Trendy

4 291 874 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

338 352 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

4 293 039 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.4.2010 Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 70224

Historické adresy

19.2.2010 - 22.4.2010 Ostrava - Přívoz, Koksární 1112, PSČ 70200
10.12.2001 - 19.2.2010 Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 70224
14.8.1996 - 10.12.2001 Ostrava-Přívoz, Koksární ul., PSČ 70224
1.1.1994 - 14.8.1996 Ostrava 1, Koksární ul., PSČ 70224

47675829

DIČ

od 1.1.1994

CZ47675829

Datová schránka

aeqfgzm

Historické názvy

7.3.2015 - 22.6.2015

OKK Koksovny, a.s.

1.12.2009 - 7.3.2015

OKK Koksovny, a.s.

10.12.2001 - 1.12.2009

OKD, OKK, a.s.

1.1.1994 - 10.12.2001

OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 740

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.2013

500 000 000 Kč

Historické jmění

1.1.2011 - 5.12.2013

288 000 000 Kč

27.4.2010 - 1.1.2011

219 735 000 Kč

10.1.2001 - 27.4.2010

1 831 125 000 Kč

27.7.2000 - 10.1.2001

1 831 125 000 Kč

1.1.1994 - 27.7.2000

2 280 025 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 20.11.2013

CZ4427000000002109686535

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Historické provozovny

24.11.1999 - 16.3.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Švermova 2082/79, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. března 2014 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti MTX Koksovny a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00, IČ : 241 71 557, zapsané v obchodním rejstříku ve V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti MTX Koksovny a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 110 00, IČ : 241 71 557, zapsané v obchodním rejstříku ve...deném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17585 a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24, IČ : 476 75 829, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 740. Společnost OKK Koksovny,a.s. se stala univerzálním nástupcem společnosti MTX Koksovny a.s. a vstoupila tak do právního postavení společnosti MTX Koksovny a.s. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 30. dubna 2008 : Došlo ke sloučení společnosti OKD, OKK, a.s. se společností NWR Coking, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 27817113, zapsanou v obch Došlo ke sloučení společnosti OKD, OKK, a.s. se společností NWR Coking, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 27817113, zapsanou v obch...odním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 3336 a na nástupnickou společnost OKD, OKK, a.s. přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti NWR Coking, a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14.4.2008. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2008. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 2007 : Omezení převiditelnosti akcií:Převoditelnost akcií na jméno není žádným způsobem omezena.

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. listopadu 2013 - 5. prosince 2013 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKK Koksovny, a.s.o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.11.20131. Částka, o niž má být zvýš... en základní kapitál 1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 288.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě osmdesát osm milionů korun českých ) se zvyšuje o částku 212.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě dvanáct milionů korun českých ) na novou výši 500.000.000,- Kč ( slovy: pět set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Způsob zvýšení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií 3.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydána 1 ( slovy: jedna ) kmenová akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 212.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě dvanáct milionů korun českých ) (dále jen „Akcie“). 4. Přednostní právo na úpis Akcie 4.1. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 5. Upsání předem určeným zájemcem 5.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcie, bude Akcie upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs Akcie 6.1. Emisní kurs Akcie činí 2.631.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů českých ), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií, tedy částka ve výši 2.419.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta devatenáct milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů českých ) tak tvoří emisní ážio. 7. Smlouva o upsání Akcií 7.1. Jediný akcionář upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o upsání akcie“). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcie do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře. 8. Lhůta a místo pro upsání Akcie 8.1. Lhůta pro upsání Akcie, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 3 (slovy: tři) měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcie může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upsání Akcie, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcie, se stanoví sídlo Společnosti. 9. Místo a lhůta pro splacení emisního kursu 9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsané Akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcie. Místem pro splacení Akcie, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti.9.2. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcie v celkové výši 2.631.279.736,78 Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů) proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností ze smlouvy o půjčce, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 29.4.2009 (slovy: dvacátéhodevátého dubna roku dvatisícedevět), ve znění pozdějších dodatků a úprav tak, jak ji představuje konsolidované znění ze dne 21.10.2010 (slovy: dvacátéhoprvního října roku dvatisícedeset), v celkové výši ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 1.378.674.588,45 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát osm milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc pět set osmdesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů) (z toho jistina 1.372.566.666,78 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva milionů pět set šedesát šest tisíc šest set šedesát šest korun českých sedmdesát osm haléřů) a úroky ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 6.107.921,67 Kč (slovy: šest milionů sto sedm tisíc devět set dvacet jedna korun českých šedesát sedm haléřů)) a proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností ze smlouvy o vnitropodnikovém revolvingovém úvěru, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 14.1.2011 (slovy: čtrnáctého ledna roku dvatisícejedenáct), ve znění pozdějších dodatků, a to dodatku ze dne 14.9.2011 (slovy: čtrnáctého září roku dvatisícejedenáct), dodatku číslo 2 ze dne 25.10.2012 (slovy: dvacátéhopátého října roku dvatisícedvanáct) a dodatku číslo 3 ze dne 6.9.2013 (slovy: šestého září dvatisícetřináct), v celkové výši ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 2.083.048.588,54 Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát tři milionů čtyřicet osm tisíc pět set osmdesát osm korun českých padesát čtyři haléřů) (z toho jistina 2.078.113.070,- Kč (slovy: dvě miliardy sedmdesát osm milionů sto třináct tisíc sedmdesát korun českých) a úroky ke dni 18.11.2013 (slovy: osmnáctého listopadu roku dvatisícetřináct) 4.935.518,54 Kč (slovy: čtyři miliony devět set třicet pět tisíc pět set osmnáct korun českých padesát čtyři haléřů)). Ke splacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedených pohledávek Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcie (dále jen „Dohoda o započtení“), jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcie. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : • Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, • v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; • peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 2.631.279.736,78 Kč ( slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů ) na splacení emisního kursu Akcie upsané Jediným akcionářem; • uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcie na toto zvýšení základního kapitálu. 9.3. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Dohody o započtení podle bodu 9.2. Jedinému akcionáři nastanou též doručením takového návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře, a že k uzavření Dohody o započtení může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 20. prosince 2010 - 1. ledna 2011 : 1. Částka, o niž má být zvýšen základní kapitál1.1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 219.735.000,- Kč ( slovy: dvě stě devatenáct milionů sedm set třicet pět tisí... c korun českých ) se zvyšuje o částku 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ) na novou výši 288.000.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Způsob zvýšení základního kapitálu2.1. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře, a to ve výši 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ).3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií3.1. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 ( slovy: jeden ) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 68.265.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých ) (dále jen "Akcie").4. Přednostní právo na úpis Akcie4.1. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal.5. Upsání předem určeným zájemcem5.1. S ohledem na to, že Jediný akcionář v tomto případě nedisponuje přednostním právem na úpis Akcie, bude Akcie upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem.6. Emisní kurs Akcie6.1. Emisní kurs Akcie činí 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ), přičemž rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcie, tedy částka ve výši 679.735.000,- Kč ( slovy: šest set sedmdesát devět milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých ) tak tvoří emisní ážio.7. Smlouva o upsání Akcie7.1. Jediný akcionář upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upsání Akcie bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcie"). Společnost je povinna doručit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcie do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře.8. Lhůta a místo pro upsání Akcie8.1. Lhůta pro upsání Akcie, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcie může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upsání Akcie, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcie, se stanoví sídlo Společnosti.9. Místo a lhůta pro splacení emisního kursu9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsané Akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcie. Místem pro splacení Akcie, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti.9.2. Jako způsob splacení peněžitého vkladu se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcie v celkové výši 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ) proti pohledávce Jediného akcionáře za Společností na splacení části jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, kterou Jediný akcionář jako věřitel uzavřel se Společností jako dlužníkem dne 29.4.2009 ( slovy: dvacátéhodevátého dubna roku dvatisícedevět ), a to ve znění pozdějších dodatků. Ke splacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedené pohledávky Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcie (dále jen "Dohoda o započtení"), jejíž návrh předloží Společnost Jedinému akcionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcie. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto :- Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění,- v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti;- peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 748.000.000,- Kč ( slovy: sedm set čtyřicet osm milionů korun českých ) na splacení emisního kursu Akcie upsané Jediným akcionářem na zvýšení základního kapitálu;- uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcie na toto zvýšení základního kapitálu.9.3. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu Dohody o započtení podle bodu 9.2. Jedinému akcionáři nastanou též doručením takového návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře, a že k uzavření Dohody o započtení může dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 2009 - 27. dubna 2010 : (A)Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 1.611.390.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set jedenáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) z částky 1.831.125.00... 0,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých) na částku 219.735.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů sedm set třicet pět tisíc korun českých) (dále jen "Snížení základního kapitálu"),Snížení základního kapitálu bude realizováno z důvodů potřeby navýšení disponibilních zdrojů Společnosti k úhradě očekávané ztráty Společnosti, přičemž částka odpovídající Snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 1.611.390.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set jedenáct milionů tři sta devadesát tisíc korun českých) bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů Společnosti.(B)Snížení základního kapitálu bude provedeno v celém rozsahu snížení poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti takto:- Jmenovitá hodnota každé ze tří kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých) bude snížena o částku 528.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet osm milionů korun českých), tedy na částku 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony korun českých);- Jmenovitá hodnota jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 31.125.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion sto dvacet pět tisíc korun českých) bude snížena o částku 27.390.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů tři sta devadesát tisíc korun českých), tedy na částku 3.735.000,- Kč (slovy tři miliony sedm set třicet pět tisíc korun českých).(C)Představenstvo Společnosti zašle jedinému akcionáři do týdne ode dne zápisu Snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku písemnou výzvu, aby předložil Společnosti veškeré své listinné akcie Společnosti k výměně za listinné akcie Společnosti o snížené jmenovité hodnotě (dále jen "Výzva k výměně"). Představenstvo společnosti zašle Výzvu k výměně do sídla jediného akcionáře, případně k rukám zmocněnce.(D)Veškeré listinné akcie Společnosti budou předloženy za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou do dvou týdnů ode dne doručení Výzvy k výměně akcionáři s tím, že pokud se Společnost nedohodne s akcionářem jinak, bude výměna akcií probíhat v sídle Společnosti, a to vždy v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Listinnými akciemi Společnosti se rozumějí i hromadné listiny nahrazující listinné akcie Společnosti.(E)Představenstvo Společnosti zajistí, aby příslušná částka byla převedena ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů Společnosti do týdne ode dne zápisu Snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. prosince 2001 - 27. listopadu 2007 : Omezení převiditelnosti akcií:Převoditelnost akcií na jméno se omezuje tak, že platnostsmlouvy o převodu těchto akcií je podmíněna souhlasempředstavenstva společnosti ve lhůtě 60 d... nů po doručení žádostiakcionáře do sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2000 - 27. července 2000 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 12.1.2000 o sníženízákladního jmění společnosti z částky 2.280.025.000,-Kč o částku448.900.000,-Kč (čtyřistačtyřicetosm miliónů devětset tis... íckorun českých) na částku 1.831.125.000,-Kč:* za účelem úhrady ztráty minulých let v rozsahu220.903.264,41 Kč,* za účelem převodu do rezervního fondu (na krytí budoucíchztrát) v rozsahu 227.996.736,59 Kč, a to metodou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnostipoměrně o 19,69 %. Snížení základního jmění bude provedenovyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích,poměrně u všech akcií s podpisy členů představenstva oprávněnýchjednat jménem společnosti. Lhůta pro předložení stávajících akcií za účelem vyznačenínižší jmenovité hodnoty činí 30 dnů ode dne právní moci usnesenío zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů