Základní údaje

Sídlo

od 1.1.1993 Radonice, PSČ 43155

47780754

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 10.8.2004

CZ47780754

Datum vzniku

1. ledna 1993

Datová schránka

evefrjg

Historické názvy

1.1.1993 - 20.3.2017

POZES Radonice, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 375

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.9.1995

18 286 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. března 2017 : Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Cm 105/2016-11 ze dne 3.1.2017 se společnost POZES Radonice, a.s., se sídlem Radonice, PSČ 431 55, identifi Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Cm 105/2016-11 ze dne 3.1.2017 se společnost POZES Radonice, a.s., se sídlem Radonice, PSČ 431 55, identifi...kační číslo 477 80 754 zrušuje a nařizuje se její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 14.2.2017. zobrazit více skrýt více
  • 15. srpna 1996 : Valná hromada, konaná dne 25.6.1996 rozhodla o sníženízákladního jmění akciové společnosti z částky 18 286 000,- Kč načástku 10 700 000,- Kč vzetím akcií z oběhu na základě losován Valná hromada, konaná dne 25.6.1996 rozhodla o sníženízákladního jmění akciové společnosti z částky 18 286 000,- Kč načástku 10 700 000,- Kč vzetím akcií z oběhu na základě losován...í,a to z důvodu vyrovnání ztráty z hospodaření za r. 1993, 1994 a1995. zobrazit více skrýt více
  • 26. září 1995 : Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládanéhop hmotného a dalšího majet-ku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuj Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládanéhop hmotného a dalšího majet-ku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuj...e obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku POZES Radonice. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1993 : Akciová společnost byla založena podle § 172 OZ. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel ma Akciová společnost byla založena podle § 172 OZ. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel ma...jetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 1993 - 23. července 1996 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Bohumil V o j t e k , bytem U Hačky 4725, Chomutov,Ing. Karel Š a n t o r a , bytem Puchýřova 7, Brno 28,Heinz H e r c í k , bytem Radonice 207.
  • 1. ledna 1993 - 26. září 1995 : Základní jmění společnosti činí 18 286 000,- Kčs (slovy:osmáctmilionůdvěstěosmdesátšesttisíc Kčs).Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavenstvo cenou... vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPOZES Radonice.Základní jmění společnosti je rozděleno na 15 360 akcií namajitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty a 2 926 akcií na jménopo 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 1993 - 1. ledna 1993 : Dozorčí rada společnosti:Ing. Bohumil V o j t e k , bytem U Hačky 4725, Chomutov,Ing. Karel Š a n t o r a , bytem Puchýřova 7, Brocno 28,Heinz H e r c í k , bytem Radonice 207.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů