Trendy

1 116 663 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

27 945 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 031 968 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.9.2014 Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

Historické adresy

27.3.2001 - 23.9.2014 Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 73564
18.1.1994 - 27.3.2001 Havířov, Dělnická 41, PSČ 73601

Adresa z obchodního rejstříku

od 2.2.2012 Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 884/41, PSČ 73564

47676175

DIČ

od 18.1.1994

CZ47676175

Datum vzniku

18. ledna 1994

Datová schránka

pk86uwp

Historické názvy

27.2.2015 - 23.3.2015

AWT Rekultivace a.s.

21.2.2015 - 27.2.2015

AWT Rekultivace a.s.

2.12.2014 - 21.2.2015

AWT Rekultivace a.s.

23.9.2014 - 2.12.2014

AWT Rekultivace a.s.

1.5.2010 - 23.9.2014

AWT Rekultivace a.s.

29.6.2002 - 1.5.2010

OKD, Rekultivace, a.s.

18.1.1994 - 29.6.2002

OKD Rekultivace, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 777

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.5.2009

129 270 249 Kč

Historické jmění

27.3.2001 - 31.5.2009

517 080 996 Kč

24.6.1998 - 27.3.2001

517 080 996 Kč

18.1.1994 - 24.6.1998

581 076 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Havířova

Bankovní účty

zvěřejněno 27.1.2015

1000507113 / 3500

... více účtů (celkem 11) najdete zde

Historické provozovny

10.3.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Březová, 735 32, Rychvald

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 30. září 2010 : Na společnost AWT Rekultivace a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Advanced World Transport a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, iden Na společnost AWT Rekultivace a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Advanced World Transport a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, iden...tifikační číslo: 476 75 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 767 v důsledku rozdělení společnosti Advanced World Transport a.s. odštěpením sloučením části jmění s nástupnickou společností AWT Rekultivace a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti Advanced World Transport a.s., který byl vyhotoven dne 29.6.2010 a schválen jediným akcionářem společnosti AWT Rekultivace a.s. vykonávajícím působnost valné hromady dne 26.9.2010. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.1.2010. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 2009 : U společnosti OKD, Rekultivace, a.s., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64, IČ 476 76 175, došlo k jejímu rozdělení odštěpením se vznikem společnosti R U společnosti OKD, Rekultivace, a.s., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64, IČ 476 76 175, došlo k jejímu rozdělení odštěpením se vznikem společnosti R...PG RE Assets, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, IČ 285 88 886. Na společnost RPG RE Assets, s.r.o. při tom přešla část jmění společnosti OKD, Rekultivace, a.s. v souladu s Projektem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 6.4.2009, který byl schválen valnou hromadou společnosti OKD, Rekultivace, a.s. dne 18.5.2009. Rozhodným dnem rozdělení společnosti OKD, Rekultivace, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti je 1.1.2009. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 2014 - 2. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 31. května 2009 - 31. května 2009 : Valná hromada společnosti OKD, Rekultivace, a.s. rozhodla dne 18.5.2009 o následujícím snížení základního kapitálu společnosti:(a) Základní kapitál Společnosti se snižuje z důvodu ... uplatnění § 266 odst. 2 Zákona o přeměnách, tj. z důvodu, že vlastní kapitál Společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze sestavené pro účely rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ke dni 1.1.2009 je nižší než její základní kapitál.(b) Základní kapitál se snižuje z částky 517 080 996,- Kč o částku 387 810 747,- Kč na částku 129 270 249,- Kč.(c) Základní kapitál se snižuje snížením jmenovitých hodnot akcií Společnosti. Základní kapitál Společnosti je v době přijetí tohoto rozhodnutí rozdělen na následující akcie, které jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, byly vydány v listinné podobě, jsou neomezeně převoditelné a nejsou kótované:(i) 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 000,- Kč;(ii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 67 070 409,- Kč;(iii) 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 010 587,- Kč.Jmenovité hodnoty akcií Společnosti budou sníženy poměrně, tj. v souladu s požadavkem ustanovení § 213a odst. 1 obchodního zákoníku, avšak s ohledem na výši jmenovitých hodnot stávajících akcií Společnosti by při matematicky přesném poměrném snížení jmenovité hodnoty některých nových akcií Společnosti nebyly dělitelná beze zbytku na celé koruny. Z toho důvodu budou snížené jmenovité hodnoty akcií Společnosti zaokrouhleny na celé koruny a snížený základní kapitál Společnosti bude rozdělen na následující akcie, které budou akciemi kmenovými, budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě, budou neomezeně převoditelné a nebudou kótované:(i) 4 akcie o jmenovité hodnotě po 25 000 000,- Kč;(ii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 16 767 602,- Kč;(iii) 1 akcie o jmenovité hodnotě 12 502 647,- Kč.(d) Částka odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti bude převedena na účet Společnosti Ostatní kapitálové fondy tvořící součást jejího vlastního kapitálu, tj. zejména nedojde k žádné výplatě ve prospěch akcionářů Společnosti.(e) Ke snížení základního kapitálu dojde zápisem do obchodního rejstříku.(f) Snížení jmenovitých hodnot akcií Společnosti se provede výměnou akcií za příslušné akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře k převzetí příslušných nových akcií výměnou za stávající akcie, a to písemnou výzvou zaslanou na adresu příslušného akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti; pokud o to některý akcionář, případně jeho zástupce požádá, může být písemná výzva doručena jiným způsobem. Akcionáři budou povinni uskutečnit výměnu akcií na místě a v době, kterou stanoví představenstvo Společnosti ve výše uvedené výzvě. Lhůta k výměně akcií bude jeden měsíc ode dne zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. září 1999 - 31. května 2009 : Akcie :Akcie jsou vydány v listinné podobě.
 • 13. září 1999 - 29. ledna 2009 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Platnost smlouvy o převodu akcií je podmíněna souhlasempředstavenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů od doručení žádostiakcionáře do sídla spole... čnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 1997 - 13. září 1999 : Valná hromada společnosti ze dne 22.7.1997 rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti o 63.995.004,- Kč za účelem úhradyztráty společnosti. Snížení základního jmění společnosti... budeprovedeno vyznačením nejnižší jmenovité hodnoty akcií. Lhůta propředložení listinných akcií za účelem vyznačení nižší jmenovitéhodnoty činí 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o sní-žení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. června 1997 - 13. září 1999 : Akcie :Akcie jsou vydány v listinné podobě.Omezení převoditelnosti akcií:Po přistoupení dalšího akionáře budou akcie převoditelné apředchozím souhlasem valné hromady.
 • 1. dubna 1997 - 2. června 1997 : Akcie:Druh: kmenovéOmezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem valné hromady
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů