1 852 671 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-5 736 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

633 144 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

16.7.2008 - 31.5.2010 Modřice, Chrlická 522, PSČ 66442
1.3.2005 - 16.7.2008 Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11376
12.11.2003 - 1.3.2005 Opava, Otická 39/2902, PSČ 74601
25.2.1997 - 12.11.2003 Opava, Olomoucká 38, PSČ 74601
6.1.1994 - 25.2.1997 Opava, Horní náměstí 2

47676035

DIČ

Není plátce DPH

10.1.1994 - 31.5.2010

CZ47676035

Datum vzniku

6. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. května 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. května 2010

Historické názvy

16.7.2008 - 31.5.2010

PROMT Modřice, a.s.

6.1.1994 - 16.7.2008

Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 770

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.4.2004 - 31.5.2010

208 040 000 Kč

23.5.2000 - 16.4.2004

1 040 200 000 Kč

6.1.1994 - 23.5.2000

144 400 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. května 2010 - 31. května 2010 : Společnost PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035 spolu se společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PS... Č 398 06, IČ 616 72 696, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 871, a společností Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038, zanikla sloučením společností Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18476, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 jmění všech zaniklých společností. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035 včetně všech ostatních zapsaných společností. zobrazit více skrýt více
  • 20. října 2006 - 31. května 2010 : Společnost vložila smlouvou ze dne 21.11.2005 část svého podniku tvořenou samostatnou organizační složkou označenou jako divize výroby krmných směsí Opava, Otická 39/2902, do zákla... dního kapitálu společnosti Silagra CZ, a.s., se sídlem Opava, Předměstí, Otická 2902/39, PSČ 746 01, IČ: 268 76 761, která vznikla dnem 1.1.2006 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2978. zobrazit více skrýt více
  • 16. dubna 2004 - 16. července 2008 : Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 832 160 000,- Kč, to znamená na novou výši základního kapitálu 208 040 000,- Kč. Toto snížení bude provedeno snížením jmenov... ité hodnoty každé akcie na 20 % původní hodnoty a vyznačením nižší jmenovité hodnoty, to je 20 000,- Kč, na dosavadních listinných akciích. Snížení základního kapitálu společnosti se provádí z důvodu úhrady ztráty společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu se celá použije na úhradu ztráty, která byla mezitímní účetní závěrkou sestavenou ke dni 31.7.2003 vykázána v částce 51 458 207,22 Kč jako neuhrazená ztráta minulých let a v částce 805 336 894,92 Kč jako záporný výsledek hospodaření běžného účetního období, celkem tedy ve výši 856 795 102,14 Kč. Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě jednoho měsíce od výzvy představenstva učiněné způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 2004 - 15. dubna 2004 : Usnesením Okresního soudu v Opavě č.j. 29 Nc 928/2003-17 ze dne 1.3.2004 byla exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 11.11.2003, č.j. 29 Nc 928/2003-4, zastave... na. zobrazit více skrýt více
  • 6. ledna 2004 - 15. dubna 2004 : Usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 11.11.2003, č.j. 29 Nc 928/2003-4 nařídil soud exekuci podle pravomocného platebního rozkazu Okresního soudu v Opavě ze dne 16.7.2003, č.... j. 24 Ro 1246/2003-9 na majetek povinného Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s. se sídlem Opava, Olomoucká 38 k uspokojení pohledávky oprávněného Zemědělské zásobování a nákup v Chrudimi, a.s. se sídlem Chrudim, Dašická 146 ve výši 30.974,-Kč.Provedením exekuce je pověřen Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Jihlavě se sídlem Jihlava, Královský Vršek 25. zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 1997 - 17. října 2000 : Akcie splácené peněžitými vklady budou upsány s využitímpřednostního práva k úpisu akcií s tím, že nevyužijí-liakcionáři tohoto práva, budou akcie, jež nebyly upsány svyužitím před... nostního práva k úpisu akcií, nabídnuty vybranémuzájemci a to:- 1. CS HOLDING. a.s. se sídlem v Praze 6, Velfíkova 8,IČO 44 26 55 90j) místo a lhůta pro upisování akciíMístem pro upsání akcií je pro obě kola sídlo společnosti vOpavě, Olomoucká 38, přičemž lhůta pro vykonání přednostníhopráva k úpisu akcií v prvním kole počne běžet čtyřicátým dnem ponabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu vOstravě, kterým bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění společnosti a tatolhůta činí 15 dnů.Nebudou-li upsány všechny akcie, jejichž emisní kurz se splácípeněžitými vklady v kole prvním, budou tyto akcie v rozsahu,ve kterém nebylo akcionáři využito přednostního práva k úpisuakcií, upsány v kole druhém, a to výše uvedeným vybranýmzájemcem 1. CS HOLDING, a.s. s tím, že lhůta pro úpis akcií vdruhém kole počne běžet prvním pracovním dnem po uplynutí lhůtyk úpisu akcií v kole prvním a trvá tři pracovní dny. zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 1997 - 17. října 2000 : Akcie splácené nepeněžitými vklady budou nabídnuty v souladu sustanovením § 203 odst. 2 písem. d) ObZ určitým zájemcům,kterými jsou:- Moravské vinařské závody VIRENA a.s. se sídlem... v Opavě,Olomoucká č. 38, IČO: 25 35 20 83- Moravskoslezské drůbežářské závody UKAMO a.s., se sídlem vOpavě, Olomoucká č. 38, IČO: 25 35 20 75- JURO, spol.s r. o., se sídlem v Opavě, Černá č. 13,IČO: 48 39 92 43 zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 1997 - 17. října 2000 : Valná hromada obchodní společnosti Moravskoslezské drůbežářskézávody PROMT a.s., se sídlem v Opavě, Olomoucká č. 38, IČO 47 6760 35, konaná dne 10.10. 1997 rozhodla o zvýšení zákla... dníhojmění společnosti dle ustanovení § 203 ObZ následovně:a) rozsah zvýšení 895.800.000,-KčUpisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.b) počet upisovaných akcií 8.958 kusůc) jmenovitá hodnota upisovaných akcií 100.000,-Kčd) druh upisovaných akcií kmenovée) forma upisovaných akcií na jménof) podoba upisovaných akcií listinnág) emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě akcií,tj. 100.000,-Kč za 1. kus akcie.h) všechny akcie navrhovaného zvýšení základního jmění budouupsány jak peněžitým, tak nepeněžitým vkladem s tím, že emisníkurs akcií bude splácen peněžitými vklady do výše62.000.000,-Kč a nepeněžitými vklady do výše 833.800.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
  • 25. února 1997 - 23. května 2000 : Rozsah splacení základního jmění:- základní jmění 144.400.000,-Kč splaceno 100 %.
posunout dolů