Trendy

555 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

317 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

352 208 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.5.2015 Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

1.11.2007 - 26.5.2015 Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 70200
31.10.2003 - 1.11.2007 Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, PSČ 70919
15.7.1997 - 31.10.2003 Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 2
24.3.1997 - 15.7.1997 Ostrava 1, 30. dubna 2B
13.12.1994 - 24.3.1997 Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 1

47677899

DIČ

Není plátce DPH

13.12.1994 - 15.12.2003

388-47677899

Datová schránka

kkrdi5q

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 926

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.3.2013

106 125 000 Kč

Historické jmění

13.12.1994 - 1.3.2013

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Provozovny

od 27.11.1996

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tržní 22, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. února 2013 - 2. dubna 2013 : Valná hromada obchodní společnosti CZECH CARDINAL a.s. konaná dne 5.2.2013 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění:a) zvýšení základního kapitálu... upsáním nových akcií peněžitými vklady je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií,b) základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů pro další rozvoj podnikatelských aktivit, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti,c) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 105.125.000,-Kč (slovy: jedno sto pět milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), tedy ze stávající výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku ve výši 106.125.000,-Kč (slovy: jedno sto šest milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, d) základní kapitál se zvyšuje upsáním 105.125 (slovy: jednoho sta pěti tisíců jednoho sta dvaceti pěti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Nově upisované akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu,e) všichni akcionáři společnosti se před hlasováním o přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva k úpisu akcií,f) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je společnost MACGREGOR CAPITAL AND INVESTMENTS LTD. se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, SE1 0RE Londýn, Webber Street, 15 Stopher House, registrační číslo: 04975396, který upíše všech 105.125 (slovy: jedno sto pět tisíc jedno sto dvacet pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),g) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CZECH CARDINAL a.s. a to na adrese Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ 702 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin a lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná běžet dnem, ve kterém bude doručen návrh smlouvy na upsání akcií předem určenému zájemci s tím, že doručení tohoto návrhu smlouvy nemůže předcházet zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a dále s tím, že představenstvo společnosti je povinno zaslat tento návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne zapsání tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,h) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak u každé jedné upisované akcie částku ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), i) lhůta pro splacení emisního kursu akcií se určuje na 30 (slovy: třicet) dní ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a jako způsob splacení emisního kursu akcií předem určeného zájemce se připouští započtení vzájemných pohledávek společnosti a předem určeného zájemce uzavřením smlouvy o započtení pohledávek za těchto podmínek: - smlouva o započtení pohledávek musí mít náležitosti stanovené příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména ustanoveními § 580 a násl. zákona č. 40/1964, občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 358 a násl. obchodního zákoníku; - smlouva o započtení musí být uzavřena do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; - předmětem započtení je pohledávka společnosti MACGREGOR CAPITAL AND INVESTMENTS LTD. vůči obchodní společnosti CZECH CARDINAL a.s. ve výši 105.125.000,-Kč (slovy: jedno sto pět milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) z titulu smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 11.11.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2012 na straně jedné a pohledávka obchodní společnosti CZECH CARDINAL a.s. vůči společnosti MACGREGOR CAPITAL AND INVESTMENTS LTD. ve výši 105.125.000,-Kč (slovy: jedno sto pět milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých) z titulu smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady na straně druhé s tím, že uzavřením této smlouvy o zápočtu dochází k úplnému započtení těchto pohledávek a tím bude povinnost předem určeného zájemce jako upisovatele k splacení emisního kursu akcií splněna. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů