2 390 218 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

- 235 400 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

446 252 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

11.10.2003 - 30.6.2010 Olomouc, Vídeňská 20, PSČ 77200
18.10.1999 - 11.10.2003 Olomouc, Blanická 3
28.4.1998 - 18.10.1999 Olomouc, J.V. Pavelky 2
30.6.1994 - 28.4.1998 Olomouc, Blanická č. 3

47677198

DIČ

Není plátce DPH

28.8.1996 - 30.6.2010

CZ47677198

Datum vzniku

30. června 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2010

Historické názvy

30.6.1994 - 30.6.2010

MILKAGRO a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 849

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.1.2007 - 30.6.2010

356 072 100 Kč

25.10.2005 - 11.1.2007

349 190 000 Kč

9.5.2005 - 25.10.2005

318 795 200 Kč

22.4.2004 - 9.5.2005

267 628 300 Kč

6.3.2003 - 22.4.2004

229 097 200 Kč

4.4.2002 - 6.3.2003

204 091 600 Kč

5.6.2000 - 4.4.2002

173 875 800 Kč

9.6.1999 - 5.6.2000

144 101 000 Kč

10.11.1998 - 9.6.1999

144 101 000 Kč

27.5.1998 - 10.11.1998

144 101 000 Kč

10.1.1997 - 27.5.1998

112 851 000 Kč

25.10.1995 - 10.1.1997

9 851 000 Kč

30.6.1994 - 25.10.1995

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2010 - 30. června 2010 : Společnost MILKAGRO a.s. se vymazává z obchodního rejstříku.Společnost MILKAGRO a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společnos... tí Silagra CZ, a.s., IČ 26876761, se sídlem Opava, Předměstí, Otická 2902/39, PSČ 746 01, jako zanikající společností a společností NAVOS, a.s., IČ 47674857, se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, jako nástupnickou společností, a to na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2.4.2010. Na nástupnickou společnost NAVOS, a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností MILKAGRO a.s. a Silagra CZ, a.s. Rozhodný den fúze : 1.1.2010 zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada konstatuje na základě seznamu akcionářů, že AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ 261 85 610, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským s... oudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, (dále jen AGROFERT HOLDING a.s.) má ve svém majetku kmenové akcie emitované společností MILKAGRO a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 343,389.700,- Kč. Podíl společnosti AGROFERT HOLDING a.s. na základním kapitálu společnosti MILKAGRO a.s., se sídlem Vídeňská 20, 772 00 Olomouc, IČ 476 77 198 (dále jen MILKAGRO a.s. nebo společnost) a na hlasovacích právech ve společnosti určený dle ust. § 183i odst. 4 obch. zák. činí 96,45 %. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING a.s., je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb... ., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada určuje, že obchodní společnost AGROFERT HOLDING a.s. je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti MILKAGRO, a.s. Společnost AGROFERT HOLDING a.s. tímto splňuje... podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona ... č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadním vlastníkům zaknihovaných akcií společnosti MILKAGRO a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění v určené lhůtě zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti MILKAGRO a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ 277 58 419. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1332-122/09 ze dne 31.8.2009 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašínského 4... , 602 00 Brno, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada určuje výši protiplnění, na které mají ostatní akcionáři právo dle ust. § 183m odst. 1 obch. zák. tak, že toto protiplnění činí:- částku ve výši 19,- Kč za jednu akci... i o jmenovité hodnotě 100,- Kč,- částku ve výši 190,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.- částku ve výši 1899,20 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné a za... knihované akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost AGROFERT HOLDING a.s., za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 - 30. června 2010 : Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost AGROFERT HOLDING a.s., doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111... (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 277 58 419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 277 58 419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 2007 - 30. června 2010 : Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 28.08.2007 mezi společností MILKAGRO a.s., IČ:476 77 198, jakožto prodávajícím, a společností MP Krásno, a.s., IČ: 255 72 89... 0, jakožto kupujícím, převedla společnost MILKAGRO a.s. na společnost MP Krásno, a.s. ke dni 01.09.2007 část svého podniku označenou jako "maloobchodní síť prodejen" složenou z těchto provozoven:- prodejna na adrese Třinec, Jablůnkovská 450,- prodejna na adrese Hranice, Zámecká 106,- prodejna na adrese Frýdek-Místek, Náměstí Svobody 7,- prodejna na adrese Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 687,- prodejna na adrese Ostrava, Sokolská tř. 41,- prodejna MM centrum na adrese Ostrava, 28. října,a dalších majetkových hodnot a s nimi spjatých práv a závazků, jak je uvedeno ve smlouvě. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 30. června 2010 : Omezení převoditelnosti akcií:Převoditelnost akcií společnosti je omezena. K převodu akciíspolečnosti je nutný souhlas představenstva společnosti.
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : I. a) Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál v rozsahu nejméně o částku ve výši 6.800.000,-Kč nejvýše o částku ve výši 16.834.400,-Kč úpisem nových akcií.
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : VIII. Valná hromada rozhodla, že určitým zájemcem s nímž bude uzavřena smlouva o upsání akcií, který splatí emisní kurs způsobem a v rozsahu uvedenými v bodě VI. písm. b) je- Země... dělská akciová společnost Nivnice, IČ: 47 90 53 91, se sídlem na adrese Nivnice, Brodská 624, okr. Uherské Hradiště, zapsaná v odd. B., č. vl. 978 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně - peněžitý vklad ve výši 1.200.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : VII. Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií a smlouva o započtení pohledávek, jsou níže uvedení věřitelé společnosti MILKAGRO a.... s.:GenAgro Říčany a.s. 430.200,-KčBonagro a.s. Blažovice 690.400,-KčZEMOS a.s. Velké Němčice 376.800,-KčZVOS Hustopeče a.s. 451.800,-KčAgro MONET a.s. Moutnice 508.200,-KčBuchta Vlastimil 65.100,-KčZD Unčovice 129.800,-KčZD Dub nad Moravou 548.000,-KčZD "Doubrava" Haňovice 362.100,-KčPASEKA, zemědělská a.s. 181.800,-KčZD Bohuňovice s.r.o. 313.200,-KčHanácká zemědělská a.s. Dolany 215.500,-KčPešek Ludvík 214.600,-KčZD Renoty-Dětřichov 106.500,-KčDružstvo AGROBEN Střelice 153.900,-KčZD Štěpánov a.s. 75.900,-KčZEVYR s.r.o. Domašov 104.100,-KčZD Hnojice 195.400,-KčZD Moravská Huzová 20.200,-KčZD Doloplazy 113.600,-KčAGRO s.r.o. Tovačov 72.500,-KčAGRA Velký Týnec a.s. 376.400,-KčRD Žerotín 48.700,-KčRD Pňovice 65.100,-KčMVDr. Osička Václav 97.900,-KčZaoral Petr 30.900,-KčSolovský Jindřich 6.200,-KčNavrátil Rostislav 4.900,-KčKrikelová Marie 2.500,-KčNavrátil Ludvík 2.200,-Kč1. Hradecká zemědělská a.s. 417.200,-KčZP Otice a.s. 576.900,-KčZD Hraničář Loděnice 489.200,-KčZemědělská a.s. Opava-Kylešovice 376.700,-KčVýrobní a obchodní družstvo Stěbořice 258.500,-KčŠkolní statek Opava 209.300,-KčMoravská zemědělská a.s. Prosenice 431.900,-KčAGRAS Želatovice a.s. 163.600,-KčZemědělské družstvo vlastníků Fryšták 529.300,-KčZD Dřevohostice 168.300,-KčTroubecká hospodářská a.s. 229.700,-KčAGROCHOV Jezernice a.s. 178.400,-KčZD "Záhoří" Soběchleby 214.800,-KčDRAHOTUŠE zemědělská a.s. 52.100,-KčZD Kokory 174.400,-KčZD Partutovice 175.900,-KčKřížek Miroslav 200,-KčZdráhal Leoš 19.500,-KčOrdelt Ladislav 7.800,-KčMalíková Eliška Mgr. 1.400,-KčHD Určice, družstvo 365.000,-KčZD Klenovice na Hané 340.900,-KčZOD AGRISPOL Mořice 139.500,-KčZD Vrahovice 166.600,-KčZD MORAVAN Domamyslice 96.800,-KčZD Vrbátky 113.200,-KčRolnická společnost Klas s.r.o. 122.100,-KčZOD Plumlov 60.100,-KčSkácel Karel 40.400,-KčAgrodružstvo Tištín 379.400,-KčZD Smržice 93.900,-KčZOD "Haná" Švábenice, družstvo 536.500,-KčAGROS Vyškov-Dědice a.s. 208.400,-KčZOD Němčice, družstvo 126.900,-KčRAKOVEC, a.s. Velešovice 114.600,-KčZP Hvězdlice a.s. 160.900,-KčMZLU Brno, ŠZP Žabčice 400.200,-KčObchodní družstvo vlastníků Oldřišov 95.100,-KčZS "Pobečví" a.s. Rokytnice 258.900,-KčZD Slavonín 42.100,-KčKalináj Otto 8.300,-KčVémola Jaroslav 3.700,-KčVlčková Marie 3.800,-KčVýstřelová Zdenka 8.500,-KčMačák Petr 13.600,-KčVinkler Josef 6.300,-KčHospodářské družstvo Strukov 38.700,-KčZEVO Střelice a.s. 42.900,-KčDoubravský Aleš 300,-KčKretek Oldřich 500,-KčAGRONET Smolkov s.r.o. 105.900,-KčBouchal Václav 57.500,-KčPodzámčí zemědělská a.s. 46.600,-KčKadlec Jan 8.600,-KčZOD Litultovice 71.200,-KčKovář Vít 4.100,-KčDružstvo Velký Újezd 30.900,-KčGrulich Vladimír 6.000,-KčDružstvo ZAGRA Kyjovice 69.800,-KčOPAVICE a.s. Bolatice 251.300,-KčSALIX Morava a.s. Horní Moštěnice 98.500,-KčHradil Radek 500,-KčBřoušek Antonín 2.800,-KčDrábek Josef 6.400,-KčZemědělský podnik Město Albrechtice 246.700,-KčCELKEM 15.634.400,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : VI. Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácí peněžitými vklady určitých zájemců.a) Valná hromada vyslovuje souhlas, aby pohledávky Společnosti za určitými zájemci, uv... edenými pod body III. a IV. a identifikovanými pod bodem VII. rozhodnutí, na splacení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemců za Společností, a to smlouvou o započtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou tak uzavírany postupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valné hromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií. Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávka upisovatele vůči Společnosti specifikovaná pod bodem III. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitým zájemcem, započtením.b) Valná hromada rozhodla, že určitý zájemce uvedený pod bodem V. a identifikovaný pod bodem VIII., rozhodnutí je povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 165237348/0600, zřízený u GE Capital Bank a.s., pobočka Olomouc, v plném rozsahu do 15-ti kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : V. Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dle ust. § 204 odst.5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43... a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začne běžet 15-tým pracovním dnem po dni v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy o upsání akcií budou určitým zájemcům doručeny nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen určitým zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci.Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu, ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně:a) návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, uvedeného pod bodem III. a IV. a identifikovaného pod bodem VII. rozhodnutí, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku.b) číslo bankovního účtu u banky na nějž musí být splacen emisní kurs upsaných akcií a lhůtu pro splacení emisního kursu akcií pro určitého zájemce uvedeného pod bodem V. a identifikovaného pod bodem VIII. rozhodnutí.Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen všem určitým zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce ve 30-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem:a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, či podpisem osob oprávněných jednat jménem, určitého zájemce, jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současněb) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : IV. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,-Kč budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Zemědělské akciové společnosti Nivnice - určenému ro... zhodnutím valné hromady, jenž bude povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem v rozsahu a způsobem uvedenými pod bodem VII., písm.b) zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : III. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 15.634.400,-Kč budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům určeným rozhodnutím valné hromady, jimiž jsou akcion... áři Společnosti a současně věřitelé peněžitých pohledávek za Společností, spočívajících v právu na úhradu nezaplacené části kupní ceny mléka ke dni 31.12.2005, prodaného na základě kupních smluv, uzavřených pro rok 2004 a rok 2005, mezi Společností, jakožto kupujícím na straně jedné a určitými zájemci, jakožto prodávajícími na straně druhé. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : II. Valná hromada rozhodla, o vyloučení přednostního práva všech akcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodu uvedených v píse... mné zprávě představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : b) Valná hromada rozhodla, dle ust. § 204 odst. 2, písm. i) ObchZ, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti do 30-ti pracovních dnů ode d... ne skončení běhu lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2006 - 11. ledna 2007 : Společnost nabízí upsaní těchto akcií:1. Počet upisovaných akcií: nejméně 68.000 ks nejvýše 168.344 ks2. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie :100,- Kč3. Jmenovitá hodnota všech upisovan... ých akcií: nejméně 6.800.000,- Kč nejvýše 16.834.400,-Kč4. Emisní kurs akcií:100,-Kč5. Druh upisovaných akcií :kmenové6. Forma upisovaných akcií: na jméno7. Podoba všech upisovaných akcií:zaknihované zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2005 - 25. října 2005 : I.a) Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál v rozsahu o částku ve výši 30.000.000,- Kč nejvýše o částku ve výši 31.480.500,- Kč úpisem nových akcií.Společnost nabíz... í upsání těchto akcií:1. Počet upisovaných akcií: nejméně 300.000 ks nejvýše 31.480.500 ks2. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 100,- Kč3. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: nejméně 30.000.000,- Kč nejvýše 31.480.500,- Kč4. Emisní kurs akcií: 100,- Kč5. Druh upisovaných akcií: kmenové6. Forma upisovaných akcií: na jméno7. Podoba všech upisovaných akcií: zaknihovanéb) Valná hromada rozhodla, dle ust. § 204, odst. 2, písm. i) ObchZ, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti do 30-ti pracovních dnů ode dne skončení běhu lhůty pro upisování akcií.II. Valná hromada rozhodla, o vyloučení přednostního práva všech akcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodů uvedených v písemné zprávě představenstva.III. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 30.280.500,- Kč budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům určeným rozhodnutím valné hromady, jimiž jsou věřitelé peněžitých pohledávek za Společností, spočívajících v právu na úhradu nezaplacené části kupní ceny mléka ke dni 31.12.2004, prodaného na základě kupních smluv, uzavřených pro rok 2003 a rok 2004, mezi Společností, jakožto kupujícím na straně jedné a určitými zájemci, jakožto prodávajícími na straně druhé.IV. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Zemědělské akciové společnosti Nivnice, určenému rozhodnutím valné hromady, jenž bude povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem v rozsahu a způsobem uvedenými pod bodem VI., písm. b)V. Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začne běžet 15-tým pracovním dnem po dni v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy o upsání akcií budou určitým zájemcům doručeny nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen určitým zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci.Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu, ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně:a) návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, uvedeného pod bodem III. a IV. a identifikovaného pod bodem VIII. rozhodnutí, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku.b) číslo bankovního účtu u banky na nějž musí být splacen emisní kurs upsaných akcií a lhůtu pro splacení emisního kursu akcií pro určité zájemce uvedené pod bodem V. a identifikovaného pod bodem IX. rozhodnutí.Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen všem určitým zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce ve 30-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem:a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, či podpisem osob oprávněných jednat jménem, určitého zájemce, jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současněb) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií.VI. Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácí peněžitými vklady určitých zájemců.a) Valná hromada vyslovuje souhlas, aby pohledávky Společnosti za určitými zájemci uvedenými pod body III. a IV. a identifikovanými pod bodem VIII. rozhodnutí na splacení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemců za Společností, a to smlouvou o započtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou tak uzavírány postupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valné hromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií. Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávka upisovatele vůči Společnosti specifikovaná pod bodem III. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitým zájemcem, započtením.b) Valná hromada rozhodla, že určitý zájemce uvedený pod bodem V. a identifikovaný pod bodem IX. rozhodnutí je povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 165237348/0600 zřízený u GE Capital Bank a.s., pobočka Olomouc v plném rozsahu do 15-ti kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.VII. Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií a smlouva o započtení, jsou níže uvedené subjekty:Věřitel, Identifikace pohledávky, Výše pohledávky v Kč nezaplacená část kupní ceny (ke dni 31.12.2004) prodaného mléka na základě kupních smluv, uzavřených pro rok 2003 a rok 2004GenAgro Říčany a.s. 823.100Bonagro a.s. Blažovice 1,242.200ZEMOS a.s. Velké Němčice 635.000ZVOS Hustopeče a.s. 821.000Agro MONET a.s. Moutnice 508.200Buchta Vlastimil 147.800ZD Unčovice 1,239.900ZD Dub nad Moravou 1,100.800ZD "Doubrava" Haňovice 759.300PASEKA, zemědělská a.s. 365.300ZD Bohuňovice s.r.o. 626.700Hanácká zemědělská a.s. Dolany 423.600Pešek Ludvík 346.300ZD Renoty-Dětřichov 210.600Družstvo AGROBEN Střelice 337.400ZP Štěpánov a.s. 181.000ZEVYR, s.r.o. Domašov 248.200ZD Hnojice 370.100ZD Moravská Huzová 96.000ZD Doloplazy 195.200AGRO s.r.o. Tovačov 147.900AGRA Velký Týnec a.s. 696.500ZD Horka nad Moravou 40.200RD Žerotín 68.600RD Pňovice 124.900MVDr. Osička Václav 249.600Zaoral Petr 60.600Solovský Jindřich 12.700Navrátil Rostislav 9.600Krikelová Marie 6.600Navrátil Ludvík 6.1001. Hradecká zemědělská a.s. 709.800ZP Otice a.s. 1,074.400ZD Hraničář Loděnice 1,009.700Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice 714.600Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice 518.600Školní statek Opava 144.100Moravská zemědělská a.s. Prosenice 823.200AGRAS Želatovice a.s. 922.700Zemědělská družstvo vlastníků Fryšták 919.300ZD Dřevohostice 325.800Troubecká hospodářská a.s. 423.800AGROCHOV Jezernice a.s. 351.700ZD "Záhoří" Soběchleby 425.000DRAHOTUŠE zemědělská a.s. 118.900ZD Kokory 338.100ZD Partutovice 349.500Křížek Miroslav 8.400Zdráhal Leoš 40.400Ordelt Ladislav 12.600Malíková Eliška Mgr. 2.200HD Určice, družstvo 652.200ZD Klenovice na Hané 668.700ZOD AGRISPOL Mořice 274.800ZD Vrahovice 283.800ZD MORAVAN Domamyslice 165.400ZD Vrbátky 239.800Rolnická společnost Klas s.r.o. 267.900ZD Výšovice 147.300ZOD Plumlov 109.900Skácel Karel 71.400SRS Čehovice s.r.o. 11.300Agrodružstvo Tištín 742.400ZD Smržice 187.300ZOD "Haná" Švábenice, družstvo 1,179.000AGROS Vyškov-Dědice a.s. 379.500Dvořák Jan 17.000ZOD Němčice, družstvo 219.900RAKOVEC, a.s. Velešovice 208.000ZP Hvězdlice a.s. 274.400MZLU Brno, ŠZP Žabčice 400.200Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov 217.800ZS "Pobečví" a.s. Rokytnice 476.500ZD Slavonín 79.600Kalináj Otto 20.400Vémola Jaroslav 8.100Vlčková Marie 9.300Výstřelová Zdenka 17.000Oršový Zdeněk 7.900Mačák Petr 24.900Vinkler Josef 13.900Hospodářské družstvo Strukov 95.400ZEVO Střelice a.s. 85.100Doubravský Aleš 4.900Kretek Oldřich 2.400AGRONET Smolkov s.r.o. 211.500Bouchal Václav 33.200Podzámčí zemědělská a.s. 70.600Kadlec Jan 24.600ZOD Litultovice 183.600Kovář Vít 10.400Družstvo Velký Újezd 78.400Grulich Vladimír 12.500Družstvo ZAGRA Kyjovice 128.400OPAVICE a.s. Bolatice 386.600SALIX Morava a.s. Horní Moštěnice 223.900Hradil Radek 2.200Břoušek Antonín 5.600Drábek Josef 11.800CELKEM 30.280.500,-VIII. Valná hromada rozhodla, že určitým zájemcem s nímž bude uzavřena smlouva o upsání akcií, který splatí emisní kurs způsobem a v rozsahu uvedenými v bodě VII. písm. b) je- Zemědělská akciová společnost Nivnice, IČ: 47 90 53 91, se sídlem na adrese Nivnice, Brodská 624, okr. Uherské Hradiště, zapsaná v odd. B., č. vl. 978 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně - peněžitý vklad ve výši 1.200.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : II. Valná hromada rozhodla, o vyloučení přednostního práva všech akcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodů uvedených v píse... mné zprávě představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : IX. Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií, který splatí emisní kurs způsobem a v rozsahu uvedenými v bodě VII. písm. b) je- Zeměd... ělská akciová společnost Nivnice, IČ: 47 90 53 91, se sídlem na adrese Nivnice, Brodská 624, okr. Uherské Hradiště, zapsaná v odd. B., č. vl. 978 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně - peněžitý vklad ve výši 1.200.000,- Kč.- Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, IČ: 47 67 47 17, se sídlem na adrese Město Albrechtice, Zámecká 1, čp. 83, zapsaná v odd. B., č. vl. 688 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě - peněžitý vklad ve výši 400.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : VIII. Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií a smlouva o započtení, jsou níže uvedené subjekty:VĚŘITEL: ... VÝŠE POHLEDÁVKY-----------------------------------------------------------------GenAgro Říčany a.s., Ostrovačice: 786100Bonagro a.s., Blažovice: 1081100ZEMOS a.s., Velké Němčice: 704800ZVOS Hustopeče a.s.: 881900Agro MONET a.s., Moutnice: 508200AGROCOM Viničné Šumice a.s.: 136300Vlastimil Buchta, Sivice: 153300ZD Unčovice: 1226100ZD Dub nad Moravou: 1122800ZD "Doubrava" Haňovice: 663000Paseka zemědělská a.s.: 333600ZD Bohuňovice s.r.o.: 611600Hanácká zemědělská a.s., Dolany: 400000Pešek Ludvík: 366500ZD Renoty-Dětřichov: 195600Družstvo AGROBEN, Střelice u Un.: 336800ZP Štěpánov, a.s.: 116000ZEVYR, spol. s r.o. Domašov u Šternb.: 227400ZD Hnojice: 351400ZD Moravská Huzová: 87500ZD Doloplazy: 213700Kolařík Jiří, Lhota nad Moravou: 27900FADRO, S.R.O. Droždín: 99900SRS AGRO spol. s r.o. Tovačov: 156800AGRA Velký Týnec a.s.: 611800ZD Horka nad Moravou: 86100Rolnické družstvo Žerotín: 67000Rolnické družstvo Pňovice: 127700MVDR. Václav Osička: 226700Zaoral Petr, Mor. Beroun: 52900Solovský Jindřich, Vilémov: 13200Navrátil Rostislav, Rozvadovice: 10100Krikelová Marie, Dubčany: 6400Navrátil Ludvík, Dubčany: 70001. Hradecká zemědělská a.s. Hradec n/M: 721100ZP Otice a.s.: 1095700ZD Hraničář Loděnice: 955200Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice: 682300VOD Stěbořice: 557600Školní statek Opava: 618000Moravská zemědělská a.s. Prosenice: 819600AGRAS Želatovice a.s.: 908000ZDV Fryšták: 851600ZD Dřevohostice: 351000Troubecká hospodářská a.s.: 413600AGROCHOV Jezernice a.s.: 349200ZD Záhoří Soběchleby: 385800Drahotuše zemědělská a.s.: 199800ZD Kokory: 247100ZD Partutovice: 702700ZD Podhradí Týn nad Bečvou: 28400Křížek Miroslav, Žákovice: 12600Ondroušek Stanislav, Všechovice: 6700Jančík Filip, Oprostovice: 15200Zdráhal Leoš, Tučín: 33800Ordelt Ladislav, Osek n/B: 17200Petřík Jan, Radslavice: 3900Malíková Eliška, Mgr., Osek n/B: 3500HD Určice, družstvo: 649700ZD Klenovice na Hané, družstvo: 719500ZOD AGRISPOL Mořice: 298500ZD Vrahovice: 234400ZD MORAVAN Domamyslice: 132300ZD Vrbátky: 237400Rolnická spol. Klas s.r.o. Kralice n/H: 247800ZD Výšovice: 212100ZOD Plumlov: 119400Skácel Karel, Kralice n/H: 75300SRS Čehovice, s.r.o.: 11300AGRODRUŽSTVO Tištín: 585700ZD Smržice: 183900Rošťák Ignác, Štětovice: 4200ZOD HANA, družstvo, Švábenice: 1101900AGROS Vyškov-Dědice a.s.: 366500Dvořák Jan, Švábenice: 34800ZOD Němčice n/H: 207800AGRO Brno-Tuřany a.s.: 47200RAKOVEC, a.s. Velešovice: 179700ZP HVĚZDLICE, a.s.: 217400MZLU Brno, ŠZP Žabčice: 399000ODV Oldřišov: 174800ZS POBECVI, a.s. Rokytnice: 467800ZD Slavonín: 86700Kalinaj Ján, Prosenice: 22900Vémola Jaroslav, Dl. Loučka: 9200Vlčková Marie, Vřesovice: 9800Výstřelová Zdenka, Osek n/B: 16500Němec Karel, Prosenice: 3200Oršový Zdeněk, Přestavlky: 11500Mačák Petr, Sušice: 26500Pospíšil Josef, Pustiměř: 12400Vinkler Josef, Loučka: 10800Hospodářské družstvo Strukov: 88200ZEVO Střelice, a.s.: 91300Doubravský Aleš, Osek n/B: 10400Kretek Oldřich, Radslavice: 2400AGRONET SMOLKOV, s.r.o.: 202500Bouchal Václav, Osek n/B: 36000PODZÁMČÍ zemědělská a.s., D. Újezd: 89500Kadlec Jan, Blatec: 24000ZOD Litultovice: 173500Kovář Vít, Žerotín: 13200Družstvo Velký Újezd: 58000Grulich Vladimír, Senice n/H: 11700Družstvo ZAGRA Kyjovice: 136900OPAVICE a.s. Bolatice: 479600SALIX MORAVA, a.s. H. Moštěnice: 239200Hradil Radek, Radslavice: 3400Břoušek Antonín, Bučovice: 6200Drábek Josef, Nelešovice: 13100Svaz výrobců mléka a.s. Šumperk: 20000000-----------------------------------------------------------------CELKEM: 50.703.800,- zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : VII. Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácí peněžitými vklady určitých zájemců.a) Valná hromada vyslovuje souhlas, aby pohledávky Společnosti za určitými zájemci uv... edenými pod body III. a IV. a identifikovanými pod bodem VIII. rozhodnutí na splacení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemců za Společností, a to smlouvou o započtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou tak uzavírány postupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valné hromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií. Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávka upisovatele vůči Společnosti specifikovaná pod bodem III. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitým zájemcem, započtením.b) Valná hromada rozhodla, že určití zájemci uvedení pod bodem V. a identifikovaní pod bodem IX. rozhodnutí jsou povinni splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 165237348/0600 zřízený u GE Capital Bank a.s., pobočka Olomouc v plném rozsahu do 15-ti kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : VI. Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § ... 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začne běžet 15-tým pracovním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy o upsání akcií budou určitým zájemcům doručeny nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen určitým zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci.Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu, ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně:a) návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, uvedeného pod bodem III. a IV. a identifikovaného pod bodem VIII. rozhodnutí, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku.b) číslo bankovního účtu u banky na nějž musí být splacen emisní kurs upsaných akcií a lhůtu pro splacení emisního kursu akcií pro určité zájemce uvedené pod bodem V. a identifikovaného pod bodem IX. rozhodnutí.Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen všem určitým zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce ve 30-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem:a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, či podpisem osob oprávněných jednat jménem určitého zájemce, jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současněb) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : V. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Zemědělské akciové společnosti Nivnice, určenému roz... hodnutím valné hromady, jenž bude povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem v rozsahu a způsobem uvedenými pod bodem VII., písm. b)Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 400.000,- Kč budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Zemědělskému podniku a.s., Město Albrechtice, určenému rozhodnutím valné hromady, jenž bude povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem v rozsahu a způsobem uvedenými pod bodem VII., písm. b) zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : IV. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Svaz výrobců mléka a.s., určenému rozhodnutím valn... é hromady, jímž je věřitel peněžité pohledávky za Společností, spočívajících v právu na úhradu nezaplacené části úplaty ve výši 20.000.000,- Kč za postoupenou pohledávku v úhrnné výši 40.000.000,- Kč za dlužníkem PMV Zábřeh s.r.o., a to smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30.9.2002. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : III. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 30.703.800,- Kč budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům určeným rozhodnutím valné hromady, jimiž jsou věřit... elé peněžitých pohledávek za Společností, spočívajících v právu na úhradu nezaplacené části kupní ceny mléka ke dni 31.12.2003, prodaného na základě kupních smluv, uzavřených pro rok 2002 a rok 2003, mezi Společností, jakožto kupujícím na straně jedné a určitými zájemci, jakožto prodávajícími na straně druhé. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 9. května 2005 : Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu:I.a) Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál v rozsahu o částku ve výši 30.000.000,- Kč nejvýše o částku v... e výši 52.303.800,- Kč úpisem nových akcií.Společnost nabízí upsání těchto akcií:1. Počet upisovaných akcií: nejméně 300.000 ks, nejvýše 523.038 ks2. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 100,- Kč3. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: nejméně 30.000.000,- Kč, nejvýše 52.303.800,- Kč4. Emisní kurs akcií: 100,- Kč5. Druh upisovaných akcií: kmenové6. Forma upisovaných akcií: na jméno7. Podoba všech upisovaných akcií: zaknihovanéb) Valná hromada rozhodla, dle ust. § 204, odst. 2, písm. i) ObchZ, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti do 30-ti pracovních dnů ode dne skončení běhu lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : II. Valná hromada rozhodla, o vyloučení přednostního práva všech akcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodů uvedených v píse... mné zprávě představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : IX. Valná hromada rozhodla, že určitým zájemcem s nímž bude uzavřena smlouva o upsání akcií, který splatí emisní kurs způsobem a v rozsahu uvedenými v bodě VII. písm. b) je Zeměděl... ská akciová společnost Nivnice, IČ: 47 90 58 91, se sídlem na adrese Nivnice, Borovská 624, zapsaná v oddílu B., č.vl. 978 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : VIII. Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci, s nimiž bude uzavřena smlouva o upsání akcií a smlouva o započtení, jsou níže uvedené subjekty:VĚŘITEL ... VÝŠE POHLEDÁVKYGenagro Říčany a.s. 827.100,- Kč(slovy: osm set dvacet sedm tisíc sto korun českých)BONAGRO, a.s. 1.003.400,- Kč(slovy: jeden milion tři tisíce čtyři sta korun českých)ZEMOS a.s. 737.000,- Kč(slovy: sedm set třicet sedm tisíc korun českých)ZVOS Hustopeče a.s. 913.300,- Kč(slovy: devět set třináct tisíc tři sta korun českých)Agro MONET a.s. 508.200,- Kč(slovy: pět set osm tisíc dvě stě korun českých)AGROCOM Viničné Šumice 124.500,- Kč(slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc pět set korun českých)Vlastimil Buchta - Agrosouhrn 183.300,- Kč(slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc tři sta korun českých)Zemědělské družstvo Unčovice 1.192.800,- Kč(slovy: jeden milion sto devadesát dva tisíc osm set korun českých)ZD Dub nad Moravou 1.146.300,- Kč(slovy: jeden milion sto čtyřicet šest tisíc tři sta korun českých)Zem. družstvo "DOUBRAVA" 694.700,- Kč(slovy: šest set devadesát čtyři tisíc sedm set korun českých)Paseka, zemědělská a.s. 302.000,- Kč(slovy: tři sta dva tisíce korun českých)ZD Bohuňovice s.r.o. 595.800,- Kč(slovy: pět set devadesát pět tisíc osm set korun českých)Hanácká zemědělská a.s. Dolany 370.200,- Kč(slovy: tři sta sedmdesát tisíc dvě stě korun českých)Farma Papůvka, Pešek Ludvík 360.700,- Kč(slovy: tři sta šedesát tisíc sedm set korun českých)ZD Renoty - Dětřichov 195.600,- Kč(slovy: jedno sto devadesát pět tisíc šest set korun českých)Družstvo AGROBEN 326.400,- Kč(slovy: tři sta dvacet šest tisíc čtyři sta korun českých)ZP Štěpánov, a.s. 92.900,- Kč(slovy: devadesát dva tisíc devět set korun českých)ZEVYR spol. s r.o. 198.600,- Kč(slovy: jedno sto devadesát osm tisíc šest set korun českých)ZD Hnojice 338.200,- Kč(slovy: tři sta třicet osm tisíc dvě stě korun českých)ZD Moravská Huzová 84.500,- Kč(slovy: osmdesát čtyři tisíc pět set korun českých)ZD Doloplazy 182.300,- Kč(slovy: jedno sto osmdesát dva tisíc tři sta korun českých)Jiří Kolařík 6.000,- Kč(slovy: šest tisíc korun českých)FADRO s.r.o. 54.300,- Kč(slovy: padesát čtyři tisíc tři sta korun českých)SRS Agro spol. s r.o. Tovačov 145.500,- Kč(slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc pět set korun českých)ZD Horka nad Moravou 85.700,- Kč(slovy: osmdesát pět tisíc sedm set korun českých)RD Žerotín 69.600,- Kč(slovy: šedesát devět tisíc šest set korun českých)RD Pňovice 128.000,- Kč(slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých)MVDr. Václav Osička 179.600,- Kč(slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc šest set korun českých)Petr Zaoral 50.100,- Kč(slovy: padesát tisíc sto korun českých)Jindřich Solovský 8.700,- Kč(slovy: osm tisíc sedm set korun českých)Rostislav Navrátil 11.700,- Kč(slovy: jedenáct tisíc sedm set korun českých)Krikelová Marie 4.100,- Kč(slovy: čtyři tisíce sto korun českých)Ludvík Navrátil 7.700,- Kč(slovy: sedm tisíc sedm set korun českých)1. Hradecká zemědělská a.s. 756.700,- Kč(slovy: sedm set padesát šest tisíc sedm set korun českých)ZP Otice a.s. 1.033.900,- Kč(slovy: jeden milion třicet tři tisíc devět set korun českých)ZD "Hraničář" Loděnice 954.900,- Kč(slovy: devět set padesát čtyři tisíc devět set korun českých)Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice 703.400,- Kč(slovy: sedm set tři tisíc čtyři sta korun českých)Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice 534.200,- Kč(slovy: pět set třicet čtyři tisíc dvě stě korun českých)Školní statek, Opava 445.200,- Kč(slovy: čtyři sta čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých)Moravská Zemědělská, a.s. Prosenice 793.400,- Kč(slovy: sedm set devadesát tři tisíc čtyři sta korun českých)AGRAS Želatovice, a.s. 828.600,- Kč(slovy: osm set dvacet osm tisíc šest set korun českých)ZDV Fryšták 593.600,- Kč(slovy: pět set devadesát tři tisíc šest set korun českých)ZD Dřevohostice 362.100,- Kč(slovy: tři sta šedesát dva tisíc sto korun českých)Troubecká hospodářská a.s. 366.700,- Kč(slovy: tři sta šedesát šest tisíc sedm set korun českých)Agrochov Jezernice a.s. 341.900,- Kč(slovy: tři sta čtyřicet jedna tisíc devět set korun českých)ZD Záhoří Soběchleby 374.900,- Kč(slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc devět set korun českých)Drahotuše zemědělská a.s. 203.200,- Kč(slovy: dvě stě tři tisíc dvě stě korun českých)ZD Kokory 240.400,- Kč(slovy: dvě stě čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých)ZD Partutovice 324.800,- Kč(slovy: tři sta dvacet čtyři tisíc osm set korun českých)ZD Podhradí Týn n. B. 68.200,- Kč(slovy: šedesát osm tisíc dvě stě korun českých)Miroslav Křížek 12.800,- Kč(slovy: dvanáct tisíc osm set korun českých)Stanislav Ondroušek 6.200,- Kč(slovy: šest tisíc dvě stě korun českých)Filip Jančík 14.900,- Kč(slovy: čtrnáct tisíc devět set korun českých)Leoš Zdráhal 29.300,- Kč(slovy: dvacet devět tisíc tři sta korun českých)Ladislav Ordelt 16.200,- Kč(slovy: šestnáct tisíc dvě stě korun českých)Jan Petřík 4.400,- Kč(slovy: čtyři tisíce čtyři sta korun českých)Eliška Malíková, Mgr. 2.800,- kč(slovy: dva tisíce osm set korun českých)HD Určice 616.900,- Kč(slovy: šest set šestnáct tisíc devět set korun českých)ZD Klenovice na Hané, družstvo 672.600,- Kč(slovy: šest set sedmdesát dva tisíc šest set korun českých)ZOD Agrispol 258.200,- Kč(slovy: dvě stě padesát osm tisíc dvě stě korun českých)ZD Vrahovice 267.600,- Kč(slovy: dvě stě šedesát sedm tisíc šest set korun českých)ZD Moravan - Domamyslice 124.200,- Kč(slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc dvě stě korun českých)ZD Vrbátky 224.000,- Kč(slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc korun českých)RS Klas spol. s r.o. 246.600,- Kč(slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set korun českých)ZD Výšovice 209.000,- Kč(slovy: dvě stě devět tisíc korun českých)ZOD Plumlov 113.100,- Kč(slovy: jedno sto třináct tisíc sto korun českých)Karel Skácel, Statek Kralice 64.800,- Kč(slovy: šedesát čtyři tisíc osm set korun českých)SRS Čehovice spol. s r.o. 124.100,- Kč(slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc sto korun českých)Agrodružstvo Tištín 264.600,- Kč(slovy: dvě stě šedesát čtyři tisíc šest set korun českých)ZD Smržice 177.200,- Kč(slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých)Ignác Rošťák 24.400,- Kč(slovy: dvacet čtyři tisíc čtyři sta korun českých)ZOD Haná Švábenice 769.900,- Kč(slovy: sedm set šedesát devět tisíc devět set korun českých)AGROS Vyškov - Dědice a.s. 333.900,- Kč(slovy: tři sta třicet tři tisíc devět set korun českých)Jan Dvořák 39.200,- Kč(slovy: třicet devět tisíc dvě stě korun českých)Agrola s.r.o. Kožušice 14.300,- Kč(slovy: čtrnáct tisíc tři sta korun českých)ZOD Němčice nad Hanou, družstvo 232.300,- Kč(slovy: dvě stě třicet dva tisíc tři sta korun českých)AGRO Brno - Tuřany a.s. 222.900,- Kč(slovy: dvě stě dvacet dva tisíc devět set korun českých)Rakovec a.s. Velešovice 163.900,- Kč(slovy: jedno sto šedesát tři tisíc devět set korun českých)ZP Hvězdlice a.s. 219.400,- Kč(slovy: dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta korun českých)MZLU v Brně, ŠZP Žabčice 323.400,- Kč(slovy: tři sta dvacet tři tisíc čtyři sta korun českých)ODV Oldřišov 187.400,- Kč(slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých)ZS Pobečví a.s. 422.700,- Kč(slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc sedm set korun českých)ZD Slavonín 88.700,- Kč(slovy: osmdesát osm tisíc sedm set korun českých)Kalinaj Ján, Ing. 16.300,- Kč(slovy: šestnáct tisíc tři sta korun českých)Jaroslav Vémola 8.000,- Kč(slovy: osm tisíc korun českých)Marie Vlčková 9.600,- Kč(slovy: devět tisíc šest set korun českých)Zdenka Výstřelová 10.600,- Kč(slovy: deset tisíc šest set korun českých)Vojtěch Vrba 7.500,- Kč(slovy: sedm tisíc pět set korun českých)Karel Němec 3.100,- Kč(slovy: tři tisíce sto korun českých)Zdeněk Oršový 10.200,- Kč(slovy: deset tisíc dvě stě korun českých)Petr Mačák 23.200,- Kč(slovy: dvacet tři tisíc dvě stě korun českých)Josef Pospíšil 22.700,- Kč(slovy: dvacet dva tisíc sedm set korun českých)Josef Vinkler 9.600,- Kč(slovy: devět tisíc šest set korun českých)HD Žerotín - Strukov 90.000,- Kč(slovy: devadesát tisíc korun českých)ZEVO Střelice a.s. 78.500,- Kč(slovy: sedmdesát osm tisíc pět set korun českých)Aleš Doubravský 9.700,- Kč(slovy: devět tisíc sedm set korun českých)Oldřich Kretek 2.100,- Kč(slovy: dva tisíce sto korun českých)AGRONET Smolkov s.r.o. 205.500,- Kč(slovy: dvě stě pět tisíc pět set korun českých)Václav Bouchal 39.600,- Kč(slovy: třicet devět tisíc šest set korun českých)PODZÁMČÍ zemědělská a.s. 111.400,- Kč(slovy: jedno sto jedenáct tisíc čtyři sta korun českých)Jan Kadlec 25.000,- Kč(slovy: dvacet pět tisíc korun českých)ZOD Litultovice 175.600,- Kč(slovy: jedno sto sedmdesát pět tisíc šest set korun českých)Kovář Vít 12.300,- Kč(slovy: dvanáct tisíc tři sta korun českých)Družstvo Velký Újezd 65.800,- Kč(slovy: šedesát pět tisíc osm set korun českých)Vladimír Grulich 9.700,- Kč(slovy: devět tisíc sedm set korun českých)Družstvo ZAGRA 122.500,- Kč(slovy: jedno sto dvacet dva tisíc pět set korun českých)Opavice a.s. 529.200,- Kč(slovy: pět set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých)SALIX Morava a.s. 259.500,- Kč(slovy: dvě stě padesát devět tisíc pět set korun českých)Hradil Radek 3.600,- Kč(slovy: tři tisíce šest set korun českých)Antonín Broušek 8.300,- Kč(slovy: osm tisíc tři sta korun českých)Josef Drábek 12.400,- Kč(slovy: dvanáct tisíc čtyři sta korun českých)AGRA Velký Týnec a.s. 536.700,- Kč(slovy: pět set třicet šest tisíc sedm set korun českých)Svaz výrobců mléka a.s. 20.000.000,- Kč(slovy: dvacet milionů korun českých)CELKEM 48.965.000,- Kč(slovy: čtyřicet osm milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : VII. Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácí peněžitými vklady určitých zájemců.a) Valná hromada vyslovuje souhlas, aby pohledávky Společnosti za určitými zájemci uv... edenými pod body III. a IV. a identifikovanými pod bodem VIII. rozhodnutí na splacení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikly výhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemců za Společností, a to smlouvou o započtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou tak uzavírány postupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valné hromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií. Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávka upisovatele vůči Společnosti specifikovaná pod bodem III. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitým zájemcem, započtením.b) Valná hromada rozhodla, že určitý zájemce uvedený pod bodem V. a identifikovaný pod bodem IX. rozhodnutí je povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet č. 165237348/0600 zřízený u GE Capital Bank a.s., pobočka Olomouc tak, že 30 % emisního kursu upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do 30-ti dnů od posledního dne lhůty určené k upisování akcií, zbývajících 70 % emisního kursu musí být splaceno, v souladu s čl. 6a) stanov společnosti, do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : VI. Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § ... 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku.Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií.Lhůta pro upisování akcií činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začne běžet 15-tým pracovním dnem po dni v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy o upsání akcií budou určitým zájemcům doručeny nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen určitým zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci.Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla, jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu, ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně:a) návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, uvedeného pod bodem III. a IV. a identifikovaného pod bodem VIII. rozhodnutí, za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu peněžitým vkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku.b) číslo bankovního účtu u banky na nějž musí být splacen emisní kurs upsaných akcií a lhůtu pro splacení emisního kursu akcií pro určitého zájemce uvedeného pod bodem V. a identifikovaného pod bodem IX. rozhodnutí.Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen všem určitým zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce ve 30-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem:a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, či podpisem osob oprávněných jednat jménem určitého zájemce, jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současně,b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií.Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : V. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Ze... mědělské akciové společnosti Nivnice, určenému rozhodnutím valné hromady, jenž bude povinen splatit emisní kurs akcií peněžitým vkladem v rozsahu a způsobem uvedenými pod bodem VII., písm. b). zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : IV. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - Svaz výrobců... mléka a.s., určenému rozhodnutím valné hromady, jímž je věřitel peněžité pohledávky za Společností, spočívajících v právu na úhradu nezaplacené části úplaty ve výši 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, za postoupenou pohledávku v úhrnné výši 40.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, za dlužníkem PMV Zábřeh s.r.o., a to smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30.9.2002. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : III. Valná hromada rozhodla, že nové akcie o celkové jmenovité hodnotě 28.965.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů devět set šedesát pět tisíc korun českých, budou nabídnuty k upsán... í určitým zájemcům určeným rozhodnutím valné hromady, jimiž jsou akcionáři obchodní společnosti MILKAGRO a.s. (dále v textu uváděno jako Společnost) a současně věřitelé peněžitých pohledávek za Společností, spočívajících v právu na úhradu nezaplacené části kupní ceny mléka ke dni 31.12.2002, prodaného na základě kupních smluv, uzavřených pro rok 2001 a rok 2002, mezi Společností, jakožto kupujícím na straně jedné a určitými zájemci, jakožto prodávajícími na straně druhé. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2003 - 22. dubna 2004 : I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál v rozsahu o částku ve výši 25.000.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých, nejvýše o částku ve výši 50.165.000,-... Kč, slovy: padesát milionů sto šedesát pět tisíc korun českých, úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku 50.165.000,- Kč, slovy: padesát milionů sto šedesát pět tisíc korun českých, navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. Společnost nabízí upsání těchto akcií:1) Počet upisovaných akcií: nejméně 250.000 ks, slovy: dvě stě padesát tisíc kusů2) Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie: 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých)3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: nejméně 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), nejvýše 50.165.000,- Kč (slovy: padesát milionů sto šedesát pět tisíc korun českých)4) Emisní kurs akcií 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých)5) Druh upisovaných akcií: kmenové6) Forma upisovaných akcií: na jméno7) Podoba všech upisovaných akcií: zaknihované zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Antonín Břoušek se sídlem Bohaté Málkovice 22,IČ 48838021Výše pohledávky: 10.100,00slovy deset tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál vrozsahu o částku 20.000.000,-Kč, slovy: dvacet milionů korunčeských, nejvýše o částku 28.056.000,- Kč, slovy: dvacet osmm... ilionů padesát šest tisíc korun českých, úpisem nových akcií.Upisování akcií nad částku 28.056.000,-Kč, slovy: dvacet osmmilionů padesát šest tisíc korun českých navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu, se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Společnost nabízí upsání těchto akcií:1. Počet upisovaných akcií:nejméně 200.000, slovy: dvě stě tisíc kusůnejvýše 280.560, slovy: dvě stě osmdesát tisíc pět set šedesátkusů2. Jmen... ovitá hodnota jednoho kusu akcie: 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých3. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:nejméně 200.000.000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českýchnejvýše 28.056.000,-Kč, slovy: dvacet osm milionů padesát šesttisíc korun českých4. Emisní kurs akcií: 100,-Kč, slovy: jedno sto korun českých5. Druh upisovaných akcií: kmenové6. Forma upisovaných akcií: na jméno7. Podoba všech upisovaných akcií: zaknihované zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : II. Valná hromada rozhodla, o vyloučení přednostního práva všechakcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5obchodního zákoníku, a to z důvodů uvedených v písemn... é zprávěpředstavenstva. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budounabídnuty k upsání určitým zájemcům určeným rozhodnutím valnéhromady, jimiž jsou akcionáři společnosti a současně věřitelépe... něžitých pohledávek vůči spoolečnosti, spočívajících v právuna úhradu nezaplacené části kupní ceny mléka ke dni 31.12.2001,prodaného na základě kupních smluv, uzavřených pro rok 2000 arok 2001, mezi společností, jako kupujícím na straně jedné aurčitými zájemci, jako prodávajícími na straně druhé. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavírají se společností postupem dle ust. § 204odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, u... st.§ 43c, ust. § 44 občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádřenípísemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhusmlouvy o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího s... ídla:Olomouc, Blanická 3. Sídlo společnosti je místem pro upisováníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Lhůta pro upisování akcií činí třicet kalendářních dnů. Tatolhůta začne běžet patnáctým pracovním dnem po dni, v němž nabudeprávní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povol... enízápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy oupsání akcií budou určitým zájemcům doručeny nejpozději v den,od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formoudoporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií,konkretizovaný určitým datem, bude oznámen určitým zájemcůmpísemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy oupsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhulhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazenoosobním doručením těchto listin předem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla,jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu,ve shora uvedené lhůtě: a) návrh na uzavření smlouvy... o upsání akcií, jenž bude mítnáležitosti specifikované v ust. § 205 dost. 3) obchodníhozákoníku, obsahující současně b) návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávkyurčitého zájemce, uvedené pod bodem V., vůči společnosti protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitýmvkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.j)obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a o započtenívzájemných pohledávek bude doručen všem určitým zájemcům vetrojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy oso... boprávěných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhusmlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce ve třiceti denní lhůtěurčené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisováníakcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímtozpůsobem: a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, čipodpisem osob oprávněných jednat jménem, určitého zájemce,jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveníchsmlouvy o úpisu akcií a o započtení vzájemných pohledávek předorgánem pověřeným legalizací podpisů a současně b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místapro upisování nových akcií, na adresu: MILKAGRO a.s., Blatnická3, Olomouc. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií a o započtenívzájemných pohledávek nenastanou, pokud bude řádně podepsanásmlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místapro upis... ování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : IV. Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácípeněžitými vklady určitých zájemců. Valná hromada vyslovujesouhlas, aby pohledávky společnosti vůči určitým zájemcům naspl... acení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zaniklyvýhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemcůvůči společnosti uvedeným pod bodem V., a to smlouvou ozapočtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smysluust. § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku budou takuzavírány postupem, vymezeným pod bodem III. rozhodnutí valnéhromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávkaupisovatele vůči společnosti specifikovaná pod bodem V. dovýše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávkaspole... čnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitýmzájemcem, započtením. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : V. Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci jsou níže uvedenésubjekty, jež mají vůči společnosti peněžitou pohledávku,spočívající v právu na úhradu nezaplacené části kupní ceny ... mlékake dni 31.12.2001, prodaného na základě kupních smluv uzavřenýchpro rok 2000 a rok 2001 mezi společností, jako kupujícím nastraně jedné a příslušným určitým zájemcem, jako prodávajícím,na straně druhé. S těmito určitými zájemci bude uzavřena smlouvao upsání akcií a smlouva o započtení jejich peněžité pohledávky(identifikované pod tímto bodem) vůči společnosti protipohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splaceníemisního kurzu akcií peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Genagro Říčany a.s. se sídlem Veveří 14e, Ostrovačice,IČ 64506843, výše pohledávky: 806.400,00slovy osm set šest tisíc čtyřista korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: BONAGRO, a.s. se sídlem Blažovice, IČ 49976524Výše pohledávky: 887.700,00slovy osm set osmdesát sedm tisíc sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZEMOS a.s. se sídlem Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ63471370Výše pohledávky: 696.100,00slovy šest set devadesát šest tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZVOS Hustopeče a.s. se sídlem Javorová 1, Hustopeče uBrna, IČ 63470381Výše pohledávky: 867.500,000slovy: osm set šedesát sedm tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Agro MONET a.s. se sídlem Moutnice 220, IČ 25308203Výše pohledávky: 454.900,00slovy čtyři sta padesát čtyři tisíce devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: AGROCOM Viničné Šumice a.s. se sídlem Viničné Šumice,IČ 49971182Výše pohledávky: 134.500,00slovy jedno sto třicet čtyři tisíce pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Vlastimil Buchta-Agrosouhrn Sivice, sdružení soukr.podnikatelů se sídlem Pozořice, IČ 46912720Výše pohledávky: 168.400,00slovy jedno sto šedesát osm tisíc čtyři sta korun ... českých zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Zemědělské družstvo Unčovice se sídlem Litovel,IČ 00147630Výše pohledávky: 1.180.200,00slovy jeden milion jedno sto osmdesát tisíc dvě stě korunčeských
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Dub nad Moravou se sídlem Dub nad Moravou,IČ 00147338Výše pohledávky: 1.113.800,00slovy jeden milion jedno sto třináct tisíc osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD DOUBRAVA Haňovice se sídlem Doloplazy, IČ 00147346Výše pohledávky: 170.100,00slovy jedno sto sedmdesát tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Paseka, zemědělská a.s. se sídlem Babice 80,Mladějovice u Šternberka, IČ 25356411Výše pohledávky: 222.000,00slovy dvě stě dvacet dva tisíce korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Bohuňovice s.r.o. se sídlem V Drahách 648,Bohuňovice, IČ 60320818Výše pohledávky: 580.900,00slovy pět set osmdesát tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Hanácká zemědělská a.s. se sídlem Dolany u Olomouce,IČ 47676256Výše pohledávky: 365.000.00slovy tři sta šedesát pět tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Farma Papůvka, Pešek Ludvík se sídlem Pňovice,IČ 47676817Výše pohledávky: 353.300,00slovy tři sta padesát tři tisíce tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Renoty-Dětřichov se sídlem Renoty -Dětřichov,IČ 47676825Výše pohledávky: 180.700,00slovy jedno sto osmdesát tisíc sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Družstvo AGROBEN se sídlem Střelice, IČ 47676809Výše pohledávky: 315.300,00slovy tři sta patnáct tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZP Štěpánov, a.s. se sídlem Liboš 98, IČ 25363239Výše pohledávky: 106.800,00slovy jedno sto šest tisíc osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel : ZEVYR spol. s r.o. se sídlem Šternberk 1, Domašov,IČ 48390682Výše pohledávky: 187.000,00slovy jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Hnojice se sídlem Hnojice, IČ 14615223Výše pohledávky: 342.000,00slovy tři sta čtyřicet dva tisíce korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Moravská Huzová se sídlem Moravská Huzová,IČ 47672137Výše pohledávky: 87.900,00slovy osmdesát sedm tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Doloplazy se sídle Doloplazy, IČ 47672340Výše pohledávky: 185.500,00slovy jedno sto osmdesát pět tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jiří Kolařík se sídlem Olomouc 2, Lhota nad Moravou 9IČ 44534851Výše pohledávky: 48.400,00slovy čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: FADRO spol s r.o. se sídlem Olomouc 15, U Cihelny 32IČ 48401641Výše pohledávky: 58.500,00slovy padesát osm tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: SRS Agro spol. s r.o. se sídlem Olomoucká 525, TovačovIČ 49607910Výše pohledávky: 152.500,00slovy jedno sto padesát dva tisíce pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Horka nad Moravou se sídlem Horka nad Moravou,IČ 47672111Výše pohledávky: 95.500,00slovy devadesát pět tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: RD Žerotín se sídlem Hnojice, IČ 47672421Výše pohledávky: 76.500,00slovy sedmdesát šest tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: RD Pňovice se sídlem Pňovice, IČ 47676817Výše pohledávky: 106.100,00slovy jedno sto šest tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: MVDr. Václav Osička se sídlem Nový Dvůr 243, Litovel,IČ 60945311Výše pohledávky: 167.800,00slovy jedno sto šedesát sedm tisíc osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Petr Zaoral se sídlem Čabová 25, Moravský Beroun,IČ 47665157Výše pohledávky: 56.000,00slovy padesát šest tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Vladimír Zahrádka se sídlem Dlouhá Loučka 109,IČ 46554483Výše pohledávky: 400,00slovy čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jindřich Solovský se sídlem Olbranice 39, Vilémov uLitovle, IČ 46562150Výše pohledávky: 11.400,00slovy jedenáct tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Rostislav Navrátil se sídlem Rozvadovice 22, Litovel,IČ 63326159Výše pohledávky: 7.900,00slovy sedm tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Marie Krikelová se sídlem Dubčany 57, Cholina,IČ 42065526Výše pohledávky: 6.000,00slovy šest tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Ludvík Navrátil se sídlem Dubčany 16, Cholina,IČ 42065470Výše pohledávky: 6.600,00slovy šest tisíc šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: 1. Hradecká zemědělská a.s. se sídlem Žižkova 511,Hradec nad Moravicí, IČ 63479401Výše pohledávky: 720.400,00slovy sedm set dvacet tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZP Otice a.s. se sídlem Hlavní 266, Otice, IČ 64609910Výše pohledávky: 993.700,00slovy devět set devadesát tři tisíce sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD "Hraničář" se sídlem Neplachovice, IČ 00148512Výše pohledávky: 827.500,00slovy: osm set dvacet sedm tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Zemědělská a.s. se sídlem Bílovecká 167, Opava 6,IČ 25345401Výše pohledávky: 689.800,00slovy šest set osmdesát devět tisíc osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Výrobní a obchodní družstvo se sídlem Stěbořice,IČ 47674431Výše pohledávky: 538.600,00slovy pět set třicet osm tisíc šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Školní statek, Opava se sídlem Englišova 526, Opava 1,IČ 00098752Výše pohledávky: 290.400,00slovy dvě stě devadesát tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Moravská zemědělská, a.s. se sídlem Prosenice,IČ 47674750Výše pohledávky: 689.800,00slovy šest set osmdesát devět tisíc osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: AGRAS Želatovice, a.s. se sídlem Želatovice,IČ 25360663Výše pohledávky: 751.500,00slovy sedm set padesát jeden tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZDV Fryšták se sídlem Holešovská 156, Fryšták,IČ 00134881Výše pohledávky: 556.300,00slovy pět set padesát šest tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Dřevohostice se sídlem Dřevohostice,IČ 00149098Výše pohledávky: 342.000,00slovy tři sta čtyřicet dva tisíce korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Troubecká hospodářská a.s. se sídlem Roketská, Troubkynad Bečvou, IČ 25357972Výše pohledávky: 351.100,00slovy tři sta padesát jeden tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Záhoran se sídlem Všechovice, IČ 00149853Výše pohledávky: 133.000,00slovy jedno sto třicet tři tisíce korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Agrochov Jezernice a.s. se sídlem Jezernice 42,IČ 65138139Výše pohledávky: 365.300,00slovy tři sta šedesát pět tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Záhoří Soběchleby se sídlem Soběchleby,IČ 00149659Výše pohledávky: 368.200,00slovy tři sta šedesát osm tisíc dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Drahotuše zemědělská a.s. se sídlem Milenov 135,Drahotuše, IČ 65138414Výše pohledávky: 216.600,00slovy dvě stě šestnáct tisíc šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Kokory se sídlem Kokory, IČ 00149225Výše pohledávky: 244.000,00slovy dvě stě čtyřicet čtyři tisíce korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Martinice a.s. se sídlem Martinice 205, Holešov 1,IČ 25331001Výše pohledávky: 69.300,00slovy šedesát devět tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Partutovice se sídlem Partutovice č. 15,IČ 00149489Výše pohledávky: 306.400,00slovy tři sta šest tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: NOVAX s.r.o. Žákovice se sídlem Soběchleby,IČ 47680466Výše pohledávky: 137.200,00slovy jedno sto třicet sedm tisíc dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Podhradí se sídlem Týn nad Bečvou,IČ 47672595Výše pohledávky: 71.500,00slovy sedmdesát jeden tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Miroslav Křížek se sídlem Žákovice 35, Soběchleby,IČ 19013663Výše pohledávky: 17.600,00slovy sedmnáct tisíc šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Stanislav Ondroušek se sídlem Horní Újezd 64,Všechovice, IČ 46582134Výše pohledávky: 9.100,00slovy devět tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Filip Jančík se sídlem Oprostovice 22, Dřevohostice,IČ 45181306Výše pohledávky: 16.600,00slovy šestnáct tisíc šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Leoš Zdráhal se sídle Tučín 28, Želatovice,IČ 46582185Výše pohledávky: 27.800,00slovy dvacet sedm tisíc osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Ladislav Ordelt se sídlem Osek nad Bečvou,IČ 46582592Výše pohledávky: 18.400,00slovy osmnáct tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jan Petřík se sídlem Radslavice 18, IČ 46592199Výše pohledávky: 7.500,00slovy sedm tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Eliška Malíková, Mgr. se sídlem Osek nad Bečvou,IČ 42866821Výše pohledávky: 3.200,00tři tisíce dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: HD Určice se sídlem Určice, IČ 00139076Výše pohledávky: 622.200,00slovy šest set dvacet dva tisíce dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Klenovice na Hané, se sídlem Klenovice na Hané,IČ 49453050Výše pohledávky: 679.200,00slovy šest set sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZOD Agrispol se sídlem Mořice 1, IČ 46983198Výše pohledávky: 288.100,00slovy dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Vrahovice se sídlem Vrahovice, Prostějov 6,IČ 46991735Výše pohledávky: 278.400,00slovy dvě stě sedmdesát osm tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Moravan se sídlem Domamyslice, Prostějov 9,IČ 00138584Výše pohledávky: 134.400,00slovy jedno sto třicet čtyři tisíce čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Vrbátky se sídlem Vrbátky, IČ 46991719Výše pohledávky: 237.500,00slovy dvě stě třicet sedm tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: RS Klas spol. s r.o. se sídlem Kralice na Hané,IČ 49436775Výše pohledávky: 272.900,00slovy dvě stě sedmdesát dva tisíce devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZS TERRIS se sídlem Budětsko 118, Konice,IČ 63483793Výše pohledávky: 168.100,00slovy jedno sto šedesát osm tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Výšovice se sídlem Výšovice, Vřesovice,IČ 001391431Výše pohledávky: 222.800,00slovy dvě stě dvacet dva tisíce osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZOD Plumlov se sídlem Boskovická ul. Plumlov,IČ 47915366Výše pohledávky: 114.200,00slovy jedno sto čtrnáct tisíc dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Karel Skácel, Statek Kralice se sídlem Kralice na Hané,IČ 47422254Výše pohledávky: 65.100,00slovy šedesát pět tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: SRS Čechovice spol. s r.o. se sídlem Čechovice,IČ 48909815Výše pohledávky: 135.700,00slovy jedno sto třicet pět tisíc sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Agrodružstvo Tištín se sídlem Tištín, IČ 49970763Výše pohledávky: 363.300,00slovy tři sta šedesát tři tisíce tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Smržice se sídlem Smržice, IČ 46991701Výše pohledávky: 153.700,00slovy jedno sto padesát tři tisíce sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Ignác Rošťák se sídlem Štětovice 80, Vrbátky,IČ 46888632Výše pohledávky: 25.300,00slovy dvacet pět tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZOD Haná, družstvo se sídlem Švábenice č.p. 348,IČ 00141640Výše pohledávky: 749.500,00slovy sedm set čtyřicet devět tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: AGROS Vyškov - Dědice a.s. se sídlem Jízdárenská 590,Vyškov - Dědice, IČ 63489244Výše pohledávky: 305.500,00slovy tři sta pět tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jan Dvořák se sídlem Švábenice 138, IČ 46270019Výše pohledávky: 52.500,00slovy padesát dva tisíce pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Agrola s.r.o. se sídlem Kožušice - Brankovice,IČ 60702087Výše pohledávky: 39.800,00slovy třicet devět tisíc osm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo se sídlem Němčice nadHanou, IČ 25346504Výše pohledávky: 276.700,00slovy dvě stě sedmdesát šest tisíc sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: AGRO Brno - Tuřany a.s. se sídlem Dvorecká 31, Brno -Tuřany, IČ 47912961Výše pohledávky: 225.600,00slovy dvě stě dvacet pět tisíc šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Rakovec a.s. Velešovice se sídlem Holubice,IČ 49976940Výše pohledávky: 138.400,00slovy jedno sto třicet osm tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZP Hvězdlice a.s. se sídlem Nové Hvězdlice,IČ 25300491Výše pohledávky: 218.000,00slovy dvě stě osmnáct tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: MZLU v Brně, školní zem. podnik, se sídlem Žabčice 53,Žabčice, IČ 62156489Výše pohledávky: 325.100,00slovy tři sta dvacet pět tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ODV Oldřišov se sídlem Opavská 42, Oldřišov,IČ 47676477Výše pohledávky: 163.500,00slovy jedno sto šedesát tři tisíce pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZS Pobečví a.s. se sídlem Rokytnice u Přerova,IČ 25360485Výše pohledávky: 360.900,00slovy tři sta šedesát tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Slavonín se sídlem Olomouc - Slavonín,IČ 14615274Výše pohledávky: 79.500,00slovy sedmdesát devět tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jaromír Horák, bytem Budětsko 7, p. Konice, r.č.57.01.17/2158Výše pohledávky: 8.900,00slovy osm tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Kalinaj Ján, Ing. se sídlem Buk č.14, Prosenice,IČ 42867215Výše pohledávky: 11.300,00slovy jedenáct tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jaroslav Vémola se sídlem Volyňská 292, Dlouhá Loučka,IČ 46554491Výše pohledávky: 9.900,00slovy devět tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jaromír Pospíšil - ZEPUS Pustiměř, Pustiměř 231,r.č. 56.08.30/0346Výše pohledávky: 12.300,00slovy dvanáct tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Marie Glozarová se sídlem Vřesovice č. 5,IČ 42349664Výše pohledávky: 10.700,00slovy deset tisíc sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Zdenka Výstřelová se sídlem Osek nad Bečvou 8,IČ 46588914Výše pohledávky: 12.100,00slovy dvanáct tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Vojtěch Vrba se sídlem Budětsko 111, Konice,IČ 46890963Výše pohledávky: 19.000,00slovy devatenáct tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Karel Němec se sídlem Prosenice, IČ 46582886Výše pohledávky: 4.400,00slovy čtyři tisíce čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Ludmila Jemelková se sídlem Oldřichov 18, Radslavice,IČ 60047607Výše pohledávky: 4.100,00slovy čtyři tisíce jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZOD Letonice se sídlem Letonice u Vyškova,IČ 46983902Výše pohledávky: 30.500,00slovy třicet tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Zdeněk Oršový se sídlem Přestavlky, Přerov 2,IČ 45180768Výše pohledávky: 14.100,00slovy čtrnáct tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Petr Mačák se sídlem Sušice 11, Radslavice,IČ 42867355Výše pohledávky: 25.500,00slovy dvacet pět tisíc pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZS Drnovice a.s. se sídlem Drnovice 709,IČ 25530062Výše pohledávky: 10.100,00slovy deset tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Josef Pospíšil se sídlem Drysice 40, IČ 46270442Výše pohledávky: 26.600,00slovy dvacet šest tisíc šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jaroslav Krutil se sídlem Oldřichov 13,IČ 42867258Výše pohledávky: 2.100,00slovy dva tisíce jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Marie Kotíková, bytem Osek nad Bečvou 85, r.č.306108/454Výše pohledávky: 2.200,00slovy dva tisíce dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jaroslav Charamza, bytem Rybáře 86, Osek nad Bečvou,r.č. 190422/428Výše pohledávky: 700,00slovy sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Josef Vinkler se sídlem Loučka 158, IČ 42867207Výše pohledávky: 4.500,00slovy čtyři tisíce pět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZD Žerotín - Strukov se sídlem Žerotín 133, Hnojice,IČ 47672129Výše pohledávky: 90.200,00slovy devadesát tisíc dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZEVO Střelice a.s. se sídlem Střelice u Brna,IČ 60696184Výše pohledávky: 82.600,00slovy osmdesát dva tisíce šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jiří Chmelař se sídlem Čechy 42, Domažlice u Přerova,IČ 42867185Výše pohledávky: 600,00slovy šest set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Aleš Doubravský se sídlem Osek nad Bečvou,IČ 47184922Výše pohledávky: 12.300,00slovy dvanáct tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Oldřich Kretek, bytem Sušice 20, Radslavice, r.č.190105/438Výše pohledávky: 1.200,00slovy jeden tisíc dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: AGRONET Smolkov s.r.o. se sídlem Vančurova, Háj veSlezsku, IČ 47977612Výše pohledávky: 180.100,00slovy jedno sto osmdesát tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Václav Bouchal se sídlem Osek nad Bečvou, IČ 45181292Výše pohledávky: 44.200,00slovy čtyřicet čtyři tisíce dvě stě korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: PODZÁMČÍ zemědělská a.s. se sídlem Dolní Újezd 4,IČ 25394843Výše pohledávky: 128.000,00slovy jedno sto dvacet osm tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jan Kadlec se sídlem Blatec 16, Charváty,IČ 47206977Výše pohledávky: 30.100,00slovy třicet tisíc jedno sto korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: ZOD Litultovice se sídlem Litultovice,IČ 25820311Výše pohledávky: 162.400,00slovy jedno sto šedesát dva tisíce čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: MŽV Starý Jičín s.r.o. se sídlem Vlčkov 105, StarýJičín,Výše pohledávky: 79.400,00slovy sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Kovář Vít se sídlem Žerotín 97, Hnojice,IČ 48016217Výše pohledávky: 14.000,00slovy čtrnáct tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Družstvo Velký Újezd se sídlem Velký Újezd,IČ 47676027Výše pohledávky: 76.300,00slovy sedmdesát šest tisíc tři sta korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Vladimír Grulich se sídlem Senice na Hané 8,IČ 46554459Výše pohledávky: 10.000,00slovy deset tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Družstvo ZAGRA se sídlem Kyjovice č.p. 19, okr. Opava,IČ 64609880Výše pohledávky: 117.700,00slovy jedno sto sedmnáct tisíc sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Opavice a.s. se sídlem Mírová 17, Bolatice,IČ 25375245Výše pohledávky: 508.000,00slovy pět set osm tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: SALIX Morava a.s. se sídlem Revoluční 30, HorníMoštěnice, IČ 25380893Výše pohledávky: 259.900,00slovy dvě stě padesát devět tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Hradil Radek se sídlem Radslavice 46, IČ 46591923Výše pohledávky: 3.900,00slovy tři tisíce devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Josef Drábek se sídlem Nelešovice 9, Brodek u Přerova,IČ 63700701Výše pohledávky: 11.700,00slovy jedenáct tisíc sedm set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: Jaromír Voráč se sídlem Slavíč 23, Hranice 4,IČ 47185996Výše pohledávky: 16.000,00slovy šestnáct tisíc korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : Věřitel: AGRA Velký Týnec a.s. se sídlem Bystřická 370, VelkýTýnec, IČ 25855476Výše pohledávky: 339.900,00slovy tři sta třicet devět tisíc devět set korun českých
 • 28. září 2002 - 6. března 2003 : CELKEM: 28.056.000,00
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Žerotín-StrukovVýše pohledávky: 108.00,00Sídlo: Hnojice, Žerotín č.133
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Opavice a.s.Výše pohledávky: 499.200,00Sídlo: Bolatice, Mírová 17
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: SALIX Morava a.s.Výše pohledávky: 381.300,00Sídlo: Horní Moštěnice, Revoluční 30
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Hradil RadekVýše pohledávky: 5.300,00Sídlo: Radslavice, Slaměníková č.46
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Antonín BřoušekVýše pohledávky: 10.600,00Sídlo: Bučovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Josef DrábekVýše pohledávky: 13.600,00Sídlo: Brodek u Přerova, Nelešovice 9
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jaromír VoráčVýše pohledávky: 7.600,00Sídlo: Hranice 4, Slavíč 23
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Lhůta pro upisování akcií činí 30 kalendářních dnů. Tato lhůtazačne běžet 15-tým pracovním dnem po dni v němž nabude právnímoci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápi... surozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy oupsání akcií budou určitým zájemcům doručeny nejpozději v den,od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formoudoporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií,konkretizovaný určitým datem, bude oznámen určitým zájemcůmpísemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy oupsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhulhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazenoosobním doručením těchto listin předem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádřenípísemného souhlasu určitého zájemce s obsahem písemného návrhusmlouvy o upsání akcií dojde společnosti na adresu jejího s... ídla:MILKAGRO a.s., Blanická čp. 3, Olomouc. Sídlo společnosti jemístem pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Určití zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsáníakcií, kterou uzavírají se společností postupem dle ust. § 204odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, u... st. §43c, ust. § 44 Občanského zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Valná hromada rozhodla, že při hlasování o určení určitýchzájemců, o uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouvy o započtenípeněžité pohledávky určitého zájemce vůči společnosti prot... ipohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splaceníemisního kurzu akcií peněžitým vkladem, nebude hlasovat tenakcionář, jenž má být rozhodnutím valné hromady určen jakourčitý zájemce, s nímž mají být shora uvedené smlouvy uzavřeny. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budounabídnuty k upsání určitým zájemcům určeným rozhodnutím valnéhromady, jimiž jsou akcionáři společnosti a současně věřitelépe... něžitých pohledávek vůči spoolečnosti, spočívajících v právuna úhradu nezaplacené části kupní ceny mléka ke dni 31.12.2000,prodaného na základě kupních smluv, uzavřených pro rok 1999 arok 2000, mezi společností, jako kupujícím na straně jedné aurčitými zájemci, jako prodávajícími na straně druhé. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : II. Valná hromada rozhodla, o vyloučení přednostního práva všechakcionářů k upsání nových akcií v souladu s ust. § 204a odst. 5Obchodního zákoníku, a to z důvodů uvedených v písemn... é zprávěpředstavenstva. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Společnost nabízí upsání těchto akcií:1. Počet upisovaných akcií: nejméně 150.000 ksnejvýše 311.990 ks2. Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 100,-Kč3. Jmenovitá hodnota všech upisovaný... ch akcií:nejméně 15.000.000,-Kčnejvýše 31.199.000,-Kč4. Emisní kurs akcií: 100,-Kč5. Druh upisovaných akcií: kmenové6. Forma upisovaných akcií: na jméno7. Podoba všech upisovaných akcií: zaknihované zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál vrozsahu nejméně o částku ve výši 15.000.000,-Kč nejvýše o částku31.199.000,-Kč úpisem nových akcií. Upisování akcií nad č... ástku31.199.000,-Kč, navrhovaného zvýšení základního kapitálu, senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Zem. družstvo Velký TýnecVýše pohledávky: 407.700,00Sídlo: Velký Týnec
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Paseka, zemědělská a.s.Výše pohledávky: 504.400,00Sídlo: Mladějovice u Šternberka, Babice 80
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Zem. družstvo "DOUBRAVA"Výše pohledávky: 281.600,00Sídlo: Chudobín, Haňovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Dub nad MoravouVýše pohledávky: 993.000,00Sídlo: Dub nad Moravou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Zemědělské družstvo UnčoviceVýše pohledávky: 1.065.800,00Sídlo: Litovel
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Vlastimil Buchta-AgrosouhrnVýše pohledávky: 166.500,00Sídlo: Pozořice, Sivice 287
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: AGROCOM Viničné ŠumiceVýše pohledávky: 144.800,00Sídlo: Viničné Šumice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Agro MONET a.s.Výše pohledávky: 441.500,00Sídlo: Moutnice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZVOS Hustopeče a.s.Výše pohledávky: 888.600,00Sídlo: Hustopeče u Brna, Javorová 1
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZEMOS a.s.Výše pohledávky: 682.800,00Sídlo: Velké Němčice, Jízdárenská 493
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: BONAGRO, a.s.Výše pohledávky: 901.400,00Sídlo: Blažovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Genagro Říčany a.s.Výše pohledávky: 807.800,00Sídlo: Ostrovačice, Veveří 14e
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : V. Valná hromada rozhodla, že určitými zájemci jsou níže uvedenésubjekty, s nimiž bude uzavřena smlouva o úpisu akcií a smlouvao započtení vzájemných peněžitých pohledávek.
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávkaupisovatele vůči společnosti specifikovaná pod bodem III. dovýše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávkaspo... lečnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných určitýmzájemcem, započtením. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : IV. Valná hromada rozhodla, že se emisní kurs akcií splácípeněžitými vklady určitých zájemců. Valná hromada vyslovujesouhlas, aby pohledávky společnosti vůči určitým zájemcům naspl... acení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zaniklyvýhradně započtením proti peněžitým pohledávkám určitých zájemcůvůči společnosti uvedeným pod bodem III., a to smlouvou ozapočtení. Jednotlivé smlouvy o započtení uzavírané ve smysluust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku budou takuzavírány postupem, vymezených pod bodem III. rozhodnutí valnéhromady pro uzavírání smluv o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií a o započtenívzájemných pohledávek nenastanou, pokud bude řádně podepsanásmlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa proupis... ování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a o započtenívzájemných pohledávek bude doručen všem určitým zájemcům vetrojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy oso... boprávěných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhusmlouvy nastanou, jestliže určitý zájemce ve 30-ti denní lhůtěurčené pro přijetí návrhu smlouvy, tj. ve lhůtě pro upisováníakcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímtozpůsobem: a) podpisem určitého zájemce, jde-li o fyzickou osobu, čipodpisem osob oprávněných jednat jménem, určitého zájemce,jde-li o právnickou osobu, učiněným na všech vyhotoveníchsmlouvy o úpisu akcií a o započtení vzájemných pohledávek předorgánem pověřeným legalizací podpisů a současně b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místapro upisování nových akcií, na adresu: MILKAGRO a.s., Blatnická3, Olomouc. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Společnost doručí každému určitému zájemci na adresu jeho sídla,jde-li o právnickou osobu, či bydliště, jde-li o fyzickou osobu,ve shora uvedené lhůtě: a) návrh na uzavření smlouvy... o upsání akcií, jenž bude mítnáležitosti specifikované v ust. § 205 dost. 3) Obchodníhozákoníku, obsahující současně b) návrh na uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávkyurčitého zájemce, uvedené pod bodem III., vůči společnosti protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu peněžitýmvkladem upisovatele ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm.j)Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Bohuňovice s.r.o.Výše pohledávky: 568.000,00Sídlo: Bohuňovice, V drahách 648
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Obch. družstvo Dlouhá loučkaVýše pohledávky: 428.000,00Sídlo: Dlouhá Loučka, Uničovská 026
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Hanácká zemědělská a.s.Výše pohledávky: 345.200.00Sídlo: Dolany u Olomouce
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Farma Papůvka, Pešek LudvíkVýše pohledávky: 409.700,00Sídlo: Pňovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Renoty-DětřichovVýše pohledávky: 180.400,00Sídlo: Uničov 3, Renoty-Dětřichov
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Družstvo AGROBENVýše pohledávky: 342.500,00Sídlo: Střelice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZP Štěpánov, a.s.Výše pohledávky: 123.200,00Sídlo: štěpánkov u Olomouce, Liboš 98
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel : ZEVYR spol. s r.o.Výše pohledávky: 242.500,00Sídlo Šternberk, Domašov u Šternberka
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD HnojiceVýše pohledávky: 269.900,00Sídlo: Hnojice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Moravská HuzováVýše pohledávky: 97.600,00Sídlo: Štěpánov u Olomouce
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD DoloplazyVýše pohledávky: 191.300,00Sídlo: Doloplazy
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jiří KolaříkVýše pohledávky: 48.400,00Sídlo: Olomouc 2, Lhota nad Moravou 9
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: FADRO s.r.o.Výše pohledávky: 61.700,00Sídlo: Olomouc, U cihelny 32
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: SRS Agro spol. s r.o. TovačovVýše pohledávky: 166.200,00Sídlo: Tovačov, Olomoucká 525
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Horka nad MoravouVýše pohledávky: 95.300,00Sídlo: Horka nad Moravou, Družstevní 10
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: RD ŽerotínVýše pohledávky: 73.200,00Sídlo: Hnojice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: RD PňoviceVýše pohledávky: 109.100,00Sídlo: Pňovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: MVDr. Václav OsiškaVýše pohledávky: 232.300,00Sídlo: Litovel, Nový Dvůr 243
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Petr ZaoralVýše pohledávky: 58.500,00Sídlo: Moravský Beroun, Čabová 25
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Vladimír ZahrádkaVýše pohledávky: 400,00Sídlo: Dlouhá Loučka, 1. máje č. 109
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Senice na HanéVýše pohledávky: 460.600,00Sídlo: Senice na Hané, Vodní 214
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jindřich SolovskýVýše pohledávky: 12.000,00Sídlo: Vilémov u Litovle, Olbramice 39
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Rostislav NavrátilVýše pohledávky: 10.100,00Sídlo: Litovel, Rozvadovice 22
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Marie KrikelováVýše pohledávky: 7.000,00Sídlo: Cholina, Dubčany 57
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Ludvík NavrátilVýše pohledávky: 9.000,00Sídlo: Cholina, Dubčany 16
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: 1. Hradecká zemědělská a.s.Výše pohledávky: 757.800,00Sídlo: Hradec nad Moravicí, Žižkova 511
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZP Otice a.s.Výše pohledávky: 1.040.300,00Sídlo: Otice, Hlavní 266
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD "Hraničář" se sídlem v LoděniciVýše pohledávky: 826.500,00Sídlo: Neplachovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Zemědělská a.s.Výše pohledávky: 666.800,00Sídlo: Opava, Bílovecká 167
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Výrobní a obchodní družstvo StěbořiceVýše pohledávky: 533.800,00Sídlo: Stěbořice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Školní statek, OpavaVýše pohledávky: 144.900,00Sídlo: Opava 1, Englišova 526
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Moravská zemědělská, a.s.Výše pohledávky: 787.100,00Sídlo: Prosenice 268
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: AGRAS Želatovice, a.s.Výše pohledávky: 784.500,00Sídlo: Želatovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZDV FryštákVýše pohledávky: 585.600,00Sídlo: Fryšták, Holešovská 156
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Agrotonz a.s.Výše pohledávky: 186.800,00Sídlo: Tlumačov, Sokolovská 450
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD DřevohosticeVýše pohledávky: 420.600,00Sídlo: Dřevohostice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Troubecká hospodářská a.s.Výše pohledávky: 442.300,00Sídlo: Troubky nad Bečvou, Roketská ul.
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Záhoran VšechoviceVýše pohledávky: 169.200,00Sídlo: Všechovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Agrochov Jezernice a.s.Výše pohledávky: 402.000,00Sídlo: Jezernice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Záhoří SoběchlebyVýše pohledávky: 373.300,00Sídlo: Soběchleby
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Drahotuše zemědělská a.s.Výše pohledávky: 213.100,00Sídlo: Hranice 4, Milenov č.135
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD KokoryVýše pohledávky: 230.100,00Sídlo: Kokory
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Martinice a.s.Výše pohledávky: 162.400,00Sídlo: Holešov 1, Martinice 205
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD PartutoviceVýše pohledávky: 325.400,00Sídlo: Hranice 1
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: NOVAX s.r.o. ŽákoviceVýše pohledávky: 153.600,00Sídlo: Soběchleby, Žákovice 82
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Podhradí Týn n.B.Výše pohledávky: 95.700,00Sídlo: Lipník nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Miroslav KřížekVýše pohledávky: 18.900,00Sídlo: Soběchleby, Žákovice 35
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Stanislav OndroušekVýše pohledávky: 9.500,00Sídlo: Všechovice, Horní Újezd 64
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Filip JančíkVýše pohledávky: 18.500,00Sídlo: Soběchleby, Oprostovice 22
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Leoš ZdráhalVýše pohledávky: 28.400,00Sídlo: Želatovice, Tučín 28
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Ladislav OrdeltVýše pohledávky: 17.100,00Sídlo: Osek nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jan PetříkVýše pohledávky: 7.100,00Sídlo: Radslavice, Na návsí
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Eliška Malíková, Mgr.Výše pohledávky: 2.800,00Sídlo: Osek nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Hospodářské družstvo UrčiceVýše pohledávky: 611.300,00Sídlo: Určice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Klenovice na Hané, družstvoVýše pohledávky: 696.200,00Sídlo: Klenovice na Hané č. 255
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZOD AgrispolVýše pohledávky: 283.800,00Sídlo: Mořice 1
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD VrahoviceVýše pohledávky: 246.500,00Sídlo: Prostějov 6, Vrahovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD Moravan - DomamysliceVýše pohledávky: 160.200,00Sídlo: Prostějov-Domamyslice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD VrbátkyVýše pohledávky: 238.200,00Sídlo: Vrbátky
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: RS Klas spol. s r.o.Výše pohledávky: 260.800,00Sídlo: Kralice nad Hané, okr. Prostějov
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZS TERRISVýše pohledávky: 188.800,00Sídlo: Konice, Budětsko 118
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD VýšoviceVýše pohledávky: 232.300,00Sídlo: Vřesovice, Výšovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZOD PlumlovVýše pohledávky: 111.500,00Sídlo: Plumlov, Boskovická ul.
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Karel Skácel, Statek KraliceVýše pohledávky: 68.800,00Sídlo: Kralice na Hané, Bedihošťská 211
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: SRS Čechovice spol. s r.o.Výše pohledávky: 167.800,00Sídlo: Bedihošť
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: AgrodružstvoVýše pohledávky: 369.100,00Sídlo: Tištín
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD SmržiceVýše pohledávky: 135.300,00Sídlo: Smržice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Ignác RošťákVýše pohledávky: 27.900,00Sídlo: Vrbátky, Stětovice 80
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZOD Haná, se sídlem ve ŠvábenicíchVýše pohledávky: 784.400,00Sídlo: Švábenice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Agroklas a.s.Výše pohledávky: 836.700,00Sídlo: Slavkov u Brna, Brněnská 727
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: AGROS Vyškov-Dědice a.s.Výše pohledávky: 305.700,00Sídlo: Vyškov 2, Jízdárenská 590
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jan DvořákVýše pohledávky: 53.800,00Sídlo: Švábenice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Agrola s.r.o. KožušiceVýše pohledávky: 47.500,00Sídlo: Brankovice, Kožušice 24
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZOD Němčice nad Hanou, družstvoVýše pohledávky: 273.900,00Sídlo: Němčice nad Hanou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: AGRO Brno-Tuřany a.s.Výše pohledávky: 223.800,00Sídlo: Brno 20, Dvorecká 31
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Rakovec a.s. VelešoviceVýše pohledávky: 167.300,00Sídlo: Holubice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZP Hvězdlice a.s.Výše pohledávky: 229.300,00Sídlo: Nové Hvězdlice, Chvalkovice 152
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Mendlova univerzita-podnik ŽabčiceVýše pohledávky: 335.100,00Sídlo: Žabčice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ODV OldřišovVýše pohledávky: 151.000,00Sídlo: Oldřišov, Opavská 42
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZS Pobečví a.s.Výše pohledávky: 342.600,00Sídlo: Rokytnice u Přerova
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZD SlavonínVýše pohledávky: 106.800,00Sídlo: Olomouc 18
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jaromír HorákVýše pohledávky: 8.900,00Sídlo: Konice, Budětsko 7
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Kalinaj Ján, Ing.Výše pohledávky: 14.800,00Sídlo: Prosenice, Buk č. 14
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jaroslav VémolaVýše pohledávky: 8.400,00Sídlo: Dlouhá Loučka, Volyňská 292
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jaromír Pospíšil-ZEPUS PustiměřVýše pohledávky: 12.300,00Sídlo: Pustiměř
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Marie GlozarováVýše pohledávky: 11.500,00Sídlo: Vřesovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Zdenka VýstřelováVýše pohledávky: 11.100,00Sídlo: Osek nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Vojtěch VrbaVýše pohledávky: 22.400,00Sídlo: Konice, Budětsko 111
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Karel NěmecVýše pohledávky: 4.700,00Sídlo: Prosenice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Ludmila JemelkováVýše pohledávky: 4.100,00Sídlo: Radslavice, Oldřichov 18
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZOD LetoniceVýše pohledávky: 34.200,00Sídlo: Letonice u Vyškova, Družstevní ul.
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Zdeněk OršovýVýše pohledávky: 15.700,00Sídlo: Přerov 2, Přestavlky 20
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Petr MačákVýše pohledávky: 23.900,00Sídlo: Radslavice, Sušice 11
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Dušan MačákVýše pohledávky: 1.600,00Sídlo: Radslavice, Sušice 73
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZS Drnovice a.s.Výše pohledávky: 10.100,00Sídlo: Drnovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Josef PospíšilVýše pohledávky: 30.500,00Sídlo: Drysice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jaroslav KrutilVýše pohledávky: 1.900,00Sídlo: Oldřichov 13
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Marie KotíkováVýše pohledávky: 2.000,00Sídlo: Osek nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jaroslav CharamzaVýše pohledávky: 700,00Sídlo: Osek nad Bečvou, Rybáře 86
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Josef VinklerVýše pohledávky: 20.500,00Sídlo: Lipník nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZEVO Střelice a.s.Výše pohledávky: 91.200,00Sídlo: Střelice u Brna
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jiří ChmelařVýše pohledávky: 600,00Sídlo: Domažlice u Přerova, Čechy 42
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Aleš DoubravskýVýše pohledávky: 10.800,00Sídlo: Osek nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Oldřich KretekVýše pohledávky: 1.500,00Sídlo: Radslavice, Sušice č. 20
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: AGRONET Smolkov s.r.o.Výše pohledávky: 182.700,00Sídlo: Háj ve Slezsku, Vančurova ul.
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Václav BouchalVýše pohledávky: 49.600,00Sídlo: Osek nad Bečvou
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: PODZÁMČÍ zemědělská a.s.Výše pohledávky: 118.700,00Sídlo: Dolní Újezd u Lipníka
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Jan KadlecVýše pohledávky: 29.100,00Sídlo: Charváty, Blatec 16
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: ZOD LitultoviceVýše pohledávky: 173.300,00Sídlo: Litultovice
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: MŽV Starý Jičín s.r.o.Výše pohledávky: 79.400,00Sídlo: Starý jičín 1, Vlčnov 105
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Kovář VítVýše pohledávky: 13.000,00Sídlo: Litovel, Žerotín 97
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Družstvo Velký ÚjezdVýše pohledávky: 87.200,00Sídlo: Velký Újezd
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Vladimír GrulichVýše pohledávky: 11.600,00Sídlo: Senice na Hané
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Ladislav Trupar, Ing.Výše pohledávky: 37.500,00Sídlo: Opava 1, Pekařská 146
 • 28. listopadu 2001 - 28. září 2002 : Věřitel: Družstvo ZAGRAVýše pohledávky: 144.900,00Sídlo: Kyjovice
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Akcie, jež nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou všichni akcionářispolečnosti MILKAGRO a.s., zapsáni ke dni uplatnění práva úp... isuakcií v seznamu akcionářů společnosti. Akcie, jež nebudou upsánys využitím přednostního práva akcionářů, mohou být upsányakcionáři společnosti bez ohledu na rozsah podílu akcionářů nazákladním jmění společnosti a v pořadí, v jakém uplatní akcionářprávo úpisu. Určitými zájemci jsou akcionáři společnostiMILKAGRO a.s., kteří budou ke dni uplatnění práva úpisu zapsániv seznamu akcionářů společnosti. Písemná nabídka k úpisu akciíspolečnosti bez využití přednostního práva bude doručenasoučasně s informací o přednostním právu akcionářů nejméně 30dnů před prvním dnem úpisu všem akcionářům společnosti, zapsanýmv seznamu akcionářů, a to na adresu, uvedenou v seznamuakcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění:Na základě pověření představenstva společnosti MILKAGRO a.s. kezvýšení základního jmění, uděleného v souladu s ust. § 210Obchod... ního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, rozhodnutím valné hromady ze dne 4.3.1997 ve zněnírozhodnutí valné hromady ze dne 20.7.1999, kterým bylo změněnopověření představenstva ke zvýšení základního jmění ze dne4.3.1997, představenstvo společnosti MILKAGRO a.s. rozhodlo dne20.7.1999 o zvýšení základního jmění následovně: zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Při úpisu akcií s využitím přednostního práva lze na jednudosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč upsatdvě nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1 kusu akci... e100,- Kč a na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč lze upsat dvacet nových akcií společnosti ojmenovité hodnotě 1 kusu akcie 100,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Lhůta pro výkon přednostního práva začne běžet do 60kalendářních dnů počínaje dnem, který následuje po dni doručeníusnesení soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšenízákladní... ho jmění společnosti do obchodního rejstříku, vedenéhoKrajským obchodním soudem v Ostravě, kdy konkrétní datum počátkuběhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude určeno vinformaci o přednostním právu akcionářů, zaslané v souladu sust. § 204a odst. 2 Obch. zák. nejméně 30 dnů před prvním dnemúpisu všem akcionářům na adresu, uvedenou v seznamu akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Lhůta pro upisování akcií činí 28 kalendářních dnů, přičemž 14dnů činí lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů a 14dnů lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního pr... ávaakcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva a bezvyužití přednostního práva je budoucí sídlo emitenta na adreseOlomouc, Blanická 3, 1. patro.
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Základní jmění je navrhováno zvýšit v rozsahu o částku28.820.200,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku navrhovanéhozvýšení základního jmění se připouští, a to maximálně do částk... y32.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacenvýlučně peněžitými vklady upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : 1) Počet upisovaných akcií: 288.202 ks (připouští se úpis až dopočtu 320.000 ks)2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 100,- Kč3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 28.820.200,... - Kč(připouští se úpis až do jmenovité hodnoty všech upisovanýchakcií ve výši 32.000.000,- Kč)4) Druh upisovaných akcií: kmenové5) Forma upisovaných akcií: na jméno6) Podoba upisovaných akcií: zaknihované ve Středisku cennýchpapírů7) Obchodovatelnost upisovaných akcií: akcie nebudou veřejněobchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti MILKAGRO a.s.
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Účet u banky a lhůta splatnosti emisního kursu upsaných akciípro celý úpis:Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, č.ú. 190882260217/010050% emisního kursu upsaných akcií musí být sp... laceno před úpisemakcií upisovatelem v listině upisovatelů, zbývajících 50%emisního kursu musí být upisovatelem splaceno nejpozději do 1roku ode dne úpisu akcií upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Navrhovaná výše emisního kursu všech upisovaných akcií, tj.upisovaných s využitím přednostního práva a bez využitípřednostního práva, se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj. 100,-Kč ... za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie 100,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaakcionářů začne běžet následující pracovní den po uplynutílhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů, kdy konkrétnídatu... m počátku běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostníhopráva bude určeno v písemné nabídce akcií, zaslané určitýmzájemcům současně s informací o přednostním právu akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 18. října 1999 - 5. června 2000 : Zvýšení základního jmění společnosti je navrhováno upsánímnových akcií dle ust. § 203 Obchodního zákoníku, a to pro celýúpis tj. úpis s využitím přednostního práva akcionářů a úpis... akcií bez využití přednostního práva, následovně: zobrazit více skrýt více
 • 22. ledna 1998 - 10. listopadu 1998 : 1. Rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 3.7.1997 bylorozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 31.250.000,-a to výlučně peněžitými vklady upisovatelů.Nepřipouští... se upisování akcií nad částku nově upisované emise vrozsahu 31.250.000,-Kč.2. Na zvýšení základního jmění bude emitováno 3.100 ks novýchkmenových akcií na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě10.000,-Kč/1 ks akcie a 250 ks nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě v nominální hodnotě 1.000,-Kč/1 ks akcie.3. Místo a lhůty pro upisování akcií: Upisování bude probíhat vnovém sídle společnosti Olomouc, J.V.Pavelky 2 (2. poschodí)takto:a) Upisování akcií akcionáři, kteří mají přednostní právo dleust. § 204a obchod. zák., bude probíhat bezprostředně po zápisuusnesení představenstva o záměru zvýšit základní jmění vobchodním rejstříku u KOS v Ostravě a po uveřejnění informace opřednostním právu k upisování akcií, jakož i po zveřejnění výzvyk upisování akcií v Obchodním věstníku, po dobu čtrnácti dnů.b) Upisování akcií ostatními akcionáři, kteří nemají přednostníprávo dle ust. § 204a obchod. zák., bude probíhat bezprostředněpo uplynutí lhůty pro upisování akcií akcionáři majícípřednostní právo, a to rovněž po dobu čtrnácti dnů v sídlespolečnosti, vždy v pracovní dny v době od 12.00 do 15.00 hodin.Emisní kurs upisovaných akcií činí 10.000,-Kč/1 ks u akcie snominální hodnotou 1.000,-Kč/1 ks akcie.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude zveřejněn vObchodním věstníku a pro akcionáře mající přednostní právo kupisování uveřejněn způsobem určeným zákonem a stanovami prosvolání valné hromady v závislosti na zápisu usnesení KOS vOstravě, agenda obchodní rejstřík, týkající se záměru zvýšenízákladního jmění.4. Upisovatel je povinen zaplatit při úpisu část emisního kursuupsaných akcií v rozsahu 50%, zbývající část pak do 1 roku odúpisu, a to na účet u KB a.s., pobočka Olomouc, č.ú.190882260217/0100.5. Skutečnosti rozhodné pro upisování budou uvedeny ve výzvě kupisování, kterou představenstvo společnosti zveřejní vObchodním věstníku a uveřejní postupem dle ust. § 204a odst. 2obch. zák. bezprostředně poté, co bude v obchodním rejstříku uKOS v Ostravě zapsáno usnesení o zvýšení základního jměníspolečnosti ze dne 4.3.1997 dle rozhodnutípředstavenstva společnosti na základě usnesení valné hromady opověření ke zvýšení základního jmění představenstvem dle ust.§ 210 obchod. zák.. zobrazit více skrýt více
posunout dolů