Základní údaje

Historické adresy

29.8.2002 - 11.2.2010 Halenkov, U továrny 39, PSČ 75603
19.12.1994 - 29.8.2002 Halenkov, U továrny 39

47677970

DIČ

Není plátce DPH

1.2.1995 - 28.2.2009

CZ47677970

Datum vzniku

19. prosince 1994

Datum zániku v obchodním rejstříku

11. února 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

11. února 2010

Historické názvy

16.3.2005 - 11.2.2010

NBT Halenkov, a.s. v likvidaci

19.12.1994 - 16.3.2005

NBT Halenkov, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 938

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.4.2002 - 11.2.2010

46 461 600 Kč

19.12.1994 - 3.4.2002

64 530 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 11. února 2010 - 11. února 2010 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku NBT Halenkov, a.s. v likvidaci se sídlem Halenkov, U továrny 39, PSČ 756 03, identifikační číslo 476 77 970.... Právní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku na návrh likvidátora ze dne 1.2.2010 poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 39 K 45/2005-435, ze dne 18.12.2008, které nabylo právní moci dne 26.3.2009, byl konkurs prohlášený na majetek dlužníka NBT Halenkov, a.s. v likvidaci zrušen po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 22. června 2009 - 11. února 2010 : Právní důvod:Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.4.2009 č.j. 39 K 45/2005-457, které nabylo právní moci dne 27.5.2009 se správcem konkurzní podstaty Mgr. Karel Neubauer z... prošťuje funkce. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2005 - 11. února 2010 : Právní důvod zrušení:Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 7.2.2005 byla akciová společnost zrušena a vstoupila do likvidace.
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : u 10 ks akcií na jméno v jmenovité hodnotě jednoho kusu1.000,-Kč, slovy: tisíckorunčeských o 280,-Kč, slovy:dvěstěosmdesátkorunčeských u jednoho kusu, na novou hodnotu720,-Kč, slov... y: sedmsetdvacetkorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : u 12 ks akcií na jméno v jmenovité hodnotě jednoho kusu10.000,-Kč, slovy:desettisíckorunčeských o 2.800,-Kč,dvatisíceosmsetkorunčeských u jednoho kusu, na novou hodnotu7.200,-Kč, s... lovy: sedmtisícdvěstěkorunčeských zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : u 24 ks akcií na jméno v jmenovité hodnotě jednoho kusu100.000,-Kč, slovy: stotisíckorunčeských o 28.000,-Kč, slovy:dvacetosmtisíckorunčeských u jednoho kusu, na novou hodnotu72.00... 0,-Kč, slovy: sedmdesátdvatisícekorunčeských zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : u 12 ks akcií na jméno v jmenovité hodnotě jednoho kusu1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských o 280.000,-Kč,slovy: dvěstěosmdesáttisíckorunčeských u jednoho kusu, na novouho... dnotu 720.000,-Kč, slovy: sedmsetdvacettisíckorunčeských zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : u 5 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě jednoho kusu10,000.000,-Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských o 2,800.000,-Kč,slovy: dvamilionyosmsettisíckorunčeských u jednoho kusu, nano... vou výši 7,200.000,-Kč, slovy:sedmmilionůdvěstětisíckorunčeských zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovitéhodnoty akcií tak, že
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : Základní jmění obchodní společnosti NBT Halenkov a.s., sesnižuje o částku 18,068.400,-Kč, slovy:osmnáctmilionůšedesátosmtisícčtyřistakorunčeských, tedy zdosavadní výše 64,530.000,-... Kč, slovy:šedesátčtyřimilionůpětsettřicettisíckorunčeských, na novou výši46,461.600,-Kč, slovy:čtyřicetšestmilionůčtyřistašedesátjedentisícšestsetkorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2001 - 11. února 2010 : Usnesení valné hromady ze dne 1.6.2000 o snížení základní jmění:
 • 18. listopadu 1999 - 16. července 2001 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.8.1999 o sníženízákladního jmění a schválila toto usnesení o snížení základníhojmění společnosti:Základní jmění společnosti se snižuje o č... ástku 18.000.000,-Kč,slovy osmnáctmilionůKč, a to snížením jmenovité hodnotyhromadných akcií vydaných společností. Akcionáři jsou povinnipředložit akcie představenstvu k výměně do třiceti dnů ode dnezápisu tohoto usnesení valné hromady o snížení základního jměnído obchodního rejstříku. Po provedení snížení základního jměníbude základní jmění společnosti činit částku 46.530.000,-Kč,slovy čtyřicetšetmilionůpětsettřicettisícKč. zobrazit více skrýt více
posunout dolů