Trendy

186 083 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

19 258 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

290 870 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

19.12.2001 - 19.10.2015 Prosenice č.p. 268, PSČ 75121
5.10.2000 - 19.12.2001 okr. Přerov, Prosenice 268
2.12.1993 - 5.10.2000 okr. Přerov, Prosenice

47674750

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1994 - 18.10.2015

CZ47674750

Datum vzniku

2. prosince 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. října 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. října 2015

Datová schránka

kure93i

Historické názvy

2.12.1993 - 19.10.2015

Moravská zemědělská, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 701

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.2.2001 - 19.10.2015

104 310 000 Kč

17.12.1996 - 5.2.2001

80 200 000 Kč

27.4.1994 - 17.12.1996

51 200 000 Kč

2.12.1993 - 27.4.1994

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Historické provozovny

21.3.1995 - 14.8.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Grymovská 268, 751 21, Prosenice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 19. října 2015 - 19. října 2015 : Jediný akcionář obch. společnost Moravská zemědělská, akciová společnost, IČ: 476 74 750, se sídlem Prosenice 268, 751 21, která je zapsaná v obchodním rejstříku při KS v Ostravě v... odd. B, vl. 701 rozhodl dne 6.8.2015 o fúzi sloučením s nástupnickou obch. společností GRANARO, s.r.o., IČ: 27703096, se sídlem v Třebíči, M. Horákové 390, 674 01, jež je zapsaná v obchodním rejstříku pro KS v Brně, odd. C, vl. 53135.Jediný akcionář vyslovil souhlas s převzetím obch. jmění vč. veškerých práv a povinností zanikající společnosti.Jediný akcionář schválil rovněž projekt fúze sloučením podle z.č. 125/2008 Sb. v pl. znění, a to k rozhodnému dni 1.1.2015 .Rozhodnutí jediného akcionáře bylo učiněno před JUDr. Tomášem Strnadem, notářem v Třebíči, Jungmannova 1 pod NZ 786/2015, N 818/2015. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2014 - 19. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. prosince 1993 - 19. října 2015 : Den vzniku: 6.12.1993
 • 6. října 2014 - 24. března 2015 : (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu prioritní akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun český... ch), částka 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), částka 58 898,- Kč (slovy: padesát osm tisíc osm set devadesát osm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) a metoda substanční hodnoty za předpokladu likvidace. Hodnota jmění Společnosti byla alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a objemu vydaných akcií). zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2014 - 24. března 2015 : III. Řádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář UNICAPITAL Agro a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedená... v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu prioritní akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), částku 11 780,- Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set osmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), částku 58 898,- Kč (slovy: padesát osm tisíc osm set devadesát osm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1/725/20414 ze dne 13.8.2014 vypracovaného ke dni 31.5.2014, znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., IČ 25507796, se sídlem v Praze 2, Mánesova 917/28, PSČ 120 00, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 32/99-OOD, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 11 780,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2014 - 24. března 2015 : II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Spol... ečnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to společnost UNICAPITAL Agro a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedenou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2014 - 24. března 2015 : I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je UNICAPITAL Agro a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedená v obchodním rejs... tříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243, když vlastní 101 kusů prioritních akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000,- Kč, 1 699 kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 50 000,- Kč a 902 kusů kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10 000,- Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 104 310 000,- Kč a je rozdělen na 1 878 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, 120 kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 921 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, tedy vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry - akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94 980 000,- Kč, což činí 91,06 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 91,06 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2014 - 24. března 2015 : IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobu ve smyslu ust. § 378 zá... kona o obchodních korporacích Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. října 2014 - 24. března 2015 : V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstří... ku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovýcm akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady.VI. Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Prosenice 268 v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 581 226 086 sjednat v rámci řádné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle společnosti na adrese Prosenice 268 v pracovních dnech v době od v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 581 226 086 sjednat v rámci dodatečné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 2014 - 16. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 12. září 2014 - 16. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 10. října 1997 - 12. září 2014 : Omezení převoditelnosti akcií:Účinný převod akcií na jméno je podmíněn souhlasempředstavenstva společnosti podle čl. 7 stanov.
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : 6) lhůtu pro upisování nových akcií a lhůtu pro splácení plnévýše (100%) jejich emisního kursu spláceného jak peněžitýmivklady, tak i nepeněžitým vkladem, v délce 40 dnů ode dne pr... ávnímoci usnesení soudu o zápisu usnesení této valné hromady vobchodním rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : 5) emisní kurs nových akcií ve výši jejich jmenovité hodnotytak, že emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč činíčástku 50.000,-Kč a emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodno... tě10.000,-Kč činí částku 10.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : 4) vydání 298 ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 921 ksakcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Veškeré akcie budou vydányv listinné podobě, na jméno a jako akcie kmenové (nové... akcie) zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : 3) uvědomění akcionářům, že není připuštěno přednostní právo kupisování akcií splácených uvedeným nepeněžitým vklademurčitého zájemce a vyloučení přednostního práva dosavadníchakci... onářů k upisování akcií splácených peněžitými vkladyurčitých zájemců z důvodu získání úrokově nezatíženýchfinančních zdrojů pro společnost nezbytných pro její současnoufinanční stabilitu. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : 2) nepřipuštění možnosti upisování akcií nad schválenou částkuzvyšovaného základního jmění
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : Movitý majetekosobní motorové vozidlo 118.800,-KčŠkoda Felicia, SPZ PRJ 30-31 118.700,-Kč 110.000,-KčCelkem 22.510.000,-KčOcenění ... staveb příslušného písmene pod bodem 1) je provedenopodle znaleckých posudků č. 730/2000, 735/2000 a 757/2000 znalcepaní Vladimíry Kubišové, vedené v seznamu znalců Krajského souduv Ostravě, bytem Prosenice č.p. 101, v částce 22.902.000,-Kč.Ocenění staveb příslušného písmene pod bodem 2) je provedenopodle znaleckých posudků č. 2564/036/2000, 2617/089/2000 a2688/160/2000 znalce pana Ing. Miroslava Toláše, vedeného vseznamu znalců Krajského soudu v Ostravě, bytem Ústí č. 144,Hranice, v částce 22.400.000,-Kč. Ocenění movitého vkladuosobního motorového vozidla pod bodem 1) příslušného písmene jeprovedeno znaleckým posudkem č. 4231-00 znalce pana JiříhoPrchala, vedeného v seznamu znalců Krajského soudu v Ostravě,bytem Na zábraní 31, Přerov, v částce 118.800,-Kč a pod bodem 2)příslušného písmene je provedeno znaleckým posudkem č. 1232/2000znalce pana Ivana Klvače, vedeného v seznamu znalců Krajskéhosoudu v Ostravě, bytem Na Odpoledni 1, Přerov, v částce118.700,-Kč. Ve znaleckých posudcích je předmět nepeněžitéhovkladu dále blíže specifikován.Splacení emisního kursu akcií upisovaných tímto nepeněžitýmvkladem ve výši předneseného návrhu na ocenění. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : c) objekty v k.ú. Výkleky, obec Výklekyobčan. vybav. na st. 153zem. hosp. budova na st. 134/1, 134/2, 134/3ost. stav. objekt na st. 164 a 165občan. vybav. na st. 154/1 a 154/2objek... ty v k.ú. Lazníčky, obec Lazníčkyzem. hosp. budova na st. 96zem. hosp. budova na st. 101objekty v k.ú. Sobíšky, obec Sobíškytechická vybav. na st. 86objekty v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavicezem. hosp. budova na p.č. 592/13ocenění znalci:c1) 600.000,-Kčc2) 600.000,-Kčnávrh na ocenění: 600.000,-KčVeškeré uváděné objekty (stavby) se nacházejí na pozemcíchjiných vlastníků, které nejsou předmětem vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : b) objekty k.ú. Lýsky, obec Přerovzem. hosp. budova na p.č. 160/8, 160/29, 160/30, 160/39zem. hosp. budova na p.č. 160/15, 160/47, 160/48, 160/50, 160/51zem. hosp. budova na p.č. 1... 60/16technická vybav. na p.č. 160/27 a 160/28objekty v k.ú. Oldřichov na Moravě, obec Oldřichovzem. hosp. budova na p.č. 169/1, 169/2, 169/3 a 169/4objekty v k.ú. Sobíšky, obec Sobíškyzem. hosp. budova na st. 37/2ost. stav. objekt na st. 37/3technická vybav. na st. 37/4zem. hosp. budova na st. 75objekty (i pozemek) v k.ú. Radslavice u Přerova, obec Radslavicepozemek p.č. 242, zast. pl., stavba jiného vlastníkasilážní žlaby a jímky na p.č. 506/7, 506/8, 506/9, 506/10,506/11, 506/12, 506/13, 506/14 (stavby nezapisované v KN)objekty v k.ú. Lazníky, obec Lazníkysilážní žlaby a jímky na p.č. 190, 191, 192, 193 (stavbynezapisované v KN)požární nádrž na p.č. 91/79 (stavby nezapisované v KN)ocenění znalci:b1) 11.690.000,-Kčb2) 11.400.000,-Kčnávrh na ocenění: 11.400.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : z toho o částku 22.510.000,-Kč zvýšení základní jmění pouzenepeněžitým vkladem určitého zájemce, a to Zemědělskéhoobchodního družstva Moravská Brána se sídlem Prosenice, okr.Přerov... , IČ 00149543, kterému budou nabídnuty k upsání veškeréakcie, jejichž emisní kurs bude splácen tímto nepěněžitýmvkladem:Nemovitostia) objekty k.ú. Proseničky, obec Prosenicezem. hosp. budova na st. 150zem. hosp. budova na st. 323ost. stav. objekt na st. 329zem. hosp. budova na st. 330/1 a st. 330/2zem. hosp. budova na st. 318/1 a st. 318/2zem. hosp. budova na st. 319/1, st. 319/2 a st. 319/3silážní žlab a jímka na ost. pl. p.č. 355/8 (stavba nezapisovanáv KN)ocenění znalci:a1) 10.612.000,-Kča2) 10.400.000,-Kčnávrh na ocenění: 10.400.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : Usnesení řádné valné hromady ze dne 20.7.2000 o zvýšenízákladního jmění.Valná hromada schválila:1. Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadní částky80.200.000,-Kč o částku 24... .110.000,-Kč postupem podle ust. §§203 a 204 obchod. zák., tj. upsáním nových akcií, na novoučástku 104.310.000,-Kč těmito peněžitými a nepeněžitými vklady- z toho o částku 1.600.000,-Kč zvýšení základní jmění pouzepeněžitými vklady, veškeré akcie, jejichž emisní kurs budesplácen peněžitými vklady, budou nabídnuty k upsání těmtourčitým zájemcům s touto výši jejich peněžitých vkladů:zájemce výše vkladuJaroslav Lon, r.č. 551016/2185 200.000,-Kčbytem Radslavice č. 14Svatopluk Pecha, r.č. 490706/165 250.000,-Kčbytem Radslavice č. 14Jiří Vyňuchal, r.č.540717/1737 200.000,-Kčbytem Radslavice č. 81Vlastimil Cagaš, r.č. 560221/2209 250.000,-Kčbytem Radslavice č. 16Alois Jemelka, r.č. 400918/136 150.000,-Kčbytem Sušice č. 38Alois Caletka, r.č. 220421/447 250.000,-Kčbytem Sušice č. 58Zdeněk Bouchal, r.č. 361017/415 100.000,-Kčbytem Sušice č. 10Ladislav Ondrouch, r.č. 350515/425 50.000,-Kčbytem Klivarova 2, PřerovIrena Jemelková, r.č. 466228/152 150.000,-Kčbytem Sušice č. 38 zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : 8) účet u KB Praha a.s., pobočka Přerov, číslo účtu36902831/0100, na který splatí upisovatelé 100% emisního kursuakcií spláceného peněžitými vklady, emisní kurs akcií splácenýchnep... eněžitým vkladem bude splacen předáním prohlášení vkladatelepodle § 60 odst. 2 obchod. zák. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 1. května 2001 : 7) místo pro upisování nových akcií a splacení nepeněžitéhovkladu v sídle společnosti Prosenice č.p. 268, v pracovní dny vdobě od 7.30 - 15.00 hod. v místě sekretariátu ředitelespo... lečnosti zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1994 - 17. prosince 1996 : Akcie:120 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotěkaždé z nich 10 000,-Kč1000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotěkaždé z nich 50 000,- Kč.
posunout dolů