319 305 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-14 800 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

244 143 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

20.11.2012 - 9.8.2013 Studénka - Butovice, Oderská 832, PSČ 74213
5.3.2002 - 20.11.2012 Šenov u Nového Jičína, Jeremenkova ulice č.p.9, PSČ 74242
1.1.1994 - 5.3.2002 Nový Jičín, Jeremenkova 9

47675781

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 1.9.2013

CZ47675781

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. srpna 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. srpna 2013

Historické názvy

1.1.1994 - 9.8.2013

Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 705

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.5.2012 - 9.8.2013

24 106 400 Kč

30.9.2010 - 3.5.2012

73 524 520 Kč

1.1.1994 - 30.9.2010

120 532 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bílovec

Provozovny

od 21.3.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Oderská 832, 742 13, Studénka - Butovice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2013 - 1. září 2013 : Společnost Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s., se sídlem ve Studénce - Butovicích, Oderská 832, PSČ 742 13, identifikační číslo 47675781, zapsaná v obchodním rejstříku... vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 705, zanikla v důsledku rozdělení rozštěpením sloučením a příslušné části jejího jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které byly uvedeny v Projektu rozštěpení sloučením ze dne 27.6.2013, přešly na jednotlivé nástupnické společnosti, a to na společnost NAVOS FARM TECHNIC s.r.o., se sídlem v Kralicích na Hané, Kralický Háj 322, PSČ 798 12, identifikační číslo 63489911, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 21693, a na společnost NAVOS, a.s., se sídlem v Kroměříži, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4091. zobrazit více skrýt více
  • 28. května 2013 - 9. srpna 2013 : Valná hromada rozhodla v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akci... onářem společnosti Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s., se sídlem Studénka - Butovice, Oderská 832, PSČ 742 13, IČO 47675781 (dále jen „Společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií Společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857 (dále jen „Hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle předložení kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je Hlavní akcionář osobou, která vlastní ve Společnosti 114.581 ks listinných kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 200,– Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22.916.200,- Kč, tj. 95,0627 % základního kapitálu Společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve Společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 8. odst. 4. stanov Společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví Hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu Společnosti, to jest 95,0627 %.b) Přechod akciíValná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie Společnosti, to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, přecházejí na Hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na Hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou Hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví Hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 22,– Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 200,– Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 575-51-2013 ze dne 15.3.2013 vypracovaným STATIKUM s.r.o., se sídlem Brno, Hudcova 533/78c, PSČ 612 00, IČO 15545881, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na Hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku Společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno - Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČ 60717068 (dále jen „Obchodník“), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto Obchodníkovi Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil Společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje Obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií Společnosti k rukám Obchodníka na adrese jeho sídla v pondělí, středu a pátek od 10:00 do 15:00 hodin. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že Obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1994 - 9. srpna 2013 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku a jediným zakladatelem společnosti je PozemkovýFond ČR se sídlem v Praze.Zakladatel splatil celé ... základní jmění společnosti, kteréje přestavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZemědělské zásobování a nákup v Novém Jičíně. zobrazit více skrýt více
  • 29. července 2011 - 3. května 2012 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti:1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost vykázala za poslední účetní období ... ztráty v celkové výši 59.335.006,33 Kč tj. 80,7% základního kapitálu / z toho ztráta vytvořená výsledkem hospodaření za rok 2010 ve výši 35.150.856,33 Kč a neuhrazená ztráta minulýchl let ve výši 24.184.150 Kč./2. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : - částka ve výši 47.400.606,03 Kč bude použita na úhradu ztrát z hospodaření, které nejsou pokryty rezervou, - částka ve výši 2.017.513,97 Kč /tj v rozsahu 10% základního kapitálu/ bude použita k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.3. Rozsah snížení základního kapitálu : Základní kapitál společnosti se sníží o částku 49.418.120,--Kč, slovy: čtyřicet devět milionů čtyřista osmnáct tisíc jedno sto dvacet korun českých, tj. z částky 73.524.520,--Kč, na částku 24.106.400,--Kč, slovy: dvacet čtyři miliony jedno sto šest tisíc čtyři sta korun českých.4. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tj. 120.532 kusů akcií každé o jmenovité hodnotě 610,--Kč/kus na jmenovitou hodnotu 200,--Kč/kus. zobrazit více skrýt více
  • 30. července 2010 - 30. září 2010 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti jsou ztráty vykázané společností za poslední účetní období, a to... neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 35 073 079,70 Kč, což představuje 29,09 % základního kapitálu2) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: - částka ve výši 35 073 079,70 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let, - částka ve výši 11 934 400,30 Kč (tj v rozsahu 10 % základního kapitálu) bude použita k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty3) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se sníží o částku 47 007 480,00 Kč, slovy: čtyřicet sedm milionů sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých tj. z částky 120 532 000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet milionů pět set třicet dva tisíc korun českých na částku 73 524 520,-- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony pět set dvacet čtyři tisíc pět set dvacet korun českých.4) Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tj 120 532 kusů akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč/kus na jmenovitou hodnotu 610,--Kč/kus. zobrazit více skrýt více
posunout dolů