243 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

178 tis. Kč

Zisk za rok 2008

8 806 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

12.4.2007 - 7.7.2008 Praha 1, Klimentská 46, PSČ 11000
7.6.2003 - 12.4.2007 Opočno, Podzámčí 385, PSČ 51773
31.12.2002 - 7.6.2003 Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 19000
29.7.1993 - 31.12.2002 Opočno, Podzámčí 385

48171417

DIČ

Není plátce DPH

1.12.1993 - 21.12.2007

CZ48171417

Datum vzniku

29. července 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. července 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. července 2008

Historické názvy

25.7.2007 - 7.7.2008

Friesland Česká republika, a.s. v likvidaci

31.12.2002 - 25.7.2007

Friesland Česká republika, a.s.

29.7.1993 - 31.12.2002

Nutricia Mléčná výživa, akciová společnost (zkr.NMV a.s.)

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 950

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.10.2006 - 7.7.2008

2 090 000 Kč

1.10.1999 - 18.10.2006

110 000 000 Kč

12.6.1995 - 1.10.1999

116 000 000 Kč

29.7.1993 - 12.6.1995

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 7. července 2008 - 7. července 2008 : Společnost Friesland Česká republika, a.s. v likvidaci, IČ: 481 71 417 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku.Právním důvodem výmazu je skonče... ní likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 25. července 2007 - 7. července 2008 : Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti ze dne 27.6.2007 o zrušení společnosti s likvidací s účinností od... 1. července 2007. zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2005 - 7. července 2008 : Obchodní společnost Friesland Česká republika, a.s., se sídlem Opočno, Podzámčí 385, PSČ 517 73, identifikační číslo 481 71 417 převedla podnik na základě smlouvy o převodu podniku... ze dne 6.6.2005 společnosti BOHEMILK, a.s. se sídlem Opočno, Podzámčí 385, PSČ 517 73, identifikační číslo 264 70 535, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2446. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2002 - 7. července 2008 : Obchodní společnost Friesland Česká republika, a.s. - dříveNutricia Mléčná výživa, akciová společnost (zkr.NMV a.s.), sesídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 190 00,identif... ikační číslo 48 17 14 17 se jako nástupnická společnostsloučila s obchodní společností Friesland Česká republika,s.r.o. se sídlem Praha 3, Kolínská 1722/16, PSČ 130 00,identifikační číslo 62 91 71 70 a s obchodní společnostíBOHEMILK, a.s. se sídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174,okres Praha 9, PSČ 190 00, identifikační číslo 25 66 76 70.Obchodní společnost Friesland Česká republika, a.s. - dříveNutricia Mléčná výživa, akciová společnost (zkr.NMV a.s.)převzala jako nástupnická společnost jmění obou zanikajícíchspolečností. zobrazit více skrýt více
  • 29. července 1993 - 7. července 2008 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na ustavující valné hromadědne 2.6.1993.
  • 18. července 2006 - 18. října 2006 : Dne 3. července 2006 rozhodl jediný akcionář společnosti Friesland Česká republika, a.s. o snížení základního kapitálu společnosti Friesland Česká republika, a.s., a to za dále uve... dených podmínek:Rozsah snížení:Základní kapitál společnosti se snižuje o 107 910 000,- Kč (jedno sto sedm miliónů devět set deset tisíc korun českých) z dosavadních 110 000 000,- Kč (jednoho sta deseti miliónů korun českých) na 2 090 000,- Kč (dva milióny devadesát tisíc korun českých).Důvod snížení:Společnost nepotřebuje ke své podnikatelské činnosti základní kapitál ve stávající výši.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení:Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po nabytí účinnosti zápisu snížení základního kapitálu a po uspokojení nebo zajištění pohledávek věřitelů společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, vyplacena jedinému akcionáři.Způsob, jak má být snížení provedeno:Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadních 1 000,- Kč (jednoho tisíce korun českých) na 19,- Kč (devatenáct korun českých).Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty, tj. 19,- Kč (devatenáct korun českých), a nové výše základního kapitálu (tj. základního kapitálu 2 090 000,- Kč) na dosavadních akciích nebo výměnou stávajících akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za akcie nové jmenovité hodnoty, tj. 19,- Kč (devatenáct korun českých); druh, forma a podoba akcií se nemění.Lhůta pro předložení listinných akcií:Jediný akcionář je povinen předložit listinné akcie společnosti k výměně do tří měsíců ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty nebo k výměně nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo je povinno postupovat podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů