Trendy

356 429 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

62 814 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

239 390 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Adresa

od 17.6.2003Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 77911

Historické adresy

20.2.2002 - 17.6.2003Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 77900
1.1.1994 - 20.2.2002Olomouc, Řepčínská 86, PSČ 77900

Historické adresy z obchodního rejstříku

9.9.2002 - 15.9.2003Řepčínská 35/86, 779 00 Olomouc
6.9.1996 - 3.4.2002Olomouc, Řepčínská 86

47674865

DIČ

od 1.1.1994

CZ47674865

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

3yae956

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 731

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.12.2005

69 024 010 Kč

Historické jmění

24.10.2000 - 23.12.2005

407 869 150 Kč

25.1.2000 - 24.10.2000

407 869 150 Kč

1.1.1994 - 25.1.2000

627 491 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4200304023 / 6800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 23.2.1994

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Řepčínská 35/86, 779 00, Olomouc - Řepčín

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 1994 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Raš Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Raš...ínovo nábřeží42. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : Přiměřenost výše a hodnoty protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 49-1/2006 ze dne 26.6.2006 (dále jen "znalecký posudek"). Tento znalecký posudek byl vypracován společnos... tí (znaleckým ústavem) TACOMA Consulting a.s., IČ:63998581, se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivová 4, PSČ 110 00. Pro stanovení hodnoty protiplnění za akcie společnosti byla ve znaleckém posudku použita majetková metoda likvidační hodnoty.Česká národní banka vyslovila a udělila předchozí souhlas s přijetím tohoto usnesení valné hromady společnosti Moravské železárny a.s. o přechodu ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), svým rozhodnutím ze dne 27.7.2006, č. j. 45/N/87/2006/3, které nabylo právní moci dne 27.7.2006.Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto ve lhůtě dvaceti (20) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie menšinových akcionářů společnosti. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie menšinových akcionářů provede obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068.Protiplnění bude zaplaceno v peněžité formě, a to buď bankovním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby, kterou uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s.. Pokud bude prokázáno zastavení akcií společnosti, bude postupováno zejména v souladu s § 183l odst. 4 a § 183m odst. 4 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : Každý dosavadní vlastník akcií menšinových akcionářů emitovaných společností Moravské železárny, a.s., jejichž vlastnické právo přechází na hlavního akcionáře, je povinen předloži... t listinné akcie, resp. hromadné listiny nahrazující akcie společnosti Moravské železárny a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. Vlastníci akcií menšinových akcionářů mohou tyto své akcie předkládat v sídle společnosti Moravské železárny, a.s. - Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, a to od úterý do čtvrtku od 9.00 hod do 15.00 hod. každý týden v rámci zákonných lhůt pro předání akcií menšinových akcionářů.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Moravské železárny, a.s. k tomu, aby učinilo všechny nezbytné kroky požadované obchodním zákoníkem a tímto usnesením valné hromady v rámci přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i odst. 2 obchodního zákoníku, k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis ze dne 20.10.2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné hromady společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti Moravské železárny, a.s. konaná dne 20. října 2006 přijala následující usnesení:
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : Hlavním akcionářem společnosti Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, IČ: 47674865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, o... ddíl B, vložka 731 (dále "Společnost"), je společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4231 (dále jen "ARCADA Capital" nebo "hlavní akcionář"). Skutečnost, že ARCADA Capital, a.s. je hlavním akcionářem podle § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), vyplývá z toho, že: zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : a) základní kapitál Společnosti Moravské železárny, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku činí 69,024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých),b)... z předávacího protokolu ze dne 28.3.2006 plyne, že v rámci výměny akcií společnosti v návaznosti na snížení základního kapitálu společnosti, bylo obchodníkem s cennými papíry - společností EFEKTA CONSULTING, a.s. - pověřeným výměnou akcií, vydáno společnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 227010 ks (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc deset kusů) akcií společnosti v nominální hodnotě 24,971.100,-Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc jedno sto korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 36,177 % (slovy: třicet šest celých sto sedmdesát sedm tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. dvěma písemnými kupními smlouvami. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : c) z písemného protokolu JUDr. Lubomíra Miky, notáře v Brně, ze dne 26.6.2006 plyne, že v rámci svěřenecké smlouvy uvedený notář vydal kupující společnosti ARCADA Capital, a.s. ce... lkem 346768 ks (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set šedesát osm kusů) akcií emitovaných společností znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 38,144.480,-Kč (slovy: třicet osm milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 55,262 % (slovy: padesát pět celých dvě stě šedesát dva tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. písemnou kupní smlouvou zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : d) podle zápisu z řádné valné hromady Společnosti konané 30.6.2006 a listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě plyne, že společnost ARCADA Capital, a.s. předložila 573778 ... ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : e) z čestného prohlášení společnosti ARCADA Capital, a.s. ze dne 29.7.2006 plyne, že společnost ARCADA Capital a.s. vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set s... edmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 91,44% (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta). zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 2006 - 24. ledna 2007 : Společnost ARCADA Capital, a.s. tak vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) kmenových akcií společnosti znějících na majitele v listinné... podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,- Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti i hlasovacích právech společnosti ve výši cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění.Konstatuje se, že hlavní akcionář - společnost ARCADA Capital, a.s., doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068, o předání finančních prostředků potřebných k výplatě protiplnění za přecházející akcie společnosti před konáním valné hromady.Vlastnické právo ke všem kmenovým akciím znějících na majitele v listinné podobě emitovaných společností Moravské železárny, a.s., které jsou ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (dále jen "akcie menšinových akcionářů"), přechází podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, tedy na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře.Protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout oprávněným osobám v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na přechod akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, činí 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu (1) takovouto akcii menšinového akcionáře (dále jen "protiplnění"). zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 2005 - 23. prosince 2005 : Mimořádná valná hromada konaná dne 2.11.2005 přijala následující usnesení:
 • 12. prosince 2005 - 23. prosince 2005 : Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 407.869.150,-Kč (slovy: čtyři sta sedm milionů osm set šedesát devět tisíc jedno sto padesát korun český... ch) o částku ve výši 338.845.140,-Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 69.024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých) za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Důvodem snížení základního kapitálu je (a) úhrada ztráty, kdy na úhradu ztráty bude použita částka 334.700.000,-Kč (slovy: tři sta třicet čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) v rámci navrhovaného snížení základního kapitálu, a dále (b) převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, kdy do rezervního fondu bude na úhradu budoucí ztráty převedena částka 4.145.140,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) v rámci navrhovaného snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 650,-Kč (slovy: šest set padesát korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých) na jednu akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uveřejnění výzvy. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1999 - 23. prosince 2005 : Zápis usnesení mimořádné valné hromady navrhovatele ze dne29.6.1999 ve znění usnesení řádné valné hromady navrhovatele zedne 9.7.1999 o snížení základního jmění:
 • 1. září 1999 - 23. prosince 2005 : Valná hromada společnosti snižuje z důvodu úhrady ztrátpředchozích let (§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku) az důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu případnýchbudou... cích ztrát ( § 216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku)dosud zapsané základní jmění 627,491.000,-Kč o 35 %, t.j. očástku 219,621.850,-Kč na nové základní jmění 407,869.150,-Kč.Základní jmění se snižuje snížením jmenovité hodnoty akciíspolečnosti ze jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na novou jmenovitouhodnotu 650,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2005 - 1. února 2005 : Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
 • 15. března 2004 - 1. února 2005 : Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 1... 2.4.2000, č.j. Sb. 50/2-99/99-SŘ, na majetek povinného, k uspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, ve výši 1.306.125,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2004 - 6. prosince 2004 : Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 17.6.2004, č.j. 51 Nc 4799/2004-5 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě, ze dne 26.7.199... 6, č.j. 11 Cm 799/95, na majetek povinného Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/836, 779 11 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného EUTECH akciová společnost, se sídlem Nádražní 1/1617, 785 01 Šternberk, ve výši 52.800,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Palackého 46. zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2004 - 26. listopadu 2004 : Exekuce, nařízená Okresním soudem v Olomouci č.j. 50 Nc 4056/2004-9 ze dne 29.1.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
 • 23. července 2004 - 26. listopadu 2004 : Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.1.2004, č.j. 50 Nc 4056/2004-9, nařídil soud exekuci podle vykonatelného exekučního titulu: platebního výměru Vojenské zdravotní poji... šťovny ČR ze dne 11.9.2003, č.j. 030573502/03-10, na majetek povinného Moravské železárny a.s. Řepčínská 86, 779 00 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, ve výši 5.172.076,- Kč s přísl.Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů