Trendy

37 205 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 335 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

246 154 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 8.9.2014 Na Stráni 572/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

Historické adresy

20.2.2008 - 8.9.2014 Moravská Třebová - Předměstí, Na Stráni 572/6, PSČ 57121
6.2.2002 - 20.2.2008 Moravská Třebová, Předměstí, Brněnská č. o. 19, č.p. 60, PSČ 571 21
1.10.1993 - 6.2.2002 Moravská Třebová, Brněnská 19, PSČ 57121

48171565

DIČ

od 1.10.1993

CZ48171565

Datum vzniku

1. října 1993

Datová schránka

x8fcew2

Historické názvy

1.10.1993 - 31.1.2012

HEDVA, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 956

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.12.2012

222 300 000 Kč

Historické jmění

8.3.2006 - 19.12.2012

741 000 000 Kč

1.10.1993 - 8.3.2006

790 145 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Moravská Třebová

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2966802 / 0800

Provozovny

od 1.2.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární 322, 569 91, Jedlová

... více provozoven (celkem 43) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. prosince 2012 : U rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), IČ 481 71 565, se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Pře U rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), IČ 481 71 565, se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Pře...dměstí, Na Stráni 572/6 došlo k odštěpení části jejího jmění na nástupnickou společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6. zobrazit více skrýt více
 • 4. března 2008 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na kte Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na kte...rý přešel majetekstátního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb.o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1993 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuHEDVA, tkalcovny hedvábí, státní podnik. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1993 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 23.9.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. září 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 8. září 2014 - 7. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 6. června 2014 - 8. září 2014 : Usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti HEDVA PRIMA, a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na H... lavního akcionáře - dle ust. §375 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Řádná valná hromada Společnosti HEDVA PRIMA, a.s., se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 21, IČ 481 71 565, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 956 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "Společnost") konaná dne 03.06.2014, v souladu s § 375 a následující Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ( dále jen ZOK)1)Určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti HEDVA PRIMA, a.s. je společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. IČ 483 62 387, se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská alej 32 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 22.04.2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán ke v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265, odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 737 805 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 99,57% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 99,57% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost EKONOMICKOOBCHODNÍ SLUŽBY, s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.2)Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3)Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 231,- Kč (slovy: dvě stě třicet jedna korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 300,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1401-12/2014 ze dne 28.02.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2013.Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1401-12/2014 je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě požadavku Zadavatele byla stanovena k datu 31.12.2013 hodnota jedné kmenové akcie o jmenovité hodnotě 300,- Kč Společnosti HEDVA PRIMA, a.s. se sídlem Na Stráni 572/6, Moravská Třebová, PSČ 571 21, IČ 481 71 565, zapsané v obchodním rejstříku, pod spisovou značkou B 956, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové za účelem nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 Zákona o obchodních společnostech č. 90/2012 Sb., na částku 231,- Kč ( slovy: dvě stě třicet jedna korun českých ).Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.4)Informuje, že veřejná listina - notářský zápis ze dne 03.06.2014, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384, odst. 1, ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností tel. 461 356 260, e- mail: oslejsek@hedva.cz5)Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří dosud výměnu akcií neprovedli a předloží akcie na majitele, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Dosavadní vlastník akcií na majitele je povinen sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.6)Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387, odst.1. ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to v sídle společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz.7)Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK věty první. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389, odst. 1. ZOK).8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s §387, odst. 3. ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 31. ledna 2012 - 19. prosince 2012 : U rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna obchodní firmy na HEDVA PRIMA, a.s.), IČ 481 71 565, se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Pře... dměstí, Na Stráni 572/6 došlo k odštěpení části jejího jmění na nástupnickou společnost HEDVA, a.s., se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6.Mimořádná valná hromada rozdělované společnosti HEDVA a.s., konaná dne 27.12.2011, přijala, mimo jiné, následující usnesení:I. Mimořádná valná hromada ruší své rozhodnutí o rozdělení obchodní společnosti HEDVA, a.s. odštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, přijaté mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 26.10.2011 (dvacátéhošestého října roku dvatisícejedenáct).II. Mimořádná valná hromada společnosti HEDVA a.s. v souladu s § 302 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev činí následující rozhodnutí o schválení rozdělení společnosti HEDVA, a.s. odštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti:1. Rozhoduje, že část jmění rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) v hodnotě 85 798 492,94 Kč (osmdesátpět milionů sedmsetdevadesátosm tisíc čtyřistadevadesátdvě koruny české, devadesátčtyři haléře) přejde na nástupnickou akciovou společnost HEDVA, a.s., se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Na Stráni 572/6, PSČ 571 21.2. Schvaluje projekt rozdělení společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) oštěpením, se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, a to ve znění, v jakém byl založen dne 16.09.2011 (šestnáctého září roku dvatisícejedenáct) do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Součástí projektu je i nové znění stanov rozdělované společnosti a nová obchodní firma rozdělované společnosti HEDVA PRIMA, a.s.3. Schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) vypracovanou ke dni 31.12.2010 (třicátéhoprvního prosince roku dvatisícedeset) a zahajovací rozvahy rozdělované společnosti a jedné nástupnické společností k rozhodnému dni 01.01.2011 (k prvnímu lednu roku dvatisícejedenáct).4. Schvaluje snížení základního kapitálu rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) ve smyslu ustanovení § 266 zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev a podle ustanovení § 211 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, takto:a) důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál,b) základní kapitál společnosti HEDVA, a.s. (po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku změna firmy na HEDVA PRIMA, a.s.) se snižuje z částky 741 000 000,- Kč (sedmsetčtyřicetjedna milionů korun českých) o částku 518 700 000,- Kč (pětsetosmnáct milionů sedmset tisíc korun českých) na částku 222 300 000,- Kč (dvěstědvacetdva miliony třista tisíc korun českých),c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na složky vlastního kapitálu nástupnické společnosti, úhradu oceňovacích rozdílů z přecenění při přeměnách, úhradu ztráty a vytvoření rezervního fondu rozdělované společnosti,d) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 70% (sedmdesát procent). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před snížením činila 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se tak snižuje na hodnotu 300,- Kč (třista korun českých),e) snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích nebo hromadných listinách tyto akcie nahrazujících, které akcionáři rozdělované společnosti za tím účelem předloží k rukám představenstva rozdělované společnosti. Lhůta pro předložení akcií nebo hromadných listin tyto akcie nahrazujících za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty je 1 (jeden) měsíc ode dne zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1993 - 4. března 2008 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na kte... rý přešel majetektátního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb.o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2005 - 20. února 2008 : 8. Mimořádná valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možností, pro zabezpečení finančních prostředků a zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy... a pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto prostředklů tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky v dostateční výši k dispozici.9. Pokud bude stanovený počet akcií uvedený v oznámení nebo oznámeních o přijetí veřejného návrhu překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která veřejný návrh přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížený o výsledek zaokrouhlování.10. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním, platných stanov společnosti (článek č. 40 "Oznamování"), formou veřejného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií.11. Představenstvo může nad rámec článku 10, pro lepší informování akconářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením mimořádné valné hromady zaslat akcionářům osobní dopis s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti.12. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, mimořádná valná hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícícm.13. Představensto zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí - ust. § 183a obch. zákoníku se využijí podle § 213c obch. zákoníku pouze přiměřeně. Představenstvo může využít v rámci potvrzení přijetí nabídky ust. § 183a, odst. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností.14. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhu jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcinářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do 3 (slovy: tří) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhrady kupní ceny (např. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře.15. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré provedení jednotlivých úkolů apod., které nejsou výslovně mimořádné valné hromady, stanoví představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2005 - 20. února 2008 : 1. Základní kapitál společnosti, který činí 790.145.000,- Kč (slovy: sedm set devadesát milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot... akcií společnosti, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 670.145.000,- Kč (slovy: šest set sedmdesát milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc korun českých) /dolní hranice snížení základního kapitálu/.2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti z minulých let.3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu je následující:- částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií,- částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta z minulých let.4. Předmětnými akciemi, jichž ve veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 120.000 kusů (slovy: jedno sto dvaceti tisíc) předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obch. zákoníku a jejich zničením nebo zrušením či jejich prohlášením za neplatné.6. Vzetí akcií z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých).7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapitálu až do výše stanovené v odst. 1 tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky smížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů