Základní údaje

Historické adresy

6.11.2003 - 1.10.2007 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 70902
13.4.1999 - 6.11.2003 709 02 Ostrava, 28. října 152
31.10.1994 - 13.4.1999 Ostrava, 28. října 152, PSČ 70902
1.1.1994 - 31.10.1994 Ostrava 1, 28. října 152, PSČ 70902

47675691

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.10.2007

CZ47675691

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2007

Historické názvy

13.4.2000 - 1.10.2007

Severomoravská energetika, a. s.

31.10.1994 - 13.4.2000

Severomoravská energetika, a.s.                                                    zkratka: SME, a.s.

1.1.1994 - 31.10.1994

Severomoravská energetika, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 745

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.7.2002 - 1.10.2007

3 407 265 000 Kč

13.4.2000 - 12.7.2002

3 406 613 000 Kč

29.10.1999 - 13.4.2000

3 391 113 000 Kč

3.9.1999 - 29.10.1999

3 362 738 000 Kč

14.3.1996 - 3.9.1999

3 315 142 000 Kč

1.1.1994 - 14.3.1996

3 306 094 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2007 - 1. října 2007 : Společnost Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, se vymazává ke dni zápisu výmazu z obchodního rejstří... ku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 745. Společnost zanikla sloučením s nástupnickou společností ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, v rámci fúze sloučením zanikajících společností Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, s nástupnickou společností ČEZ, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2006 - 1. října 2007 : 1. Na základě Smlouvy o vkladu části podniku Distribuce, uzavřené dne 24.11.2005 mezi Severomoravskou energetikou, a.s., IČ 47675691 a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 vložila Sev... eromoravská energetika, a.s. dne 1.1.2006 část podniku, svou organizační jednotku Distribuce do společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425.2. Na základě Smlouvy o vkladu části podniku Prodej, uzavřené dne 24.11.2005 mezi Severomoravskou energetikou, a.s., IČ 47675691 a ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433 vložila Severomoravská energetika, a.s. dne 1.1.2006 část podniku, svou organizační jednotku Prodej do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433.3. Na základě Smlouvy o vkladu části podniku Distribuční služby, uzavřené dne 26.6.2006 mezi Severomoravskou energetikou, a.s., IČ 47675691 a ČEZ Distribuční služby, s.r.o., IČ 26871823 vložila Severomoravská energetika, a.s. dne 1.7.2006 část podniku, svou organizační jednotku Distribuční služby do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., IČ 26871823.4. Na základě Smlouvy o vkladu části podniku Správa majetku, uzavřené dne 26.6.2006 mezi Severomoravskou energetikou, a.s., IČ 47675691 a ČEZ Správa majetku , s.r.o., IČ 26206803 vložila Severomoravská energetika, a.s. dne 1.7.2006 část podniku, svou organizační jednotku Správa majetku do společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., IČ 26206803. zobrazit více skrýt více
 • 9. srpna 2005 - 1. října 2007 : Mimořádná valná hromada určila, že hlavním akcionářem společnosti Severomoravská energetika, a.s., (dále jen "SME"), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 70... 9 02, IČ 47675691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 745, je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1581, která je vlastníkem akcií společnosti SME, a to 2.253.365 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 1.124.122 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3.377.487.000,- Kč, tj. 99,13% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že společnost ČEZ, a.s. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,13%, je osvědčena výpisem z účtu majitele I.- ČEZ, a.s. vydaného Střediskem cenných papírů ke dni 31.5.2005 a rovněž výpisem z účtu emitenta vydaného Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni.Mimořádná valná hromada rozhodla v souladu s ust. § 183i, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti SME ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti SME na společnost ČEZ, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti SME o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 3 811,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii je doložena znaleckým posudkem č. 0602/05 ze dne 9.6.2005 vypracovaným společností PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ 49356381, znalecký ústav.Hlavní akcionář, společnost ČEZ, a.s poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů - akcií společnosti SME či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60 dnů po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu společnosti ČEZ, a.s. v příslušné evidenci cenných papírů v souladu s ust. § 183m ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 - 1. října 2007 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze, Rašínovo nám. 42.Zakladatel ... splatil celé základní jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného majetku uvedeného vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podnikuSeveromoravské energetické závody, s.p. se sídlem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2002 - 6. září 2003 : Představenstvo společnosti:Rozhodlo zvýšit základní kapitál společnosti o částku1 861 000,- Kč, (slovy: jeden milion osmset šedesát jeden tisíckorun českých), a to nepeněžitým vkla... dem na základě rozhodnutíMF ČR č.j. 422/21795/2001, ze dne 6.3.2001 a rozhodnutí ministraprůmyslu a obchodu ČR č. 91/2001 ze dne 16.7.2001 a na základěpřevodu majetku s.p. Severomoravské energetické závody ve smysluschváleného privatizačního projektu č. 50 641.Toto zvýšení základního kapitálu společnosti je kryto majetkem,převáděným ze s.p. Severomoravské energetické závody (vizprivatizační projekt č. 50 641 - jako příloha je uložen v jednomvyhotovení u originálu tohoto zápisu) a je v souladu sestanovami Severomoravské energetiky, a.s., čl. 38, odst. 2. Nazvýšení základního kapitálu bude upsáno 1 861 kusů kmenovýchakcií na majitele. Takto emitované (upsané) kmenové akcie budoumít emisní kurs stejný jako nominální hodnotu, a to po 1 000,-Kč každá a budou v zaknihované podobě evidovány na majetkovémúčtu Fondu národního majetku ČR, který jako zakladatelspolečnosti s nimi naloží podle rozhodnutí o privatizaci.Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu Fondu národního majetkuČR. Místem pro upisování akcií je Ostrava, 28. října 152,přednostní právo na upisování akcií nelze použít, neboť všechnyemitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve smysluschváleného privatizačního projektu č. 50 641. Lhůta proupisování akcií činí 30 dnů počínaje třetím dnem po nabytíprávní moci zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a upisovatel jepovinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději v den úpisu akcií.Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo provedeno na základěznaleckého ocenění, které představenstvo schválilo ve vyjádřeník privatizačnímu projektu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, 1 861 000,- Kč, se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2001 - 6. září 2003 : Přednostní právo na upisování akcií nelze použít, neboť všechnyemitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve smysluschváleného privatizačního projektu č. 50608.
 • 17. dubna 2001 - 6. září 2003 : Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje v důležitémzájmu společnosti, aby mohla být celá částka, o níž má býtzvýšeno základní jmění společnosti, splacena konkrétním peněžní... mvkladem ve smyslu schváleného privatizačního projektu č. 50608. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2001 - 6. září 2003 : Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětemje majetek popsaný v rozhodnutí:- MF ČR č.j. 422/23212/2000 ze dne 18.2.2000 rozhodnutí ministraprůmyslu a obchodu ČR ... č. 29/2000 ze dne 3.4.2000 a ve smysluschváleného privatizačního projektu č. 50608.Výše ocenění nepeněžitého vkladu, určeného posudky znalců,obsažených v privatizačním projektu, podle metodiky Fondunárodního majetku ČR, které představenstvo schválilo vevyjádření k privatizačnímu projektu činí..........652.000,-Kč(slovy: šest set padesát dva tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2001 - 6. září 2003 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 13.7.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 652.000,-Kč. Upisování akcií nadtuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřip... ouští. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2001 - 6. září 2003 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno 652 ks kmenových akciína majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá a budou vzaknihované podobě evidovány na majetkovém účtu Fondu národní... homajetku ČR, který jako zakladatel společnosti s nimi naložípodle rozhodnutí o privatizaci. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2001 - 6. září 2003 : Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu Fondu národního majetkuČeské republiky, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, okresPraha hl. m., PSČ 128 00, IČ 41692918, který s nimi nalož... í podlerozhodnutí o privatizaci MF ČR č.j. 422/23212/2000 ze dne18.2.2000 a rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 29/2000ze dne 3.4.2000 a ve smyslu schváleného privatizačního projektuč. 50608. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 2001 - 6. září 2003 : Místem pro upisování akcií je Ostrava, 28. října 152. Lhůta proupisování akcií činí 30 dnů počínaje třetím dnem po nabytíprávní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí představenstva o... zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě. Upisovatel je povinen splatitnepeněžitý vklad nejpozději v den úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : 2. Rozhodlo zvýšit základní jmění společnosti o částku7.460.000,-Kč (slovy: sedm miliónů čtyřista šedesát tisíc korunčeských) a to nepeněžitým vkladem na základě rozhodnutí MF ČRč.... j. 4236127/98, ze dne 30.10.1998 a rozhodnutí ministraprůmyslu a obchodu ČR č. 38/99 ze dne 8.3.1999 na základěpřevodu majetku s.p. Severomoravské energetické závody ve smysluschváleného privatizačního projektu č. 50521.Toto zvýšení základního jmění společnosti je kryto majetkem,převáděným ze s.p. Severomoravské energetické závody(aktualizovaný privatizační projekt č. 50521, vzhledem ke svéobsažnosti je uložen v jednom vyhotovení u originálu tohotozápisu) a je v souladu se stanovami SME, a.s , článkem 38, odst.2. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo provedeno na základěznaleckého ocenění, které představenstvo schválilo ve vyjádřeník privatizačnímu projektu.
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Lhůta pro upisování akcií činí 90 dnů počínaje třetím dnem ponabytí právní moci zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a upisovatel jepo... vinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději v den úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Místem pro upisování akcií je Ostrava, 28. října 152, přednostníprávo na upisování akcií nelze použít, neboť všechny emitovanéakcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve smyslu schvá... lenéhoprivatizačního projektu č. 50512. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu Fondu národního majetkuČR.
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno 3 849 kusů kmenovýchakcií na majitele. Kmenové akcie takto emitované (upsané) budoumít emisní kurs stejný jako nominální hodnotu, a to po 1.... 000,-Kčkaždá a budou v zaknihované podobě evidovány na majetkovém účtuFondu národního majetku ČR, který jako zakladatel společnosti snimi naloží podle rozhodnutí o privatizaci. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : 1. Představenstvo společnosti dne 27.5.1999 notářským zápisemč.j. NZ 431/99, N 458/99 rozhodlo zvýšit základní jměníspolečnosti o částku 3.849.000,-Kč (slovy: tři milióny osmsetčty... řicet devět tisíc korun českých) a to nepeněžitým vkladem nazákladě rozhodnutí MF ČR č.j. 4236125/98, ze dne 30.10.1998 arozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ČR č. 41/99 ze dne22.3.1999 na základě převodu majetku s.p. Severomoravskéenergetické závody ve smyslu schváleného privatizačního projektuč. 50512. Toto zvýšení základního jmění společnosti je krytomajetkem, převáděným ze s.p. Severomoravské energetické závody(aktualizovaný privatizační projekt č. 50512, vzhledem ke svéobsažnosti je uložen v jednom vyhotovení u originálu tohotozápisu) a je v souladu se stanovami SME, a.s., článkem 38, odst.2. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Místem pro upisování akcií je Ostrava, 28. října 152, přednostníprávo na upisování akcií nelze použít, neboť všechny emitovanéakcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve smyslu schvá... lenéhoprivatizačního projektu č. 50521. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Upisování akcií nad částku nevrhovaného zvýšení základníhojmění, celkem 15.500.000,-Kč se n e p ř i p o u š t í.
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo provedeno na základěznaleckého ocenění, které představenstvo schválilo ve vyjádřeník privatizačnímu projektu.
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Lhůta pro upisování akcií činí 90 dnů počínaje třetím dnem ponabytí právní moci zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a upisovatel je p... ovinensplatit nepeněžitý vklad nejpozději v den úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Místem pro upisování akcií je Ostrava, 28. října 152, přednostníprávo na upisování akcií nelze použít, neboť všechny emitovanéakcie budou upsány nepeněžitým vkladem ve smyslu schvá... lenéhoprivatizačního projektu č. 50577. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu Fondu národního majetkuČR.
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno 4 191 kusů kmenovýchakcií na majitele.Kmenové akcie takto emitované budou mít emisní kurs stejný jakonominální hodnotu, a to po 1.000,-Kč ka... ždá a budou vzaknihované podobě evidovány na majetkovém účtu Fondunárodního majetku ČR, který jako zakladatel společnosti s niminaloží podle rozhodnutí o privatizaci. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : 3. Rozhodlo zvýšit základní jmění společnosti o částku4.191.000,-Kč (slovy: čtyři milióny jednosto devadesát jedentisíc korun českých) a to nepeněžitým vkladem na základěrozhodnutí... MF ČR č.j. 4259795/98, ze dne 16.11.1998 a rozhodnutíministra průmyslu a obchodu ČR č. 33/99 ze dne 2.3.1999 nazákladě převodu majetku s.p. Severomoravské energetické závodyve smyslu schváleného privatizačního projektu č. 50577.Toto zvýšení základního jmění společnosti je kryto majetkem,převáděným ze s.p. Severomoravské energetické závody(aktualizovaný privatizační projekt č. 50577, vzhledem ke svéobsažnosti je uložen v jednom vyhotovení u originálu tohotozápisu) a je v souladu se stanovami SME, a.s., článkem 38, odst.2. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo provedeno na základěznaleckého ocenění, které představenstvo schválilo ve vyjádřeník privatizačnímu projektu.
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Lhůta pro upisování akcií činí 90 dnů počínaje třetím dnem ponabytí právní moci zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a upisovatel jepo... vinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději v den úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu Fondu národního majetkuČR.
 • 29. října 1999 - 13. dubna 2000 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno 7 460 kmenových akcií namajitele. Kmenové akcie takto emitované (upsané) budou mítemisní kurs stejný jako nominální hodnotu, a to po 1.000,-... Kčkaždá a budou v zaknihované podobě evidovány na majetkovém účtuFondu národního majetku ČR, který jako zakladatel společnosti snimi naloží podle rozhodnutí o privatizaci. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Ministerstva financí České republiky č.j. 42/81225/97 ze dne8.12.1997 a rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne23. února 1998 č.j. 6586/98/4410/1000 a ve smyslu schvál... enéhoprivatizačního projektu číslo 50550. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem , jehož předmětemje majetek popsaný v rozhodnutí:
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je Ostrava, 28. října152 a upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozdějiv den úpisu akcií.
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Místem pro upisování akcií je Ostrava, 28. října 152. Lhůta proupisování akcií činí 90 dnů počínaje třetím dnem ode dne nabytíprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostr... avě opovolení zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovanýchakcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč zajednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci ato Fondu národního majetku České republiky, se sídlem Praha 2,Rašínovo nábřeží 42, okres Praha hl.m., PSČ 128 00, IČ:... 41692918. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Přednostní právo na upisování akcií nelze použít, neboť akciebudou upsány nepeněžitým vkladem ve smyslu schválenéhoprivatizačního projektu č. 50550.
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno 28 375 ks kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá, vzaknihované podobě.
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Představenstvo společnosti dne 3.11.1998 rozhodlo o zvýšenízákladního jmění společnosti o 28,375.000,-Kč.
 • 13. dubna 1999 - 13. dubna 2000 : Výše ocenění nepeněžitého vkladu určeného posudky znalců,obsažených v privatizačním projektu, podle metodiky Fondunárodního majetku ČR činí ...................28.375.000,-Kč(slovy:... dvacet osm miliónů třista sedmdesát pět tisíc korunčeských)--------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Výše ocenění nepeněžitého vkladu, určeného posudky znalců,obsažených v privatizačním projektu, podle metodiky Fondunárodního majetku ČR činí 47 596 000,- Kč, (Slovy:Čtyřicetsedmmil... ionůpětsetdevadesátšesttisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : MF ČR č.j. 42/6268/JK/97 ze dne 26.3.1997 a rozhodnutí ministraprůmyslu a obchodu ČR č. 172/1997 ze dne 10.7.1997 a ve smysluschváleného privatizačního projektu číslo 50344,
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětemje majetek popsaný v rozhodnutí:
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Fondu národníhomajetku České republiky, Praha 2, Rašínovo nábřeží 42 aupisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději v d... enúpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Místem pro upisování akcií je sídlo Fondu národního majetkuČeské republiky, t.j. Praha 2, Rašínovo nábřeží 42. Lhůta proupisování akcií činí 90 dnů počínaje třetím dnem ode dne nab... ytíprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě opovolení zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty určitému zájemci a to Fondu národníhomajetku České republiky, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 4... 2,okres Praha hl.m., PSČ 128 00, IČ: 41692918. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje v důležitémzájmu společnosti, aby mohla být celá částka, o níž má býtzvýšeno základní jmění společnosti, splacena konkrétnímnepeněži... tým vkladem ve smyslu schváleného privatizačníhoprojektu č. 50 344 a 50 440. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Na zvýšení základního jmění bude upsáno 47 596 ks kmenovýchakcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, vzaknihované podobě.
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 20.2.1998 v souladu sust. § 210 obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění o47,596.000,- Kč s tím, že upisování nad navrhované zvýšenízá... kladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 1998 - 13. dubna 2000 : MF ČR č.j. 42/6267/97 ze dne 26.3.1997 a rozhodnutí ministraprůmyslu a obchodu ČR č. 173/1997 ze dne 10.7.1997 a ve smysluschváleného privatizačního projektu číslo 50440.
 • 5. května 1997 - 17. prosince 1997 : Omezení převoditelnosti akcií:Všechny akcie na jméno mají omezenou převoditelnost spočívajícív tom, že majitel této akcie musí mít k převodu souhlaspředstavenstva po schválení dozo... rčí radou. Zaměstnanecké akciejsou akciemi na jméno převoditelné jsou pouze mezi zaměstnancispolečnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů