délky 282 m v Kunčicích-přivaděč DN 150 z Kunčic do Bělotína délky 2 318 mvše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2332/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2380/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem11 085 300,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů 7 422 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele7 422emisní ážio 3 663 300,00Kč1.3. Bělotín III. stavba - 1. částrozvodné řady v Bělotíně DN 150 v délce 222m, DN 100 - 807m aDN 80 délky 1 321 m.vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2333/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2381/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem3 666 890,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů2 455 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele2 455emisní ážio1 211 890,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 1.4. Bělotín III. stavba - 2. část-přívodní řad PVC DN 100 v délce 1 546 m-rozvodný řad PVC DN 100 v délce 315 m a DN 80 v délce 815 m.vše oceněno společným posudkem znalců - Jose... fa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2334/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2382/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem4 333 540,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů2 901 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele2 901emisní ážio1 432 540,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 1.5. Bělotín IV. stavbavodovod PVC DN 80 v délce 5 634m a PVC DN 100 délky 233 m.vše oceněno společným posudkem znalců -Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2335/01,Ing. Ja... na Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2383/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem8 666 190,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů5 802 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele5 802emisní ážio2 864 190,00KčCelkově byl majetek vkládaný obcí Bělotín oceněn následovně:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem35 110 894,00 Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů 23 506 000,00 Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele23 506emisní ážio11 604 894,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 2. OBEC BLAZICE IČO:47930292-ideální 1/3 vodojemu - stavby tech vybavenosti na pozemku p.č.597/4 zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Žákovice a parcelač. 597/4, ... včetně všech venkovních úprav, oplocení, odpadu zvodojemu-ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/2 KN (orná půda) o výměře 531m2 v k.ú Žákovice-ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/3 KN (orná půda) o výměře 54 m2v k.ú Žákovice,-řady PVC DN 100 v délce 270 m, PVC DN 80 v délce 3 372 m a PEDN 50 délky 139 m.vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2321/01 ,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2372/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem4 345 803,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů2 909 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele2 909emisní ážio1 436 803,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 3. OBEC ČERNOTÍN IČO: 331141-zemní vodojem na parcele č. 496 v k.ú. Černotín včetněarmaturní komory a venkovních úprav a oplocení.-pozemek parc.č. 496 zastavěná plocha o v... ýměře 36 m2 v k.úČernotín-pozemek parc.č. 497/1 ostatní plocha o výměře 853 m2 v k.úČernotín,vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2373/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2421 zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem731 290,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů489 000,00Kčpočet akcií na jmé... no pro upisovatele489emisní ážio242 290,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 4. OBEC DŘEVOHOSTICE IČO:00301213-pozemek stavební parcelní číslo 486/5 ostatní plocha o výměře89 m2 v katastrálním území Turovice-čerpací stanice - ostatní stavební objekt... na p.č. 486/5 v k.ú.Turovice (není zápis stavby v KN)-pozemek p.č. 486/4 (ostatní plocha) o výměře 475 m2 v k.ú.Turovice-pozemek stavební p.č. 260/4 ostatní plocha o výměře 27 m2 vk.ú. Turovice-vodojem - ostatní stavební objekt na p.č. 260/4 v k.ú. Turovice-pozemek p.č. 260/3 KN (ostatní plocha) o výměře 931 m2 v k.ú.Turovicevše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2344/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2433/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem2 396 790,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů1 604 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele1 604emisní ážio792 790,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 5. OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE IČO: 301264- vodovodní řady AZC DN 150 - 555 m, AZC DN 100 - 294 m,litina DN 100 - 162 m,PVC DN 100- 130 m a PE 60 - 495 m.vše oceněno společným... posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2346/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2431/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem1 916 790,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů1 283 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele1 283emisní ážio633 790,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 6. MĚSTO HRANICE IČO:00301311- pozemek stavební p.č. 641/1 zastavěná plocha o výměře 40 m2v k.ú. Hranice-ostatní stavební objekt na p.č. stavební 641/1 v k.ú. Hra... nice-pozemek stavební 641/2 zastavěná plocha o výměře 1341 m2 v k.ú.Hranice-objekt bydlení č.p. 462 na p.č. stavební 641/2 v k.ú. Hranice-pozemek stavební 641/4 zastavěná plocha o výměře 81 m2 v k.ú.Hranice-pozemek stavební 2772 zastavěná plocha o výměře 227 m2 v k.ú.Hranice-pozemek p.č. 2059 KN (ostatní plocha) o výměře 3754 m2 v k.ú.Hranice-kanalizace v ulicích Zámecká a Jiráskova DN 500 - 128 m, DN 400- 139 m,-kanalizace Jungmanova DN 300 - 120,10 m-kanalizace Pod Bílým kamenem DN 250 - 122,40 m a DN 300 - 246,5m-věžový vodojem typu hydroglobus na pozemku p.č. 1082 a 1063/3 vk.ú. Valšovice včetně venkovních úprav a oplocení,-čerpací stanice technická vybavenost na pozemcích p.č.st.253/1, st. 253/2, st.253/3 v k.ú. Paršovice včetněvenkovních úprav a oplocení,-vodovod Valšovice - přívodní řad PVC DN 80 v délce 583 m,-vodovod Valšovice - výtlačný řad PVC DN 80 - 1070m-rozvodné řady PVC DN 80 v délce 1 916 m,-pozemek stavební p.č. 253/1 zastavěná plocha o výměře 68 m2 vk.ú Paršovice-pozemek stavební p.č. 253/2 zastavěná plocha o výměře 40 m2 vk.ú. Paršovice-vodovod Velká - PVC DN 100 - 1 650 m,-vodovod Velká - PVC DN 80 - 1 232 m-vodovod Velká - PE DN 50 v délce 530 m.vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2367-70/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2422-2425hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem20 990 620,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů14 054 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele14 054emisní ážio6 936 620,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : technologické zařízení čerpací stanice Paršoviceoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2856/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem... 23 827,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů15 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele15emisní ážio8 827,00KčMěsto Hranice celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem21 014 447,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů14 069 000Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele14 069emisní ážio6 945 447Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 7. OBEC KLENOVICE NA HANÉ IČO: 00288349-čerpací stanice na pozemku parc. č. st. 354 občanskávybavenost v k.ú. Klenovice na Hané-věžový vodojem na pozemku č.279/3 v k.... ú. Klenovice na Hané-vodovodní řady litina DN 150 - 401 m, litina DN 200 - 7m, AZCDN 150 - 2 129 m, PVC DN 80 - 257m, PVC DN 100 - 4 532 m a PVCDN 150 - 319 m.vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2329/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2377/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem6 167 050,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů4 129 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele4 129emisní ážio2 038 050,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : technologické čerpací stanice Klenovice na Hanéoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2863/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem16... 939,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů11 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele11emisní ážio5 939,00KčObec Klenovice na Hané celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem6 183 989,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů4 140 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele4 140emisní ážio2 043 989Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 8. MĚSTO KOJETÍN IČO: 00301370-soubor objektů čistírny odpadních vod Kojetín dle znaleckéhoposudku-stavba technické vybavenosti na p.č. 2423 v k.ú. Kojetín-stavba ... technické vybavenosti na p.č. 2424 v k.ú. Kojetín-stavba technické vybavenosti na p.č. 2425 v k.ú. Kojetín-stavba technické vybavenosti na p.č. 2427 v k.ú. Kojetín-pozemek stavební p.č. 2422 zastavěná plocha o výměře 228 m2,objekt tech. vybavenosti na p.č. 2422 v k.ú. Kojetín-pozemek stavební p.č. 2426 zastavěná plocha o výměře 137 m2,objekt tech. vybavenosti na p.č. 2426 v k.ú. Kojetín-parcela č. 4931/14 KN (ostatní plocha) o výměře 7 554 m2 v k.ú.Kojetín-parcela č. 4931/17 KN (ostatní plocha) o výměře 559 m2 v k.ú.Kojetín-parcela č. 4931/20 KN (ostatní plocha) o výměře 262 m2 v k.ú.Kojetínvše oceněno společným posudkem - Josefa Bartka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2331/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2379/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem36 115 960,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů24 181 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele 24181 zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : emisní ážio11 934 960,00Kč
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Technologické zařízení čistírny odpadních vod KojetínOceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2865/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposu... dkem1 249 820,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů836 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele836emisní ážio413 820,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Město Kojetín celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem37 365 780,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů25 017... 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele25 017emisní ážio12 348 780,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 9. OBEC KOKORY IČO: 301388-zemní vodojem 2 x 250 m3 na parcele č. st. 477 a pozemekparcelní číslo st. 477 o výměře 48 m2 v k.ú. Kokory včetněarmaturní komory, terénníc... h úprav, odpadu.-pozemek parc. č. 362/3 KN (orná půda) o výměře 856 m2 v k.ú.Kokory-pozemek parc. č. 362/4 KN (orná půda) o výměře 99m2 v k.ú.Kokory-vodovodní řady PVC DN 150 délky 3 543 m, PVC DN 100 délky 1999 m a PVC DN 80 délky 2 871mvše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2316/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2367/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem15 585 820Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů10 435 000Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele10 435emisní ážio5 150 820Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 10. OBEC KŘTOMIL IČO:636312Podíl obce na společném vodovodu- Křtomil PVC 100 - 3044 m, PVC 80 - 748 m- Lipová PVC DN 150 - 1 891,7 m, PVC DN 100 - 1354,9 m, PVC DN80 ... - 933 mz toho na obec připadá podíl ve výši 57,3 % celkové hodnotyvše oceněno společným posudkem dvou znalců -Josefem Bartkem,zapsaným jako znalecký úkon č. 2316/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem7 635 832,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů5 112 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele5 112emisní ážio2 523 832,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 11. OBEC LAZNÍKY IČO: 301451vodojem 250 m3 na pozemku parcelní číslo 1253/8 a 1253/9 ovýměře 42 m2 v k.ú. Veselíčko včetně armaturní komory,venkovních úprav a odpadní... kanalizacevše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2352/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2407.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem889 410,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů595 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele595emisní ážio294 410,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 12. MĚSTO LIPNÍK IČO: 301493-vodovodní řad PVC DN 80 v délce 124,6 m-kanalizace DN 300 v délce 88,40 m.vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako... znalecký úkon č. 2341/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2386/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem352 300,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů235 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele235emisní ážio117 300,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 13. OBEC LIPOVÁ IČO: 636363Podíl obce na společném vodovodu- Křtomil PVC 100 - 3044 m, PVC 80 - 748 m- Lipová PVC DN 150 - 1 891,7 m, PVC DN 100 - 1354,9 m, PVC DN80 -... 933 mz toho na obec připadá podíl ve výši 42,7 % celkové hodnotyvše oceněno společným posudkem dvou znalců -Josefem Bartkem,zapsaným jako znalecký úkon č. 2347/01 ,Ing. Janem Dvořákem,zapsaným jako znalecký úkon č. 2432/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem5 690 228,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů3 809 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele3 809emisní ážio1 881 228,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : MAJETÍN IČO:00299197vodovod v ulici Za humny PVC DN 100 délky 218 m.vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2338/01,Ing. Ja... na Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2385/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem470 600,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů315 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele315emisní ážio155 600,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 15. OBEC OBĚDKOVICE IČO: 488569-vodovodní přivaděč PVC DN 100 - 125 m,-vodovodní rozvody v obci PVC DN 100 - 893 m a PVC DN 80 - 774m.vše oceněno společným posudkem dvou... znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2327/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2375/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem1 040 290,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů696 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele696emisní ážio344 290,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 16. OBEC POTŠTÁT IČO: 301795-Úpravna vody - na pozemku parcelní číslo st. 70 - zastavěnáplocha, technická vybavenost v k.ú. Potštát - Dolní předměstívčetně všech pro... vozních souborů, kalových lagun, havarijníjímky, všech propojovacích potrubí a včetně technologickéhozařízení čerpací stanice surové vody, výtlaku - ocel DN 150 - 36m a venkovních úprav-zemní vodojem 250 m3 na pozemku parcelní číslo st 228 -zastavěná plocha, technická vybavenost v k.ú. Potštát - Hornípředměstí včetně příslušenství a venkovních úprav-výtlačné potrubí na vodojem PVC DN 150 - 860 m-zásobovací řad PVC DN 200 - 96 m-vodovod v místní části Kyžlířov - přívodní řad DN 150 - 375m, výtlak DN 80 - 930 m, rozvodné řady PVC DN 80 - 2 162 m a PEDN 50 - 75 m,-přečerpací stanice na pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Kyžlířovvše oceněno společným posudkem znalců -Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2342 a 2356/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2418 a 2419 zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem14 051 480,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů9 408 000,00Kčpočet akcií n... a jméno pro upisovatele9 408emisní ážio4 643 480,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : technologické zařízení úpravny vody Potštátoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2860/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem1 010 ... 613,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů676 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele676emisní ážio334 613,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : technologické zařízení čerpací stanice Kyžlířovoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2859/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem71... 055,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů47 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele47emisní ážio24 055,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Obec Potštát celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem15 133 148,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů10 131 ... 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele10 131emisní ážio5 002 148,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 17. OBEC PROSENICE IČO: 00301809-čerpací stanice s příslušenstvím a vodojemem 2 x 250 m3 -ostatní stavební objekt na p.č. 186 v k.ú. Buk a ostatnístavební objekt na p.... č. 187 v k.ú. Buk-pozemek p.č. stavební 186 zastavěná plocha o výměře 207 m2 vk.ú. Buk-pozemek p.č. stavební 187 zastavěná plocha o výměře 25 m2 vk.ú. Buk-pozemek p.č. 85/2 KN (ostatní plocha) o výměře 1750 m2 v k.ú.Buk-přívodní řad DN 200 - 911m, zásobovací řad DN 200 - 1 833m,výtlačný řad PVC DN 100 - 105 mvše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2315/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2366/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem9 391 650,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů6 288 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele6 288emisní ážio3 103 650,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : technologické zařízení čerpací stanice Proseniceoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2864/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem1... 48 880,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů99 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele99emisní ážio49 880,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Obec Prosenice celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem9 540 530,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů6 387 ... 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele6 387emisní ážio3 153 530,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 18. MĚSTO PŘEROV IČO: 00301825-vodovod Dluhonice - vodovodní řad PVC DN 80 v délce 90,0 m-vodovod Kozlovice - vodovodní řad AZC DN 100 - 85 m a AZC DN125 - 1 600m-vodovo... d Lýsky - AZC DN 100 - 1 165m a PE profilu 60 mm - 170 m-vodovod Popovice - rozvodné řady AZC DN 100 - 530 m, AZC DN 80- 84 m a litinový řad DN 100 - 253m-kanalizace Předmostí - sběrače DN 1400 v délce 249m, DN 1000 -358m, DN 800 - 316m, DN 300 - 490m.-vodovod Předmostí - řady AZC DN 150 - 232m, AZC DN 100 - 405m,AZC DN 80 - 687 m a PE profilu 60 mm - 130m-vodovod Přerov - řady "K Laguně" - AZC DN 100 - 961 m a PVC DN80 - 158,5m-kanalizace Újezdec - kanalizační sběrač DN 400 v délce 5 232m,kanalizační sběrač DN 300 v délce 345m, přečerpací stanicešachty odpadních vod I a II včetně přípojek elektro-kanalizace Vinary - zahrnuje kanalizaci v ulici Polní - DN 300- 471m, Za Humny - DN 300 - 50m, Doubí - DN 300 - 287m a DN 500- 127m, ulice Mezilesí - sběrače DN 300 - 527,5m, DN 400 - 201ma DN 600 - 68,53m, kanalizace Popovice - Vinary ( Viničná - I.stavba ) - DN 300 délky - 374 m a DN 400 délky 357 m,kanalizace Předmostí - Popovice ( Viničná II. stavba ) - DN 600- 157 m a DN 700 - 248 m,-vodovod Vinary řad AZC DN 100 - 3 052m,-vodovod Žeravice - řad PE DN 50 - 185m, PE prof. 60 mm - 35m,PVC DN 80 - 238,5m-stavba čerpací stanice - ostatní stavební objekt na p.č. 328 vk.ú.Žeravice bez technologické části.vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2357-66/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2409, 2403, 2408, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416,2417hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem31 241 340,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů20 917 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele20 917emisní ážio10 324 340,00Kčtechnologická zařízení čerpacích stanic Újezdecoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2861/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem181 941,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů121 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele121emisní ážio60 941,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Město Přerov celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem31 423 281,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů21 038 ... 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele21 038emisní ážio10 385 281,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 19. OBEC RADVANICE IČO: 00636533- vodovodní řad DN 100 v délce 446 m a DN 80 v délce 357m.vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký... úkon č. 2320/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2371/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem956 770,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů640 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele640emisní ážio316 770,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 20. OBEC ROKYTNICE IČO: 00301914vodovod v lokalitě Nová ulice PVC DN 100 v délce 157 moceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úko... n č. 2319/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2370/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem281 030,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů188 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele188emisní ážio93 030,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 21. OBEC ŘÍKOVICE IČO: 636568vodovodní řady PVC DN 150 v délce 2 241m, PVC DN 100 v délce 2629m a PVC DN 80 v délce 237mvše oceněno společným posudkem dvou znalců - ... Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2317/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2368/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem8 971 250,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů6 006 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele6 006emisní ážio2 965 250,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 22. OBEC SOBÍŠKY IČO: 636576vodovodní řad PVC DN 80 v délce 151moceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2318/01, Ing. ... Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2369/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem210 290,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů140 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele140emisní ážio70 290,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 23. OBEC ŠPIČKY IČO: 00850705-věžový vodojem na pozemku parcelní č. 522/1 v kú Špičky sarmaturní komorou včetně venkovních úprav a oplocení,-technologické zařízení č... erpací stanice umístěné v armaturníkomoře zemního vodojemu na pozemku p.č. 524/3 v kú Špičky.-výtlačné potrubí DN 150 v délce 1 481m,-vodovodní potrubí PVC DN 150 - 3 808m, PVC DN 100 - 1 506m, PVCDN 80 - 445m, PE DN 40 - 87 m a PE DN 25 - 62m.vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2353/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2410hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem14 585 373,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů9 765 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele9 765emisní ážio4 820 373,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : technologické zařízení čerpací stanice umístěné v armaturníkomoře zemního vodojemu na pozemku p.č. 524/3 v kú Špičkyoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2858/01.hodn... ota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem16 741,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů11 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele11emisní ážio5 741,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Obec Špičky celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem14 602 114,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů9 776 00... 0,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele9 776emisní ážio4 826 114,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 24. OBEC TEPLICE NAD BEČVOU IČO: 636622-kanalizační stoky BA profilu DN 150 - 31m, DN 200 - 136m, DN250 - 78m, BA-1 profilu DN 150 - 19m, BA-2 DN 150 - 40m, DN 200- 30m... , BB-1 profilu DN 250 v délce 100m, stoka BC profilu DN 250v délce 169m a profilu DN 150 v délce 27m, BD DN 250 - 94m, BEDN 250 - 52m, BH DN 250 v délce 48m a DN 150 v délce 49m, BH1 DN150 v délce 19m,-výtlačné potrubí PE profilu 63 mm o délce 142m a-dvě čerpací šachtyvše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2343/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2410hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem1 559 750,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů1 044 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele1 044emisní ážio515 750,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : -technologické zařízení čerpacích šachetoceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2388/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem20 313,0... 0Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů13 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele13emisní ážio7 313,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : Obec Teplice celkem:hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem1 580 063,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů1 057 00... 0,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele1 057emisní ážio523 063,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 25. OBEC TROUBKY IČO: 302104vodovodní řad PVC DN 100 - 550m v lokalitě Ve Dvořeoceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2349... /01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2404/01 zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem927 940,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů621 000,00Kčpočet akcií na jmé... no pro upisovatele621emisní ážio306 940,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 26. OBEC TUČÍN IČO: 00636631vodovodní řad v obci PVC DN 80 délky 70moceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsanýmjako znalecký úkon č. 2350/01, ... Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jakoznalecký úkon č. 2405/01.hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem97 490,00 Kč 97 490,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů65 000,00 Kč65 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele 6565emisní ážio32 490,00 Kč32 490,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 27. OBEC TVOROVICE IČO: 487872vodovodní řady PVC DN 80 - 54m, PVC DN 100 - 859m a PVC DN 150 -721 mvše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným ja... ko znalecký úkon č. 2326/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2374/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem525 060,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů351 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele351emisní ážio174 060,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 1.Představenstvo obchodní společnosti Vodovody a kanalizacePřerov,a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 75002 Přerov, IČ 47674521 konstatuje, že akcionáři zcela spla... tiliemisní kurs dříve upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 2.Představenstvo obchodní společnosti Vodovody a kanalizacePřerov, a.s. schvaluje návrh na zvýšení základního kapitáluspolečnosti nejméně o 40 mil. Kč, nejvýše však o 164,505 mil.K... č, a to upsáním nových akcií, které budou nabídnuty předemurčeným zájemcům, kterými jsou tyto obce:obec Bělotín, IČ 301019, obec Blazice, IČ 47930292, obecČernotín, IČ 301141, obec Dřevohostice, IČ 00301213, obec HorníMoštěnice, IČ 301264, město Hranice,IČ 00301311, obec Klenovice, IČ 00288349, město Kojetín, IČ00301370, obec Kokory, IČ 301388, obec Křtomil, IČ 636312, obecLazníky, IČ 301451, město Lipník nad Bečvou, IČ 301493, obecLipová, IČ 636363, obec Majetín, IČ 00299197, obec Obědkovice,IČ 488569, obec Potštát, IČ 301795, obec Prosenice, IČ 00301809,město Přerov, IČ 00301825, obec Radvanice, IČ 00636533, obecRokytnice, IČ 00301914, obec Říkovice, IČ 636568, obec Sobíšky,IČ 636576, obec Špičky, IČ 00850705, obec Teplice nad Bečvou, IČ636622, obec Troubky, IČ 302104, obec Tučín, IČ 00636631, obecTvorovice, IČ 487872, obec Vitonice IČ 380873, obecVrchoslavice, IČ 288942, obec Žákovice, IČ 600890Níže uvedeným způsobem bude upsáno nejméně 40.000 kusů akcií,nejvýše 164.505 kusů akcií. Všechny upisované akcie budouregistrovanými kmenovými akciemi na jméno o jmenovité hodnotě1.000,- Kč na jednu akcii, budou vydány v podobě zaknihovanýchcenných papírů s omezenou převoditelností. Upsání akcií nazvýšení základního kapitálu se provede výhradně nepeněžitýmivklady, jejichž předmětem může být pouze představenstvemspolečnosti schválený infrastrukturní majetek měst a obcí,související s předmětem činnosti společnosti a pro tento předmětčinnosti vhodný a hospodářsky využitelný. Upisování akcií nadčástku 164,505 mil. Kč se nepřipouští zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 3.Představenstvo společnosti schvaluje v souladu se "Zásadamipro přejímání infrastrukturního majetku a následné zvyšovánízákladního jmění u akciové společnosti Vodovody a kanalizac... ePřerov" koeficient 0,66956, kterým se dle poměru základníhokapitálu a čistého obchodního majetku společnosti dle rozvahy k31.12.2000 upravuje vstupní hodnota nových nepeněžitých vkladůdo základního kapitálu. Představenstvo společnosti schvalujeemisní kurs upisovaných akcií, který odpovídá součtu jmenovitéhodnoty akcií a emisního ážia tak, že emisní kurs jednéupisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.493,50 Kč,jakož i výši emisního ážia. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 4.Upisování nových akcií proběhne tak, že upisovatelé uvedeni vbodě 1. usnesení upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií,uzavřených se společností. Tyto smlouvy o upsání akcií budo... u mítpísemnou formu a podpisy na nich budou úředně ověřeny. Smlouvy oupsání akcií budou obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205odst. 3 obch.zák. Návrh smluv o upsání akcií, opatřenýchpodpisem statutárního zástupce společnosti s uvedením emisníhokursu takto upisovaných akcií bude předložen jednotlivýmupisovatelům do 30-ti dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu ozápisu tohoto usnesení představenstva o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií bude poskytnutalhůta 15 dnů, počínající dnem následujícím po doručení návrhuna uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akciíbude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., to jePřerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov. Upisovatelůmbude sděleno místo a lhůta pro upisování akcií, jakož i počátekběhu této lhůty v průvodním dopise, jehož přílohou bude návrhsmlouvy o upsání akcií. Upisovatelé budou současně s předloženímnávrhu smlouvy o upsání akcií vyzváni, aby spolu s jimipodepsanou smlouvou předložili společnosti úplnou dokumentacitýkající se nepeněžitých vkladů. V případě, že nepeněžitýmvkladem je nemovitost, budou upisovatelé dále povinni předložitspolečnosti originál nebo ověřenou fotokopii listiny prokazujícíjejich oprávnění nakládat s nemovitostí a dále výpis z katastrunemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 5.Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen před podánímnávrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku v plné výši takto:a) nepeněžité vklady - nemovitosti:... předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1obch.zák. spolus fyzickým předáním nemovitosti správci vkladů a to do 10-tidnů ode dnepodpisu smlouvy o upsání akcií upisovatelem,b) nepeněžité vklady - věci movité:smlouvou o poskytnutí a předání nepeněžitého vkladu dozákladního kapitáluspolečnosti spolu s fyzickým předáním vkladu správci vkladů, ato do 10-tidnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií upisovatelem,Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnostiVodovody a kana-lizace Přerov, a.s., to je Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ750 02 Přerov. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 6.Představenstvo schvaluje předmět vkladů, výši jejich oceněníurčeného posudky znalce nebo znalců jmenovaných za tím účelemsoudem, jakož i výši jejich ocenění dle "Zásad pro přejím... áníinfrastrukturního majetku a následné zvyšování základního jměníu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s." astanovení emisního ážia, jakož i počet registrovaných kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, somezenou převoditelností, jež budou vydány v podobězaknihovaných cenných papírů za tyto nepeněžité vklady předemurčeným zájemcům, takto:1. OBEC BĚLOTÍN IČO: 301019 zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 28. OBEC VÍTONICE IČO:380873-ideální 1/3 vodojemu - stavby tech. vybavenosti na pozemkup.č. 597/4 zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Žákovice aparcela č. 597/4 včet... ně všech venkovních úprav, oplocení, odpaduz vodojemu-ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/2 KN (orná půda) o výměře 531m2 v k.ú Žákovice-ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/3 KN (orná půda) o výměře 54 m2v k.ú Žákovice,-vodovodní řady PVC DN 100 - 2700 m, PVC a PE DN 80 - 4490 mvše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2355/01, Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2321hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem9 776 673,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů6 546 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele6 546emisní ážio3 230 673,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 29. OBEC VRCHOSLAVICE IČO: 288942-přívodní řad PVC DN 150 - 2 183m,- rozvodný řad PVC DN 100 - 1 049m a PVC DN 80 - 1 320 mvše oceněno společným posudkem dvou znalců - ... Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2328/01,Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2376/01hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem4 631 270,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů3 100 000,00Kčpočet akcií na jméno pro upisovatele3 100emisní ážio1 531 270,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 30. OBEC ŽÁKOVICE IČO: 600890-ideální 1/3 vodojemu - stavby tech. vybavenosti na pozemku p.č.597/4 zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Žákovice a parcelač. 597/4 včetně... všech venkovních úprav, oplocení, odpadu zvodojemu-ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/2 KN (orná půda) o výměře 531m2 v k.ú Žákovice-ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/3 KN (orná půda) o výměře 54 m2v k.ú Žákovice,-přívodní řad Horní Nětčice-Žákovice z PVC trubek DN 100 v délce3535,5 mvše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2355/01, Ing. Jana Dvořáka,zapsaným jako znalecký úkon č. 2368 zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckýmposudkem6 340 993,00Kčnavýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kčdolů4 245 000,00Kčpočet akcií na... jméno pro upisovatele4 245emisní ážio2 095 993,00Kč zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2001 - 18. června 2002 : 7. Představenstvo společnosti určuje osobou, spravujícísplacené vklady, tedy správcemvkladů, předsedu představenstva a ředitele společnostiIng.Miroslava Dundálka, bytemPřerov, Šíř... ava 23, r.č. 550702/2070, k zabezpečení zápisutohoto usnesení do obchodníhorejstříku a k zabezpečení vlastního úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 17. září 1999 - 28. srpna 2001 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstvaspolečnosti.
 • 13. ledna 1998 - 25. května 1998 : Ostatní skutečnosti:Rozhodnutím představenstva ze dne 18.9.1997 bylo rozhodnuto ozvýšení základního jmění společnosti nejméně o 50.000.000,-Kč,nejvýše však o 131.801.000,-Kč, a to ... úpisem nových akcií. Úpisnad stanovenou částku 131.801.000,-Kč se nepřipouští.Veškeré akcie budou akciemi na jméno o jmenovité hodnotě1.000,-Kč a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů somezenou převoditelností dle § 13 stanov. Základní jmění budezvýšeno pouze nepeněžitými vklady, jejichž předmětem může býtpouze infrastrukturtní majetek měst a obcí souvisejících spředmětem činnosti společnosti a pro tento předmět činnostivhodný. Emisní kurzy jedné upsané akcie na zvýšení základníhojmění činí 1.196,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1998 - 25. května 1998 : Výzva k upisování akcií bude zveřejněna způsobem, upraveným v §53 stanov, to je v Obchodním věstníku a Novém Přerovsku, a to do14 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obc... hodníhosoudu v Ostravě o zápisu usnesení představenstva o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Úpis akcií se budekonat v sídle společnosti v Přerově, Šířava č. 21 v zasedacímístnosti, a to druhé pondělí a úterý po zveřejnění výzvy kupisování akcií vždy od 9.00 do 12.00 hodin.Bude-li kdykoliv, v průběhu upisování akcií dosaženonavrhovaného zvýšení základního jmění, další upisování seneuskuteční. Informace o počtu upisovaných akcií budouposkytnuty v upisovacím místě.Před úpisem je každý upisovatel povinen odevzdat úplnoudokumentaci, týkající se nepeněžitých vkladů. V případě, ženepeněžitým vkladem je nemovitost, je upisovatel povinen rovněžodevzdat originál nebo ověřený opis listiny, prokazující jehooprávnění nakládat s nemovitostí a dále výpis z katastrunemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1998 - 25. května 1998 : Předměty nepeněžitých vkladů na zvýšení základního jmění včetněznaleckého ocenění jsou popsány a uvedeny v usnesení číslo 5shora uvedeného rozhodnutí představenstva.
 • 13. ledna 1998 - 25. května 1998 : Upsané akcie budou splaceny v plné výši takto:a) nepeněžité vklady - nemovitosti: předáním prohlášenívkladatele dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předánímnemovitosti, a to v den ... úpisu akcií;b) ostatní nepeněžité vklady: smlouvou o poskytnutí a předánínepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti, uzavřenou semitentem při úpisu akcií, spolu s předáním vkladu, a to v denúpisu akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů