Trendy

375 309 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 644 838 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

97 130 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 22.12.2006 Praha 8, Křižíkova čp 237,č.or.36a, PSČ 18600

Historické adresy

4.2.2005 - 22.12.2006 Praha 10, Průběžná 3207/74a, PSČ 10000
1.8.2003 - 4.2.2005 Praha 2, Londýnská 575/48
17.10.2002 - 1.8.2003 Praha 2, Londýnská 575/48a
1.4.1993 - 17.10.2002 Pardubice, Zámecká 18

48171000

DIČ

od 1.6.1993

CZ48171000

Datum vzniku

1. dubna 1993

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. října 2017

Datová schránka

5jae8rr

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 924

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.4.2008

682 204 000 Kč

Historické jmění

21.2.2007 - 5.4.2008

12 204 000 Kč

12.8.2002 - 21.2.2007

8 136 000 Kč

1.4.1993 - 12.8.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1000474067 / 3500

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Historické provozovny

1.11.2010 - 27.6.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Florenci 1020/19, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. února 2008 - 5. dubna 2008 : Dne 21.2.2008 rozhodla valná hromada navrhovatel o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatel upsáním nových akcií, o to o částku 670.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je ob... saženo v notářském zápise č.j. NZ 52/2008, N 54/2008, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti MobilKom, a.s. (dále též společnost) se zvyšuje z částky 12.204.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých) o částku 670.000.000,-Kč (slovy: šest set sedmdesát milionů korun českých) na částku 682.204.000,-Kč (slovy šest set osmdesát dva milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých)Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním 10 (deseti) kusů nových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 67.000.000,-Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) každé akcie. Emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 67.000.000,-Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých). S akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Oba akcionáři společnosti MobilKom, a.s., společnost KHEREM LIMITED se sídlem 16, Kyriakou Matsi, EAGLE HOUSE, 10. poschodí, Agioi Omologites, P.C. 2408, Lefkosia, Kypr, reg. číslo HE 169 702 (dále jen "KHEREM LIMITED") a společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED se sídlem Kanika Center, Block B, 6 Panayiotis Simeou Street, Office 504, CY-3105 Limassol, Kypr, reg. číslo HE 158996 (dále jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED"), se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svých přednostních práv na uopisování akcií v souladu s § 203, odst 2, písm. c) obchodního zákoníku.Valná hromada rozhdla, že nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma předem určeným zájemcům, a to takto:i) devět (9) kusů nově vydaných akcií upíše určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED aii) jeden (1) kus nově vydaných akcií upíše určený zájemce - společnost KHEREM LIMITEDKaždý určný zájemce upíše akcie ve smolouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, na adrese Praha 8, Křižíkova č.p. 237, č. or. 36 a, PSČ 186 00 (dále jen "Sídlo společnosti)Lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představensto společnosti v Sídle společnosti určeným zájemcům, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED a společnosti KHEREM LIMITED, do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Určení zájemci budou povinni oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti MobilKom, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných společností PENTA INVESTMENTS LIMITED a dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti KHEREM LIMITED vůči společnosti MobilKom, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných společností KHEREM LIMITED.Určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs jím upsaných akcií výhradně započtením pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.11.2006 mezi PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a společností jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. prosince 2007 měla k 31. lednu 2008 společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti pohledávku v celkové výši 847 614 590,50 Kč (slovy: osm set čtyřicet sedm milionů šest set čtrnáct tisíc pět set devadesát korun českých a padesát haléřů) K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 603.000.000,- Kč (slovy: šest set tři milionů korun českých)Určený zájemce - společnost KHEREM LIMITED - splatí emisní kurs jím upsaných akcií výhradně započtením pohledávky společnosti KHEREM LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:smlouvy o úvěru uzavřené dne 21.11.2006 mezi KHEREM LIMITED jako věřitelem a společností jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. prosince 2007 měla k 31. lednu 2008 společnost KHEREM LIMITED vůči společnosti pohledávku v celkové výši 94 179 398,95 Kč Kč (slovy: devadesát čtyři milionů sto sedmdesát devět tisíc tři sta devadesát osm korun českých a devadesát pět haléřů) K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 67.000.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých)Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstve společnosti v Sídle společnosti určeným zájemcům společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED a společnosti KHEREM LIMITED do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií s příslušným určeným zájemcem.Smlouvy o započtení budou uzavřeny písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle spoečnosti. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 2006 - 21. února 2007 : Dne 20.12.2006 valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitál společnosti MobilKom, a.s. se zvyšuje z částky 8 136 000,- Kč (slovy: osm milionů sto třicet šest tisíc korun... českých) o částku 4.068.000 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát osm tisíc korun českých), na částku 12.204.000 Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota akcie bude činit 4.068.000 Kč (slovy: čtyři miliony šedesát osm tisíc korun českých). Emisní kurz upsané akcie bude 55.490.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta devadesát tisíc korun českých). S akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva.Oba akcionáři společnosti MobilKom, a.s., společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED i společnost KHEREM LIMITED, se před hlasováním o zvýšení záklandího kapitálu vzdali svých přednostních práv na upisování akcií.Valná hormada rozhodla, že nová akcie bude nabídnuta k upsání jednomu určitému zájemci - akcionáři společnosti, a to: PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 44, Griva Digeni, SALAMIS HOUSE, 3. poschodí, P.C.8020, Paphos, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 158996.Akcii bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určitý zájemce se společností MobilKom, a.s. v jejím sídle v Praze 10, Průběžná 3207/74a, PSČ 100 00, ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo spolenčosti MobilKom, a.s. v sídle společnosti MobilKom, a.s. určitému zájemci (popř. jeho zástupci) do 15 (patnácti) dnů ode dne provedení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti MobilKom, a.s. svůj úmysl upsat akcii nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Akcie bude splacena peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet spolenčosti MobilKom, a.s. č. 200 628 9908, IBAN -CZ6326000000002006289908 vedený u Citibank a.s., a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 5. března 1998 - 12. srpna 2002 : Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní hodnoty1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) o částku7.136.000,- Kč (slovy sedmmilionůstotřicetšesttisíc korunčeských... ) na novou hodnotu ve výši 8.136.000,- Kč (slovyosmmilionůstotřicetšesttisíc korun českých). Zvýšení budeprovedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a tozvýšením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní hodnoty10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) o částku71.360,- Kč (slovy sedmdesátjednatisíctřistašedesát korunčeských) na novou hodnotu ve výši 81.360,- Kč (slovyosmdesátjednatisíctřistašedesát korun českých). S výjimkoujmenovité hodnoty zůstanou akcie nezměněny a právě tak práva apovinnosti spojená se všemi akciemi zůstanou nezměněna. Zvýšeníbude provedeno peněžitými vklady akcionářů, ke kterým sezavázali dohodou akcionářů dle § 205 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění (poměrně podle dosavadních hodnot jejichakcií). Tato dohoda je nedílnou součástí tohoto notářskéhozápisu jako příloha. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadníchlistinných akcií se provede vyznačením vyšší jmenovité hodnotydosavadních akcií s podpisem člena představenstva oprávněnéhojednat jménem společnosti, a to podpisem pana Václava Košťála,bytem Zámecká 18, Pardubice.Splacení jednotlivých částek bude v plné výši provedeno vemisním kursu 1,0 nejpozději do 31. 12. 1996. Emisní kurs budesplacen na účet č. 200628039/2600 vedený u CITIBANK, a.s.Upisování částek nad navrhované zvýšení základního jmění senepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 5. března 1998 - 12. srpna 2002 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 6. 11. 1996:
  • 1. dubna 1993 - 12. srpna 2002 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadě dne23.3.1993
posunout dolů