Základní údaje

Historické adresy

6.4.2002 - 31.10.2006 Ostrava, Na Jánské 1940/45, PSČ 71000
27.1.1994 - 6.4.2002 Ostrava, Na Jánské

47676230

DIČ

Není plátce DPH

27.1.1994 - 31.10.2006

CZ47676230

Datum vzniku

27. ledna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. října 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. října 2006

Historické názvy

6.4.2002 - 31.10.2006

OKD, PILA-SALMA, a.s.

25.2.2000 - 6.4.2002

OKD, PILA - SALMA, akciová společnost

27.1.1994 - 25.2.2000

OKD, Pila - SALMA, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 782

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.11.2003 - 31.10.2006

6 250 000 Kč

19.2.2003 - 5.11.2003

70 264 557 Kč

21.1.1998 - 19.2.2003

106 623 000 Kč

27.1.1994 - 21.1.1998

98 264 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. října 2006 - 31. října 2006 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí společnost OKD, PILA-SALMA, a.s. se sídlem Ostava, Na Jánské 1940/45, PSČ 710 00, IČ 476 76 230 z obchodního rejstříku.Právní důvo... d výmazu:Společnost OKD, PILA-SALMA, a.s. zanikla bez likvidace v důsledku sloučení s obchodní společností OKD, Restrukturalizace, a.s., IČ 651 38 660, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 1279, rovněž jako zanikající společností a OKD, a.s., IČ 268 63 154, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 2900, coby společností nástupnickou, na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 16.10.2006. Rozhodným dnem fúze je 1.7.2006. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2005 - 31. října 2006 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převoditelnost akcií na jméno se omezuje tak, že platnost smlouvy o převodu těchto akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti v... e lhůtě 60 dnů po doručení žádosti akcionáře do sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 31. října 2006 : 4. Lhůta pro předložení listinné akcie k výměně činí: Do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 5. listopadu 2003 - 31. října 2006 : 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u akcie společnosti takto: snížením jmenovité hodnoty akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovit... é hdonotě 70,264.557,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůdvěstěšedesátčtyřitisícepětsetpadesátsedm korun českých) z částky 70,264.557,- Kč (slovy:sedmdesátmilionůdvěstěšedesátčtyřitisícepětsetpadesátsedm korun českých) na částku 6,250.000,- Kč (slovy: šestmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 31. října 2006 : 2. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 64,014.557,- Kč (slovy: šedesátčtyřimilionyčtrnácttisícpětsetpadesátsedm korun českých), tedy z částky 70,264.557,- Kč (slovy: sedmd... esátmilionůdvěstěšedesátčtyřitisícepětsetpadesátsedm korun českých) na novou výši základního kapitálu 6,250.000,- Kč (slovy: šestmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 31. října 2006 : 1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztráty společnosti a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu ztráty z minulý... ch let. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 31. října 2006 : 4. Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně činí do 30-ti(slovy: třiceti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu doobchodního rejstříku.
 • 19. února 2003 - 31. října 2006 : 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným sníženímjmenovité hodnoty u všech akcií společnosti takto:a) snížením jmenovité hodnoty akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 10... ,000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) zčástky 10,000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) načástku 6,590.000,- Kč (slovy šestmilionůpětsetdevadesáttisíckorun českých).b) snížením jmenovité hodnoty akcie na jméno ve jmenovitéhodnotě 6,623.000,- Kč (slovy šestmilionůšestsetdvacettřitisícekorun českých) z částky 6,623.000,- Kč (slovyšestmilionůšestsetdvacettřitisíce korun českých) na částku4,364.557,- Kč (slovyčtyřimilionytřistašedesátčtyřitisícepětsetpadesátsedm korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 31. října 2006 : 2. Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 36,358.443,- Kč(slovy:třicetšestmiliónůtřistapadesátosmtisícčtyřistačtyřicettři korunyčeské), tedy z částky 106,623.000,- Kč (slovy:... jednostošestmiliónůšestsetdvacettřitisíce korun českých ) načástku 70,264.557,- Kč (slovy:sedmdesátmilionůdvěstěšedesátčtyřitisícepětsetpadesátsedm korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 31. října 2006 : 1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztrátyspolečnosti a částka odpovídající snížení základního kapitálubude v plném rozsahu použita na úhradu ztráty z minulých... let. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 1997 - 19. února 2003 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 8.359.000,-Kč.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.... 2. Na zvýšení základního jmění bude upsána 1 kmenová akcie najméno ve jmenovité hodnotě 8.359.000,-Kč.3. Přednostní právo k úpisu akcie bude vykonáno v sídlespolečnosti ve lhůtě 2 týdnů ode dne, kdy toto právo mohlo býtvykonáno poprvé. Tato lhůta začne běžet třetím dnem ode dneprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě opovolení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Na všechny stávající akcie lze upsat jednukmenovou novou akcii o jmenovité 8.359.000,-Kč. S využitímpřednostního práva lze upsat 1 ks kmenové akcie na jméno vlistinné podobě v emisním kursu , který se shoduje s jejíjmenovitou hodnotou v emisním kursu 8.359.000,-Kč. Rozhodným dnempro uplatnění přednostního práva je den, kdy bylo usnesení ozvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku.4. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit naúčet společnosti č. 8204-761/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,pobočka Ostrava v dne úpisu akcií.5. Jediný akcionář m ě n í rozdělení základního jměníspolečnosti, které bude rozděleno na:- 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč každá.- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 6.623.000,-Kč.Všechny akcie budou znít na jméno. Jediný akcionář takto měnípříslušný článek stanov. zobrazit více skrýt více
posunout dolů