Trendy

428 156 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 583 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

287 385 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2012 Rokytnice 190, Rokytnice, 755 01 Vsetín

Historické adresy

1.11.2011 - 30.11.2012 Vsetín - Rokytnice 190, PSČ 75501
31.3.1994 - 1.11.2011 Vsetín, Rokytnice čp. 190, PSČ 75501

47676663

DIČ

od 1.5.1994

CZ47676663

Datum vzniku

31. března 1994

Datová schránka

47hety8

Historické názvy

31.3.1994 - 16.9.2002

Rokytnice, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 806

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.1.2003

88 128 000 Kč

Historické jmění

14.10.1997 - 1.1.2003

50 000 000 Kč

16.10.1995 - 14.10.1997

50 000 000 Kč

31.3.1994 - 16.10.1995

34 270 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2013

6763780217 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 27.2.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 756 23, Jablůnka

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. září 2016 : Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu podléhá souhlasu valné hromady.
 • 27. září 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. září 2015 : Řádná valná hromada společnosti KOTRLA a.s. přijala dne 22.09.2015 následující usnesení:Valná hromada rozhoduje takto:a) určuje, že dle výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti vyho Řádná valná hromada společnosti KOTRLA a.s. přijala dne 22.09.2015 následující usnesení:Valná hromada rozhoduje takto:a) určuje, že dle výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti vyho...tovenému ke dni 24.08.2015, a vyhotovenému též ke dni konání dnešní valné hromady, které dokládají počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnosti KOTRLA HOLDING a.s., se sídlem Rokytnice 190, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO: 25820346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1999 (dále též jen KOTRLA HOLDING a.s.), je společnost KOTRLA HOLDING a.s., ve smyslu ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., hlavním akcionářem Společnosti s počtem 85 (slovy: osmdesát pět) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 5 (slovy: pět) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden) ks kmenové akcie ve formě na jméno vydané jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), 901 (slovy: devět set jedna) ks kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tedy souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií vlastněných hlavním akcionářem činí 86 521 000 Kč a představuje 98,18 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 98,18 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa);b) osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost KOTRLA HOLDING a.s. doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 (dále jen Pověřená osoba"), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hromady hlavní akcionář Společnosti společnost KOTRLA HOLDING a.s. předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, Pověřené osobě za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 388 a 389 zákona o obchodních korporacích, tj. částku ve výši 2 390 000 Kč (slovy: dva miliony tři sta devadesát tisíc korun českých);c) rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře KOTRLA HOLDING a.s., na hlavního akcionáře Společnosti, tedy na společnost KOTRLA HOLDING a.s., a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. o přechodu všech 1 607 (slovy: jeden tisíc šest set sedm) kusů kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), když jejich souhrnná jmenovitá hodnota činí 1,82 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základního kapitálu Společnosti;d) určuje, že výše protiplnění za každou jednu: - kmenovou akcii ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí částku 1 475 127,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých), - kmenovou akcii ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí částku 147 513,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc pět set třináct korun českých), - kmenovou akcii ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) činí částku 73 756,- Kč (sedmdesát tři tisíc sedm set padesát šest korun českých), - kmenovou akcii ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) činí částku 29 503,- Kč (slovy: dvacet devět tisíc pět set tři korun českých), - kmenovou akcii ve formě na jméno vydanou jako listinný cenný papír o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí částku 1 475,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých), přičemž přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 953-03/2015 ze dne 28.07.2015, který byl vyhotoven ke dni 30.06.2015 a byl vypracován dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znalcem Ing. Jaroslavem Blahou, se sídlem č.p. 519, 75602 Huslenky, znalcem zapsaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky;e) určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Pověřenou osobou bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne předání účastnických cenných papírů (listinných akcií na jméno) společnosti KOTRLA a.s. tak, že je předloží k rukám Pověřené osoby (k rukám společnosti Roklen360 a.s.) na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ: 760 01, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,75 % p. a., a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti;f) konstatuje, že oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanoveními § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcii Společnosti; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře společnost KOTRLA HOLDING a.s. zaniklo;g) určuje, že Pověřená osoba, tedy společnost Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba sdělí Pověřené osobě v žádosti o poskytnutí protiplnění při předání akcií k rukám Pověřené osoby, anebo poštovní poukázkou dle specifikace oprávněné osoby v žádosti o poskytnutí protiplnění, když vzor žádosti o poskytnutí protiplnění je uveřejněn na webových stránkách Společnosti na adrese: www.kotrla.cz;h) pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada Společnosti dále pověřuje představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s nuceným přechodem akcií Společnosti na hlavního akcionáře, včetně součinnosti potřebné v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2003 : Smlouvou o vkladu podniku ze dne 2. října 2002 byl vložen podnikKOTRLA HOLDING a.s. se sídlem Rokytnice 190, PSČ 755 01, IČ:25820346, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soud Smlouvou o vkladu podniku ze dne 2. října 2002 byl vložen podnikKOTRLA HOLDING a.s. se sídlem Rokytnice 190, PSČ 755 01, IČ:25820346, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soud...u vOstravě odd. B, vl. 1999 jako nepeněžitý vklad na zvýšenízákladního kapitálu společnosti KOTRLA a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. září 2016 - 27. září 2016 : Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu podléhá souhlasu valné hromady.
 • 8. července 2014 - 27. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2Počet členů dozorčí rady: 1Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem dle § 777/5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech ... a družstvechAkcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu podléhá souhlasu valné hromady zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : v případě, že předem určeným akcionářem nebudou nově upisovanéakcie zcela nebo částečně upsány dle shora stanovených podmínek,budou takto neupsané akcie upisovány na základě výzvy ... k úpisu,přičemž lhůta pro upisování je tímto stanovena na dva měsíce odmarného uplynutí lhůty k úpisu akcií předem určenýmupisovatelem, místem úpisu je sídlo společnosti - Vsetín,Rokytnice čp. 190, a emisní kurs takto upisovaných akciíodpovídá její jmenovité hodnotě. Případným upisovatelům budouskutečnosti - místo a lhůta pro úpis akcií bez uplatněnípřednostního práva oznámeny v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : nepeněžitý vklad podniku KOTRLA a.s. bude splacen podpisemsmlouvy o vkladu podniku, která současně nahrazuje písemnéprohlášení podle ust. § 60 odst. 1 obch. zák. a předánímnepeněži... tého vkladu formou předání zápisu o předání a převzetínepeněžitého vkladu ve smyslu ust. § 60 odst. 2) in fineobchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : termín splacení nepeněžitého vkladu vkladem podniku KOTRLA a.s.bude činit 30 dní ode dne doručení usnesení Krajského soudu vOstravě - obchodního rejstříku ve věci zápisu rozhodnutí... valnéhromady společnosti Rokytnice, a.s. o zvýšení základníhokapitálu společnosti, zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : k upsání akcií bude poskytnuta lhůta alespoň 14 dní od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií,
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : přičemž vklad bude upsán uzavřením smlouvy o upsání akcií propředem určeného zájemce - společnost KOTRLA a.s. dle ust. § 204odst. 5) obchodního zákoníku, přičemž místem úpisu je sí... dlospolečnosti - Vsetín, Rokytnice čp. 190, PSČ: 755 01, zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : nově emitované akcie musí být upisovatelem upsány nejpozději do20 dnů ode dne doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě,obchodního rejstříku, ve věci zápisu rozhodnutí valné hrom... adyspolečnosti Rokytnice, a.s. o zvýšení základního kapitáluspolečnosti, zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : valná hromada schválila shora specifikovaný předmět nepeněžitéhovkladu a částku, kterou se započítává tento nepeněžitý vklad navklad upisovatele, a to částku ve výši Kč 38,128.000,... - přičemžza takto schválený nepeněžitý vklad budou vydány tyto akcie:- 38 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie1,000.000,- Kč vydané v listinné podobě,- 2 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie50.000,- Kč vydané v listinné podobě,- 1 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie20.000,- Kč vydané v listinné podobě,- 8 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000,- Kč vydané v listinné podobě,přičemž emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : přičemž podrobně je vkládaný podnik popsán ve společnémznaleckém posudku znalců Doc. Ing. Kamila Kolarčíka, SCs. aznalce Mgr. Pavla Procházky ze dne 25.2.2002, kterým byl oceněnnep... eněžitý vklad částkou ve výši Kč 38,128.000,- zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : vše k.ú. Vsetín zapsané na LV 5994 pro obec a k.ú. Vsetín uKatastrálního úřadu ve Vsetíně, se všemi součástmi apříslušenstvím,
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : emisní kurs akcií bude upsán nepeněžitým vkladem, přičemžpředmětem nepeněžitého vkladu je vklad podniku KOTRLA a.s., sesídlem Vsetín, Rokytnice 190, IČ: 25820346 zapsaná v obchodní... mrejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. B, vl. 1999 tj.souboru movitých a nemovitých věcí, majetkových práv a jinýchmajetkových hodnot, které slouží k provozování podnikuspolečnosti KOTRLA a.s. včetně veškerých závazků souvisejících sprovozem podniku KOTRLA a.s. tj. aktiva celkem ve výši celkem Kč56 672 800 Kč a dluhů a závazků v přepočtené hodnotě cizíhokapitálu - 30 681 000 Kč a věci nemovitých zapsaných na výpise zKN - LV č. 5994 pro obec a k.ú. Vsetín, tj.:objekt bydlení čp. 1576 postavený na p.č.st.3271 zastavěnáplocha a nádvoří, p.č.st.3271 zastavěná plocha a nádvoří,občanská vybavenost bez čp. postavená na p.č.st.3272 zastavěnáplocha a nádvoří, p.č.st.3272 zastavěná plocha a nádvoří,garáž bez čp. postavená na p.č.st.3274 zastavěná plocha anádvoří, p.č.st.3274 zastavěná plocha a nádvoří,jiná stavba bez čp. postavená na p.č.st.3923 zastavěná plocha anádvoří, p.č.st.3923 zastavěná plocha a nádvoří,p.č.st.3273 zastavěná plocha a nádvoří (bez stavby, stavbajiného vlastníka),p.č.4071/1 ostatní plochy, zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akciíspolečnosti, a to:- 38 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie1,000.000,- Kč vydané v listinné pod... obě,- 2 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie50.000,- Kč vydané v listinné podobě,- 1 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie20.000,- Kč vydané v listinné podobě,- 8 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000,- Kč, vydané v listinné podobě, zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2002 - 1. ledna 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 12.7.2002rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku vevýši Kč 38,128.000,- (slovy: třicet osm milionů jedno sto dvac... etosm tisíc korun českých), tj. ze stávající výše Kč 50,000.000,-nově na částku ve výši Kč 88,128.000,- (slovy: osmdesát osmmilionů jedno sto dvacet osm tisíc korun českých), s tím, žeupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští, zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů