Základní údaje

Historické adresy

2.10.2001 - 1.7.2011 Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 58001
1.4.1993 - 2.10.2001 Havlíčkův Brod, Havířská 1059

48155187

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 1.7.2011

CZ48155187

Datum vzniku

1. dubna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2011

Historické názvy

15.10.1999 - 1.7.2011

ZZN Havlíčkův Brod a.s.

1.4.1993 - 15.10.1999

Zemědělské zásobování a nákup v Havlíčkově Brodě a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 920

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.4.1993 - 1.7.2011

126 068 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2011 - 1. července 2011 : Společnost ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, IČO 481 55 187, se vymazává z obchodního rejstříku; společnost zanikla sloučením s nástupni... ckou společností Cerea, a.s., se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, IČO 465 04 940. zobrazit více skrýt více
  • 31. července 2006 - 1. července 2011 : Na společnost ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01, identifikační číslo 481 55 187, jako hlavního akcionáře, přešlo jmění společnosti Agrosl... užby Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Baštínov 117, identifikační číslo 648 28 361, která z důvodu převodu jmění zanikla. zobrazit více skrýt více
  • 1. dubna 1993 - 1. července 2011 : státního podniku Zemědělské zásobování a nákup v HavlíčkověBrodě.
  • 1. dubna 1993 - 1. července 2011 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. Jedi-ným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlemv Praze. V zakladatelské listině učiněné ... ve formě notářskéhozápisu ze dne 23.3.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založeníspolečnosti, schválení jejich stanov a jmenování členů předsta-venstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jměníspolečnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotnéhoa dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Oceněnítohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu zobrazit více skrýt více
  • 4. srpna 2005 - 11. ledna 2006 : Mimořádná valná hromada konaná dne 25. července 2005 rozhodla takto:"Valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS... CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 11000, IČ 26152231, ze dne 29.6.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností ZZN Havlíčkův Brod a.s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány a na základě prohlášení společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. o vlastnictví akcií uložených u výše uvedené oprávněné osoby, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s. ve výši 93,41 %, neboť jsou pro něj u osoby oprávněné uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 117.765.000,-- Kč.Valná hromada konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00 , IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění.Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 569,-- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Censulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 251-151/05.Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb." zobrazit více skrýt více
posunout dolů