Základní údaje

Historické adresy

19.12.2005 - 25.6.2009 Ostrava - Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200
13.9.2004 - 19.12.2005 Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200
1.5.2002 - 13.9.2004 Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 70200
30.11.1999 - 1.5.2002 Moravská Ostrava, Zámecká 20
29.2.1996 - 30.11.1999 Ostrava, ul. 28. října 119, okres Ostrava-město
23.11.1994 - 29.2.1996 Ostrava 1, Nádražní tř. 22
12.4.1994 - 23.11.1994 Ostrava - Přívoz, Palackého 27

47676710

DIČ

Není plátce DPH

1.10.2001 - 25.6.2009

CZ47676710

Datum vzniku

12. dubna 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. června 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. června 2009

Historické názvy

1.10.2008 - 25.6.2009

GARFIELD a.s. "v likvidaci"

1.12.1997 - 1.10.2008

GARFIELD a.s.

12.4.1994 - 1.12.1997

GARFIELD a.s. Ostrava

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 818

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.10.2002 - 25.6.2009

5 000 000 Kč

29.5.2000 - 26.10.2002

10 000 000 Kč

12.4.1994 - 29.5.2000

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. června 2009 - 25. června 2009 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku GARFIELD a.s. "v likvidaci" se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, identifikační č... íslo 476 76 710.Právní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po skončení likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2008 - 25. června 2009 : Právní důvod zrušení společnosti:Rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti, konané dne 09.09.2008, sepsané formou notářského zápisu, notářkou JUDr. Jarmilou Valigurovou, NZ 1... 643/2008, N 1762/2008 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 01.10.2008 a jmenován likvidátor společnosti Ing. Radomír Káňa. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2002 - 16. září 2003 : Snížení základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávekvěřitelů.
 • 1. května 2002 - 16. září 2003 : Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty všech akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnotyjedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých... nanovou jmenovitou hodnotu jedné akcie 5.000,- Kč, slovy: pěttisíc korun českých dle § 213a obch. zák. Toto snížení jmenovitéhodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnotyakcií v SCP Praha na základě příkazu společnosti po zápisusnížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2002 - 16. září 2003 : Valná hromada obchodní společnosti GARFIELD a.s. rozhodla dne6.3.2002 o snížení základního kapitálu o částku 5.000.000,- Kč,slovy: pět milionů korun českých, tj. z nynější částkyzá... kladního kapitálu ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých na novou hodnotu základního kapitáluve výši 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých.Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je úhradaztráty minulých let. Akcionářům nebude v důsledku sníženízákladního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : 8. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalonávrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : 7. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsanýchakcií na účet společnosti vedený u Investiční a Poštovní banky,a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 3733867/5100 a lhůta pro... splacení činí 15 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : 6. Místo a lhůta pro upisování akcií:místem pro upisování akcií se stanoví Moravská Ostrava, Zámecká20, PSČ 702 00, druhé patro a lhůta činí 15 (patnáct) dnů odedne nabytí právní m... oci tohoto usnesení zapsaného do obchodníhorejstříku; zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : 5. Určuje, že všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, ato panu Ing. Radomíru Káňovi, rodné číslo 65-10-08/1072, bytemOrlová-Lutyně, Vnitřní 732, PSČ 735 14;
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : 4. Vylučuje se přednostní právo akcionářů z důležitého zájmuspolečnosti, a to z důvodu získání nových finančních prostředkůdo společnosti za účelem dalšího zlepšení postavení spole... čnostina trhu a dále za účelem splnění zákonné povinnosti stanovenéKomisí pro cenné papíry; zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : 3. Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,-Kč, slovy desettisíckorun českých;
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : 2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku budeprovedeno upsáním 800 ks kmenových akcií na jméno v zaknihovanépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, slovydesett... isíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 6. dubna 2000 - 21. srpna 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti GARFIELDa.s. o zvýšení základního jmění ze dne 27.3.20001. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 8.000.000,-Kč, slovyosmmili... ónů korun českých, tedy z částky 2.000.000,-Kč, slovydvamilióny korun českých na částku 10.000.000,-Kč, slovydesetmiliónů korun českých,Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1999 - 6. dubna 2000 : Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akciína účet společnosti vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s.,pobočka Ostrava, číslo účtu 3733867/5100 a lhůta pro sp... laceníčiní 15 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1999 - 6. dubna 2000 : Místo a lhůta pro upisování akcií:místem pro upisování akcií se stanoví Moravská Ostrava, Zámecká20, PSČ 702 00, druhé patro a lhůta činí 15 (patnáct) dnů odzápisu tohoto usnesení ... do obchodního rejstříku; zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1999 - 6. dubna 2000 : Určuje, že všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a topanu Ing. Radomíru Káňovi, rodné číslo 65-10-08/1072, bytemOrlová-Lutyně, Vnitřní 732, PSČ 735 14;
 • 30. listopadu 1999 - 6. dubna 2000 : Vylučuje se přednostní právo akcionářů z důležitého zájmuspolečnosti, a to z důvodu získání nových finančních prostředkůdo společnosti za účelem dalšího zlepšení postavení společno... stina trhu a dále za účelem splnění zákonné povinnosti stanovenékomisí pro cenné papíry; zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1999 - 6. dubna 2000 : Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,-Kč, slovy: desettisíckorun českých;
 • 30. listopadu 1999 - 6. dubna 2000 : Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedenoupsáním 800 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, slovy: desetti... síckorun českých; zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 1999 - 6. dubna 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti GARFIELDa.s. o zvýšení základního jmění ze dne 3.11.1999 se základníjmění společnosti zvyšuje o 8,000.000,-Kč, slovy: osmmilió... nůkorun českých, tedy z částky 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliónykorun českých na částku 10,000.000,-Kč, slovy desetmiliónů korunčeských;Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 12. dubna 1994 - 29. února 1996 : Jednání:Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a tokaždý člen představenstva v plném rozsahu samostatně.
posunout dolů