Trendy

21 398 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

5 946 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

28 642 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 7.5.2013 Luční 4587, 760 05 Zlín

Historické adresy

17.6.1999 - 7.5.2013 Zlín, Masarykova č.p.1013, PSČ 76302
24.2.1994 - 17.6.1999 Zlín, Růmy 1393, PSČ 76208
23.11.1993 - 24.2.1994 Zlín - Malenovice, Masarykova 1013, PSČ 76208
17.3.1993 - 23.11.1993 Zlín, PSČ 76208

47916915

DIČ

od 1.4.1993

CZ47916915

Datum vzniku

17. března 1993

Datová schránka

3rsg6ye

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1013

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.8.2013

2 070 000 Kč

Historické jmění

19.12.2009 - 8.8.2013

14 040 000 Kč

8.11.2008 - 19.12.2009

21 531 600 Kč

29.7.2005 - 8.11.2008

23 061 600 Kč

12.2.2004 - 29.7.2005

76 872 000 Kč

27.2.1997 - 12.2.2004

71 772 000 Kč

23.11.1993 - 27.2.1997

51 000 000 Kč

17.3.1993 - 23.11.1993

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1620430217 / 0100

Provozovny

od 12.4.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Luční 4587, 760 05, Zlín

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. května 2013 - 8. srpna 2013 : Valná hromada konaná dne 06.03.2013 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem pro snížení základního kapitálu je nadměrné kapitálové vybavení společnosti... při nízké rentabilitě vlastního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vyplacení akcionářům. b) Základní kapitál se snižuje ze současné hodnoty 14.040.000,- Kč o částku 11.970.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých) na hodnotu 2.070.000,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tisíc korun českých). c) Základní kapitál se snižuje vzetím akcií z oběhu za úplatu ve výši jejich jmenovité hodnoty, a to na základě návrhu akcionářům a zničením akcií odpovídajícím snížení základního kapitálu. d) Lhůta pro předložení akcií, které budou vzaty z oběhu na základě návrhu smlouvy akcionářům, činí 14 dnů a počne plynout od prvního dne, po dni následujícím po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Kupní cena je splatná ve lhůtě tří měsíců, která počne plynout od prvního dne, po dni následujícím po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------------------------------------------------------------f) Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ---------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
 • 12. června 2009 - 19. prosince 2009 : Valná hromada společnosti, která se konala dne 27.04.2009 přijala toto usnesení: Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem restrukturalizace aktiv a pasiv a na návrh někter... ých akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zaúčtována na účet závazky ke společníkům. Základní kapitál se sníží ze stávající hodnoty 21.531.600,-Kč o částku 7.491.600,-Kč, odpovídající jmenovitým hodnotám akcií, které budou vzaty z oběhu na základě přijetí návrhu akcionáři na úplatné vzetí z oběhu, na hodnotu 14.040.000,-Kč. Výzva a návrh smlouvy k úplatnému převodu akcií bude zaslán akcionářům dle seznamu akcionářů do 7 dnů od zápisu záměru společnosti na snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu na vzetí akcií z oběhu úplatným převodem se stanoví 30 dnů od doručení návrhu smlouvy, nejpozději však do 60 dnů od zápisu záměru společnosti na snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Úplata za akcie bude sjednána maximálně do výše odpovídající podílu úhrnu jmenovitých hodnot akcií, jež jsou brány z oběhu, na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na podíl akcionáře. Akcie, které budou vzaty z oběhu, představenstvo při snížení základního kapitálu zruší. Jestliže nenabídnou akcionáři dobrovolně akciové společnosti akcie v hodnotě potřebné ke snížení základního kapitálu nebo nedojde v této výši k dohodě o odkoupení akcií, bude základní kapitál snížen jen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat návrh smlouvy na prodej akcií společnosti za účelem snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 23. července 2008 - 8. listopadu 2008 : Valná hromada společnosti konaná dne 18.07.2008 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto:a) Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je vlastnictví vlastn... ích akcií společností ZPS-KLUB, a.s., které nebyly zcizeny ani společnost jejich zcizení nerealizuje. Vlastní akcie v počtu 3 ks o jmenovité hodnotě 510 000,-Kč/ks společnost nabyla od akcionáře - GELCAPS s.r.o. se sídlem Zlín, Masarykova č.p. 1013, PSČ: 763 02, IČO 26228297, v souvislosti se změnou firemní strategie akcionáře a jeho vlastnických poměrů, přičemž jmenovitá hodnota všech takto nabytých vlastních akcií nepřesahuje 10% základního kapitálu společnosti.b) Základní kapitál se snižuje: o částku 1 530 000,- Kč (jedenmilionpětsettřicettisíc korun českých) odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot akcií, které má společnost ve svém vlastnictví a jež nezcizila.c) Způsob provedení snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií, a to 3 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 510 000,-Kč, čísla akcií 001-003. Vlastní akcie jsou v dispozici společnosti na základě jejich koupě, se souhlasem valné hromady společnosti ZPS-KLUB, a.s. Cena za akcie takto vzaté z oběhu kupní smlouvou, byla započtena proti vzájemných pohledávkám a závazkům akcionáře a společnosti. Z těchto důvodů se nestanoví podmínky pro předložení akcií při snižování základního kapitálu. Akcie nabyté do vlastnictví společnosti budou zničeny nabytím účinnosti procesu snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 16. října 2004 - 29. července 2005 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 53.810.400,- Kč ze stávající výše 76.872.000,- Kč na 23.061.600,- Kč za účelem úhrady kumulované ztráty z minulých let... a k přídělu do rezervního fondu.Částka 53.810.400,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude použita:- ve výši 50.058.913,20 Kč k vyrovnání kumulované ztráty z minulých let a- ve výši 3.751.486,80 Kč k převodu na účet rezervního fondu.Snížení základního kapitálu se uskuteční poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti akcií o 70% jejich jmenovitých hodnot. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodnotou.Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy zaslané na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, předložili listinné akcie k výměně.Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, není oprávněn, až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 ObchZ. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 16. října 2004 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 8.11.2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti:
 • 17. června 1999 - 16. října 2004 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8.2.1999.
 • 27. února 1997 - 16. října 2004 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady ze dne 18.2.1997.
 • 27. února 1997 - 16. října 2004 : Základní jmění: 71 772 000 Kč, je splaceno
 • 22. listopadu 1996 - 16. října 2004 : Byly předloženy stanovy opravené rozhodnutím valné hromadykonané dne 29.6.1995.
 • 19. února 2003 - 12. února 2004 : Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 3 ks kmenových akciív listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 700 000,- Kč.Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií.
 • 19. února 2003 - 12. února 2004 : Upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem - nemovitostí -objektem občanské vybavenosti č.p. 1013 na st. p.č. 1938,zapsanou u Katastrálního úřadu ve Zlíně na LV č. 2255 v k.ú.... Malenovice u Zlína, pro obec Zlín.Hodnota nepeněžitého vkladu byl určena Ing. JaroslavemMlčochem, bytem Osvobození 370, PSČ 763 16 Fryšták,soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského souduv Brně ze dne 7.2.1990, č.j. Spr 438/90 pro obory ekonomika,ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné, kterýbyl pro ocenění nepeněžitého vkladu dle § 59 odst. 3 ObchZjmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.10.2002 podč.j. 50Cm 170/2002-18, ve výši 5 100 000,- Kč.Nepeněžitý vklad bude na splacení přijat v hodnotě 5 100 000,-Kč. Na splacený nepeněžitý vklad budou vydány 3ks kmenovýchakcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 700 000,-Kč.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti v kancelářipředsedy představenstva ve lhůtě 4 hodin od upsání akciípředáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřenýmpodpisem a předáním nemovitosti předsedovi představenstvaspolečnosti ZPS-KLUB, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 12. února 2004 : Nové akcie za účelem zvýšení základního kapitálu budou upsányv sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva ve lhůtětří měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společ... nosti kúpisu akcií. Představenstvo zašle výzvu k úpisu akcií na adresuspolečnosti GELCAPS, s.r.o. uvedenou v obchodním rejstříku velhůtě 30 dnů, která počne plynout ode dne právní moci usneseníKrajského soudu v Brně, kterým bude povolen zápis usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ZPS - KLUB,a.s. do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 12. února 2004 : Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty kúpisu společnosti GELCAPS, s. r. o., se sídlem Zlín, Masarykovač.p. 1013, PSČ 763 02, IČ 26228297, zaps. v obchodním r... ejstříkuKrajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38021. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 12. února 2004 : V rámci zvýšení základního kapitálu se vylučuje přednostní právoakcionářů na upsání části nových akcií společnosti v rozsahujejich podílů na základním kapitálu společnosti z důvodů... :- snížení hospodářské ztráty v důsledku prodeje nemovitostíspolečnosti v dobrovolné dražbě v rámci zpeněžování zástav,kterými byly zajišťovány závazky úpadce ZPS, a.s., formounepeněžitého vkladu,- stabilizace cash flow společnosti ukončením nájemního vztahunepeněžitým vkladem,- zlepšení struktury stávajících aktiv společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 2003 - 12. února 2004 : Základní kapitál společnosti ve výši 71 772 000,- Kč se zvýší očástku 5 100 000,- Kč na 76 872 000,- Kč upisovaným novýchakcií společnosti, které budou splaceny nepeněžitým vkladem... .Upisování akcií společnosti nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 1996 - 15. ledna 2002 : Jediný akcionář: Závody přesného strojírenství Zlín, a.s. Zlín,tř. T. Bati, IČO 00 00 93 93.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů