4 672 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

-1 670 tis. Kč

Ztráta za rok 2007

31 435 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

3

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Historické adresy

30.4.2015 - 7.4.2016 č.p. 75, 756 12 Horní Lideč
28.2.2008 - 30.4.2015 Horní Lideč č.p. 75, PSČ 75612
9.8.1999 - 28.2.2008 Valašské Příkazy 55, PSČ 75612
11.3.1998 - 9.8.1999 Horní Lideč č. 315, PSČ 75612
14.1.1994 - 11.3.1998 Horní Lideč, PSČ 75612

47676132

DIČ

Není plátce DPH

7.2.1994 - 3.5.2014

CZ47676132

Datum vzniku

14. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. dubna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. dubna 2016

Datová schránka

h7bgumj

Historické názvy

1.2.2013 - 7.4.2016

Valašsko-Horní Lideč, a.s."v likvidaci"

9.8.1999 - 1.2.2013

Valašsko-Horní Lideč, a.s.

14.1.1994 - 9.8.1999

Valašsko, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 765

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.9.2009 - 7.4.2016

5 700 000 Kč

28.5.2008 - 9.9.2009

27 100 000 Kč

3.5.2005 - 28.5.2008

110 407 000 Kč

20.4.1994 - 3.5.2005

122 655 000 Kč

14.1.1994 - 20.4.1994

98 835 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Historické provozovny

14.1.1994 - 12.11.2007

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 756 12, Horní Lideč

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 7. dubna 2016 - 7. dubna 2016 : Právní důvod: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po skončení likvidace na návrh likvidátora ze dne 15.3.2016.
 • 7. dubna 2016 - 7. dubna 2016 : Obchodní společnost Valašsko-Horní Lideč, a.s."v likvidaci", IČ 47676132, sídlo č.p. 75, 756 12 Horní Lideč, se vymazává se všemi zápisy z veřejného rejstříku. Právním důvodem je u... končení likvidace společnosti dle ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. zobrazit více skrýt více
 • 1. února 2013 - 7. dubna 2016 : Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti, konané dne 18.12.2012, sepsané formou notářského zápisu, notářkou ... JUDr. Danou Menclerovou, NZ 850/2012, N 819/2012 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 01.02.2013 a jmenován likvidátor společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 2009 - 9. září 2009 : Jediný akcionář rozhodl dle ust. § 190 odst.1) obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek:1. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapi... tál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši Kč 21,400.000,- (slovy dvacet jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), tj.ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 27.100.000,- nově na částku ve výši Kč 5.700.000,-.2. Důvod snížení základního kapitálu : Základní kapitál Společnosti se snižuje z důvodu optimalizace základního kapitálu ve vztahu k vlastnímu kapitálu a obchodní činnosti Společnosti.3. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu adresovaného akcionáři Společnosti, tj.vzetím akcií z oběhu jedinému akcionáři v tomto množství a této jmenovité hodnotě: 214 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.4. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a výše úplaty: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionáři, a to v takovém rozsahu, v jakém akceptuje veřejný návrh společnosti na uzavření smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Částka snížení základního kapitálu ve výši Kč 21.400 000,-, která odpovídá rozsahu jmenovitých hodnot akcií stažených z oběhu, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Výše úplaty v návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu je stanovena znaleckým posudkem ze dne 3.9.2008 vypracovaným soudním znalcem Ing.Liborem Bučkem, jmenovaným Krajským soudem v Ostravě na návrh Společnosti, znalecký posudek stanoví výši úplaty za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč částku ve výši 116.928,- Kč.5. Lhůta k předložení listinných akcií : Lhůta pro předložení akcií činí 30-ti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Pravidla pro úplatné vzetí akcií z oběhu ve smyslu ust. § 213c odst.1 písm.b) obchodního zákoníku :a) po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo vypracuje veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, a to při respektování podmínek stanovených v rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu,b) prokáže-li na výzvu představenstva jediný akcionář společnosti předložením všech kusů akcií emitovaných společností skutečnost, že je ke dni doručení této výzvy jediným akcionářem společnosti, představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři návrh smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu, a to v souladu se stanovami do vlastních rukou osobám oprávněmým jednat jménem jediného akcionáře oproti podpisu, případně doporučeným dopisem, to vše ve lhůtě do 30-ti dní po zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu činí patnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy jedinému akcionáři,c) v případě, že jediný akcionář akceptuje do patnácti dnů od doručení návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu tento návrh, nebude společnost dále zveřejňovat veřejný návrh o vzetí akcií z oběhu,d) v případě, že společnost nebude mít jediného akcionáře k termínu výzvy představenstva k předložení akcií dle bodu a), představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu způsobem určeným zákonem a stanovami, tj. v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách, a to první zveřejnění ve lhůtě 40-ti dnů od zápisu usnesení jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu činí v tomto případě patnáct dnů ode dne druhého zveřejnění,e) po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, zjistí představenstvo společnosti rozsah přijetí veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a nejdéle do doby 1 měsíce od uplynutí závaznosti návrhu smlouvy, písemně potvrdí akcionáři(ům), kteří akceptovali návrh smlouvy způsobem v něm uvedeným, uzavření smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a rozsah uzavření této smlouvy,f) úplata za nabyté akcie (kupní cena) je splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu přijme jediný akcionář společnosti, bude částka stanovená k výplatě akcionáři za přijetí návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu započtena na pohledávku společnosti za jediným akcionářem na základě samostatné dohody o započtení.7. Nepředloží-li akcionář(i) akcie společnosti ve stanovené lhůtě, není akcionář(i) oprávněn(i) až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup dle ust. § 214 obchodního zákoníku.8. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu nedosáhne stanovené výše snížení základního kapitálu, tj. 21.400.000,- Kč, (slovy dvacet jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých), je společnost oprávněna změnit postup při snižování základního kapitálu dle ust. § 213c odst.1 písm.b) obchodního zákoníku, tj.snížení základního kapitálu o pevnou částku, na postup při snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 213c) odst.1 písm.a) obchodního zákoníku, tj.snížit základní kapitál v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu dle ust. § 213c) odst.1 písm.a) obchodního zákoníku.9. Jediný akcionář tímto rozhodnutím pověřuje představenstvo Společnosti pro případ realizace snížení základního kapitálu podle ust. § 213c odst.1 písm.a) obchodního zákoníku, a to v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém budou akcionářem příp.akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.10. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu přesáhne stanovenou částku sníž ení 21.400.000,- Kč, postupuje společnost dle ust. § 183a obchodního zákoníku. základního kapitálu 11. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením akcií o celkové hodnotě emisního kursu akcií ve výši 21.400.000,- Kč po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to zničením těchto akcií nejpozději do patnácti dnů po uplynutí lhůty pro předložení akcií, o čemž bude pořízen protokol o znehodnocení akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. února 2008 - 28. května 2008 : Dne 30.1.2008 byla přijata níže uvedená rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti, kterými jediný akcionář rozhodl o I. snížení základního kapit... álu společnosti:1. Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 83.307.000,- Kč, slovy osmdesát tři miliony tři sta sedm tisíc korun českých tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 110.407.000,- nově na částku ve výši Kč 27.100.000,-.2. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2007, a to částkou ve výši Kč 79.278.000,- (slovy: sedmdesát devět milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých), tj. ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1 písm a) obchodního zákoníku, a dále za účelem převodu do ostatního rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to v částce ve výši Kč 4.029.000,- (slovy: čtyři miliony dvacet devět tisíc korun českých), tj. ve smyslu ustanovení § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku.3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu do výše 79.278.000,- (slovy: sedmdesát devět milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let evidované k 31.12.2007 na základě řádné účetní závěrky za rok 2007 a částka do výše Kč 4.029.000,- (slovy: čtyři miliony dvacet devět tisíc korun českých) bude použita k převodu do ostatního rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.4. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáři (akcionářům), a to na základě veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu, tj. vzetím:60 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč5528 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč1934 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč12 357 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčz oběhu. Společnost k datu tohoto rozhodnutí nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie. Emisní kurs všech akcií je zcela splacen. Všechny akcie jsou ve vlastnictví jediného akcionáře, a to Zemědělského družstva Nové Valašsko, se sídlem Horní Lideč 75, PSČ 756 12, IČ 001 51 343.5. S přihlédnutím k ustanovení § 216a odst. 4 obchodního zákoníku nebude ve prospěch akcionáře (akcionářů) v souvislosti s tímto snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění.6. Prokáže-li jediný akcionář společnosti předložením všech kusů akcií emitovaných společností, skutečnost, že je jediným akcionářem, představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři návrh na bezúplatné vzetí akcií z oběhu osobně, a to osobám oprávněným jménem jediného akcionáře jednat, a to proti podpisu, případně doporučeným dopisem ve lhůtě do 30-ti dní po zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7. V případě, že jediný akcionář přijme do 10-ti dnů od doručení návrhu o bezúplatném vzetí akcií z oběhu tento návrh, nebude společnost dále zveřejňovat veřejný návrh o vzetí akcií z oběhu.8. V případě, že společnost nebude mít jediného akcionáře výše uvedeného, představenstvo společnosti zveřejní veřejný návrh smlouvy o bezúplatném nabytí akcií společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami, a to ve lhůtě 40-ti dnů od zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do bchodního rejstříku; lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy činí 15 dní ode dne druhého zveřejnění.9. Lhůta pro předložení akcií činí 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Nepředloží-li akcionář(i) akcie, není akcionář(i) oprávněn(i) až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup dle ust. § 214 obchodního zákoníku.11. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu nedosáhne stanovené částky Kč 83.307.000,- (slovy: osmdesát tři miliony tři sta sedm tisíc korun českých) je společnost oprávněna změnit postup při snižování základního kapitálu dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, tj. snížit základní kapitál v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku.12. Jediný akcionář tímto rozhodnutím pověřuje představenstvo společnosti pro případ realizace snížení základního kapitálu podle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, a to v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu v jakém bude akcionářem příp. akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.13. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu přesáhne stanovenou částku snížení 83.307.000,- Kč postupuje společnost podle ust. § 183a obchodního zákoníku.14. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií v majetku společnosti o celkové hodnotě emisního kursu akcií ve výši 83.307.000,- Kč po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to zničením těchto akcií nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí lhůty pro předložení akcií.15. Lhůta pro předložení listinných akcií činí 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2005 - 3. května 2005 : 3) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, způsob jak bude snížení základního kapitálu provedeno:částka odpovídající snížení základního kapitá... lu ve výši Kč 12,248.000,- bude použita na úhradu části ztráty z minulých let evidované k 31.12.2003,snížení bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti, tj: zničením listinných akcií po zápise snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to zničením těchto akcií:69 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč472 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč66 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč298 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč tj. konkrétně tato evid. č. akcií:Nominální hodnota 100 000,- Kččísla akcií - série 01č. 000002 1 ks celkem Kč 100 000,-000008 - 9 2 ks celkem Kč 200 000,-000011 - 12 2 ks celkem Kč 200 000,-000014 - 16 3 ks celkem Kč 300 000,-000021 - 24 4 ks celkem Kč 400 000,-000035 - 46 12 ks celkem Kč 1 200 000,-000048 - 71 24 ks celkem Kč 2 400 000,-000112 - 132 21 ks celkem Kč 2 100 000,-celkem 69 ks celkem Kč 6 900 000,-Nominální hodnota 10 000,- Kččísla akcií - série 01č. 000401 - 402 2 ks celkem Kč 20 000,-000421 - 428 7 ks celkem Kč 70 000,-000454 - 470 17 ks celkem Kč 170 000,-000474 - 481 8 ks celkem Kč 80 000,-000492 - 495 4 ks celkem Kč 40 000,-000507 - 509 3 ks celkem Kč 30 000,-000527 - 529 3 ks celkem Kč 30 000,-Nominální hodnota 10 000,- Kččísla akcií - série 01č. 000544 - 546 3 ks celkem 30 000,-000561 - 5 8 ks celkem Kč 80 000,-000582 - 590 9 ks celkem Kč 90 000,-000609 - 617 9 ks celkem Kč 90 000,-000627 - 630 4 ks celkem Kč 40 000,-000637 - 669 33 ks celkem Kč 330 000,-000673 - 1034 362 ks celkem 3 620 000,-celkem 472 ks celkem Kč 4 720 000,-Nominální hodnota 5 000,- Kččísla akcií - série 01č. 006406 - 6412 7 ks celkem Kč 35 000,-006420 1 ks celkem Kč 5 000,-006425 - 6427 3 ks celkem Kč 15 000,-006430 1 ks celkem Kč 5 000,-006434 1 ks celkem Kč 5 000,-006436 - 6437 2 ks celkem Kč 10 000,-006439 1 ks celkem Kč 5 000,-006442 - 6467 26 ks celkem Kč 130 000,-006472 - 6496 24 ks celkem Kč 120 000,-celkem 66 ks celkem Kč 330 000,-Nominální hodnota 1 000,- Kččísla akcií - série 01008410 - 8412 3 ks celkem Kč 3 000,-008433 - 8445 13 ks celkem Kč 13 000,-008452 - 8455 4 ks celkem Kč 4 000,-008469 - 8472 4 ks celkem Kč 4 000,-008484 1 ks celkem Kč 1 000,-008492 - 8495 4 ks celkem Kč 4 000,-008500 - 8505 6 ks celkem Kč 6 000,-008510 - 8515 6 ks celkem Kč 6 000,-008522 - 8527 6 ks celkem Kč 6 000,-008544 1 ks celkem Kč 1 000,-008553 1 ks celkem Kč 1 000,-008556 - 8559 4 ks celkem Kč 4 000,-008570 - 8572 3 ks celkem Kč 3 000,-008579 - 8603 25 ks celkem Kč 25 000,-008606 - 8699 94 ks celkem Kč 94 000,-008700 - 8707 8 ks celkem Kč 8 000,-008709 - 8710 2 ks celkem Kč 2 000,-008757 - 8764 8 ks celkem Kč 8 000,-008766 - 8870 105 ks celkem Kč 105 000,-celkem 298 ks celkem Kč 298 000,-Celkem akcie o nominální hodnotě 12 248 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2005 - 3. května 2005 : 2) rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál společnosti se snižuje o částku 12,248.000,-Kč, slovy dvanáct milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých, tj. ze stávaj... ící výše základního kapitálu zapsané v obchodním rejstříku ve výši Kč 122,655.000,- nově na částku ve výši 110,407.000,- tj. o částku rovnající se součtu jmenovitých hodnot akcií v majetku společnosti, zobrazit více skrýt více
 • 15. února 2005 - 3. května 2005 : Řádná valná hromada akcionářů společnosti Valašsko-Horní Lideč, a.s. dne 15.12.2004, jejíž konání bylo osvědčeno notářským zápisem JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně čj. Nz ... 368/2004, N 376/2004 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto:1) důvod snížení základního kapitálu:- důvodem snížení základního kapitálu je snížení o součet jmenovitých hodnot akcií, které společnost nabyla od akcionářů, tj. o částku odpovídající jmenovité hodnotě akcií držených společností k datu konání valné hromady, tj. o částku ve výši Kč 12,248.000,- (snížení základního kapitálu je prováděno v souladu s ustanovením § 161 c) odst. 2 obchodního zákoníku),- dalším důvodem snížení základního kapitálu je snížení za účelem úhrady části ztráty akciové společnosti z minulých let evidované k 31.12.2003 ve smyslu ustanovení § 216a) odst. 1) písm. a) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů