Trendy

63 319 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 482 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

66 081 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.1.2014 Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice

Historické adresy

17.10.2011 - 15.1.2014 Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 79395
9.3.2002 - 17.10.2011 Město Albrechtice, PSČ 793 95, Zámecká 1, č.p. 83
16.12.1997 - 9.3.2002 Město Albrechtice, Zámecká 1, okres Bruntál, PSČ 79395
1.1.1994 - 16.12.1997 Město Albrechtice, Nerudova 10, PSČ 79395

47674717

DIČ

od 3.1.1994

CZ47674717

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

h6eu8md

Historické názvy

1.1.1994 - 16.12.1997

Zemědělský podnik a.s. Město Albrechtice

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 688

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.6.2013

38 886 800 Kč

Historické jmění

27.6.2007 - 15.6.2013

68 051 900 Kč

10.6.2004 - 27.6.2007

74 595 500 Kč

1.1.1994 - 10.6.2004

106 565 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Krnov

Bankovní účty

zvěřejněno 7.8.2014

2109796195 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 11.5.2015

Prodejna vajec a mléka
  • Adresy:
    • Dr. E. Beneše 1967/69, 792 01, Bruntál

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. ledna 1994 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena Pozemkovým fondem ČRv Praze jako jediným zakladatelem.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. dubna 2013 - 15. června 2013 : Jediný akcionář společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, snižuje základní kapitál společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, o částku 29.165.100,- Kč (dva... cet devět milionů jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto korun českých) ze současné výše 68.051.900,- Kč (šedesát osm milionů padesát jedna tisíc devět set korun českých) na novou výši 38.886.800,- Kč (třicet osm milionů osm set osmdesát šest tisíc osm set korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 29.165.100,- Kč (dvacet devět milionů jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto korun českých) je přizpůsobení výše základního kapitálu společnosti rozsahu a potřebám podnikatelské činnosti a potřebám finančních zdrojů ke krytí této činnosti a úhrada ztráty z minulých let společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Snížení základního kapitálu o částku 29.165.100,- Kč (dvacet devět milionů jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto korun českých) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota každé z 97.217 (devadesát sedm tisíc dvě stě sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějících na majitele v listinné podobě, nahrazené hromadnou akcií série H č. 000008, bude snížena o částku ve výši 300,- Kč (tři sta korun českých) ze současné výše jmenovité hodnoty každé akcie 700,- Kč (sedm set korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 400,- Kč (čtyři sta korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních 97.217 (devadesát sedm tisíc dvě stě sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 700,- Kč (sedm set korun českých), nahrazených hromadnou akcií o celkové jmenovité hodnotě 68.051.900,- Kč (šedesát osm milionů padesát jedna tisíc devět set korun českých), označenou série H č. 000008, za 97.217 (devadesát sedm tisíc dvě stě sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč (čtyři sta korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví na 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 20. srpna 2012 - 17. října 2012 : Usnesením ze dne 26.6.2012 valná hromada obchodní společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 793 95, IČ 476 74 717, rozho... dla o přechodu všech ostatních akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice na osobu hlavního akcionáře tak, že:-určení hlavního akcionáře: hlavním akcionářem je obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, když obchodní společnost OLZ, a.s. v l a s t n í 92 872, slovy: devadesát dva tisíc osm set sedmdesát dva kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: sedm set korun českých, vydaných společností Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 793 95, IČ: 476 74 717, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 688, jejíž základní kapitál činí 68.051.900,- Kč, slovy: šedesát osm milionů padesát jedna tisíc devět set korun českých a je rozdělen na 97.217, slovy: devadesát sem tisíc dvě sta sedmnáct kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: sedm set korun českých. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 65.010.400,- Kč, slovy: šedesát pět milionů deset tisíc čtyři sta korun českých, což činí 95,53 %, slovy: devadesát pět celých padesát tři setin procenta základního kapitálu společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 95,53 %, slovy: devadesát pět celých padesát tři setin procenta ve společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Obchodní společnost OLZ, a.s., sehlavním akcionářem společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.- rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavníhoakcionáře, a to obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku.- určení výše protiplnění – výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, ostatním akcionářům společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice na hlavního akcionáře, činí částku 416 Kč, slovy: čtyři sta šestnáct korunčeských, za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: sedm set korun českých.Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 278-6/2012 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 416,-Kč, slovy: čtyři sta šestnáct korun českých za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,-Kč, slovy: sedm set korun českýchPři zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice.Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.-stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akciíbudou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníkůlistinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 18. června 2012 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konánímvalné hromady. Společnost Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice zmocnila na základě plné moci ze dne 21. června 2012 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářůspolečnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l odst. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14, slovy: čtrnáct dnů.Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 21. srpna 2006 - 27. června 2007 : Usnesení valné hromady ze dne 23.6.2006 o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice se snižuje v rozsahu o částku ve výši ... 6 543 600,- Kč (slovy šestmilionů pětset čtyřicet tři tisíce šestset korun českých), tedy z dosavadní částky ve výši 74 595 500,- Kč (slovy sedmdesát čtyřimiliony pětset devadesát pět tisíc pětset korun českých) na novou částku základního kapitálu ve výši 68 051 900,- Kč (slovy šedesát osmmilionů padesát jeden tisíc devětset korun českých).Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je přebytek provozního kapitálu ve společnosti, který má být rozdělen mezi akcionáře, tzn. že o částku odpovídající snížení základního kapitálu bude zvýšena tržní hodnota dosavadních akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice.Způsobem jakým se základní kapitál snižuje je jeho snížení o 9 348 ks (slovy devět tisíc třista čtyřicet osm kusů) vlastních akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 700,- Kč (slovy sedmset korun českých) každé z nich vydaných v listinné podobě, jež má nyní společnost ve svém majetku, a které společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 7.června 2005 postupem dle ust. § 161a obchod. zák. v platném znění.V souladu s ust. § 213 odst. 1 a 2 obchod. zák. v platném znění použije společnost ke shora uvedenému snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie ve shora uvedeném rozsahu tak, že tyto listinné akcie zničí. zobrazit více skrýt více
  • 7. dubna 2004 - 10. června 2004 : Mimořádná valná hromada konaná dne 24.2.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti:- důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti min... ulých let v souladu s vyjádřením auditora společnosti podle § 216a odst. 1 písm. a) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty podle § 216a odst. 1 písm. b) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,- rozsah snížení základního kapitálu je navrhován v celkové výši 31.969.500,-Kč, přičemž 30.357.051,26 Kč se vztahuje ke snížení základního kapitálu podle § 216a odst. 1 písm. a) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a 1.612.448,74 Kč se vztahuje ke snížení základního kapitálu podle § 216a odst. 1 písm. b) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,- snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 213a zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty jedné kmenové neregistrované akcie na majitele v zaknihované podobě 1000,-Kč na jmenovitou hodnotu jedné kmenové neregistrované akcie na majitele v zaknihované podobě 700,-Kč, a to tak, že představenstvo společnosti vydá bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů