Trendy

368 362 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 432 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 246 300 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.2.2014 Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Historické adresy

1.12.1993 - 5.2.2014 Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 75511

47674652

DIČ

od 1.12.1993

CZ47674652

Datum vzniku

1. prosince 1993

Datová schránka

hcxgx4k

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 682

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.12.2011

884 054 000 Kč

Historické jmění

8.3.2011 - 9.12.2011

800 498 000 Kč

12.1.2010 - 8.3.2011

683 101 000 Kč

23.12.2009 - 12.1.2010

657 215 000 Kč

19.12.2008 - 23.12.2009

625 050 000 Kč

29.12.2007 - 19.12.2008

607 152 000 Kč

27.9.2005 - 29.12.2007

592 530 000 Kč

28.1.2004 - 27.9.2005

547 884 000 Kč

4.6.2002 - 28.1.2004

525 711 000 Kč

7.4.2001 - 4.6.2002

514 610 000 Kč

6.11.1998 - 7.4.2001

511 229 000 Kč

1.12.1993 - 6.11.1998

508 921 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2504851 / 0100

Provozovny

od 8.12.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jiráskova 1089, 755 01, Vsetín

... více provozoven (celkem 23) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. února 2018 : Usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu :Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ 755 01, na svém zase Usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu :Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ 755 01, na svém zase...dání konaném dne 8. 2. 2018 v sídle společnosti na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zejména pak ustanovením § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti přijalo toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů.I.Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, ve výši 884 054 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 11 363 000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůtřistašedesáttřitisíc korun českých) na částku 895 417 000,- Kč, a to nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akciíPočet nově upisovaných akcií:11 363 (slovy: jedenácttisíctřistašedesáttři ) Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)Druh:kmenové akcieForma:akcie na jménoPodoba akcií:listinné akcieEmisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských)III.Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu.Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele prostřednictvím datové schránky.IV.Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicíč. 038/06 Pravidla pro zvyšování základního kapitálu-rozhodnutím představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky. V.Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu se neuplatní, protože emisní kurs upsaných akcií budou předem určeni zájemci splácet nepeněžitým vkladem.S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov.VI.Vnesení nepeněžitých vkladůZvýšení základního kapitálu je přípustné pouze níže specifikovanými nepeněžitými vklady. Upisovatelé vnesou nepeněžitý vklad do základního kapitálu v sídle společnosti ve lhůtě do 31. 3. 2018.Upisovatel předá společnosti nepeněžitý vklad a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení vkladu.O předání a převzetí nepeněžitého vkladu podepíše společnost a upisovatel protokol.VII.Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitáluUrčují se tito zájemci k upsání akcií: 1. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 003043872. Obec Poličná, Poličná 144, PSČ 757 01, IČ 012657413. Obec Halenkov, Halenkov 655, PSČ 756 03, IČ 003037634. Obec Lužná, Lužná 230, Valašská Polanka, PSČ 756 11, IČ 003040775. Valašská Polanka, Valašská Polanka 270, PSČ 756 11, IČ 00304361Akcie a ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zák. o obchodních korporacích. Akcie budou nabídnuty určeným zájemcům.VIII.Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníSchvalují se následující nepeněžité vklady-vodohospodářská díla využitelné společností ve vlastnictví níže uvedených stávajících i nových akcionářů-měst a obcí:1) Město Valašské Meziříčí- Čerpací stanice ČS2 Juřinka- Čerpací stanice ČS3 Podlesí- Čerpací stanice ČS4 - Hrachovec 1- Čerpací stanice ČS5 - Hrachovec 2- Inženýrské sítě pro 36 RD VM, Šafaříkova Štěpánov- Vodovod Lukášov- Inženýrské sítě pro 12 RD z ul. Bauerova- Výstavba RD Krhová - Na Měšečkách- Prodloužení vodovodu a kanalizace II.,III., IV. etapa Hrachovec, Na Jehlicích- Pozemky k.ú. Krhová - p.č. 1331/21; p.č. 1331/25 - Pozemky k.ú. Hrachovec - p.č. 360/29; p.č. 360/30 - Pozemky k.ú. Juřinka - stav.p.č. 246; p.č. 686/4 - Pozemky k.ú. Valašské Meziříčí - město - p.č.1554/2; 2659/2; 2659/24; 2659/25 Uvedené nepeněžité vklady jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 3 232 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 36/2017 ze dne 20.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 3 232 000,- KčPočet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem: 3 232 ks akciíSpecifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají:Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh:kmenové akcieForma:akcie na jménoPodoba akcií:listinné akcieEmisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)2)Obec Poličná- Čerpací stanice Poličná- Inženýrské sítě v lokalitě Kouty - Nad Ulicí- ATS Poličná pozemek - p.č. st. 969, k.ú. Poličná- ČS Juřinka pozemek - p.č. st. 966 + p.č. 1832/10, k.ú. Poličná - ČS Poličná pozemek - p.č. st. 967+p.č. 103/62, k.ú. Poličná Uvedené nepeněžité vklady jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 980 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 35/2017 ze dne 29.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na: 980 000,- KčPočet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:980 ks akciíSpecifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají:Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh:kmenové akcieForma:akcie na jménoPodoba akcií:listinné akcieEmisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)3) Obec Halenkov- Prodloužení vodovodu a kanalizace pro 4 RD a 2 BD- Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace do lokality Horní Výpusta- Prodloužení vodovodu v areálu bývalého VÚ- Vodovod Halenkov "Kuželky"- Prodloužení vodovodu Halenkov "U Šuláčků"- Prodloužení vodovodu Halenkov "U Janišů"- Vodovod Halenkov Dinotice- Halenkov - rozšíření vodovodu - I. Etapa- Vodovod Halenkov - III. Etapa- Prodloužení vodovodu Halenkov - Lušová (k Valíčkovi)Uvedené nepeněžité vklady jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 6 992 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 38/2017 ze dne 4.10.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na:6 992 000,- KčPočet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:6 992 ks akciíSpecifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají:Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh:kmenové akcieForma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)4) Obec Lužná- Prodloužení vodovodního řadu - PE DN 80 (r. 2015)Uvedený nepeněžitý vklad je popsaný a oceněný na výslednou hodnotu 55 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 37/2017 ze dne 26.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na:55 000,- KčPočet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:55 ks akciíSpecifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají:Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh:kmenové akcieForma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)5) Obec Valašská Polanka - Prodloužení vodovodního řadu - PE DN 100 (r. 2015)Uvedený nepeněžitý vklad je popsaný a oceněný na výslednou hodnotu 104 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 39/2017 ze dne 26.5.2017 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou,Výše ocenění vkladu se určuje na základě posudku znalce na:104 000,- KčPočet akcií určených k upsání v souvislosti s tímto vkladem:104 ks akciíSpecifikace akcií, které se za uvedený nepeněžitý vklad vydají:Jmenovitá hodnota jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh:kmenové akcieForma:akcie na jméno Podoba akcií:listinné akcie Emisní kurz jedné akcie:1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)IX. Důvod zvýšení základního kapitáluDůvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2016 : Řádná valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ( dále jen představenstvo) rozhodovat za podmínek stanovených stanovami a zákonem č. 90/ Řádná valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ( dále jen představenstvo) rozhodovat za podmínek stanovených stanovami a zákonem č. 90/...2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nepeněžitými vklady, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.Pro účely tohoto pověření se určuje, že:a) akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou následující: Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Druh: kmenové akcie Forma: akcie na jméno Podoba: listinné akcieb) představenstvo rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce.Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Pověření rozhodovat o zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu do 3.6.2020.Ruší se pověření ze dne 9.6.2011. zobrazit více skrýt více
 • 20. června 2014 : Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 10.3.2014 Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 10.3.2014 ...schváleného valnou hromadou obou společností dne 24.4.2014, se nástupnickou společností stala společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, identifikační číslo: 476 74 652. Nástupnická společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. převzala jmění zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo: 294 50 357. zobrazit více skrýt více
 • 11. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. února 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
 • 5. února 2014 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák. a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák. a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2,... Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Vsetín. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. února 2006 - 5. února 2014 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená jsoupřevoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromadyspolečnosti.
 • 1. prosince 1993 - 5. února 2014 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák.a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetkuČeské republiky se sídlem v Praze 2, Ra... šínovo nábřeží 42, nakterý přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizaceVsetín. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 2013 - 29. července 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 12.12.2012 toto usnesení: I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se... sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11, identifikační číslo 476 74 652, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 682 (dále také jen Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321 (dále také jen Valašská vodohospodářská a.s.), která je majitelem akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,3% základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., s nímž jsou spojena hlasovací práva a je s nimi spojen 99,3 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.II. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku, že všechny ostatní akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tj. obchodní společnosti Valašská vodohospodářská a.s. přecházejí na společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 357, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s. III. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 246,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet šest korun českých. Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 3740/2012 ze dne 5.11.2012, vypracovaným společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, identifikační číslo 448 46 762. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře tj. obchodní společnosti Valašská vodohospodářská a.s. IV. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sídle obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. na společnost Valašská vodohospodářská a.s. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, identifikační číslo 607 32 075, poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od předání akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 10. ledna 2013 - 14. ledna 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 12.12.2012 toto usnesení: I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se... sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11, identifikační číslo 476 74 652, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 682 (dále také jen Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.) ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321 (dále také jen Valašská vodohospodářská a.s.), která je majitelem akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., s nimiž jsou spojena hlasovací práva a je s nimi spojen 99,3 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.II. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku, že všechny ostatní akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře tj. obchodní společnosti Valašská vodohospodářská a.s. přecházejí na společnost Valašská vodohospodářská a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01, identifikační číslo 294 50 357, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 10321. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s. III. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 246,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet šest korun českých. Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 3740/2012 ze dne 5.11.2012, vypracovaným společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, identifikační číslo 448 46 762. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře tj. obchodní společnosti Valašská vodohospodářská a.s. IV. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sídle obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na hlavního akcionáře tj. na společnost Valašská vodohospodářská a.s. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, identifikační číslo 607 32 075, poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od předání akcií obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 2011 - 9. prosince 2011 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ: 755 11, IČ: 476 74 652, na svém zasedání konaném dne 25.8.2011 v sídle společno... sti ve Vsetíně, Jasenická 1106, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a Stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto:důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice.I.Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ve výši 800.498.000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 83.556.000,- Kč (slovy osmdesát tři miliony pět set padesát šest tisíc korun českých) na částku 884.054.000,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští.II.Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akciíPočet upisovaných akcií: 83556 (slovy: osmdesát tři tisíce pět set padesát šest )Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcieEmisní kurz jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).III.Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu.Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku.IV.Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/05?Pravidla pro zvyšování základního kapitálu? podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky.V.Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov.VI.Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování.VII.Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu1. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 00304387,2. Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, PSČ 756 51, IČ 00304476,3. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice 70, Velké Karlovice, PSČ 756 06, IČ 00304417,4. Obec Lidečko, Lidečko 467, Lidečko, PSČ 756 15, IČ 00304042 .VIII.Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí, využitelné společností:1) Město Valašské MeziříčíKanalizační řady:1.1. Kanalizace Poličná1.2. Kanalizace Podlesí1.3. Kanalizace Hrachovec1.4. Kanalizace Krhová1.5. Kanalizace Juřinka1.6. Kanalizace k.ú. Krásno1.7. Kanalizace k.ú. Valašské Meziříčí městoVýše ocenění vkladu znalcem: 67.850.000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 67 850 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 67.850.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 114/2011 ze dne 26.7.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.Strana šestá.2) Obec ZašováKanalizační řady a ostatní:2.1 Kanalizace "Luhy"2.2 Kanalizace "Pohrabárna"2.3 Kanalizace "U Sepasu"2.4 Kanalizace "Nad Jednotou"2.5 Kanalizace "Pod Pohrabárnou"2.6 Kanalizace "Od Potoka"2.7 Kanalizace "Pod Liptou"2.8 Kanalizace "Od Školky"2.9 Kanalizace "Od řadovek"2.10 Kanalizace "Od hřbitova"2.11 Kanalizace "Drobná provozovna"2.12 Kanalizace "Záhumení 1"2.13 Kanalizace "Vedle nádraží"2.14 Kanalizace "Od Vapolu"2.15 Kanalizace "Kolem potoka 2"2.16 Kanalizace "Pod potokem 1"2.17 Kanalizace "Kolem kurtů"2.18 Kanalizace "Pod cestou a tokem"2.19 Kanalizace "Pila"2.20 Kanalizace "Kolem potoka 1"2.21 Kanalizace "Přivaděč do ČOV zp."2.22 Kanalizace "Přivaděč nezp."2.23 Kanalizace "Ke Stračce"2.24 Kanalizace "Pohoř"2.25 Kanalizace "Hl. cesta"2.26 Kanalizace "Vedle obchodu"2.27 Kanalizace "Rakové"2.28 Kanalizace "Nad Stračkou"2.29 Kanalizace "Stračka"2.30 Kanalizační šachty2.31 Odlehčovací objektyVýše ocenění vkladu znalcem: 11.048.000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 11 048 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 11.048.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 83/2011 ze dne 20.6.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.3) Obec Velké KarloviceKanalizační řady a šachty:3.1 Kanalizační řad - sběrač "A"3.2 Kanalizační řad - větev č. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 28, 29, 86, 152, 151, 153, 154, 155, 1593.3 Kanalizační řad - k přípojkám č. 79-843.4 Kanalizační šachtyVýše ocenění vkladu znalcem: 3.582.000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 3 582 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 3.582.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 116/2011 ze dne 26.7.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.4) Obec LidečkoVodovodní řady:4.1 Vodovodní řad "U Hulíků" - PVC DN 90 (r. 2009)4.2 Vodovodní řad "U Fusků" - PVC DN 90 (r. 2009)4.3 Vodovodní řad "U Bajtů úsek B" - PVC DN 50 (r. 2009)4.4 Vodovodní řad "U Bajtů úsek A" - PVC DN 90 (r. 2009)4.5 Vodovodní řad "Obecní úřad" - rPE DN 50 (r. 2009)4.6 Vodovodní řad "U Molků" - PVC DN 90 (r. 2009)4.7 Vodovodní řad "U garáží" - PVC DN 90 (r. 2010)4.8 Vodovodní řad "U pily" - PVC DN 90 (r. 2010)Výše ocenění vkladu znalcem: 1.076.000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 1 076 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou popsané a oceněné na výslednou hodnotu 1.076.000,- Kč ve znaleckém posudku č. 115/2011 ze dne 26.7.2011 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2010 - 8. března 2011 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 30.9.2010 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106,... na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto:důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizace, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice.I.Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ve výši 683 101 000,-Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 117 397 000,-Kč (slovy: jednostosedmnáctmilionůtřistadevadesátsedmtisíc korun českých) na částku 800 498 000,-Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští.II.Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akciíPočet upisovaných akcií: 117 397 (slovy: jednostosedmnácttisíctřistadevadesátsedm)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcieEmisní kurz jedné akcie: 1000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých)III.Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu.Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku.IV.Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/05 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky.V.Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov.VI.Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování.VII.Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu1. Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 003044502. Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, PSČ 757 01, IČ 003043873. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61. IČ 003042714. Obec Jarcová, Jarcová 200, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČ 003038795. Obec Branky, Branky 6, PSČ 756 45, IČ 00303712VIII.Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníKe splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí, využitelné společností:1) Město VsetínPozemky- Pozemek - p.č. 638/7 k.ú. Rokytnice- Pozemek - p.č. 7781, p.č. 7782 k.ú. Vsetín- Pozemek - p.č. 12279 k.ú. VsetínVýše ocenění vkladu znalcem: 44 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 44 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 44 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 143/2010 ze dne 24.9.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.2) Město Valašské MeziříčíVodovodní řady a vodohospodářské objekty:- Vodovod Brňov Dolní BD- Vodovod Brňov Vrch- Vodovod Bynina- Vodovod Hrachovec- Vodovod Hrachovec AT (Vichury)- Vodovod Juřinka DTP- Vodovod Juřinka HTP- Vodovod Krhová DTP- Vodovod Krhová Hrádky- Vodovod Krhová HTP- Vodovod Lhota u Choryně- Vodovod Podlesí DTP- Vodovod Podlesí HTP + AT- Vodovod Poličná- Vodovod Valašské Meziříčí - Helštýn- Vodovod Valašské Meziříčí - Hranická- Vodovod Valašské Meziříčí - Kasárna- Vodovod Valašské Meziříčí - Kouty- Vodovod Valašské Meziříčí - Křižná- Vodovod Valašské Meziříčí - Masarykova- Vodovod Valašské Meziříčí - Náměstí N- Vodovod Valašské Meziříčí - Obora- Vodovod Valašské Meziříčí - Štěpánov- Vodovod Valašské Meziříčí - Štěpánov AT- Vodovod Valašské Meziříčí - Štěpánov Dolní- Vodovod Valašské Meziříčí - Vyhlídka- Stará- Vodovod Valašské Meziříčí - Vyhlídka I.- Vodovod Valašské Meziříčí - Vyhlídka II.- Vodovod Valašské Meziříčí - Zašovská- Vodárenské objekty- Pozemky - p.č. 1556, 1555 k.ú. Valašské Meziříčí - město- Pozemky - p.č. 695, 748/2, 972, 748/1 k.ú. Křivé- Pozemky - p.č. 525/6, 74, k.ú. Brňov- Pozemky - p.č. 1034/54, 1204/3 k.ú. Hrachovec- Pozemky - p.č. 1041, 1254/2, 609, 1042, 610/2 k.ú. Krhová- Pozemky - p.č. 511/2, 569/3 k.ú. Juřinka- Pozemky - p.č. 116/2 k.ú. Lhota u Choryně- Pozemky - p.č. 1958/2, 2106 k.ú. PoličnáVýše ocenění vkladu znalcem: 84 094 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 84 094 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 84 094 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 124/2010 ze dne 1.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.- Čistírna odpadních vod- Pozemky - p.č. 2763, 2557, 337/23 k.ú. Krásno nad BečvouVýše ocenění vkladu znalcem: 17 213 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 17 213 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 17 213 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 126/2010 ze dne 4.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.3) Město Rožnov pod RadhoštěmPozemky:- LV č. 10001 - p.č. st. 1080, st. 2095, p.č. 1647/4, st. 1792, p.č. 2123/2, 2070/4, st. 3402, 2537/3 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm- LV č. 1004 - p.č. st. 746 k.ú. Dolní BečvaVýše ocenění vkladu znalcem: 301 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 301 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 301 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 45/2010 ze dne 20.7.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.4) Obec Jarcová- Čistírna odpadních vod - včetně technologie a splaškové kanalizace- Pozemek - p.č. 1463/6 k.ú. Křivé, JarcováVýše ocenění vkladu znalcem: 5 625 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 5 625 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 5 625 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 129/2010 ze dne 4.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.Vodovodní řady a vodohospodářské objekty:- Vodovodní řady- Vodárenské objekty- Pozemky - p.č. 751/1 k.ú. JarcováVýše ocenění vkladu znalcem: 1 967 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 1 967 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 1 967 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 141/2010 ze dne 3.9.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.5) Obec Branky- Vodovodní řady- Vodárenské objektyVýše ocenění vkladu znalcem: 8 153 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 8 153 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 8 153 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 140/2010 ze dne 2.8.2010 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.Ve Vsetíně, dne 30.9.2010 zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2009 - 12. ledna 2010 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 29.10.2009 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106... , na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto:důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické poziceI. Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál činí k dnešnímu dni 625 050 000,-Kč. Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 25 886 000,- (slovy: dvacetpětmilionůosmsetosmdesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští.V těchto dnech probíhá soudní řízení o navýšení kapitálu o 32 165 000,-Kč. V případě zvýšení se tímto usnesením zvýší základní kapitál společnosti o dalších 25 886 000,-Kč (dvacetpětmilionůosmsetosmdesátšest tisíc korun českých) na celkovou hodnotu základního kapitálu 683 101 000,-Kč.II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akciíPočet upisovaných akcí: 25 886 (slovy: dvacetpěttisícosmsetosmdesátšest)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcieEmisní kurz jedné akcie: 1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých)III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu.Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku.IV. Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/05 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky.V. Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov.VI. Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování.VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu1. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 003 04 2712. Obec Hovězí, Hovězí čp. 2, PSČ 756 01, IČ 003 03 801VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníKe splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí využitelné společností:1.Město Rožnov p. RadhoštěmStávající vodovod v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm:II. část - Jižní Město, 1. máj, Centrum, Záhumenní, Kramolišov, Láň, Pivovarská, Sluneční, Vodojemy, ATS, Tylovice, HážoviceVýše ocenění vkladu znalcem: 25 418 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 25 418 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 25 418 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 175/2009 ze dne 15.10.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou.2) Obec HovězíSplašková kanalizace Hovězí - KaštýlVýše ocenění vkladu znalcem: 468 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 468 ks akckíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 468 000,-Kč ve znaleckém posudku č. 179/2009 ze dne 23.10.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. zobrazit více skrýt více
 • 14. října 2009 - 23. prosince 2009 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 27.8.2009 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106,... na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto:důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice.I.Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ve výši 625 050 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 32 165 000,- Kč (slovy třicetdvamilionůjednostošedesátpěttisíc korun českých) na částku 657 215 000,- Kč.Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští.II.Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akciíPočet upisovaných akcií: 32 165 (slovy: třicetdvatisícjednostošedesátpět)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)Druh: kmenová akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcieEmisní kurz jedné akcie: 1 000, Kč (slovy: jedentisíc korun českých)III.Upsání, akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu.Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku.IV.Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/04 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky.V.Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov.VI.Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování.VII.Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu1. Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 003044502. Město Kelč, Kelč čp. 5, PSČ 756 43, IČ 003039253. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 00304271VIII.Předmětem nepeněžitého vkladu a jeho oceněníKe splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajícího akcionáře - měst a obcí, využitelná společností:1) Město Vsetín- Splašková kanalizace Vsetín - Velký Skalník,- Jenotná kanalizace Vsetín - Plotky,- Vodovod Rokytnice - Lhota - 1. stavba, vodojem 2x 250 m3,- Vodovod Janišov- Přerušovací komora Bobrky.Výše ocenění vkladu znalcem: 6 279 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 6 279 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 6 279 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 145/2009 ze dne 14.6.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4103/2009 - 5 z 24.4.2009.2) Město Kelč- Stávající jednotná kanalizace městaVýše ocenění vkladu znalcem: 5 448 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 5 448 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 5 448 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 147/2009 ze dne 18.8.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4103/2009 - 5 z 24.4.2009.3) Město Rožnov pod Radhoštěm- Stávající vodovod v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, 1.část - Dolní Paseky, horní Paseky, Rybníčky, Koryčanské Paseky, PísečnáVýše ocenění vkladu znalcem: 20 438 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 20 438 ks akciíNepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 20 438 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 144/2009 ze dne 25.7.2009 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Nc 4103/2009 - 5 z 24.4.2009. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2008 - 19. prosince 2008 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 25.9.2008 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106,... na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto:Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice.I. Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ve výši 607 152 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 17 898 000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionůosmsetdevadesátosm tisíc korun českých) na částku 625 050 000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští.II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akciíPočet upisovaných akcií: 17 898 (slovy: sedmnácttisícosmsetdevadesátosm)Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcieEmisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem o oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku.IV. Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing.. Jana Sedláčka.V. Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov.VI. Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování.VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitáluMěsto Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, PSČ 755 24, IČ 00304450VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníKe splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajícího akcionáře - Města Vsetín, využitelná společností.1. Vodovod Bobrky - Semetín, II. etapa2. Vodovod Jasenka3. Vodovod Rokytnice - Lhota II, přivaděč4. Vodovod Rokytnice - Lhota, vnitřní rozvody5. Vodovod Vesník6. VDJ IBV Ohrada7. Vodovod IBV Ohrada8. Vodovod Vsetín - Hluboké9. Kanalizace Hanžlov10. Kanalizace Hanžlov dopojení11. Kanalizace Machalův Dvůr12. Kanalizace Rokytnice, II. etapa13. Kanalizace Amerika14. Kanalizace Hluboké15. Kanalizace IBV OhradaVýše ocenění vkladu znalcem: 17 898 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 17 898 ks akciíIX. Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 17 898 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 1376-44/2008 ze dne 30.6.2008 znalcem Ing. Janem Sedláčkem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 26 Nc 4409/2007-38 z 29.4.2008. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2007 - 29. prosince 2007 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 25. 10. 2007 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 11... 06, na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajících a nových akcionářů takto: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice.I. Částka zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 592 530 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 14 622 000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůšestsetdvacetdvatisíce korun českých) na částku 607 152 000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští.II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akciíPočet upisovaných akcií: 14 622 (slovy: čtrnácttisícšestsetdvacetdva )Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcieEmisní kurz jedné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsání Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zápisu do obchodního rejstříku informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku.IV. Způsob určení emisního kurzu Emisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038 ?Pravidla pro zvyšování základního kapitálu? podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Pavla Tydlačky.V.Práva spojená s novými akciemi Nově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov.VI. Splácení upsaných akcií Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování.VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu Město Kelč, Kelč čp. 5, PSČ 756 43, Zlínský kraj, IČ: 00 30 39 25VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění Ke splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady ? vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajícího akcionáře ? Města Kelč, využitelná společností.Kanalizační řad Kelč- kanalizace Kelč, I. a II. stavba,- místní komunikace, kanalizace a vodovod Kelč - lokalita A a D,- splašková kanalizace Blanická ulice,- dokončení odkanalizování Města Kelč.Výše ocenění vkladu znalcem: 14 622 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splácení tímto vkladem: 14 622 ks akciíIX. Nepeněžité vklady v usnesení uvedené jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu 14 622 000,- Kč ve znaleckém posudku č. 314?7855/07 ze dne 10. 10. 2007 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou jmenovaným usneseními Krajského soudu v Ostravě č. j. Spr. 1209/90 z 30. 1. 1990. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 2001 - 8. února 2006 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsoupřevoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromadyspolečnosti. K přijetí usnesen... í valné hromady a udělení souhlasus převodem akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených sevyžaduje i souhlas osoby vykonávající hlasovací práva spojená sakcií se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1994 - 8. února 2006 : Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč je ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., opřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č.92/1992 Sb., zák... ona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. azákona č. 306/1993 Sb., uvedena ve stanovách společnostijako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonemhlasovacího práva. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : IX. Nepeněžité vklady uvedené v odst. 1 až 9 čl. VIII. usnesení jsou uvedené, popsané a oceněné na výslednou hodnotu55 950 800,- Kč ve znaleckém posudku č. 3312/08/05 ze dne 18.2.2... 005 znalcem Ing. Rudolfem Samkem jmenovaným usneseními Krajského soudu v Ostravě č.j. Nc 5117/2004-6 ze dne 9.6.2004 a Nc 5027/2005-5 ze dne 3.2.2005. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením ... o zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem a oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněno v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, forma a podoba nových akciíPočet upisovaných akcií: 44 646 (slovy: čtyřicetčtyřitisícešestsetčtyřicetšest)Jmenovitá hodnota j... edné akcie: 1 000,- (slovy: jedentisíc korun českých)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné akcieEmisní kurz jedné akcie: 1 253,- (jedentisícdvěstěpadesáttři koruny české) zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : I. Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ve výši 547 884 000,- bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 44 646 000,- (slovy čtyřicetčtyřimiliony... šestsetčtyřicetšesttisíc korun českých) na částku 592 530 000,-. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu... , opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106... , na základě pověření valnou hromadou, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanov společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií na základě nepeněžitých vkladů stávajcíích akcionářů takto: zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníKe splacení akcií jsou přípustné nepeněžité vklady - vodohospodářská díla ve vlastnictví stávajících akcionářů - měst a obcí, využit... elná společností.1) Obec Horní LidečVodovodní řád Horní Lideč- Horní Lideč vodovod I. stavba,- Horní Lideč vodovod II. stavba,- RD Horní Lideč - Mirošovská, situovaný v k. ú. a obci Horní Lideč, okres VsetínVýše ocenění vkladu znalcem: 7 595 430,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 6 061 000,- KčEmisní ážio: 1 534 430,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem. 6 061 ks akcií2) Obec HovězíVodovodní řad Hovězí- posílení vodovodu Hořansko I. etapa,- prodloužení vodovodu Hořansko II. etapa,- vodovod Hořansko,- vodovod Hovězí - trasa Hovízky - Suška,- vodovod ve stavebním obvodu Dolansko,- vodovodní řad IBV Hovězí - Dolansko, situovaný k k.ú. a obci Hovězí, okres Vsetín.Výše ocenění vkladu znalcem: 5 961 320,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 4 757 000,- KčEmisní ážio: 1 204 320,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 4 757 ks akcií3) Obec LeskovecVodovodní řad Leskovec- vodovodní řad Leskovec řad 3,5,6,7 a 8, situovaný v k.ú.a obci Leskovec, okres Vsetín.Výše ocenění vkladu znalcem: 1 373 720,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 1 096 000,- KčEmisní ážio: 277 720,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 096 ks akcií4) Obec Nový HrozenkovVodovodní řad Nový Hrozenkov- vodovod Nový Hrozenkov - Čubov I. a II. etapa,- vodojem Nový Hrozenkov - Čubov 2 x 100 m3, pozemek p.č. 7446/2 trv. travní porost o výměře 353 m2 a p.č. 7447/3 trvalý travní porost o výměře 79 m2, k.ú. a obec Nový Hrozenkov, LV 10001 a stavba vodojemu na p.č. 7446/2 trv. travní porost a p.č. 7447/3 trv. travní porost, k.ú. a obec Nový Hrozenkov, nezapsaná v katastru nemovitostí,- vodovod Nový Hrozenkov - Brodská,- vodovod nový Hrozenkov - Závodí,- vodovod Nový Hrozenkov - stavba "A", situovaný v k.ú. a obci Nový Hrozenkov, okres Vsetín.Kanalizační řad Nový Hrozenkov- přístavba ZŠ - inženýrské sítě - dílčí část kanalizace Nový Hrozenkov I. etapa I. stavby,- kanalizace II. - etapa,- kanalizace III. etapa - 1. část,- kanalizace III. etapa - změna trasy,- kanalizace III. etapa - 2. část,- přepojení kanalizace Horňansko,- kanalizace IV. etapa - kanalizace Nový Hrozenkov 5. etapa, kanalizační sběrač "D", kanalizace Vranča část "A" SO 01 - splašková kanalizace, kanalizace Vranča - doplnění, situovaný v k.ú. a obci Nový Hrozenkov, okres Vsetín.Výše ocenění vkladu znalcem: 22 700 130,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 18 115 000,- KčEmisní ážio: 4 585 130,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 18 115 ks akcií5) Obec PoliceVodovodní řad Police- vodovod Police, pozemek p.č. st. 285 zast. pl. a nádvoří o výměře 12 m2 a jiná stavba - vodojem na p.č. st. 285, k.ú. Police u Valašského Meziříčí, obec Police, okres Vsetín, LV 10001, situovaný v k.ú. Police u Valašského Meziříčí, obec Police, okres Vsetín.Výše ocenění vkladu znalcem: 2 987 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 2 383 000,- KčEmisní ážio: 604 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 2 383 ks akcií6) Obec RouskéVodovodní řad Rouské- rozvodná vodovodní síť v obci Rouské, Zádvoří a propojovací potrubí k řadu A, situovaný v k.ú. a obci Rouské, okres Přerov.Výše ocenění vkladu znalcem: 2 006 250,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 1 600 000,- KčEmisní ážio: 406 250,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 600 ks akcií7) Obec ÚstíVodovodní řad Ústí- vodovodní řad za Senicí - Ústí,- Ústí u Vsetína - lokalita mateřská škola,- Ústí u Vsetína - zaokruhování vodovodu, řad 2 a 3, situovaný v k.ú. a obci Ústí, okres Vsetín.Výše ocenění vkladu znalcem: 1 379 960,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 1 101 000,- KčEmisní ážio: 278 960,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 101 ks akcií8) Obec Velké KarloviceVodovodní řad Velké Karlovice- vodovodní řad Velké Karlovice SIHLA, p.č. 3695/3 ost. plocha o výměře 170 m2, k.ú. Velké Karlovice, obec Velké Karlovice, LV 10001 a stavba vodojemu, nezapsaná v katastru nemovitostí na p.č. 3695/3 k.ú. a obec Velké Karlovice,- vodovodní řad Velké Karlovice, stavba zrychlovací čerpací stanice Pluskovec, nezapsaná v katastru nemovitostí, na p.č. 2144/1 trvalý travní porost, k.ú. Malé Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín, pozemek jiného vlastníka, stavba vodojemu Pluskovec, na p.č. 2115/1 trvalý travní porost, nezapsaná v katastru nemovitostí, k.ú. Malé Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín, pozemek jiného vlastníka,- stavba zrychlovací čerpací stanice Leskové na p.č. 3713 trvalý travní porost, nezapsaná v katastru nemovitostí, k.ú. Velké Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín, pozemek jiného vlastníka,- vodovodní řad - vodovod Volkov, situovaný v k.ú. Velké Karlovice a Malé Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín.Výše ocenění vkladu znalcem: 11 654 250,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 9 300 000,- KčEmisní ážio: 2 354 250,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 9 300 ks akcií9) Město Valašské MeziříčíVodovodní řad Valašské Meziříčí- průmyslová zóna Lešná - SO 06 přípojka pitné vody I, situovaný v k.ú. Mštěnovice, obec Lešná, okres Vsetín.Výše ocenění vkladu znalcem: 292 740,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 233 000,- KčEmisní ážio: 59 740,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 233 ks akcií zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu1. Obec Horní Lideč, Horní Lideč čp. 292, PSČ 756 12, Zlínský kraj, IČ: 00 30 37 802. Obec Hovězí, Hovězí, PSČ 756 24, Zlínský ... kraj, IČ: 00 30 38 013. Obec Leskovec, Leskovec čp. 67, PSČ 756 11, Zlínský kraj, IČ: 00 30 39 844. Obec Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov čp. 454, Zlínský kraj, IČ: 00 30 41 315. Obec Police, Police čp. 142, PSČ 756 44, Zlínský kraj, IČ: 00 63 58 046. Obec Rouské, Rouské čp. 64, PSČ 753 53, Olomoucký kraj, IČ: 00 63 65 507. Obec Ustí, Ústí čp. 76, PSČ 755 01, Zlínský kraj, IČ: 00 85 18 258. Obec Velké Karlovice, Velké Karlovice čp. 70, PSČ 756 06, Zlínský kraj, IČ: 00 30 44 179. Město Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Náměstí čp. 7, PSČ 757 00, Zlínský kraj, IČ: 00 30 43 87 zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : VI. Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle... společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : V. Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nebudou zařazeny do obchodování na oficiálním trhu, budou s omezenou převoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. ... V důležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 2005 - 27. září 2005 : IV. Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí č. 038/03 "Pravidla pro zvyšování základního kapitálu " podle rozhod... nutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Rudolfa Samka v poměru základního kapitálu k čistému obchodnímu majetku dle účetní závěrky k 31.12.2004. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : VI.Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitými vklady, přijatými, oceněnými a schválenými představenstvem. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle ... společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : V. Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie nejsou veřejně obchodovatelné a mají omezenou převoditelnost, stanovenou platnými stanovami společnosti. V důležitém zájmu společ... nosti akcionáři nemají přednostní právo na upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena práva vyplývající ze zákona a platných stanov. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : IV. Způsob určení emisního kurzuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje v souladu s metodikou danou směrnicí představenstva společnosti "Pravidla pro zvyšování základního kapitá... lu" podle rozhodnutí představenstva společnosti na základě posudku znalce Ing. Ilony Macháčové. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : III. Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady, oceněné představenstvem na základě posudku znalce a schválené tímto usnesením o... zvýšení základního kapitálu.Úpis akcií proběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.O právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvo upisovatele doporučeným dopisem. Oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti přijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku bude zveřejněné v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : II. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, podoba a forma nových akciíPočet upisovaných akcií: 22173 (slovy: dvacetdvatisícejednostosedmdesáttřikusy)Jmenovitá hodnota j... edné akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: listinné zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : I. Částka zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti ve výši 525 711 000,- Kč bude v souladu s tímto rozhodnutím zvýšen o částku 22 173 000,- Kč (slovy dvacetdvamilio... nyjednostosedmdesáttřitisíce korun českých) na částku 547 884 000,- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. rozhodlo na svém zasedání konaném dne 23.10.2003 na základě pověření zvyšovat základní kapitál, přijaté valnou hromado... u dne 21.6.2001, takto:Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je účelné převedení vlastnictví k vodohospodářským dílům na společnost, která je provozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu, opravu a modernizaci, efektivnější využití vkládaného majetku ve společnosti, k posílení základního kapitálu společnosti, a tím i její ekonomické pozice. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : VII. Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu1. Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325, PSČ 756 14, IČ 00 30 37 55, Zlínský kraj2. Obec Lidečko, Lidečko, PSČ 756 15, IČ 00... 30 40 42, Zlínský kraj3. Obec Lužná, Lužná, PSČ 756 11, IČ 00 30 40 77, Zlínský kraj4. Obec Střelná, Střelná 38, PSČ 756 12, IČ 00 30 43 10, Zlínský kraj5. Obec Študlov, Študlov 142, PSČ 756 12, IČ 00 30 43 36, Zlínský kraj6. Obec Valašská Polanka, Valašská Polanka, PSČ 756 11, IČ 00 30 43 61, Zlínský kraj7. Obec Valašské Příkazy, Valašské Příkazy 21, PSČ 756 12, IČ 00 43 43 95, Zlínský kraj8. Obec Valašská Senice, Valašská Senice, PSČ 756 14, IČ 36 57 74, Zlínský kraj9. Obec Zděchov, Zděchov 175, PSČ 756 07, IČ 00 30 44 84, Zlínský kraj zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : VIII. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníKe splacení akcií je přístupný nepeněžitý vklad ve vlastnictví stávajících akcionářů využitelný společností, a to1. Obec Francova Lh... ota- Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, StřelnáI. etapa, výtlačný řad, čerpací stanice, tech. vybavenost - vodojem Stráň 2x150m3 na st. 676, pozemky p.č. st. 676 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2 a p.č. 1014/2 trvalý travní porost o výměře 831 m2, k.ú. a obec Horní Lideč, LV 693, vlastník Obec Francova Lhota,II. etapa, větev Francova Lhota-Študlov, přívodní řad Študlov, Přívodní řad Francova Lhota, tech. vybavenost - vodojem DTP 2x100 m3 na st. 1040 a pozemky p.č. st. 1040 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2137/6 orná půda o výměře 878 m2, k.ú. a obec Francova Lhota, LV 10001, vlastník Obec Francova Lhota,v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003.III. etapa, rozvod Francova Lhota, jiná stavba - zrychlovací čerpací stanice na st. 1051, technická vybavenost - vodojem Francova Lhota HTP 2x75m3 na st. 1052, jiná stavba - šachta na st. 1057 a pozemky st. 1051 zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st. 1052 zast. plocha a nádvoří o výměře 108 m2, st. 1057 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, p.č. 2755/2 ost. pl., man. pl. o výměře 49 m2 a p.č. 4560/5 trv. trav. porost o výměře 343 m2, k.ú. a obec Francova Lhota, LV 10001, vlastník Obec Francova Lhota,v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Valašská Senice III. etapa - hlavní řad" ze dne 28.5.2003.III. etapa, rozvody Francova Lhota - vedlejší řady,IV. etapa, Francova Lhota HTP 1 - Kamenec, přívodní řad, přípojka nn, tech. vybavenost - zrychlovací čerpací stanice na st. 1083 a pozemek st. 1083 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2, k.ú. a obec Francova Lhota, LV 10001, vlastník Obec Francova Lhota,situovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota.Výše ocenění vkladu znalcem: 15 289 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 6 538 000,- KčEmisní ážio: 8 751 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 6 538 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 6 538 000,- Kč (slovy: šestmilionůpětsettřicetosmtisíc korun českých). Emisní ážio činí 8 751 000,- Kč (slovy: osmmilionůsedmsetpadesátjedentisíc korun českých).2. Obec Lidečko- Vodovodní řad LidečkoI. stavba - dolní část obce, II. stavba - dolní část obce, III. stavba - horní část obce, situovaný v k.ú. a obci Lidečko.Výše ocenění vkladu znalcem: 8 602 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 4 015 000,- KčEmisní ážio: 4 587 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 4 015 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 4 015 000,- Kč (slovy: čtyřimilionypatnácttisíc korun českých). Emisní ážio činí 4 587 000,- Kč (slovy: čtyřimilionypětsetosmdesátsedmtisíc korun českých).3. Obec Lužná- Vodovodní řad Lužná - II. stavba, situovaný v k.ú. a obci LužnáVýše ocenění vkladu znalcem: 1 494 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 794 000,- KčEmisní ážio: 700 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 794 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 794 000,- Kč (slovy: sedmsetdevadesátčtyřitisíc korun českých). Emisní ážio činí 700 000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých).4. Obec Střelná- Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, Střelná - I. etapasituovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota,II. etapa větev Francova Lhota-Študlov,v pomětu určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003.- Vodovodní řad - rozvodný řad Střelná, dvě vodoměrné šachty, situovaný v k.ú. Střelná na Moravě a obci Střelná.Výše ocenění vkladu znalcem: 6 477 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 2 767 000,- KčEmisní ážio: 3 710 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 2 767 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 2 767 000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetšedesátsedmtisíc korun českých).5. Obec Študlov- Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, Střelná - I. etapa, situovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota,II. etapa větev Francova Lhota-Študlov,v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003.- Vodovodní řad - rozvodný řad Študlov, přípojka nn, šachta, tech. vybavenost - AT stanice na st. 477 a pozemek p.č. st. 477 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2, k.ú. a obec Študlov, LV 10001, vlastník Obec Študlov, situovaný v k.ú. a obci Študlov.Výše ocenění vkladu znalcem: 4 728 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 1 946 000,- KčEmisní ážio: 2 782 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 946 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 1 946 000,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisíc korun českých).6. Obec Valašská Polanka- Vodovodní řad Valašská Polanka - Veřečné,- II. etapa - vodovod Valašská Polanka-Podevsí,situovaný v k.ú. a obci Valašská Polanka.Výše ocenění vkladu znalcem: 2 664 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 1 104 000,- KčEmisní ážio: 1 560 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 104 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 1 104 000,- Kč (slovy: jedenmilionstočtyřitisíce korun českých). Emisní ážio činí 1 560 000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetšedesáttisíc korun českých).7. Obec Valašské Příkazy- Vodovodní řad Valašské Příkazy - jižní část obce, situovaný v k.ú. a obci Valašské Příkazy.Výše ocenění vkladu znalcem: 172 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 73 000,- KčEmisní ážio: 99 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 73 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 73 000,- Kč (slovy: sedmdesáttřitisíce korun českých). Emisní ážio činí 99 000,- Kč (slovy: devadesátdevěttisíc korun českých).8. Obec Valašská Senice- Skupinový vodovod Francova Lhota, Valašská Senice, Študlov, Střelná - I. etapa, situovaný v k.ú. a obci Horní Lideč a k.ú. a obci Francova Lhota, II. etapa větev Francova Lhota-Študlov,v poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Střelná, Študlov, Valašská Senice I. a II. etapa" ze dne 20.6.2003.III. etapa rozvody Francova Lhotav poměru určeném "Směrnicí o rozdělení majetku pořízeného výstavbou skupinového vodovodu Francova Lhota, Valašská Senice III. etapa - hlavní řad" ze dne 28.5.2003.Výše ocenění vkladu znalcem: 2 455 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 1 059 000,- KčEmisní ážio: 1 396 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 1 059 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 1 059 000,- Kč (slovy: jedenmilionpadesátdevěttisíc korun českých). Emisní ážio činí 1 396 000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistadevadesátšesttisíc korun českých).9. Obec Zděchov- I. etapa - vodovodní řad Zděchov, odbočná šachta na p.č. 16028/8 a pozemek p.č. 16028/8 orná půda, věcné břemeno - oprávnění chůze a příjezdu pro p.č. 16028/8, povinnost k p.č. 16031 (PK), 16031/3, 16032/1 (EN), k.ú. a obec Huslenky, LV 1938, vlastník a oprávněný Obec Zděchov, IČ 00 30 44 84, věcné břemeno stavby a vedení vodovodu a právo přístupu k obsluze a udržování vodovodního potrubí na pozemku p.č. 12411/5 ostatní plocha, p.č. 12411/7 ostatní plocha, LV 1508 a na pozemku ve zjednodušené evidenci - původní pozemkový katastr (PK) p.č. 12410/1 k.ú. a obec Huslenky, LV 630, oprávněný Obec Zděchov, IČ 00 30 44 84,- II. etapa - vodovodní řad Zděchov, jiná stavba - vodojem DTP 2x50 m3 na p.č. st. 688, jiná stavba - vodojem HTP 2x50 m3 na p.č. st. 689, jiná stavba - zrychlovací čerpací stanice na st. 690 a pozemky p.č. st. 688 zast. pl. a nádvoří o výměře 45 m2, st. 689 zast. pl. a nádvoří o výměře 44 m2, st. 690 zast. pl. a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. 1712/2 trvalý travní porost o výměře 422 m2, p.č. 2454/5 ost. plocha o výměře 412 m2 a p.č. 4860/2 trvalý travní porost o výměře 172 m2, k.ú. a obec Zděchov, LV 10001,situovaný v k.ú. a obci Zděchov.Výše ocenění vkladu znalcem: 9 545 000,- KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 3 877 000,- KčEmisní ážio: 5 668 000,- KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 3 877 ks akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ve výši 3 877 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátsedmtisíc korun českých). Emisní ážio činí 5 668 000,- Kč (slovy: pětmilionůšestsetšedesátosmtisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2003 - 28. ledna 2004 : IX. Nepeněžité vklady uvedené v odst. 1 až 9 čl. VIII. usnesení jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1417-103/03 ze dne 26.5.2003 znalkyní Ing. Ilonou Macháčovou jmenovan... ou usnesením č.j. Nc 5036/2003 Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.3.2003. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 5) Nově upsané akcie budou veřejně obchodovatelné, s omezenoupřevoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. Vdůležitém zájmu společnosti akcionáři nemají přednostní pr... ávo naupisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojená právavyplývající ze zákona a platných stanov. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč částkou ve výši 5.536,-Kč(slovy: pět tisíc pět set třicet šest korun českých). Emi... sníážio jedné upsané akcie tak činí 5.169,-Kč (slovy: pět tisícjedno sto šedesát devět korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 5.536akcií.
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : Výše ocenění vkladu znalci: 10,705.000,-KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 5,536.000,-KčEmisní ážio: 5,169.000,-Kč
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : b) u obce Mikulůvka:- budova - jiná st. bez čp. na pč. st. 794 zastavěná plocha anádvoří,- pč. st. 794 zastavěná plocha a nádvoří- pč. 1027/2 trvalý travní porost,vše dosud zaps. n... a výpise z KN - LV č. 10001 pro obec a kat.území Mikulůvka, včetně- I. a II. etapy vodovodní řad přívodní a rozvodné řady, včetněsoučástí a příslušenství zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : Na základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurz 1akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ve výši 5.565,-Kč (slovy:pět tisíc pět set šedesát pět korun českých). Emisní ážio... jednéupisované akcie tak činí 5.847,-Kč (slovy: pět tisíc osm setčtyřicet sedm korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : Počet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem: 5.565akcií
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : Výše ocenění vkladu znalci: 11,412.000,-KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 5,565.000,-KčEmisní ážio: 5,847.000,-Kč
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 8) Ke splacení upsaných akcií je přípustný nepeněžitý vklad vevlastnictví stávajících akcionářů využitelný společností, a to:a) u obce Lačnov:- stavba technické vybavenosti bez čp.... na pč. st. 551 zastavěnáplocha a nádvoří,- stavba technické vybavenosti bez čp. na pč. st. 552 zastavěnáplocha a nádvoří,- stavba technické vybavenosti bez čp. na pč. st. 561 zastavěnáplocha a nádvoří,- pč. st, 551 zastavěná plocha a nádvoří,- pč. st. 552 zastavěná plocha a nádvoří,- pč. st. 561 zastavěná plocha a nádvoří,- pč. 2670/7 ostatní plochy,vše dosud zaps. na výpise z KN - LV č. 10001 pro obec a kat.území Lačnov, včetně- I., II. a III. etapy řady vodovodní přívodní, zásobovací, arozvodné, včetně součástí a příslušenství. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 7) Upisovateli akcií ke zvýšení základního kapitálu jsou:Obec Lačnov, se sídlem v Lačnově, PSČ 765 12, okr. Vsetín, IČ:00 30 39 68, Obec Mikulůvka, se sídlem v Mikulůvce, PSČ 756 2... 4,okr. Vsetín, IČ: 00 30 41 07. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 6) Splácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitýmivklady, přijatými oceněnými a schválenými představenstvem.Nepeněžité vklady budou splaceny v sídle společnosti předánímpís... emného prohlášení upisovatelů podle § 60 odst. 1) a 2)obchodního zákoníku a předáním vkladu, a to nejpozději do 30-tidnů od ukončení lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 4) Emisní kurz upisovaných akcií představenstvo určuje v souladus metodikou danou "Pravidly pro zvyšování základního kapitáluspolečnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s." podle r... ozhodnutípředstavenstva společnosti na základě společných posudků znalcůIng. Rudolfa Samka a Ing. Pavla Tydlačky v poměru základníhokapitálu ku vlastnímu obchodnímu jmění a rentability dle účetníuzávěrky ke dni 31.12.2001. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 3) Upisovat akcie budou moci osoby mající nepeněžité vklady,oceněné představenstvem na základě posudků znalců, a schválenétímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Úpis akci... íproběhne v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106. Akcieje možno upsat ve lhůtě šedesáti dnů ode dne následujícího poprávní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. O právní mocitohoto rozhodnutí bude představenstvo informovat upisovateledoporučeným dopisem.Oznámení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnostipřijatém tímto usnesením do obchodního rejstříku budezveřejněno v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchakcií:a) o počtu 11 101 ks (slovy:jedenáct tisíc jedno sto jeden kus),b) o jmenovité hodnotě jedné akcie - 1 000,-Kč (sl... ovy: jedentisíc korun českých),c) budou vydány kmenové akcie na jméno,d) v podobě zaknihovaných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2002 - 4. června 2002 : 1) Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. se zvyšuje o částku ve výši Kč 11,101.000,- (slovy:jedenáct milionů jedno sto jeden tisíc korun českých), tj. zezá... kladního kapitálu ve výši Kč 514,610.000,- na základníkapitál ve výši Kč 525,711.000,-, s určením, že upisování akciínad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. září 2000 - 12. prosince 2001 : Omezení předitelnosti akcií na jméno:Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasemvalné hromady.Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu kpře... vodu akcií na jméno, kdy nepůjde o převod mezi:a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebob) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a obcí vdůsledku změny územní působnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : V.Práva spojená s novými akciemiNově upsané akcie budou veřejně obchodovatelné s omezenoupřevoditelností, stanovenou platnými stanovami společnosti. Vdůležitém zájmu společnosti ak... cionáři nemají přednostní právona upisování akcií. S novými akciemi budou jinak spojena právavyplývající ze zákona a platných stanov. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : IV.Způsob určení emisního kursuEmisní kurz upisovaných akcií se stanovuje podle rozhodnutípředstavenstva společnosti na základě posudku Ing. Petra Cvejnav poměru základního jmění k... u vlastnímu obchodnímu jmění arentability dle účetní závěrky k 31.12.1999. Poměr základníhojmění ku vlastnímu obchodnímu jmění činí 0,86, rentabilita 0,55. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : III.Upsání akcií, lhůta a místo pro upsáníUpisovat akcie bude moci osoba mající nepeněžitý vklad, oceněnýpředstavenstvem na základě posudků znalců a schválená tímtousnesením o zvýš... ení základního jmění.Úpis akcií proběhne v sídle společnosti, ve Vsetíně, Jasenická1106. Akcie je možné upsat ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dnenásledujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesenío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.O právní moci tohoto rozhodnutí informuje představenstvoupisovatele doporučeným dopisem. Oznámení o zápisu záměru zvýšitzákladní jmění společnosti přijatém tímto usnesením doobchodního rejstříku bude zveřejněné v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : II.Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií, druh, podoba aforma nových akciíPočet upisovaných akcií: 3 381 akcií (slovy:třitisícetřistaosmdesátjedna akcií)Jmenovitá hodnota jed... né akcie:1 000,-Kč (slovy: jedentisíc korunčeských)Druh: kmenové akcieForma: akcie na jménoPodoba akcií: zaknihované cenné papíry zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : I.Částka zvýšení základního jmění:Základní jmění společnosti ve výši 511 229 000,-Kč bude vsouladu s tímto rozhodnutím zvýšeno o částku 3 381 000,-Kč(slovy: třimiliónytřistaosmdesá... tjednatisíc korun českých) načástku 514 610 000,-Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částkuzákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,se sídlem ve Vsetíně, rozhodlo na svém zasedání konaném dne21.9.2000 v sídle společnosti ve Vsetíně, Jasenická 1106, n... azákladě pověření zvyšovat základní jmění společnosti, přijatévalnou hromadou společnosti dne 19.6.1997, v souladu spříslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pakustanovení § 203 a § 210 obchodního zákoníku a stanovspolečnosti o zvýšení základního jmění společnosti upisovánímnových akcií na základě nepeněžitého vkladu stávajícíhoakcionáře takto:Důvodem pro zvýšení základního jmění je účelné převedenívlastnictví k vodohodpodářským dílům na společnost, která jeprovozuje a převezme tím i celkovou starost o jejich údržbu,opravu a modernizaci, efektivnější využití vkladovaného majetkuve společnosti a k posílení základního jmění společnosti a tími její ekonomické pozice. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : VI.Splácení upsaných akciíSplácení upsaných akcií je přípustné pouze nepeněžitým vkladempřijatým, oceněným a schváleným představenstvem. Nepeněžitývklad se splácí v sídle společnos... ti předáním písemnéhoprohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předánímvkladu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení lhůty proupisování. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : VII.Upisovatel akcií ke zvýšení základního jměníObec Valašská Polanka, Valašská Polanka 270, 756 11 ValašskáPolanka, IČO: 00304361.
 • 14. prosince 2000 - 7. dubna 2001 : VIII.Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníKe splacení akcií je přípustný nepeněžitý vklad - vodovodnířady ve vlastnictví stávajícího akcionáře - obce, využitelnýspolečností.Ne... peněžitý vklad - vodovodní řady:----------------------------------"Vodovod Obecnice" DN 100 582 bm"Vodovod I. etapa-Hořansko" DN 110 1606 bm"Vodovod II. etapa-Kotel" DN 110 640 bm"Vodovod III. etapa-Závodí" DN 110 1091 bm"Vodovod IV. etapa-Střed" DN 110 1401 bmsituovaný v k.ú. Valašská Polanka, okres Vsetín, který byloceněn těmito znalci:Ing. Rudolfem Samkem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajskéhosoudu v Ostravě ze dne 25.6.1967, č.j. Spr. 3145/67 pro základníobor stavebnictví, odvětví stavební různá, pozemní stavitelstvía ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí.Ing. Petrem Cvejnem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajskéhosoudu v Ostravě ze dne 24.6.1993, č.j. Spr. 2379/93 pro základníobor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí.Stanoví se, že nepeněžitý vklad se oceňuje podle nižšího zeznaleckých ocenění.Hodnota nepeněžitého vkladu---------------------------Výše ocěnění vkladu znalcem: 7 192 000,-KčUpravená vstupní hodnota vkladu: 3 381 000,-KčEmisní ážio: 3 767 000,-KčPočet akcií určených k upsání a ke splacení tímto vkladem:3 381 akciíNa základě této hodnoty stanovuje představenstvo emisní kurs 1akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč ve výši 2 114,-Kč (slovy:dvatisícestočtrnáct korun českých). Emisní ážio činí 1 114,-Kč(slovy: tisícstočtrnáct korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 27. ledna 1999 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění:--------------------------------------------------Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. sesídlem Jasenická ... 1106, Vsetín, IČO 47 67 46 52 rozhodla dne 19.června 1997 o zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem z508.921.000,-Kč o 2.308.000,-Kč na 511.229.000,-Kč bezpřipuštění upisování akcií nad navrhované zvýšení základníhojmění. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 27. ledna 1999 : Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, akcionářem Fondemnárodního majetku ČR, Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, na kteréhopřešel majetek Ministerstva pro správu národního majetku ... a jehoprivatizaci ČR č.j. 637/1996-480 ze dne 31.5.1996 podle § 10zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby zestátního subjektu Vodovody a kanalizace Vsetín, státní podnik,IČO 098 396.Upsané akcie ke zvýšení základního jmění budou splaceny vsouladu s títmo rozhodnutím nepeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 27. ledna 1999 : Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 2 308kusů nových akcií. Všechny upisované akcie jsou kmenovýmiakciemi na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii, bud... ouvydány v podobě zaknihovaných cenných papírů a budou veřejněobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 27. ledna 1999 : Upisování nových akcií proběhne 14. kalendářní den ode dnezveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění vObchodním věstníku. Upisovacím místem je sídlo společnosti,m... ístnost č. 12. Emisní kurz upisovaných akcií odpovídá nominálníhodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 27. ledna 1999 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - pozemkysouvisející s již privatizovaným infrastrukturním majetkem,specifikované v privatizačním projektu č. 50 375, zpracovanýmúzem... ním odborem Vsetín Ministerstva zemědělství ČR. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 27. ledna 1999 : Ocenění nepeněžitého vkladu posudky znalců podle § 202 odst. 2písm. h) obchodního zákoníku nahrazuje podle § 44 zák. č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,... vplatném znění ocenění obsažené v privatizačním projektu vedenémv evidenci ministerstva financí pod č.j. 50 375 odpovídajícíjmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1994 - 6. listopadu 1998 : 441877 akcií na jméno ve jm. hod. 1 000,-Kč1 akcie na jméno ve jm. hod. 1 000,-Kč se zvláštními právy67043 akcií na majitele ve jm. hod. 1 000,-kč
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů