Trendy

7 251 218 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

42 604 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

1 338 385 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 14.12.2016 Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Historické adresy

18.9.2014 - 14.12.2016 Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
20.2.2002 - 18.9.2014 Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 70900
8.2.2000 - 20.2.2002 Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 95, PSČ 70900
3.3.1993 - 8.2.2000 Ostrava 1, 28. října 86

47974516

DIČ

od 3.1.2000

CZ47974516

Datum vzniku

3. března 1993

Datová schránka

ffdcd8k

Historické názvy

1.8.2002 - 21.2.2018

eD' system Czech, a.s.

17.3.2000 - 1.8.2002

eD' system Czech, spol. s r.o.

13.3.1996 - 17.3.2000

TH' system Czech, spol. s r. o.

3.3.1993 - 13.3.1996

TH' distributor, spol. s r. o.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 5560

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.3.2009

300 000 000 Kč

Historické jmění

1.8.2002 - 19.3.2009

150 000 000 Kč

1.8.2000 - 1.8.2002

150 000 000 Kč

8.2.2000 - 1.8.2000

100 000 000 Kč

3.3.1993 - 8.2.2000

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 21.5.2013

CZ6803001712800409039533

... více účtů (celkem 11) najdete zde

Historické provozovny

1.9.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Palackého třída 248, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. srpna 2002 : Obchodní společnost eD´system Czech, spol. s r.o. změnila právní formu na akciovou společnost pod obchodní firmou eD´system Czech, a.s.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. září 2014 - 19. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 17. září 2014 - 14. prosince 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. září 2014 - 14. prosince 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 9. března 2009 - 19. března 2009 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 4.3.2009 o zvýšení základního kapitálu:a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné... výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků společnosti a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) na částku ve výši 300.000.000,-Kč (slovy: třistamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 100.000 ks (jednohostatisíce kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, které bude nabídnuto všech 100.000 kusů nově upisovaných akcií (dále též jen "předem určený zájemce");f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný;g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí předsta-venstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;h) valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií takto:předem určený zájemce, a to společnost Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr, je oprávněna započíst část své peněžité pohledávky ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) vůči společnosti eD´ system Czech, a.s., kterou nabyla jako postupník na základě Smlouvy o postoupení pohledávky 2.12.2008;ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:- smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,- ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti;- peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to společnosti Haulier Holdings Limited se sídlem Savvides Center, 59-61 Acropoleos Avenue, Office 102, 2012 Nicosia, Kypr bude započtena v celkové výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednosto-padesátmilionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávka ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu;i) upisovatel je povinen splatit:100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek. zobrazit více skrýt více
  • 12. listopadu 2008 - 9. března 2009 : Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména ... posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity a posílení stability hospodářské a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 150.000.000,-Kč (slovy: jednostopadesátmilionů korun českých) o částku ve výši 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých) na částku ve výši 240.000.000,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál se zvyšuje upsáním 60.000 ks (šedesátitisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jeden-tisícpětset korun českých); akcie nebudou kótovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;Při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto:- místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin;- lhůta pro vykonání přednostního práva činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o přednostním právu představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku;- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.500,-Kč (slovy: jedentisíc-pětset korun českých) lze upsat podíl jedné šestiny nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.500,-Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie;- s využitím přednostního práva lze upsat všech 60.000 ks (šedesáttisíc kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500,-Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých);Akcie nebudou kótovány; emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že:- místem pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku je sídlo společnosti: Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, PSČ 709 00 vždy v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin;- lhůta pro uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku činí třicet dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zveřejnění informace o výzvě akcionářům společnosti k uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku představenstvem společnosti způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením této informace zveřejněným v deníku Lidové noviny a v Obchodním věstníku;- emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě;Upisovatel je vždy povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 43-3238970297/0100 u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů