Trendy

58 178 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

5 040 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

96 539 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 25.2.1993 Milavče, Milavče 119, PSČ 34546

47719621

DIČ

od 1.3.1993

CZ47719621

Datum vzniku

25. února 1993

Datová schránka

cn2e76s

Historické názvy

25.2.1993 - 30.9.2002

Zemědělské obchodní družstvo Milavče

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: Dr 1582

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.2.1993 - 30.9.2002

5 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Domažlice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

994404- 843650001 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 26.9.1994

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 344 01, Milavče 119

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 : Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodu akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže představenstvo odmítne udě Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodu akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže představenstvo odmítne udě...lit souhlas k převodu akcie v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení žádosti za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. zobrazit více skrýt více
 • 26. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 26. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. července 2011 - 9. listopadu 2011 : Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 26.6.2009, kterým valná hromada pověřila představenstvo společnosti MIRABO a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společ... nosti upisováním akcií podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představenstvo společnosti rozhodlo dne 7.7.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,-- Kč, kterým byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.669.000,-- Kč, na celkovou výši základního kapitálu 41.964.000,-- Kč, a to formou upsání těchto nových akcií:a) 447 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, s b) 199 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžitých pohledávek.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno, neboť valná hromada konaná dne 26.6.2009 rozhodla na základě písemné výzvy představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011.5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.6. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 30 dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. na adrese Milavče 119, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin.9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 447 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a 199 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců - věřitelů společnosti, přičemž výše peněžitých pohledávek jednotlivých předem určených zájemců jsou uvedeny v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011.10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.11. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2007 - 7. ledna 2009 : Valná hromada společnosti MIRABO a.s. konaná dne 22. 6. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MIRABO a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových... akcií takto:1.Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,--Kč, slovy: třicet sedm miliónů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.189.000,-- Kč, slovy: osm milionů jedno sto osmdesát devět tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 45.484.000,-- Kč, slovy čtyřicet pět miliónů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií:a) 733, slovy: sedm set třicet tři, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcieb) 859, slovy: osm set padesát devět, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie,všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti. Seznam upisovatelů je uveden v notářském zápisu notářky se sídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007.5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.7. Počátek běhu lhůty úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí, jak je uvedeno v seznamu upisovatelů v notářském zápisu notářky se sídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007.10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2006 - 29. března 2007 : Řádná valná hromada společnosti MIRABO a.s. rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti MIRABO a.s. takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37,295.000,-... Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 8,189.000,- Kč (slovy osmmilionůstoosmdesátdevět tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 45,484.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůčtyřistaosmdesátčtyři tisíc korun českých), a to upsáním:a) 733 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie,b) 859 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie,2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých).4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům ? věřitelům společnosti MIRABO a.s. uvedeným ve zvláštní příloze, která je nedílnou součástí návrhu.5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. ? sekretariát v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů ? předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc) a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých).Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.10. Upisovatelé ? předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku,počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům ? předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. února 2005 - 10. června 2006 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 36.666.000,- Kč (slovy třicetšestm... ilionůšestsetšedesátšesttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 629.000,- Kč (slovy šestsetdvacetdevěttisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 37.295.000,- Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), a to upsáním:a) 61 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie,b) 19 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva (§ 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům - věřitelům (oprávněným osobám) společnosti MIRABO a.s.:- Marie Pešková, nar. 2.6.1954, bytem Hlohovčice 7, PSČ 345 61 Staňkov - 59 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 599.000,- Kč,- Pavel Jurko, nar. 21.8.1967, bytem Milavče čp. 124, PSČF 345 46 - 5 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 5.000,- Kč,- Bohumil Konopík, nar. 12.5.1930, bytem Domažlice, Mánesova 515, PSČ 344 01 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 12.000,- Kč,- Sofie Dojčarová, nar. 22.1.1943, bytem Milavče 117, PSČ 345 46 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 13.000,- Kč.5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájmcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát prokuristy v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 61 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) a všech 19 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.10. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejich emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2002 - 30. září 2002 : Členská schůze dne 21.6.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělské obchodní družstvo Milavče na akciovou společnostMIRABO a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ1... 70/2002 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a vrámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciovéspolečnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů