Trendy

901 763 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

66 369 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

488 760 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 11.11.2013 R. Tomáška 859, 742 13 Studénka

Historické adresy

20.2.2006 - 11.11.2013 Studénka, R. Tomáška 859, PSČ 74213
6.3.2004 - 20.2.2006 Studénka, Butovická 317, PSČ 74213
4.2.1994 - 6.3.2004 Studénka, Butovická, PSČ 74213
1.1.1994 - 4.2.1994 Studénka, Butovická, PSČ 47213

47675942

DIČ

od 1.1.1994

CZ47675942

Datová schránka

u5vfa79

Historické názvy

30.12.2014 - 5.5.2015

MSV Metal Studénka, a.s.

28.8.2006 - 30.12.2014

MSV Metal Studénka, a.s.

8.6.2000 - 28.8.2006

Thrall Vagonka Studénka, a.s.

17.11.1998 - 8.6.2000

ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s.

31.3.1998 - 17.11.1998

Moravskoslezská vagonka a.s.

1.1.1994 - 31.3.1998

Moravskoslezská vagónka a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 727

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.8.2012

69 300 000 Kč

Historické jmění

20.11.2007 - 15.8.2012

228 613 245 Kč

31.10.2000 - 20.11.2007

1 959 542 100 Kč

17.11.1998 - 31.10.2000

214 284 000 Kč

1.1.1994 - 17.11.1998

714 280 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bílovec

Bankovní účty

zvěřejněno 26.1.2016

115- 1717410247 / 0100

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Provozovny

od 9.2.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • R. Tomáška 859, 742 13, Studénka - Butovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. června 2016 : Zastavení závodu: Závod společnosti MSV Metal Studénka, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 Zastavení závodu: Závod společnosti MSV Metal Studénka, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 ...- Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti MSV Metal Studénka, a.s., uzavřené dne 2. 2. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností MSV Metal Studénka, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 2. 2. 2034 do výše 1.250.000.000,- CZK, vyplývajících z rámcové smlouvy o poskytnutí úvěrového financování ze dne 18. 12. 2015 a realizační úvěrové smlouvy ze dne 12.1.2016. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Zástavcem na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, ať již souč. nebo bud., ex. nebo podm., včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) plnění z titulu jakékoliv Fin. záruky; d) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; e) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; f) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; g) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; h) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a i) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Fin. dok.Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 2. 2. 2034: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo.Závod společnosti MSV Metal Studénka, a.s. je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4-Michle, IČO 649 48 242 na základě zástavní smlouvy ze dne 02.02.2016. Zástava je zapsána v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou ČR pod číslem 38915, den vzniku zástavního práva 02.03.2016. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2016 : Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu §164 odst.3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl na základě rozhodnutí představenstva ze dne 22. zář Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu §164 odst.3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl na základě rozhodnutí představenstva ze dne 22. zář...í 2015 pověřen Ing. Ivo Lazecký, dat. nar. 1. června 1970, bytem Lidická 743, 742 13 Studénka. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 27. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 20. listopadu 2007 : "Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, dne 30. října 2007 takto:Základní kapitál spol "Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, dne 30. října 2007 takto:Základní kapitál spol...ečnosti se snižuje o 1.730.928.855,00 Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů devět set dvacet osm tisíc osm set padesát pět korun českých), tj. z 1.959.542.100,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set padesát devět milionů pět set čtyřicet dva tisíce jedno sto korun českých) na 228.613.245,- Kč (slovy: dvě sta dvacet osm milionů šest set třináct tisíc dvě sta čtřicet pět korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je korekce poměru výše základního kapitálu k výši kumulované účetní ztráty společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části kumulované účetní ztráty společnosti ve výši 1.730.928.855,00 Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů devět set dvacet osm tisíc osm set padesát pět korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tedy:i) jmenovitá hodnota každé z 714 280 ks kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) číslo 0000001 až 0714280 vydaných jako hromadná listina číslo 01, série 01, o celkové jmenovité hodnotě 214.284.000,- Kč (slovy: dvě sta čtrnáct milionů dvě sta osmdesát čtyři tisíce korun českých) se sníží o 265,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých), tj. z 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) na 35,- Kč (slovy: třicet pět korun českých), tzn. že celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží z 214.284.000,- Kč (slovy: dvě sta čtrnáct milionů dvě sta osmdesát čtyři tisíce korun českých) o 189.284.200,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát devět milionů dvě sta osmdesát čtyři tisíce dvě sta korun českých) na 24.999.800,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony devět set devadesát devět tisíc osm set korun českých);ii) jmenovitá hodnota každé z 5.817.527 ks kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) číslo 07142811 až 6531807 vydaných jako hromadná listina číslo 02, série 01, o celkové jmenovité hodnotě 1.745.258.100,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicet pět milionů dvě sta padesát osm tisíc jedno sto korun českých) se sníží o 265,- Kč (slovy: dvě sta šedesát pět korun českých), tj. z 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) na 35,- Kč (slovy: třicet pět korun českých), tzn. že celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží z 1.745.258.100,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicet pět milionů dvě sta padesát osm tisíc jedno sto korun českých) o 1.541.644.655,- Kč (slovy: jednu miliardu pět set čtyřicet jeden milion šest set čtyřicet čtyři tisíce šest set padesát pět korun českých) na 203.613.445,- Kč (slovy: dvě sta tři miliony šest set třináct tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých)Lhůta pro předložení hromadných listin představenstvu společnosti jejím akcionářem za účelem výměny hromadných listin nahrazujících kmenové listiné akcie společnosti na jméno nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií na hromadných listinách, dle rozhodnutí představenstva společnosti v souladu s ust. § 191 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, činí 180 dnů ode dne doručení výzvy představenstva společnosti příslušnému akcionáři k jejich předložení za tímto účelem. Představenstvo zašle tuto výzvu do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 23.8.2005:"Valná hromada určuje, že na základě stavových výpisů pořízených Střediskem cenných papírů ke dni 15.7.2005 a 16.8.200 Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 23.8.2005:"Valná hromada určuje, že na základě stavových výpisů pořízených Střediskem cenných papírů ke dni 15.7.2005 a 16.8.200...5 a prohlášení společnosti Trinity Rail Group, LLC ze dne 15.7.2005, dokládajících počet akcií emitovaných společností Thrall Vagonka Studénka, a.s. ve vlastnictví společnosti Trinity Rail Group, LLC,je Trinity Rail Group, LLC, společnost s ručením omezeným řádně založená a existující podle práva státu Delaware, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. hlavním akcionářem společnosti Thrall Vagonka Studénka, a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti Thrall Vagonka Studénka, a.s. ve výši přibližně 94,57%, neboť je pro ni ve Středisku cenných papírů evidováno 6.177.101 ks (slovy: šest miliónů sto sedmdesát sedm tisíc sto jedna kusů) kmenových akcií na jméno vydaných společností Thrall Vagonka Studénka, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) každá, ISIN: CZ0005085555 a SIN: 770000002574, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 1.853.130.300,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát tři miliónů sto třicet tisíc tři sta korun českých), který odpovídá přibližně 94,57% podíl na základním kapitálu společnosti.Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Trinity Rail Group, LLC je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle zákona číslo 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený představenstvem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na jméno vydané společností Thrall Vagonka Studénka, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, Trinity Rail Group, LLC, společnost s ručením omezeným řádně založenou a existující podle práva státu Delaware, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A, a to za podmínek stanovených zákonem číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, § 183i až 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akiconáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 12,50 Kč (slovy: dvanáct korun českých, padesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii na jméno vydanou společností Thrall Vagonka Studénka, a.s. v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) každá a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 061301 ze dne 15. července 2005 vypracovaným znaleckým ústavem společností American Appraisal s.r.o., IČ: 44847068, se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00.Valná hromada určuje, že nejzazší lhůta pro poskytnutí protiplnění činí dva měsíce ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
 • 13. listopadu 2003 : Na společnost Thrall Vagonka Studénka, a.s. přešlo jmění společnosti Thrall Europa, s.r.o. se sídlem Studénka, Butovická 317, Nový Jičín, PSČ: 742 13, identifikační číslo 25742086. Na společnost Thrall Vagonka Studénka, a.s. přešlo jmění společnosti Thrall Europa, s.r.o. se sídlem Studénka, Butovická 317, Nový Jičín, PSČ: 742 13, identifikační číslo 25742086.... Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2003. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2001 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 8. března 2000společnost ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. prodala část svého podnikudefinovanou jako Sekce výroby osobních vagónů, včetn Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 8. března 2000společnost ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. prodala část svého podnikudefinovanou jako Sekce výroby osobních vagónů, včetn...ě sekcenáhradní díly pro osobní vozy a dřevovýroby, a divize ENERGETIKA- TEPLO společnosti ČKD VAGONKA, s.r.o. se sídlem Butovická 317,742 13 Studénka, Nový Jičín, Česká republika, identifikační č.25851268, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajskýmobchodním soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 22040. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1994 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 zák. č.513/91 Sb. obchodního zák. Jediným zakladatelemspolečnosti je Fond národního majetku České republiky se sídle Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 zák. č.513/91 Sb. obchodního zák. Jediným zakladatelemspolečnosti je Fond národního majetku České republiky se sídle...mv Praze 2, Rašínovo nábř. 42. Zakladatel vložil 100 %základního jmění společnosti, které je představováno cenouvkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženove schvál. priv. proj. s.p. Moravskoslezská vagonka s.p. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. června 2000 - 31. října 2000 : Upisování akcií se uskuteční v sídle společnosti ČKD VAGONKASTUDÉNKA, a.s., v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin a to velhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského... obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Emisní kurz každé upisované akcie činí 300,- Kč (slovy: tři stakorun českých). Union banka, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava, ul.30. dubna č. 35, identifikační číslo 41034261, upíše akcievkladem pohledávky ve výši 1.471.850.700,- Kč (slovy: jednamiliarda čtyři sta sedmdesát jeden milión osm set padesát tisícsedm set korun českých), a to v nominální hodnotě, jak požaduje§ 59 odst.7 obchodního zákoníku. Konsolidační banka Praha,s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7, Janovského 438/2,identifikační číslo 48118672 upíše akcie vkladem pohledávek vcelkové výši 273.407.400,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát třimilióny čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých), a torovněž v nominální hodnotě, jak požaduje § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku. Nové vklady budou společnostmi Union banka, a.s. aKonsolidační banka Praha, s.p.ú splaceny v plné výši nejpozdějido 60 dnů ode dne upsání akcií. Společnosti Union banka, a.s. aKonsolidační banka Praha, s.p.ú. uzavřou se společností ČKDVAGONKA STUDÉNKA, a.s. smlouvy o postoupení uvedených pohledávekvždy nejpozději do 60 dnů ode dne upsání akcií. Vklady a tedy iupsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti jednotlivých smluvo postoupení pohledávek. K témuž dni zaniknou pohledávky a jimodpovídající dluhy. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 31. října 2000 : Pohledávky společností Union banka, a.s. a Konsolidační bankaPraha, s.p.ú. za společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s., kterémají být kapitalizovány, vznikly v souvislosti s poskytnu... tímúvěrů společnostmi Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha,s.p.ú. společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. Uvedené nesplacenéčástky poskytnutých úvěrů tvoří pohledávky společností Unionbanka, a.s. a Konsolidační banka Praha s.p.ú. za společnostíČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 31. října 2000 : Vzhledem ke způsobu zvýšení základního jmění, vkladem pohledávekv nominální hodnotě podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, seneuplatňuje přednostní právo akcionářů. Union banka, a... .s. sesídlem 702 00 Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, identifikační číslo41034261 upíše 4.906.169 kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě1.471.850.700,- Kč(slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesátjeden milión osm set padesát tisíc sedm set korun českých).Konsolidační banka Praha, s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7,Janovského 438/2, identifikační číslo 48118672 upíše 911.358kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě 273.407.400,- Kč (slovy:dvě stě sedmdesát tři milióny čtyři sta sedm tisíc čtyři stakorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 31. října 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1.745.258.100,- Kč(slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicetpět miliónů dvěstěpadesát osm tisíc sto korun českých), tj. z dosavadních214.284.0... 00,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct miliónů dvě stěosmdesát čtyři tisíce korun českých) na výslednou výši1.959.542.100,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set padesátdevět miliónů pět set čtyřicet dvatisíce jedno sto korunčeských), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 5.817.527kusů, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá.Akcie budou vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejněobchodovatelné. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 31. října 2000 : Valná hromada společnosti přijala dne 24.3.2000 toto rozhodnutío zvýšení základního jmění:Důvodem pro zvýšení základního jmění je vyřešení stávajícínepříznivé finanční situace spol... ečnosti a získání nových akcií,které mají být převedeny na strategického partnera společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 8. června 2000 : Upisování akcií se uskuteční v sídle společnosti ČKD VAGONKASTUDÉNKA, a.s., v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin a to velhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského... obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.Emisní kurz každé upisované akcie činí 300,- Kč (slovy: tři stakorun českých). Union banka, a.s., se sídlem 702 00 Ostrava, ul.30. dubna č. 35, identifikační číslo 41034261, upíše akcievkladem pohledávky ve výši 1.471.850.700,- Kč (slovy: jednamiliarda čtyři sta sedmdesát jeden milión osm set padesát tisícsedm set korun českých), a to v nominální hodnotě, jak požaduje§ 59 odst. 7 obchodního zákoníku. Konsolidační banka Praha,s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7, Janovského 438/2,identifikační číslo 48118672 upíše akcie vkladem pohledávek vcelkové výši 273.407.400,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát třimilióny čtyři sta sedm tisíc čtyři sta korun českých), a torovněž v nominální hodnotě, jak požaduje § 59 odst. 7 obchodníhozákoníku. Nové vklady budou společnostmi Union banka, a.s. aKonsolidační banka Praha, s.p.ú splaceny v plné výši nejpozdějido 60 dnů ode dne upsání akcií. Společnosti Union banka, a.s. aKonsolidační banka Praha, s.p.ú. uzavřou se společností ČKDVAGONKA STUDÉNKA, a.s. smlouvy o postoupení uvedených pohledávekvždy nejpozději do 60 dnů ode dne upsání akcií. Vklady a tedy iupsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti jednotlivých smluvo postoupení pohledávek. K témuž dni zaniknou pohledávky a jimodpovídající dluhy. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 8. června 2000 : Pohledávky společností Union banka, a.s. a Konsolidační bankaPraha, s.p.ú. za společností ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s., kterémají být kapitalizovány, vznikly v souvislosti s poskytnu... tímúvěrů společnostmi Union banka, a.s. a Konsolidační banka Praha,s.p.ú. společnosti ČKD VAGONKA STUDÉNKA, a.s. Uvedené nesplacenéčástky poskytnutých úvěrů tvoří pohledávky společností Unionbanka, a.s. a Konsolidační banka Praha s.p.ú. za společností ČKDVAGONKA STUDÉNKA, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 8. června 2000 : Vzhledem ke způsobu zvýšení základního jmění, vkladem pohledávekv nominální hodnotě podle § 59 odst. 7 obchodního zákoníku, seneuplatňuje přednostní právo akcionářů. Union banka, a... .s. sesídlem 702 00 Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, identifikační číslo41034261 upíše 4.906.169 kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě1.471.850.700,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesátjeden milión osm set padesát tisíc sedm set korun českých).Konsolidační banka Praha, s.p.ú., se sídlem 170 06 Praha 7,Janovského 438/2, identifikační číslo 48118672 upíše 911.358kusů akcií v úhrnné nominální hodnotě 273.407.400,- Kč (slovy:dvě stě sedmdesát tři milióny čtyři sta sedm tisíc čtyři stakorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 8. června 2000 - 8. června 2000 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1.745.258.100,- Kč(slovy: jedna miliarda sedm set čtyřicetpět miliónů dvěstěpadesát osm tisíc sto korun českých), tj. z dosavadních214.284.0... 00,- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct miliónů dvě stěosmdesát čtyři tisíce korun českých) na výslednou výši1.959.524.100,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set padesátdevět miliónů pět set dvacet čtyři tisíce jedno sto korunčeských), a to upsáním nových kmenových akcií v počtu 5.817.527kusů, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá.Akcie budou vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejněobchodovatelné. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1998 - 17. listopadu 1998 : Valná hromada ze dne 28.8.1997 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti o 499,996.000,-Kč za účelem úhrady ztráty, ato snížením jmenovité hodnoty akcií z hodnoty 1.000,-Kč na... 300,-Kč za 1 akcii. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 5. května 1998 : Valná hromada ze dne 28.8.1997 rozhodla o snížení základníhojmění společnosti o 499,966.000,-Kč za účelem úhrady ztráty, ato snížením jmenovité hodnoty akcií z hodnoty 1.000,-Kč na... 300,-Kč za 1 akcii. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů