Trendy

152 166 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-29 165 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

732 528 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.5.2015 Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

14.5.2002 - 26.5.2015 Ostrava - Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 70200
18.9.1997 - 14.5.2002 Ostrava-Moravská Ostrava, Umělecká 1, PSČ 70200
1.1.1995 - 18.9.1997 Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní 10

47677791

DIČ

od 1.1.1993

CZ47677791

Datová schránka

6u2vx5w

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 911

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.8.2016

90 000 000 Kč

Historické jmění

11.11.2002 - 1.8.2016

450 000 000 Kč

30.6.2000 - 11.11.2002

208 000 000 Kč

7.12.1999 - 30.6.2000

135 000 000 Kč

10.9.1999 - 7.12.1999

90 000 000 Kč

7.1.1997 - 10.9.1999

67 720 000 Kč

1.1.1995 - 7.1.1997

30 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2663661001 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

7.9.1998 - 5.10.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Umělecká 305/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2016 : Společnost PROSPER TRADING a.s., se sídlem Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 77 791 byla rozdělena odštěpením se vznikem nových společností. Došlo k odštěpe Společnost PROSPER TRADING a.s., se sídlem Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 77 791 byla rozdělena odštěpením se vznikem nových společností. Došlo k odštěpe...ní části jejího jmění, které přešlo na nově vzniklé nástupnické právnické osoby, dle projektu rozdělení. Odštěpením se založením nových právnických osob vznikly nástupnické právnické osoby: Prosper Golf Resort a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 736, Prosper Hors Ranch a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 884, Prosper Golf Hotel a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 922, Prosper Elektra a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 965, Prosper Development a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 78 015, Prosper Golf Resort a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Umělecká 305/1, PSČ 702 00, IČ: 052 77 736. zobrazit více skrýt více
 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 - 26. května 2015 : Počet členů správní rady: 1
 • 11. července 2014 - 26. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 2. října 2007 - 17. července 2012 : Část podniku tvořící samostatnou organizační složku Restaurace U Kocoura byla s účinností od 1.9.2007 prodána panu Danieli Novobílskému, IČ: 60812303.
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí jedinéhoakcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, po podání návrhu naz... ápis rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnostvalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, bude-li upisování akcií vázáno na rozvazovacípodmínku právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsanýchakcií ve lhůtě pro upisování akcií na zvláštní účet společnostivedený u ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, číslo účtu 17101553/0... 300. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionáři písemně oznámepředstavenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsáníakcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s je... jichjmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Všechny akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, tj.panu Stanislavu Prosovi, r.č. 480918/444, bytem Čeladná 681podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a budouu... pisovány v sídle společnosti 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,Umělecká 305/1 ve lhůtě 60 dní počínaje dnem následujícím po dninabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zapsáníusnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Základní kapitál se zvyšuje upsáním 242.000 kusů novýchkmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě1.000,- Kč každá, v emisním kursu shodném se jmenovitou hodnot... ouupisovaných akcií (1.000,- Kč za jednu akcii). zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Základní kapitál bude zvýšen uspáním nových akcií peněžitýmivklady.
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 30. října 2002 - 11. listopadu 2002 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozodl ozvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše208.000.000,- Kč o 242.000.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva... miliónů korun českých) na novou výši 450.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 2000 - 30. června 2000 : 7.Mimořádná valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu,kterým je pohledávka společnosti Quinoa B.V., De Lairessestraat73, 1071 NV Amsterdam, Nizozemí, představovaná vlastn... í směnkouProsper Trading a.s., vystavenou dne 10.4.2000 a splatnou dne12.10.2000, na směnečnou sumu 204.400.000,- Kč, která je oceněnave své nominální hodnotě 204.400.000,- Kč.Mimořádná valná hromada souhlasí, aby tato pohledávka vložena vnominální hodnotě byla předmětem vkladu do základního jměníspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 2000 - 30. června 2000 : 6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnostiProsper Trading a.s., t.j. v Umělecká 1, Ostrava - MoravskáOstrava. Nepeněžitý vklad musí být splacen v den úpisu akc... iíformou postoupení pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 2000 - 30. června 2000 : 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ProsperTrading a.s., t.j. v Umělecká 1, Ostrava - Moravská Ostrava.Všechny akcie lze upsat ve lhůtě 15 kalendářních dnů, počínaje... dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 2.800,- Kč (slovy: dvatisíce osmset korun českých) na jednu kmenovou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 2000 - 30. června 2000 : 4. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci -společnosti Quinoa B.V., De Lairessestraat 73, 1071 NVAmsterdam, Nizozemí.
 • 25. května 2000 - 30. června 2000 : 3. Přednostní právo na upisování akcií z povahy nepeněžitéhovkladu akcionářům nepřísluší.
 • 25. května 2000 - 30. června 2000 : 2. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 73 000 ks kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá v listinnépodobě.Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatel... né. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 2000 - 30. června 2000 : 1. Mimořádná valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o73.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliónů korun českých)upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 odst. 2 obcho... dníhozákoníku.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a 100 % emisníhoážia zaplatí upisovatel nejpozději do 30 kalendářních dnů oddata upsání akcií na bankovní účet u ČSOB a.s., pobočka Os... trava,číslo účtu 09343030/0300, zbývající část nejpozději do 31.Března 2000 na stejný bankovní účet. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti Quinoa B.V., De Lairessestraat 73, NV 1071Amsterdam, Netherland, lhůta pro jejich upisování se určuje v... délce 15 (patnácti) kalendářních dnů s počátkem od 17.(sedmnáctého) kalendářního dne bezprostředně následujícího podni právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady společnostido obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií seurčuje ve výši 2.800,-Kč za jednu akcii zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny nabídnuty jedinému zájemci, a to společnosti QuinoaB.V., De Lairessestraat 73, NV 1071 Amsterdam, Netherland
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií seneprovádí
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : určuje se, že každá akcie , upisovaná s využitím přednostníhopráva, musí mít tyto náležitosti:jmenovitá hodnota 1.000,-Kč, kmenová listinná akcie na jméno semisním kursem 2.800.-Kč
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : na jednu dosavadní akcii společnosti na jméno o jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu polovinu nové akcie, tedy nadvě dosavadní akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě1... .000,-Kč lze upsat jednu novou akcii zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : za místo pro vykonání přednostního práva se určuje sídlospolečnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Umělecká 1, PSČ 702 00,lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje v délce 15(pa... tnácti) kalendářních dnů s počátkem od kalendářního dnebezprostředně následujícího po dni právní moci zápisu tohotousnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : bude vydáno 45.000 ks kmenových listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč
 • 10. září 1999 - 7. prosince 1999 : Základní jmění se zvýší o 45.000.000,-Kč, upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů