Základní údaje

Historické adresy

4.12.1998 - 31.12.1999 Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 67167
1.1.1994 - 4.12.1998 Uničov, Šumperská ul. 4, PSČ 78391

47675802

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 1999

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 1999

Historické názvy

1.1.1994 - 31.12.1999

Cukrovar Uničov, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 759

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.6.1999 - 31.12.1999

76 194 900 Kč

28.4.1999 - 22.6.1999

6 194 900 Kč

1.1.1994 - 28.4.1999

61 949 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 1999 - 31. prosince 1999 : Vymazává se:Cukrovar Uničov,a.s.se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou, Cukrovarská 657,PSČ 671 67se všemi zápisy ke dni 31.12.1999.Ostatní skutečnosti:Společnost se dobrovolně zru... šila a sloučila s obchodníspolečností Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, IČO 46 90 07 64,vedenou pod B 850 Krajského obchodního soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 22. června 1999 - 31. prosince 1999 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 30.11.1998.
 • 28. dubna 1999 - 31. prosince 1999 : Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnyschválené mimořádnou valnou hromadou 30.11.1998.
 • 18. března 1999 - 31. prosince 1999 : Obchodní společnost Cukrovar Uničov, a.s. se sídlem Hrušovanynad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67, identifikační číslo47 67 58 02 se vymazává z oddílu B vložka 759 obchodníh... orejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 1999 - 31. prosince 1999 : Obchodní společnost Cukrovar Uničov, a.s., se sídlem Hrušovanynad Jevišovkou, Cukrovarská 657, PSČ 671 67, IČO 47 67 58 02,se z a p i s u j e do oddílu B vložky 2898 obchodníh... orejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 7. března 1995 - 31. prosince 1999 : Akcie jsou vydávány v zaknihované podobě a majícharakter "veřejně obchodovatelných cenných papírů".
 • 1. ledna 1994 - 31. prosince 1999 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnostije Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašinovonám. 42.... Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládáného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Cukrovar Uničov, s.p. se sídlem v Uničově. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Cena za upsané nové akcie musí být uhrazena v plné výši do 15dnů po upsání nových akcií na konto společnosti č. účtu1004016813/5500 u banky Raiffeisenbank Brno. Variabilní symbolje... u právnických osob IČO, u fyzických osob rodné číslo. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Emisní kurs vydání každé nové akcie na majitele bude činit 100,-Kč (slovy: jednosto korun českých).
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Jmenovitá hodnota každé nové akcie na majitele bude 100,- Kč(slovy: jednosto korun českých).
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Budou vydány pouze nové akcie a to nejvýše 433.000 ks (slovy:čtyřistatřicettřitisíce kusů) nových zaknihovaných kmenovýchakcií na majitele.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Druh, forma, podoba a počet nových akcií:
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Středisku cenných papírů bude podle § 209 odst.6 Obchodníhozákoníku po zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku dán příkaz k vydání nových akcií.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Způsob a rozsah zvýšení:- zvýšení základního jmění bude provedeno podle § 203 Obchodníhozákoníku, upisováním nových akcií v rozsahu nejvýše 70.000.000,-Kč, slovy: sedmdesátmilionů ... korun českých. Každý akcionář má vprvním kole právo, v poměru svého podílu na základním jměníspolečnosti upsat část nových akcií. Nové akcie na majitele,které nebudou upsány s využitím předkupního práva, budou vbezprostředně následujícím druhém kole nabídnuty k upisovánívýhradně společnosti Cukrovar Hrušovany na Jevišovkou, a.s., sesídlem Cukrovarská ul. 657, Hrušovany nad Jevišovkou. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Důvodem pro zvýšení základního jmění společnosti je posílenívybavení vlastním jměním.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Mimořádná valná hromada akciové společnosti Cukrovar Uničov,a.s. rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti na76.194.900,- Kč upisováním nových akcií v rozsahu nejvýše70.000.0... 00,- Kč, a to vydáním nejvýše 700.000 kusů novýchzaknihovaných kmenových akcií na majitele, přičemž jmenovitáhodnota každé nové akcie na majitele bude 100,- Kč a emisní kursvydání každé nové akcie na majitele bude činit 100,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.11.1998následovně:
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Lhůta pro upisování nových akcií v prvním kole (lhůta prouplatnění předkupního práva) je 15 dnů ode dne, kdy bylapředstavenstvem v obchodním věstníku uveřejněna informace opočátku ... běhu lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Upisování nových akcií bude probíhat v pracovní dny od 8 do 10hodin v sídle společnosti, a to v sekretariátě generálníhoředitele společnosti.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Opatření ke zvýšení základního jmění budou zahájena až poté cobude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního jmění,jakož i zápisu usnesení o zvýšení základního jmění.
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Na jednu stávající akcii ve (snížené) jmenovité hodnotě 100,- Kč(slovy: jednosto korun českých) lze upsat 11,36 (slovy: jedenáctcelých třicet šest setin) nových akcií. Výsledek nár... okovanéhopočtu se vždy zaokrouhluje na celá čísla dolů.Představenstvo společnosti sdělí akcionářům v oznámeníuveřejněném v obchodním věstníku výsledky upisování v prvnímkole a zároveň nabídne společnosti Cukrovar Hrušovany nadJevišovkou, a.s. k upsání zbylé akcie stejným způsobem a nastejném místě do 15 dnů ode dne uveřejnění. zobrazit více skrýt více
 • 3. května 1999 - 22. června 1999 : Upisování nad výše uvedenou částku se nepřipouští.
 • 1. března 1999 - 28. dubna 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.11.1998za účelem krytí ztrát.Mimořádná valná hromada akciové společnosti Cukrovar Uničov,a.s.rozhodla o snížení základního jm... ění společnosti o55.754.100,-Kč, tj. na 6.194.900,-Kč, a to tím způsobem, že budesnížena jmenovitá hodnota všech akcií, které jsou k rozhodnémudni, tj. 23.11.1998, ve vlastnictví akcionářů, z 1.000,-Kč na100,-Kč, snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisuo výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cennýchpapírů. zobrazit více skrýt více
posunout dolů