Trendy

108 713 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 804 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

239 388 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.9.2014 Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice

Historické adresy

3.7.2013 - 3.9.2014 Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
21.2.1995 - 3.7.2013 Pardubice 6, Letiště Pardubice, PSČ 53006
9.2.1993 - 21.2.1995 Pardubice, Masarykovo náměstí 1458

48154938

DIČ

od 1.3.1993

CZ48154938

Datum vzniku

9. února 1993

Datová schránka

w4cdtb6

Historické názvy

9.2.1993 - 25.7.1994

EAST BOHEMIAN AIPORT a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 915

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.4.2017

281 360 000 Kč

Historické jmění

19.7.2016 - 19.4.2017

281 360 000 Kč

24.6.2014 - 19.7.2016

229 000 000 Kč

2.11.2013 - 24.6.2014

229 000 000 Kč

11.9.2012 - 2.11.2013

217 000 000 Kč

12.11.2011 - 11.9.2012

184 500 000 Kč

20.4.2010 - 12.11.2011

156 500 000 Kč

21.9.2009 - 20.4.2010

132 500 000 Kč

28.5.2008 - 21.9.2009

85 000 000 Kč

3.7.2007 - 28.5.2008

40 000 000 Kč

25.4.2003 - 3.7.2007

26 210 000 Kč

29.11.2000 - 25.4.2003

10 410 000 Kč

24.6.1998 - 29.11.2000

5 100 000 Kč

21.2.1995 - 24.6.1998

2 500 000 Kč

25.7.1994 - 21.2.1995

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 23.9.2014

1024031 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 8.2.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pražská 179, 530 06, Pardubice - Popkovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. července 2016 : Valná hromada konaná dne 23. května 2016 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:"Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti Valná hromada konaná dne 23. května 2016 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:"Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti ...EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., (dále též jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 52.360.000,-- Kč (padesát dva miliony tři sta šedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 523 (pět set dvacet tři) kusy kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šest) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie). 3.Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií upisovaných peněžitými vklady dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 1), a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen Zájemce 2), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen Zájemci), takto: a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 15 (patnácti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a 6 (šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále společně též jen Akcie 1), nepeněžitým vkladem, b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 8 (osmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 2), nepeněžitým vkladem, c)Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 330 (tři sta třiceti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 3), peněžitým vkladem, d)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 170 (jedno sto sedmdesáti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, (dále též jen Akcie 4), peněžitým vkladem. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZOK), Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Zdůvodnění emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem: Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společnosti, proto je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 bude splacen peněžitými vklady takto:Emisní kurs upsaných Akcií 3 a Akcií 4 jsou Zájemci povinni splatit takto: nejméně 40 % (čtyřicet procent) peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u Československé obchodní banky a. s., zbývající část peněžitého vkladu jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 8.Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 1 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha) v katastrálním území Popkovice, (dále též jen Pozemek), a to spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicet tři padesátiny) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Pozemek vznikl vydělením dle geometrického plánu vypracovaného společností Geoding s.r.o., se sídlem Pardubice, Štrossova 126, PSČ 530 03, pod číslem plánu 455-66/2015, ověřeného oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Josefem Janko dne 12. ledna 2016 pod číslem 280/2015, a schváleného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj dne 13. ledna 2016 pod číslem PGP-1820/2015-606, kdy byl z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/15 vydělen díl o výměře 6019 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela parc. č. 121/29 ostatní plocha (jiná plocha), vše v katastrálním území Popkovice. Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 1 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 1 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 1. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 1 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 1.560.000,-- Kč (jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1. 9.Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání Zájemcem 2 splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) Pozemku, včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pardubice, Popkovice, Pražská 179. Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 2 a písemné prohlášení o vnesení Nepeněžitého vkladu 2 s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne upsání Akcií 2. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu 2 provedl znalec Ing. Jiří Novák, bytem Lázně Bohdaneč, Antonína Dvořáka 483, znaleckým posudkem č. 4134-23/2016 ze dne 22. března 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 800.000,-- Kč (osm set tisíc korun českých). Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2." zobrazit více skrýt více
 • 19. července 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. srpna 2013 - 7. listopadu 2013 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 10. července 2013 tohoto znění:„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto:1. Základní kapitál... společnosti se zvýší o částku 12.000.000,-- Kč (dvanáctmiliónů kourun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 119 (jednostodevatenáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovým, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničím trhu obdobném regulovanému trhu.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 79 (sedmdesátidevíti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 2 (dvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci – územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo „určitý zájemce“), b) upsání 40 (čtyřiceti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 8 (osmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci – územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo „určitý zájemce“). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. na adrese Pražská 179, Popovice, 530 06 Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcí činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcí sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcí bude splacen peněžitým vkladem takto: a) nejméně 50% (padesát procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 117498383/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,b) zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ zobrazit více skrýt více
 • 27. července 2012 - 11. září 2012 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 29. června 2012 tohoto znění:"Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto:1. Základní kapitál s... polečnosti se zvýší o částku 32.500.000,-- Kč (slovy třicetdvamilionypětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 324 (třistadvacetčtyři) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisovaní akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto:a) upsání 214 (dvěstěčtrnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci – územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo „určitý zájemce“),b) upsání 110 (jednostodeseti) kusí kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 5 (pěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci – územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo „určitý zájemce“).5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcí činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o uspání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcí sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desetitisíc korun českých).9. Emisní kurs upsaných akcí bude splacen peněžitým vkladem takto: 100% (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 117415963/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s., který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.“ zobrazit více skrýt více
 • 6. srpna 2011 - 12. listopadu 2011 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 29. června 2011 tohoto znění:"Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto:1. Základní kapitál s... polečnosti se zvýší o částku 28.000.000,-- Kč (slovy dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 279 (dvěstěsedmdesátdevět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov.Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto:a) upsání 184 (jednostoosmdesátičtyř) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 8 (osmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce").b) upsání 95 (devadesátipěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 2 (dvou) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desetttisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce").5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) kalendářních dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých).9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 100 % (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti 5016000403/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno.Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2010 - 20. dubna 2010 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 22.2.2010 tohoto znění:"Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto:1. Základní kapitál společn... osti se zvýší o částku 24.000.000,- Kč (slovy dvacetčtyřimiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 239 (dvěstětřicetdevět) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuto určitým zájemcům takto:a) upsání 158 (jednostopadesátiosmi) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 4 (čtyř) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"),b) upsání 81 (osmdesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, a 6 (šesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (Dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce").5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 kalendářních dní měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto 100% (jednosto procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jeden) měsíc ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 5406027388/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2009 - 21. září 2009 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.6.2009 tohoto znění:"Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. takto:1. Základní kapitál společn... osti se zvýší o částku 47.500.000,- Kč (čtyřicetsedmmilionůpětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 474 (čtyřistasedmdesátčtyři) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 10 (deset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech nově emitovaných akcií bude nabídnuto určitým zájemcům takto:a) upsání 313 (třistatřinácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"),b) upsání 161 (jednostošedesátijednoho) kusu kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pěti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - územně samosprávnému celku Pardubickému kraji, IČ 708 92 822, (dále též jen "Pardubický kraj" nebo "určitý zájemce"),4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,- Kč (desettisíc korun českých).8. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude určitými zájemci upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitými vklady takto:a) nepeněžitým vkladem ve výši 31.350.000,- Kč (třicetjedenmiliontřistapadesát-tisíc korun českých) určitého zájemce- územně samosprávného celku Statutární město Pardubice, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicettři padesátiny) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 50048 pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice, kterými jsou:- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 911,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 912,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 915,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 929,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela par. č. 982,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 912 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 915 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1832 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 929 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1259 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 982 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2,- pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 457 m2, přičemž tato parcela vznikla dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Josefem Jankem pod číslem plánu 363-23/2009, který byl ověřen Ing. Josefem Jankem dne 11. března 2009 pod číslem 25/2009 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice dne 16. března 2009 pod číslem 363/2009, kdy byl z pozemku evidovaného jako pozemková parcela par. č. 121/15 o výměře 294767 m2 vydělen díl o výměře 457 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha), vše v katastrálním území Popkovice, (dále též jen "Vydělení dle geometrického plánu 1"),- pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1476 m2,- pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 7920 m2,Přičemž dvě posledně jmenované parcely vznikly dle geometrického plánu vypracovaného Ing. Josefem Jankem pod číslem plánu 362-22/2009, který byl ověřen Ing. Josefem Jankem dne 11. března 2009 pod číslem 23/2009 a s nímž vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, dne 16. března 2009 pod číslem 364/2009, kdy byly z pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/15 o výměře 294767 m2 vyděleny níže uvedené parcely: díl o výměře 1476 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela par. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha), díl o výměře 7920 m2, který byl nově označen jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha), (dále též jen "Vydělení dle geometrického plánu 2"), vše v katastrálním území Popkovice, (dále též jen "Nepeněžitý vklad Statutárního města Pardubice").Nepeněžitý vklad Statutárního města Pardubice byl v souladu s ustanovením § 59 odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 3205-33/2009 ze dne 23. dubna 2009 soudního znalce Ing. Jiřího Nováka (dále též jen "Znalecký posudek"), tj. soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 6. dubna 2009 pod č.j. 2Nc 1236/2009-5, které nabylo právní moci dne 16. dubna 2009. Znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu Statutárního města Pardubice částkou ve výši 31.350.000,- Kč (třicetjedenmiliontřistapadesáttisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 313 (třistatřináct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. předaným v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.b) nepeněžitým vkladem ve výši 16.150.000,- Kč (šestnáctmilionůjednostopadesáttisíc korun českých) určitého zájemce- územně samosprávného celku Pardubický kraj, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 50048 pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice, kterými jsou:- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 911,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 912,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 915,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 929,- budova jiné stavby bez č.p./č.e. na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 982,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 911 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 912 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 915 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1832 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 929 - zastavěná plocha a nádovří o výměře 1259 m2,- pozemek evidovaný jako stavební parcela par. č. 982 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2,- pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/21 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 457 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 1,- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 121/19 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1476 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 2,- pozemek evidovaný jako pozemková parcela par. č. 121/20 - ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 7920 m2, přičemž tato parcela vznikla Vydělením dle geometrického plánu 2,vše v katastrálním území Popkovice,(dále též jen "Nepeněžitý vklad Pardubického kraje").Nepeněžitý vklad Pardubického kraje byl v souladu s ustanovením § 59 odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn Znaleckým posudkem, který stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu Pardubického kraje částkou ve výši 16.150.000,-. Kč (šestnáctmilionůjednostopadesáttisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 161 (jednostošedesátjeden) kus kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.Nepeněžitý vklad je splacen písemným prohlášením o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. předaným v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu.9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2008 - 28. května 2008 : Valná hromada dne 25. 2. 2008 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 45.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku ... navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Akcionáři mají přednostní právo na upisování všech nově emitovaných akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku, tj. všech 4000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v souladu s těmito pravidly:a) Nové akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo zveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích, Letiště Pardubice, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin.c) Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je možno upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov, na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je možno upsat deset nových kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů dle stanov.4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody akcionářů o upsání akcií dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku (dále jen "Dohoda akcionářů"), v souladu s těmito pravidly:a) Dohoda akcionářů musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku, musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy akcionářů.b) Lhůta pro uzavření Dohody akcionářů činí dva měsíce ode dne, kdy bude způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zveřejněna informace představenstva o možnosti Dohodu akcionářů uzavřít. Představenstvo zveřejní takovou informaci do dvou týdnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů.c) Místem pro uzavření Dohody akcionářů je sídlo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích, Letiště Pardubice, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin.5. Emisní kurs nově emitovaných akcií (ať upisovaných s využitím přednostního práva akcionářů nebo dle Dohody akcionářů) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 11.250,- Kč bude upsána emisním kursem 11.250,- Kč.6. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:100 % peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 1002430754/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 6. března 2007 - 3. července 2007 : Jediný akcionář učinil dne 23. ledna 2007 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady tohoto znění:1) Základní kapitál společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. se zvýší o částku 1... 3.790.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 130 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 79 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3) Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií prohlášením učiněným dle § 204a, odstavce 7) obchodního zákoníku.4) Všechny akcie budou upsány určitými zájemci takto:a) stávající jediný akcionář - Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, upíše 19 kusů kmenových listinnýh akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějící na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 190.000,-- Kč,b) Pardubický kraj, IČ 708 92 822, upíše 130 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, a 60 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, peněžitým vkladem ve výši 13.600.000,-- Kč.5) Akcie je možno upsat v sídle společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v Pardubicích 6, Letiště Pardubice, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 2 měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájmeci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna zaslat oznámení nejpozději do 20 dnů ode zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích.8) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,-- Kč a jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 10.000,-- Kč.9) Upisovatelé (určití zájemci) jsou povinni splatit celý emisní kurs akcií jimi upsaných peněžitými vklady nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 1002113134/0400 vedený u společnosti Živnostenská banka, a.s. který za tím účelem společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. založila na své jméno. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : Ostatní skutečnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje za níže uvedenýchpodmínek takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku15,800.000,-- Kč (patnáct milionů osm... set tisíc korun českých)na celkovou částku 26,210.000,-- Kč (dvacet šest milionů dvě stědeset tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částkuse nepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : c) všechny akcie budou stávajícím akcionářem upsány na základěsmlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku,která bude uzavřena nejpozději do 30 (třiceti) dnů od ... dnešníhodne v sídle společnosti a podepsána před orgánem pověřenýmlegalizací v souladu s § 190 odstavec 3 obchodního zákoníku, zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : ve výši 2,000.000,-- Kč z titulu bezúročné půjčky dle smlouvy zedne 27.6.2002, celkem tedy částka 14,300.000,-- Kč(čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých).
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) z titulubezúročné půjčky dle smlouvy ze dne 24.4.2002,
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : ve výši 10,300.000,-- Kč (deset milionů tři sta tisíc korunčeských) z titulu úvěrové smlouvy uzavřené dne 25.4.2000,
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionářeStatutárního města Pardubice vůči společnosti proti pohledávcena splacení emisního kursu akcií v celkové výši 14,300.... 000,-- Kč(čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých) s tím, že návrhsmlouvy o započtení bude podávat Statutární město Pardubice,akceptantem bude akciová společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. aobsahem bude započtení peněžitých pohledávek: zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : d) akcionář je povinen emisní kurs v plné výši splatitnejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií, tedy odedne uzavření smlouvy dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, a... to na účet společnosti k tomuto účelu zřízený, který je veden uŽivnostenské banky a.s., pobočka Pardubice, číslo25005-2423715074/0400, zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2003 - 25. dubna 2003 : b) zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 158 kusů novýchlistinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovitéhodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých),
 • 2. března 2000 - 29. listopadu 2000 : 1. Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.2.2000 ozvýšení základního jmění bez výzvy k upisování akcií z5.100.000,-- Kč o 5.310.000,-- Kč na 10.410.000,-- Kč. Upisován... íakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 531kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, kterébudou mít listinnou podobu a které nebudou veřejněobchodovatelné. Akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva akcionářů na upsání nových akcií, ale že budou nabídnuty kupsání určenému zájemci, a to Městu Pardubice se sídlemMagistrát města Pardubic, Pardubice, Perštýnské náměstí 1, PSČ530 21, IČO 00 27 40 46. Město Pardubice upíše nové akcie vsídle akciové společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. do dvouměsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, přičemž lhůta k upsáníakcií začne běžet od jednoho (1) týdne ode dne zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií určuje akcionářčástkou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za jednuakcii. Emisní kurs upisovaných akcií bude tedy roven jejichjmenovité hodnotě.Emisní kurs části upisovaných akcií v počtu 341 akcií jeupisovatel Město Pardubice povinno splatit peněžitým vkladem vevýši 3.410.000,-- Kč nejpozději do jednoho týdne ode dne upsáníakcií, a to na účet společnosti vedený u Československé obchodníbanky, a.s., pobočky v Pardubicích č. 8010-0208202883/0300.Emisní kurs zbytku upsaných akcií v počtu 190 akcií jeupisovatel Město Pardubice povinno splatit nepeněžitým vkladem,a to vkladem své pohledávky za akciovou společností EASTBOHEMIAN AIRPORT a.s. z titulu úvěrové smlouvy ze dne 12.7.1999,kterou Město Pardubice poskytlo akciové společnosti úvěr ve výši1.900.000,-- Kč. Jediný akcionář schválil upisování akciínepeněžitým vkladem této pohledávky a schválil výši oceněnítohoto vkladu na základě znaleckých posudků částkou ve výši1.900.000,-- Kč. Upisovatel Město Pardubice je povinno splatittento nepeněžitý vklad nejpozději do jednoho týdne ode dneupsání akcií, a to uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1993 - 29. listopadu 2000 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založean na ustavující valné hromadě dne29.1.1993.
 • 20. června 1997 - 24. června 1998 : Zapisuje se usnesení valné hromady akciové společnosti EASTBOHEMIAN AIRPORT a. s. se sídlem Pardubice 6, Letiště Pardubice,PSČ 530 06, IČO 48 15 49 38 ze dne 7. 5. 1997 o zvýšenízá... kladního jmění z 2 500 000,-- Kč o 2 600 000,-- Kčna 5 100 000,-- Kč.Na zvýšení základního jmění bude vydáno 260 kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, které budou mítlistinnou podobu. Akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva akcionářů a budou nabídnuty určitému zájemci určenémuvalnou hromadou společnosti, který upíše akcie na zvýšenízákladního jmění peněžitým vkladem.Akcie budou upsány do 7 dnů po té, co bude toto usnesení zapsánodo obchodního rejstříku v sídle společnosti v 8.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1993 - 25. července 1994 : Ing. Ladislav Ř e h á k , bytem Praha 9, Matějova 3
 • 9. února 1993 - 25. července 1994 : Předseda:Ing. Jan B a r t o š , bytem Hradec Králové 2, Karla IV. 628
 • 9. února 1993 - 25. července 1994 : Dozorčí rada:
 • 9. února 1993 - 25. července 1994 : Zastupování a podepisování:Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členovépředstavenstva, anebo samostatně předseda představenstva nebomístopředseda a prokurista spol... ečnosti. V některých delegovanýchpravomocech představenstvem podepisuje za společnost pouzeprokurista společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1993 - 25. července 1994 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kč 1.000.000,--. Je rozvrženo na1.000 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kč 1.000,--.
 • 9. února 1993 - 25. července 1994 : Ing. Roman L í n e k , bytem Pardubice, Ke hřišti 82
 • 9. února 1993 - 25. července 1994 : Ing. Jaroslav V a l o u š e k , bytem Pardubice, Jungmannova 915
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů