Základní údaje

Historické adresy

1.3.1993 - 25.1.2011 Desná III. čp. 704

47783770

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1994 - 31.1.2010

CZ47783770

Datum vzniku

1. března 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. ledna 2011

Historické názvy

22.7.1994 - 25.1.2011

Jablonecké sklárny, s.r.o.

1.3.1993 - 22.7.1994

JS Desná, spol. s r.o.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 4088

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

30.6.1995 - 25.1.2011

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 25. ledna 2011 - 25. ledna 2011 : Vymazává se obchodní společnost Jablonecké sklárny, s.r.o. se sídlem Desná III. čp. 704, IČO 477 83 770 včetně všech zapsaných skutečností.Výmaz byl proveden na návrh společnosti n... a základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 46 K 56/2004-299, ze dne 27.8.2010 (právní moci nabylo dne 17.9.2010), kterým bylo rozhodnuto o zrušení konkurzu na majetek úpadce Jablonecké sklárny, s.r.o., se sídlem Desná III. čp. 704, IČO 477 83 770 po splnění rozvrhového usnesení.Právní důvod výmazu:zrušení konkurzu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 28. prosince 2004 - 25. ledna 2011 : Exekučním příkazem soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležala, Exekutorský úřad Plzeň - jih,se sídlem Plzeň, Jablonského 7, PSČ 326 00, ze dne 6.9.2004, č.j. Ex 3858/04 (oprava exeku... čního příkazu ze dne 5.10.2004) byl vydán příkaz k provedení exekuce prodejem podniku povinného: Jablonecké sklárny, s.r.o., se sídlem Desná III., čp. 704, IČ 477 83 770. Usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 19.8.2004, č.j. 9Nc 4537/2004-4 o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 17.9.2004. zobrazit více skrýt více
 • 2. března 2004 - 25. ledna 2011 : Usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 14.11.2003 čj.: Nc 4681/2003-6 byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad La... bem ze dne 20.5.2003, č.j. 19 Cm 380/99-35 proti povinnému společnosti Jablonecké sklárny, s.r.o., se sídlem Desná III. čp. 704, IČ 477 83 770.Soudní exekutor:JUDr. Aleš Chovanec, Exekutorský úřad, Denisovo náměstí 1, Opava zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Josef F r y d r y c h bytem Budovatelů 19, Jablonec n.Nisou
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Zdeněk F ö r s t e r , bytem Desná II/618
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Karel Sobotka- vklad : 100 000,- Kč, splaceno : 32 000,- Kč
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jiří Podlešák- vklad : 90 000,- Kč, splaceno : 30 000,- KčVladimír Uhlíř- vklad : 150 000,- Kč, splaceno : 50 000,- KčJindřich Vedral- vklad : 90 000,- Kč, splaceno : 28 000,- Kč... Ivan Vrbka- vklad : 143 000,- Kč, splaceno : 47 000,- KčAleš Všetečka- vklad : 114 000,- Kč, splaceno : 38 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Pavel Hnídek- vklad : 72 000,- Kč, splaceno : 24 000,- KčLjuba Koldovská- vklad : 72 000,- Kč, splaceno : 24 000,- KčVladimír Koucký- vklad : 72 000,- Kč, splaceno : 24 000,- Kč... Jana Pavlíková- vklad : 66 000,- Kč, splaceno : 22 000,- KčGustav Pfannenstiel- vklad : 90 000,- Kč, splaceno : 30 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jaroslava Dubská- vklad : 90 000,- Kč, splaceno : 30 000,- KčJiří Dubský- vklad : 120 000,- Kč, splaceno : 40 000,- KčZdeněk Förster- vklad : 165 000,- Kč, splaceno : 49 500,- KčJ... osef Frydrych- vklad : 78 000,- Kč, splaceno : 26 000,- KčJaromír Henzl- vklad : 60 000,- Kč, splaceno : 20 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Výše základního jmění společnosti: 2 000 000,- Kč.Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení:ČSOB, a.s.- vklad : 200 000,- Kč, splaceno : 65 000,- KčVáclav Albl- vklad :... 81 000,- Kč, splaceno : 27 000,- KčBohuš Bodo- vklad : 87 000,- Kč, splaceno : 29 000,- KčJarmila Bodová- vklad : 60 000,- Kč, splaceno : 20 000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Karel S o b o t k a , bytem Těpeře 64, Železný Brod
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Aleš V š e t e č k a , bytem Podhorská 48, Jablonec n.Nisou
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Ivan V r b k a , bytem Desná I/19
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jindřich V e d r a l , bytem Zlatá Olešnice 75
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Vladimír U h l í ř , bytem Desná II/615
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jiří P o d l e š á k , bytem Výšina 618, Tanvald
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Gustav P f a n n e n s t i e l , bytem Desná I/317
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jana P a v l í k o v á , bytem Desná II/615
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Vladimír K o u c k ý , bytem Desná II/640
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Ljuba K o l d o v s k á , bytem Desná III/822
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Pavel H n í d e k , bytem Desná II/619
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jaromír H e n z l , bytem Desná III/278
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jiří D u b s k ý , bytem Desná II/614
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jaroslava D u b s k ý , bytem Desná II/614
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Jarmila B o d o v á , bytem Zlatá Olešnice 152
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Bohuš B o d o , bytem Zlatá Olešnice 152
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Václav A l b l , bytem Šumburk 50, Tanvald
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : ČSOB, a.s. se sídlem Praha
 • 5. května 1994 - 30. června 1995 : Společníci:
 • 1. března 1993 - 5. května 1994 : Vedral Jindřich .......vklad: 24 000,- Kč, splaceno: 7 200,- KčVrbka Ivan ............vklad: 30 000,- Kč, splaceno: 9 000,- KčVšetečka Aleš .........vklad: 38 000,- Kč, splaceno:... 11 400,- KčSobotka Karel .........vklad: 32 000,- Kč, splaceno: 9 600,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1993 - 5. května 1994 : Frydrych Josef ......vklad: 28 000,- Kč, splaceno: 8 400,- KčHenzl Jaromír .......vklad: 20 000,- Kč, splaceno: 6 000,- KčHnídek Pavel ........vklad: 24 000,- Kč, splaceno: 7 20... 0,- KčKoldovská Ljuba .....vklad: 24 000,- Kč, splaceno: 7 200,- KčKoucký Vladimír .....vklad: 23 000,- Kč, splaceno: 6 900,- KčPavlíková Jana ......vklad: 29 000,- Kč, splaceno: 8 700,- KčPfannenstiel Gustav .vklad: 28 000,- Kč, splaceno: 8 400,- KčPodlešák Jiří .......vklad: 24 000,- Kč, splaceno: 7 200,- KčSytař Milan .........vklad: 26 000,- Kč, splaceno. 7 800,- KčUhlíř Vladimír ......vklad: 33 000,- Kč, splaceno: 9 900,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1993 - 5. května 1994 : Výše základního jmění společnosti:650 000,- KčVýše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení:ČSOB, a.s. ........vklad: 65 000,- Kč, splaceno: 19 500,- KčAlbi Václav .......v... klad: 30 000,- Kč, splaceno: 9 000,- KčBodo Bohuš ........vklad: 29 000,- Kč, splaceno: 8 700,- KčBodová Jarmila ....vklad: 20 000,- Kč, splaceno: 6 000,- KčDoubek Stanislav ..vklad: 24 000,- Kč, splaceno: 7 200,- KčDubská Jaroslava ..vklad: 30 000,- Kč, splaceno: 9 000,- KčDubský Jiří .......vklad: 30 000,- Kč, splaceno: 9 000,- KčFörster Zdeněk ....vklad: 39 000,- Kč, splaceno: 11 700,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1993 - 5. května 1994 : 2O. Vrbka Ivan, bytem Desná I/l921. Všetečka Aleš, bytem Podhorská 48, Jablonec nad Nisou22. Sobotka Karel,bytem Těpeře 64, Železný Brod
 • 1. března 1993 - 5. května 1994 : 1O. Henzl Jaromír, bytem Desná III/278ll. Hnídek Pavel, bytem Desná II/6l9l2. Koldovská Ljuba, bytem Desná III/822l3. Koucký Vladimír, bytem Desná II/64Ol4. Pavlíková Jana, bytem D... esná II/6l5l5. Pfannenstiel Gustav, bytem Desná I/3l7l6. Podlešák Jiří, bytem Výšina 6l8, Tanvaldl7. Sytař Milan, bytem Desná II/6l9l8. Uhlíř Vladimír, bytem Desná II/6l5l9. Vedral Jindřich, bytem Zlatá Olešnice 75 zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1993 - 5. května 1994 : Společníci:1. ČSOB, a.s. se sídlem Praha IČO 0013252. Albi Václav, bytem Šumburk 5O, Tanvald3. Bodo Bohuš, bytem Zlatá Olešnice 1524. Bodová Jarmila, bytem Zlatá Olešnice 1525. Dou... bek Stanislav, bytem Desná II/6116. Dubská Jaroslava, bytem Desná II/6147. Dubský Jiří, bytem Desná II/6148. Förster Zdeněk, bytem Desná II/6l89. Frydrych Josef, bytem Budovatelů 19, Jablonec nad Nisou zobrazit více skrýt více
posunout dolů