Základní údaje

Historické adresy

1.3.2002 - 1.10.2007 Brno, Hudcova 78, čp. 367, PSČ 62100
1.1.1994 - 1.3.2002 Olomouc, Hálkova 33, PSČ 77257

47675721

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.10.2007

CZ47675721

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2007

Historické názvy

1.3.2002 - 1.10.2007

Superfektus, a.s.

1.1.1994 - 1.3.2002

Severomoravské sběrné suroviny a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 715

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.1.1994 - 1.10.2007

250 188 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2007 - 1. října 2007 : Na základě fúze sloučením společnost Superfektus, a.s., se sídlem Brno, Hudcova 78, čp. 367, PSČ 621 00, IČ 476 75 721, byla jako zanikající společnost zrušena bez likvidace s přec... hodem jmění na nástupnickou společnost Jet Investment, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126 č.p. 49, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ 255 03 880. V rámci uvedeného sloučení zanikla také společnost Lamet,a.s., se sídlem Brno, Hlinky 126, č.p. 49, okres Brno-město, PSČ 603 00, IČ 499 68 122. zobrazit více skrýt více
  • 19. září 2005 - 1. října 2007 : Usnesení valné hromady ze dne 9.9.2005:Valná hromada schvaluje přechod všech účastnických cenných papírů společnosti Superfektus, a.s. v majetku menšinových akcionářů na hlavního a... kcionáře společnosti za těchto podmínek:1) Výše protiplnění: Oprávněným osobám (dosavadním menšinovým akcionářům, případně zástavním věřitelům) bude vyplaceno protiplnění ve výši 447,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet sedm korun českých) za jeden účastnický cenný papír; výše protiplnění byla stanovena na základě znaleckého posudku Ing. Libora Bučka, č. 132-25/2005, o stanovení ceny akcií společnosti Superfektus, a.s.2) Předkládání akcií: Dosavadní menšinoví akcionáři předloží své účastnické cenné papíry společnosti Superfektus, a.s. ve lhůtě třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, ke kterému dojde uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne, kdy bude zveřejněn v Obchodním věstníku zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.3) Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne menšinovým akcionářům protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co menšinoví akcionáři předali své listinné účastnické papíry společnosti, nejpozději však ve lhůtě dvou (2) měsíců od jejich předání.Hlavním akcionářem společnosti je společnost Jet Investment, a.s., IČ: 25503880, se sídlem v Brně, Hlinky 49/126; podíl hlavního akcionáře na základním kapitálu společnosti činí s přihlédnutím k ustanovení § 183i odst. 4 obchodního zákoníku 98,6% (slovy: devadesát osm celých šest desetin procenta). Skutečnost, že Jet Investment, a.s. je hlavním akcionářem společnosti, byla osvědčena z listiny přítomných na této valné hromadě a tím, že hlavní akcionář předložil hromadnou listinu číslo 1 nahrazující 241117 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou společností Superfektus, a.s., jejíž celková jmenovitá hodnota představuje 96,37% základního kapitálu této společnosti a dále z předložené hromadné listiny číslo 3 emitované společností nahrazující 5671 kusů kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kterou má sama společnost Superfektus, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 1. října 2007 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42... .Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Severomoravské sběrné suroviny s.p. Olomouc. zobrazit více skrýt více
posunout dolů