973 274 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

7 391 tis. Kč

Zisk za rok 2008

311 080 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

2.7.2001 - 27.12.2010 Tišnov, Janáčkova 333, okres Brno-venkov, PSČ 66601
28.11.1995 - 2.7.2001 Tišnov, U nádraží 62, PSČ 66601
17.8.1993 - 28.11.1995 Šerkovice 62
25.3.1993 - 17.8.1993 Šerkovice 63

47913525

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 27.12.2010

CZ47913525

Datum vzniku

25. března 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. prosince 2010

Historické názvy

2.7.2001 - 27.12.2010

TRIGA COLOR, a.s.

25.3.1993 - 2.7.2001

TRIGA, s.r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 10129

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.11.2003 - 27.12.2010

50 000 000 Kč

27.6.2001 - 28.11.2003

48 000 000 Kč

10.3.2000 - 27.6.2001

15 000 000 Kč

29.9.1999 - 10.3.2000

10 000 000 Kč

27.8.1998 - 29.9.1999

1 000 000 Kč

26.9.1996 - 27.8.1998

150 000 Kč

25.3.1993 - 26.9.1996

100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. prosince 2010 - 27. prosince 2010 : Vymazává se obchodní společnost TRIGA COLOR, a.s., se sídlem Tišnov, U nádraží 62, PSČ 666 01, IČ 479 13 525, z obchodního rejstříku.Společnost TRIGA COLOR, a.s. zanikla na základě... fúze splynutím společnosti a společností KEVAR, s.r.o., se sídlem Břasy 223, PSČ 338 24, IČ 279 28 578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23680 a společností MORAVA COLOR, a.s., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 42, PSČ 621 00, IČ 262 51 221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3618, kdy nástupnickou společností se stala nově vzniklá společnost TRIGA COLOR, a.s., se sídlem Tišnov, Janáčkova 333, PSČ 666 01, IČ 291 11 811. zobrazit více skrýt více
  • 2. července 2001 - 27. prosince 2010 : Společnost TRIGA COLOR, a.s. vznikla 25.3.1993 jako TRIGA,s.r.o. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne26.4.2001 došlo ke změně právní formy společnosti o obchodníf... irmy na TRIGA COLOR, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2003 - 28. listopadu 2003 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti TRIGA COLOR a.s., z důvodu posílení kapitálové struktury společnosti a zajištění absolutní kontroly nad užíváním oc... hranné známky TRIGA. Vlastnictví ochranné známky bude současně umožňovat udělování licencí k ochranné známce dceřinným společnostem a obchodním partnerům a tím i rozšiřování obchodní činnosti společnosti TRIGA COLOR, a.s.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a splácením emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem takto:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen:základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) tj. z částky 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu navrženou tímto rozhodnutím.b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jména, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurz nově upsaných akcií činí 2.750.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých). S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.c) veškeré nově upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem, tudíž akcionáři nemají přednostní právo na upsání nových akciíd) veškeré nově upsané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci takto:- 4 (slovy: čtyři) kusy akcií budou nabídnuty panu Mgr. Lubomíru Janštovi, Tišnov, Jamborova 925e) místo a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem:veškeré nově upsané akcie budou ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií, návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost předem určenému zájemci do deseti dnů ode dne, kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci, lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet dnem doručení tohoto návrhu smlouvy a je čtrnáct dnů. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti TRIGA COLOR a.s., Tišnov, Janáčkova 333 s tím, že upisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti TRIGA COLOR a.s.f) místo a lhůta pro splácení nepeněžitých vkladů:veškeré nově upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem, a to v sídle společnosti TRIGA COLOR a.s., Tišnov, Janáčkova 333 ve lhůtě do deseti dnů ode dne úpisu těchto akciíg) předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce:pan Mgr. Lubomír Janšta, Tišnov, Jamborova 925 splatí emisní kurz jím upsaných akcií nepeněžitým vkladem, kterým bude ochranná známka registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze o následující specifikaci:Znění OZ trigaDruh: kombinovanáČíslo zápisu 234720přičemž hodnota tohoto nepeněžitého vkladu určená znaleckým posudkem číslo 369-032/2003 znalce ZNALCI a ODHADCI, spol. s r.o. Brno, Foltýnova 16, IČ 25577298, ze dne 23.04.2003 činí 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých)h) počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydávají za tento nepeněžitý vklad:panu Mgr. Lubomíru Janštovi, Tišnov, Jamborova 925 za jeho nepeneněžitý vklad (ochrannou známku TRIGA) bude vydáno 4 kusy (slovy: čtyři) kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů