Trendy

57 593 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

616 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

49 681 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.8.2014 č.p. 77, 331 52 Líté

Historické adresy

23.10.2001 - 15.8.2014 Líté 77, okres Plzeň-sever, PSČ 33152
27.7.1993 - 23.10.2001 Lité, PSČ 33152

Adresa z obchodního rejstříku

od 19.11.2005 Líté 77, PSČ 33152

47719117

DIČ

od 1.8.1993

CZ47719117

Datová schránka

3f8eyw2

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 328

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.12.2015

75 000 000 Kč

Historické jmění

18.12.2015 - 18.12.2015

61 500 000 Kč

26.6.2013 - 18.12.2015

75 000 000 Kč

30.1.2013 - 26.6.2013

61 104 000 Kč

27.12.2005 - 30.1.2013

76 380 000 Kč

19.9.1994 - 27.12.2005

38 190 000 Kč

27.7.1993 - 19.9.1994

36 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kralovice

Bankovní účty

zvěřejněno 15.5.2013

210947227 / 0600

Historické provozovny

18.1.1993 - 7.4.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 331 52, Líté

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. ledna 2015 : Mimořádná valná hromada společnosti LITÉ akciová společnost, IČ 477 19 117se sídlem Líté 77, PSČ 331 52 Dolní Bělá, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, Mimořádná valná hromada společnosti LITÉ akciová společnost, IČ 477 19 117se sídlem Líté 77, PSČ 331 52 Dolní Bělá, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, ...vložka 328 (dále jen Společnost) konaná dne 18.12.2014, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK):1) Uvádí, že hlavním akcionářem Společnosti, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, je společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov (dále jen Hlavní akcionář). Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 12.11.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 90,19 % základního kapitálu Společnosti a 90,19 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář Společnosti je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Uvádí, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč a protiplnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 404-1489/2014 ze dne 31.10.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl Hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením České spořitelny, a.s. 4) Upozorňuje, že veřejná listina příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9:00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem telefonicky dojednat se Společností.5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím banky, České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělení čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo.6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v jejím sídle v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Společnost je také možné telefonicky kontaktovat za účelem domluvy ohledně předložení akcií na tel. č. 775 299 465, email: zzkaz.elias@volny.cz.7) Upozorňuje ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první. 8) Konstatuje, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. srpna 2014 - 11. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 15. srpna 2014 - 11. února 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 18. prosince 2015 - 18. prosince 2015 : Základní kapitál obchodní společnosti LITÉ akciová společnost, identifikační číslo:47719117, se z původní částky 75.000.000,-- Kč (sedmdesát pět milionů korunčeských) snižuje o 13.... 500.000,-- Kč (třináct milionů pět set tisíc korun českých) na novou částku 61.500.000,-- Kč (šedesát jeden milion pět set tisíc korun českých) s tím, že:a) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je ztráta společnosti ajeho účelem je uvolnění prostředků na její úhradu, b) Snížení základního kapitálu bude, co se rozsahu a způsobu týče, provedenosnížením jmenovitých hodnot všech společností vydaných akcií, a to tak, že: - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 800,-- Kč (osm setkorun českých) bude snížena na částku 656,-- Kč (šest set padesát šestkorun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 8.000,-- Kč (osmtisíc korun českých) bude snížena na částku 6.560,-- Kč (šest tisíc pět setšedesát korun českých),- jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude snížena na částku 820,-- Kč (osm set dvacet korunčeských), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč(deset tisíc korun českých) bude snížena na částku 8.200,-- Kč (osm tisíc dvěstě korun českých), - jmenovitá hodnota akcie s původní jmenovitou hodnotou 1.000.000,-- Kč(jeden milion korun českých) bude snížena na částku 820.000,-- Kč (osm setdvacet tisíc korun českých), c) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrátyspolečnosti. d) Určuje se lhůta 2 (dvou) měsíců od provedení zápisu snížení základníhokapitálu pro předložení akcií za účelem vyznačení nové výše jejich jmenovitýchhodnot.Souběžně se zvyšuje základní kapitál o 13.500.000,-- Kč (třináct milionů pět settisíc korun českých) na novou částku 75.000.000,-- Kč (sedmdesát pět milionůkorun českých) s tím, že: e) upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští, f) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 13 (třinácti) novýchlistinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milionkorun českých) každé akcie a 1 (jedné) nové listinné akcie na jméno ojmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých); akcie nebudouvydány jako zaknihované, g) všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, přičemžupisování třetí osobou se nepřipouští, h) lhůta pro úpis všech akcií činí 2 (dva) měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí; akciebudou upisovány za emisní kurz, který je roven nominální hodnotěupisovaných akcií, i) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek vůčipohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, j) připouští se možnost započtení dále uvedených pohledávek z obchodního stykujediného akcionáře vůči společnosti a zároveň se schvaluje návrh smlouvy oúpisu akcií a o započtení pohledávek s tím, že tato smlouva bude uzavřenabezprostředně po přijetí tohoto rozhodnutí: var. symbol - doklad - splatnost - úhrada - počáteční výše pohledávky (Kč) - rozsah uhrazení pohledávky (Kč) - neuhrazený zůstatek pohledávky (Kč)6701600260 FV00000260 12.4.2012 25.6.2015 4570654 1500000 30706546701600261 FV00000261 12.4.2012 25.6.2015 4291056 1500000 27910566604200955 VY66000955 16.2.2015 30.10.2015 224216,88 26221,66 197995,226604200960 VY66000960 20.2.2015 321039,52 0 321039,529894600662 FV00000662 28.2.2015 108511,59 0 108511,599894600647 FV00000647 1.3.2015 605 0 6056604200966 VY66000966 2.3.2015 328017,26 0 328017,266604200969 VY66000969 2.3.2015 510571,71 0 510571,719895600085 FV00000085 4.3.2015 43921,79 0 43921,791005500002 VY00000002 14.3.2015 26085,98 0 26085,981005500003 VY00000003 14.3.2015 1455 0 14551005500004 VY00000004 14.3.2015 6493,34 0 6493,346605200010 VY66000010 16.3.2015 527484,3 0 527484,36605200001 VY66000001 16.3.2015 778105,64 0 778105,646605200015 VY66000015 17.3.2015 224592,93 0 224592,936605200025 VY66000025 20.3.2015 361976,99 0 361976,996605200031 VY66000031 23.3.2015 126441,58 0 126441,586605200027 VY66000027 23.3.2015 121545,57 0 121545,576605200045 VY66000045 27.3.2015 269205,8 0 269205,86605200054 VY66000054 30.3.2015 309033,06 0 309033,069895600129 FV00000129 30.3.2015 42894,5 0 42894,59894600705 FV00000705 31.3.2015 605 0 6059894600743 FV00000743 1.4.2015 62726,4 0 62726,41515600013 PS13000008 12.4.2015 1997 0 19975805500002 VY00000002 14.4.2015 1335,84 0 1335,841005500005 VY00000005 14.4.2015 4083,51 0 4083,516605200080 VY66000080 14.4.2015 798413,72 0 798413,726605200067 VY66000067 14.4.2015 597144,63 0 597144,636605200087 VY66000087 17.4.2015 308844,92 0 308844,929894600744 FV00000744 19.4.2015 7434,24 0 7434,246605200093 VY66000093 20.4.2015 124221,62 0 124221,626605200089 VY66000089 20.4.2015 205968,45 0 205968,456605200102 VY66000102 24.4.2015 268992,36 0 268992,366605200106 VY66000106 27.4.2015 376048,39 0 376048,396605200116 VY66000116 29.4.2015 180208,91 0 180208,919895600045 FV00000045 2.5.2015 605 0 6051005500012 VY00000012 14.5.2015 31.7.2015 18499,45 10844,5 7654,959895600108 FV00000108 2.6.2015 605 0 6055805500003 VY00000003 14.6.2015 3545,3 0 3545,31005500014 VY00000014 14.6.2015 11988,68 0 11988,681005500016 VY00000016 14.6.2015 9073,06 0 9073,069895600181 FV00000181 29.6.2015 52211,5 0 52211,59895600167 FV00000167 29.6.2015 605 0 6059895600254 FV00000254 10.7.2015 74173 0 741736605200134 VY66000134 13.7.2015 657890,62 0 233826,74 zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 2013 - 26. června 2013 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 26. listpadu 2012 o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 61.104.000,- Kč o 13.896.000,- Kč. Nepřipouští se upisov... ání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií:- počet akcií: 1.382 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč- počet akcií: 76 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč, druh akcie: kmenová, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč.Důvod zvýšení základního kapitálu:Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti.Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:- místo: Líté čp. 77, okres Plzeň-sever, PSČ: 331 52, lhůta: Dva (2) týdny počínaje pátým dnem po doručení oznámení o přednostním právu akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady- na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 8.000,- Kč připadá právo upsat podíl 0,2 nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 800,- Kč připadá právo upsat podíl 0,02 nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie- na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 800,- Kč připadá právo upsat podíl 0,2 nově emitované akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie- způsob oznámení počátku lhůty:Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva - s využitím přednostního práva lze upsat tyto akcie:- počet akcií: 1.382 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč- počet akcií: 76 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč, druh akcie: kmenové, forma akcie: na jméno, podoba akcie: listinná, emisní kurs jedné akcie: 1.000,- KčÚpis akcií bez využití přednostního práva k úpisuMísto a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: - místo: Líté čp. 77, okres Plzeň sever, PSČ 331 52, lhůta: Dva (2) týdny, způsob oznámení počátku lhůty: Písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem, emisní kurs upsané akcie se rovná její nominální hodnotě. Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií:- č. účtu: Komerční banka a.s., č. ú. 2311371/0100- lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávekValná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů a třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií:Identifikace osob věřitelů a výše jejich pohledávek:- akcionář Zemědělské zásobování Plzeň a.s. se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, IČ 497 88 221, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku a z titulu půjčky, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení- akcionář Zeten Blovice spol. s r.o. se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČ 483 61 330, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení- akcionář Zemědělské družstvo vlastníku Štichovice se sídlem Štichovice 24, 331 41 Štichovice, IČ 477 19 532, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku a z titulu půjčky, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení- akcionář Hvozdecká zemědělská a.s. se sídlem Hvozd 27, 331 01 Plasy, IČ 001 18 605, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení- akcinoář Bílovská zemědělská a.s. se sídlem Potvorov 50, 331 41 Kralovice, IČ 643 56 370, který má vůči společnosti pohledávku z titulu půjčky, a to až do výše této pohledávky ke dni uzavření smlouvy o započtení- akcionář Třemošenská a.s. se sídlem Brožíkova 862, 330 11 Třemošná, IČ 263 45 625, který má vůči společnosti pohledávku z titulu půjčky, a to až do výše této pohledávky ke dni uzavření smlouvy o započtení.Důvodem pro souhlas se započtením je existence peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti z obchodního styku a půjček a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení jejich pohledávek a je v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost nemá zdroje k finančnímu plnění svých závazků a jejich plnění by značně ztížilo pozici společnosti. Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i z části.Rozhodnutí o nabídce úpisu akcií předem určeným zájemcůmValná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům:Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty tomuto předem určenému zájemci:- Zemědělské zásobování Plzeň a.s., se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, IČ 497 88 221. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení při úpisu akcií. Bude-li pohledávka ke dni uzavření smlouvy o započtení nižší než částka emisního kurzu upsaných akcií, je upisovatel povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích na účet společnosti uvedený v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.Společnost může činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ale ne dříve než bude zapsáno snížení základního kapitálu a upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. ledna 2013 - 30. ledna 2013 : Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26. listopadu 2012 o snížení základního kapitálu. Rozsah snížení: Z částky 76.380.000,- Kč o 15.276.000,- Kč na částku 61.104.000,- Kč. ... Důvod snížení: Částečné pokrytí ztát z minulých let a zúčtování snížení základního kapitálu proti ztrátám evidovaným v účetnictví. Způsob provedení: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 10.000,- Kč na částku 8.000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 1.000,- Kč n ačástku 800,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na všech akciích společnosti tak, že po právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve společnost bez zbytečného odkladu způsobem určeným pro svolání valné hromady - tedy písemnou výzvou odeslanou na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů své akcionáře k předložení listinných akcií ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. října 2005 - 27. prosince 2005 : Usnesení valné hromady ze dne 14.9.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 38.190.000,-- Kč o 38.190.000,-- Kč. Připouští se upiso... vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. O konečné výši zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti na svém nejbližším zasedání po ukončení všech lhůt a všech skutečně provedených úpisů.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií:- počet akcií: 3819 kusů akcií- jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč- druh akcie: kmenové- forma akcie: na jméno- podoba akcie: listinná- emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- KčPřednostní práva stávajících akcionářů Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:- místo: Líté čp. 77- lhůta: dva (2) týdny- na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 1.000,-- Kč připadá právo na úpis 1/10 (jedné desetiny) nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,-- Kč, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 10.000,-- Kč připadá právo na úpis jedné nově emitované akcie v nominální hodnotě 10.000,-- Kč- způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům písemně doporučeným dopisem odeslaným na jejich adresy zapsané v seznamu akcionářů počátek běhu lhůty pro upisování akcií při využití přednostního práva nejméně pět dní před začátkem běhu této lhůty.- jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč- druh akcie: kmenové- forma akcie: na jméno- podoba akcie: listinná- emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- KčÚpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií:- místo: Líté čp. 77- lhůta: dva (2) týdny- způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu- emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- KčÚčet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií:- č. účtu: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 132811411/0300- lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisuRozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávekValná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů a třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií:Identifikace osob věřitelů a výše jejich pohledávek - dle auditu, a to jak akcionáři, tak třetí osoby:Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, IČ 00118508, se sídlem Červenohrádecká 186/50, 312 14 Plzeň-Červený Hrádek- pohledávka z titulu půjčky - 298.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 240.000,-- KčZemědělské družstvo Dobříč, IČ 00118524, se sídlem Dobříč 101, 330 05, okres Plzeň-sever- pohledávka z titulu půjčky - 940.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 220.000,-- KčZemědělské družstvo Dřevec-Kožlany, IČ 00118541, se sídlem Dřevec 42, 331 41 Kralovice- pohledávka z titulu půjčky - 910.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- KčZemědělské družsvo Hvozd, IČ 00118605, se sídlem Hvozd u Plas, 331 01 Plasy- pohledávka z titulu půjčky - 1.436.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 874.000,-- KčZemědělské družstvo Kozojedy, IČ 00118672, se sídlem Kozojedy, okres Plzeň-sever- pohledávka z titulu půjčky - 89.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- KčZemědělské družstvo vlastníků Štichovice, IČ 47719532, se sídlem Štichovice 24, okres Plzeň-sever, PSČ 331 31 Kralovice- pohledávka z titulu půjčky - 39.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dlodávek za odběr zboží - 126.000,-- KčBílovská zemědělská a.s., IČ 64356370, se sídlem Potvorov čp. 50, 331 41 Kralovice- pohledávka z titulu půjčky - 26.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- KčTřemošenská a.s., IČ 26345625, se sídlem Brožíkova č. 862, 330 11 Třemošná- pohledávka z titulu půjčky - 25.000,- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 21.000,-- KčIng. Václav Beránek, IČ 520323/170, bytem Zahradní 604, 331 41 Kralovice- pohledávka z titulu půjčky - 43.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 0,-- KčZemědělské zásobování Plzeň, a.s., IČ 49788221, se sídlem Soukenická 690/5, 305 51 Plzeň-město- pohledávka z titulu půjčky - 10.108.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 32.394.000,-- KčKORA PS s.r.o., IČ 49194453, se sídlem Studená 32, 331 41 Kralovice- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 565.000,-- KčZemědělský svaz, územní organizace Plzeň-sever a Rokycany, IČ 49778218, se sídlem Plynární 6, 301 33 Plzeň- pohledávka z titulu půjčky - 320.000,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 53.000,-- KčAgrico Třeboň s.r.o., IČ 26032163, se sídlem Rybářská 671, 379 01 Třeboň- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 2.037.000,-- KčZemědělské zásobování a nákup Rakovník a.s., IČ 45148082, se sídlem V Lubnici 2333, Rakovník- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 296.000,-- KčChov servis a.s., IČ 46505008, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 150.000,-- KčZETEN spol. s r.o., IČ 48361330, se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 3.222.000,-- KčMVDr. Ladislav Šebo, IČ 521203/090, se sídlem Rabštejnská 8,323 00 Plzeň- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 583.000,-- KčJaroslav Hájek obchodní činnost, IČ 61137871, se sídlem Líté 2, 331 52 Dolní Bělá- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 216.000,-- KčLibor Beneš, samostatně hospodařící rolník, IČ 71171100, se sídlem Dolní Lukavice 53, PSČ 334 44- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 540.000,-- KčŠnajdr - veterinary company, IČ 16688104, se sídlem Plasy 491, PSČ 331 01- pohledávka z titulu půjčky - 0,-- Kč- pohledávka z titulu nezaplacených dodávek za odběr zboží - 138.000,-- KčPřipouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i zčásti.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií.Rozhodnutí o nabídce úpisu akcií předem určeným zájemcům:Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům:Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto určitým zájemcům, a to:- Zemědělské družstvo Hvozd, IČ 00118605, se sídlem Hvozd u Plas, 331 01 Plasy- Zemědělské zásobování Plzeň, a.s., IČ 49788221, se sídlem Soukenická 690/5, 305 51 Plzeň-město- KORA PS s.r.o., IČ 49194453, se sídlem Studená 32, 331 41 Kralovice- Zemědělský svaz územní organizace Plzeň-sever a Rokycany, IČ 49778218, se sídlem Plynární 6, 301 33 Plzeň- Agrico Třeboň s.r.o., IČ 26032163, se sídlem Rybářská 671, 379 01 Třeboň- Zemědělské zásobování a nákup Rakovník a.s., IČ 45148082, se sídlem V Lubnici 2333, Rakovník- Chov servis a.s., IČ 46505008, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové- ZETEN spol. s r.o., IČ 48361330, se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice- MVDr. Ladislav Šebo, IČ 521203/090, se sídlem Rabštejnská 8, 323 00 Plzeň- Jaroslav Hájek obchodní činnost, IČ 61137871, se sídlem Líté 2, 331 52 Dolní Bělá- Libor Beneš, samostatně hospodařící rolník, IČ 71171100, se sídlem Dolní Lukavice 53, PSČ 334 44- Šnajdr - veterinary company, IČ 16688104, se sídlem Plasy 491, PSČ 331 01,a to každému určenému zájemci do výše jeho pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 1998 - 25. ledna 2001 : Akcie budou upsány stávajícími akcionáři. V 1. kole můžeakcionář upsat akcie maximálně do výše 15 % hodnoty akcií, kterévlastní. Nebudou-li upsány všechny akcie, budou nabídnutystá... vajícím akcionářům v 2. kole. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 1998 - 25. ledna 2001 : Usnesení řádné valné hromady ze dne 29. 6. 1998 o zvýšenízákladního jmění:Základní jmění se zvyšuje o 3 miliony Kč (slovy:třimilionykorunčeských), úpisem, nepřipouští se upisování ... nadnavrženou částku.Na toto zvýšení bude vydáno 300 ks akcií:Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč, emisní kurs se rovná jmenovitéhodnotě.Forma: na jméno.Podoba: listinná podoba s rozsahem práv podle čl. 6, odst. 4platných stanov.Druh: kmenové, nejsou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 20. října 1998 - 25. ledna 2001 : Představenstvo oznámí stávajícím akcionářům do 15 dnů od zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku termín, místo azpůsob úhrady akcií s tím, že nejméně 30 % jejich jmeno... vitéhodnoty bude upisovateli zaplaceno do 1 měsíce od zápisuusnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů