Trendy

107 146 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 929 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 574 987 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2016 Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Historické adresy

1.10.1993 - 12.10.2016 Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 53728

48171590

DIČ

od 1.10.1993

CZ48171590

Datum vzniku

1. října 1993

Datová schránka

rf5gxz6

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 957

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.7.2017

1 340 911 000 Kč

Historické jmění

19.8.2015 - 27.7.2017

1 332 793 000 Kč

23.7.2014 - 19.8.2015

1 326 816 000 Kč

9.10.2013 - 23.7.2014

1 317 524 000 Kč

24.10.2012 - 9.10.2013

1 276 234 000 Kč

5.10.2011 - 24.10.2012

1 220 509 000 Kč

9.10.2010 - 5.10.2011

1 211 421 000 Kč

10.11.2009 - 9.10.2010

1 189 398 000 Kč

31.10.2008 - 10.11.2009

1 156 544 000 Kč

12.10.2007 - 31.10.2008

1 138 603 000 Kč

17.11.2006 - 12.10.2007

1 072 241 000 Kč

9.11.2005 - 17.11.2006

951 574 000 Kč

10.5.2005 - 9.11.2005

918 249 000 Kč

26.6.2004 - 10.5.2005

881 061 000 Kč

21.12.1998 - 26.6.2004

846 286 000 Kč

26.5.1998 - 21.12.1998

838 121 000 Kč

19.10.1995 - 26.5.1998

811 237 000 Kč

1.10.1993 - 19.10.1995

734 570 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Chrudim

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2030342 / 0800

Historické provozovny

14.10.1993 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Májovu 1229, 537 01, Chrudim - Chrudim IV

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. července 2017 : Valná hromada společnosti přijala dne 06.06.2017 usnesení tohoto znění: "Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami, rozhodl Valná hromada společnosti přijala dne 06.06.2017 usnesení tohoto znění: "Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami, rozhodl...o o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, s tím, že se určuje, že na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové akcie, které budou vydány jako cenné papíry v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, s omezenou převoditelností. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí, přičemž o ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce nebo doložených skutečných nákladů představenstvo a emisní kurz nových akcií určí představenstvo na základě ocenění vkladu tak, aby se rovnal nebo maximálně přiblížil jmenovité hodnotě těchto akcií. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek, která se řídí ustanoveními zákona a musí, mimo jiné, obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení, a přesné určení na úhradu jaké části emisního kurzu se každá pohledávka započítává. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu upsaných akcií; uzavřením dohody o započtení je emisní kurz až do výše započítávané pohledávky splacen.Základní kapitál může být tímto způsobem zvýšen nejvýše o 666.396.500,- Kč; slovy šest set šedesát šest milionů tři sta devadesát šest tisíc pět set korun českých, představenstvo může základní kapitál zvýšit i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření ke zvýšení základního kapitálu se uděluje na dobu čtyř (4) let ode dne schválení valnou hromadou, tedy do 6.6.2021, slovy šestého června roku dvou tisícího dvacátého prvního. zobrazit více skrýt více
 • 23. července 2014 : Valná hromada společnosti schválila nové stanovy s účinností od 17. 6. 2014.
 • 23. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. března 2006 : Dne 5.ledna 2006 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku. Touto smlouvou prodala obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, P Dne 5.ledna 2006 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku. Touto smlouvou prodala obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, P...SČ 537 28, IČ 48171590 část podniku (tvořící samostatnou organizační) obchodní společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ 27484211.Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., konaná dne 3.ledna 2006, schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1993 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuVodovody a kanalizace Chrudim. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 1993 : V zakladatalské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 24. září 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. října 1993 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na ...který přešel majetek státníhopodniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 210/93 Sb. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. srpna 2013 - 9. října 2013 : Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:I. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vkladyValná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základní... ho kapitálu o 11 990 000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku 11 990 000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set devadesát tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 30. 4. 2013.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 11 990 ks (slovy: jedenáct tisíc devět set devadesát kusů)Jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního právaPředností právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu4. Určení upisovatelů k upsání nových akciíK upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks)Obec Podhořany, 539 000,-, 539Město Heřmanův Městec, 2 671 000,-, 2 671Město Třemošnice, 2 849 000,-, 2 849Obec Sobětuchy, 500 000,-, 500Obec Tuněchody, 251 000,-, 251Obec Vítanou, 1 903 000,-, 1 903Obec Krouna, 1 415 000,-, 1 415Město Hrochův Týnec, 402 000,-, 402Obec Načešice, 830 000,-, 830Obec Leština, 630 000,-, 630Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsatUrčení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1 000,- Kč na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzuValná hromada společnosti schvaluje návrh na započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu takto:na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539 000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2 671 000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2 671 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2 849 000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2 849 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500 000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 251 000,- Kč započetla Obci Tuněchody pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 251 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1 903 000,- Kč započetla Obci Vítanov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1 903 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1 415 000,- Kč započetla Obci Krouna pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1 415 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 402 000,- Kč započetla Městu Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 402 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 830 000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 830 000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 630 000,- Kč započetla Obci Leština pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 630 000,- Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.III. Schválení ocenění nepeněžitého vkladuValná hromada společnosti schvaluje návrh na ocenění nepeněžitého vkladu takto:Předmětem nepeněžitého vkladu je splašková kanalizace Škrovád I. až III. etapa podle kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3620/2004/Sm-867 ze dne 26.10.2005, kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3554-4/2006/Do-1003 ze dne 11.12.2006 a dle rozhodnutí č.j. CR 031910/2008/OŽP/Ur-1220 ze dne 23.7.2008. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 419-08-13 znalce Ing. Františka Průši jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, č.j. 2 Nc 2209/2013-18. Ocenění nepeněžitého vkladu je 29 3000 000,-.Kč.IV. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vklademValná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 29 300 000,- Kč nepeněžitým vkladem takto:1. Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitáluZískání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace vodárenské infrastruktury.2. UpisovatelMěsto Slatiňany, IČ: 00270920, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany3. Způsob a rozsah tohoto zvýšeníZvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb. neveřejnými úpisy nových akcií, a to nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů. Základní kapitál se zvyšuje o částku 29 3000 000,- Kč.4. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akciíAkcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 29 300 ks.5. Jmenovitá hodnota nových akcií1 000,- Kč na 1 ks akcie.6. Lhůta pro upsání nových akciíNové akcie budou upisovány ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs nově vydaných akciíEmisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě8. Předmět nepeněžitého vkladu a jeho oceněníPředmětem nepeněžitého vkladu je splašková kanalizace Škrovád I. až III. etapa podle kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3620/2004/Sm-867 ze dne 26.10.2005, kolaudačního rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3554-4/2006/Do-1003 ze dne 11.12.2006 a dle rozhodnutí č.j. CR 031910/2008/OŽP/Ur-1220 ze dne 23.7.2008. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 419-08-13 znalce Ing. Františka Průši jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, č.j. 2Nc 2209/2013-18. Ocenění nepeněžitého vkladu je 29 300 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2012 - 24. října 2012 : Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 55,7... 25.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku 55,725.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů sedm set dvacet pět tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 29.2.2012.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 55.725 ks (slovy: padesát pět tisíc sedm set dvacet pět kusů) Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního práva Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu4. Určení upisovatelů k upsání nových akciíK upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks)Obec Načešice, 341.000,-, 341Obec Podhořany, 539.000,-, 539Obec Vyžice, 262.000,-, 262Město Heřmanův Městec, 194.000,-, 194Město Hlinsko, 447.000,-, 447Město Třemošnice, 321.000,-, 321Obec Tisovec, 6,873.000,-, 6.873Obec Sobětuchy, 499.000,-, 499Obec Zaječice, 1,979.000,-, 1.979Obec Makov, 469.000,-, 469Městys Trhová Kamenice, 400.000,-, 400Obec Rabštejnská Lhota, 830.000,-, 830Město Chrast, 301.000,-, 301Město Chrudim, 1,867.000,-, 1.867Obec Mladoňovice, 22,169.000,-, 22.169Obec Trojovice, 1,447.000,-, 1.447Město Luže, 16,787.000,-, 16.787Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsatUrčení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 194.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 194.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 447.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 447.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 321.000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 321.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6,873.000,- Kč započetla Obci Tisovec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6,873.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,979.000,- Kč započetla Obci Zaječice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,979.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 469.000,- Kč započetla Obci Makov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 469.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 400.000,- Kč započetla Městysu Trhová Kamenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 400.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 830.000,- Kč započetla Obci Rabštejnská Lhota pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 830.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 301.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 301.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,867.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,867.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 22,169.000,- Kč započetla Obci Mladoňovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 22,169.000,- Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,447.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,447.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 16,787.000,- Kč započetla Městu Luže pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 16,787.000,- Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2011 - 5. října 2011 : Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:I. Zvýšení základního kapitáluValná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 9,08... 8.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku 9,088.000,-- Kč (slovy: devět milionů osmdesát osm tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2011.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 9.088 ks (slovy: devět tisíc osmdesát osm kusů)Jmenovitá hodnota: 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního právaPřednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu4. Určení upisoavtelů k upsání nových akciíK upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks)Obec Načešice, 341.000,-, 341Obec Podhořany, 540.000,-, 540Obec Vyžice, 262.000,-, 262Obec Sobětuchy, 500.000,-, 500Město Heřmanův Městec, 590.000,-, 590Obec Kostelec u Heřmanova Městce, 4,110.000,-, 4.110Město Hlinsko, 1,986.000,-, 1.986Město Slatiňany, 759.000,-, 759Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsatUrčení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzuValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 540.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 540.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 590.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 590.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4,110.000,- Kč započetla Obci Kostelec u Heřmanova Městce pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4,110.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,986.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,986.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 759.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 759.000,- Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2010 - 9. října 2010 : Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:I. Zvýšení základního kapitáluValná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 22,0... 23.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku 22,023.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony dvacet tři tisíce korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2010.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 22.023 ks (slovy: dvacet dva tisíce dvacet tři kusy)Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního právaPřednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.4. Určení upisovatelů k upsání nových akciíK upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks)Obec Načešice, 341.000,-, 341Obec Podhořany, 539.000,-, 539Obec Vyžice, 262.000,-, 262Obec Sobětuchy, 499.000,-, 499Město Chrudim, 13,262.000,-, 13.262Město Slatiňany, 1,948.000,-, 1.948Město Heřmanův Městec, 3,087.000,-, 3.087Obec Svídnice, 406.000,-, 406Městys Nasavrky, 783.000,-, 783Město Třemošnice, 459.000,-, 459Obec Holetín, 437.000,-, 437Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsatUrčení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II. Schválení započtení pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzuValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 13,262.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 13,262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,948.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,948.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,087.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,087.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 406.000,- Kč započetla Obci Svídnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 406.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 783.000,- Kč započetla Městysi Nasavrky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 783.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 459.000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 459.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 437.000,- Kč započetla Obci Holetín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 437.000,- Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2004 - 9. října 2010 : za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledáv... ek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 1994 - 9. října 2010 : 1 akcie na jméno ve jm. hodnotě po 1000,- Kč se zvláštnímiprávy
 • 30. července 2009 - 10. listopadu 2009 : Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada společnosti schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu o 32,8... 54.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu takto:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku 32,854.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů osm set padesát čtyři tisíce korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2009.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 32.854 ks (slovy: třicet dva tisíc osm set padesát čtyři kusy)Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního právaPřednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.4. Určení upisovatelů k upsání nových akciíK upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií(ks)Obec Načešice, 341.000,-, 341Obec Podhořany, 539.000,-, 539Obec Vyžice, 262.000,-, 262Obec Žlebské Chvalovice, 202.000,-, 202Obec Ctětín, 79.000,-, 79Obec Miřetice, 1,018.000,-, 1.018Město Hlinsko, 224.000,-, 224Obec Sobětuchy, 500.000,-, 500Město Chrudim, 10,316.000,-, 10.316Obec Proseč, 172.000,-, 172Městys Trhová Kamenice, 445.000,-, 445Město Slatiňany, 150.000,-, 150Město Luže, 3,041.000,-, 3.041Město Chrast, 3,557.000,-, 3.557Město Seč, 499.000,-, 499Obec Vrbatův Kostelec, 360.000,-, 360Obec Orel, 180.000,-, 180Město Heřmanův Městec, 1,500.000,-, 1.500Obec Svídnice, 1,879.000,-, 1.879Obec Krouna, 489.000,-, 489Obec Morašice, 7,101.000,-, 7.101Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsatUrčení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 79.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 79.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,018.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 224.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 224.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 10,316.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 10,316.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 172.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 172.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 445.000,- Kč započetla Městysi Trhová Kamenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 445.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 150.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 150.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,041.000,- Kč započetla Městu Luže pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,041.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,557.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,557.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Městu Seč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 360.000,- Kč započetla Obci Vrbatův Kostelec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 360.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 180.000,- Kč započetla Obci Orel pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 180.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,500.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,500.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,879.000,- Kč započetla Obci Svídnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,879.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 489.000,- Kč započetla Obci Krouna pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 489.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 7,101.000,- Kč započetla Obci Morašice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 7,101.000,-,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2008 - 31. října 2008 : Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl... . obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto:I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku 17,941.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set čtyřicet jeden tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 29.2.2008.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 17.941 ks (slovy: sedmnáct tisíc devět set čtyřicet jeden kus)Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního právaPřednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.4. Určení upisovatelů k upsání nových akciíK upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks)Obec Přestavlky, 131.000,-, 131Obec Řestoky, 263.000,-, 263Obec Zájezdec, 66.000,-, 66Obec Bítovany, 182.000,-, 182Obec Smrček, 121.000,-, 121Městys Žumberk, 195.000,-, 195Obec Míčov-Sušice, 381.000,-, 381Obec Načešice, 1,686.000,-, 1.686Obec Podhořany, 539.000,-, 539Obec Vyžice, 262.000,-, 262Obec Žlebské Chvalovice, 202.000,-, 202Obec Hrochův Týnec, 41.000,-, 41Město Chrudim, 3,361.000,-, 3.361Obec Ctětín, 80.000,-, 80Obec Miřetice, 1,019.000,-, 1.019Obec Sobětuchy, 499.000,-, 499Obec Proseč, 131.000,-, 131Obec Holetín, 1,070.000,-, 1.070Obec Nasavrky, 414.000,-, 414Obec Rabštejnská Lhota, 1,562.000,-, 1.562Město Slatiňany, 1,991.000,-, 1.991Obec Dřenice, 937.000,-, 937Město Luže, 2,520.000,-, 2.520Město Chrast, 288.000,-, 288Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi,) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsatUrčení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 131.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 131.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Řestolky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 182.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 182.000,-,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 121.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 121.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.000,- Kč započetla Městysu Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 195.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 381.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 381.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,686.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,686.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 41.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 41.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,361.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 3,361.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 80.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 80.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,019.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,019.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 499.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 499.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 131.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 131.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,070.000,- Kč započetla Obci Holetín pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 1,070.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 414.000,- Kč započetla Obci Nasavrky pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 414.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,562.000,- Kč započetla Obci Rabštejnská Lhota pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,562.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,991.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 1,991.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 937.000,- Kč započetla Obci Dřenice pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 937.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2,520.000,- Kč započetla Městu Luže pohledávku dle dohody o upsání závazku ve výši 2,520.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 288.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 288.000,- Kčza těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2007 - 12. října 2007 : Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a nás... l. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto:Usnesení:I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje:1. Rozsah zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál se zvyšuje o částku 66.362.000,-Kč (slovy šedesát šest milionů tři sta šedesát dva tisíce korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 28.2.2007.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíPočet akcií: 66.362 ks (slovy šedesát šest tisíc tři sta šedesát dva kusy)Jmenovitá hodnota: 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního právaPřednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.4. Určení upisovatelů k upsání nových akciíK upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, vklad (pohledávka) akcionáře (Kč), počet akcií (ks)Obec Přestavlky, 132.000,-,132Obec Řestoky, 264.000,-,264Obec Trojovice, 175.000,-,175Obec Zájezdec, 66.000,-,66Obec Bítovany, 125.000,-,125Obec Smrček, 120.000,-,120Obec Žumberk, 194.000,-,194Obec Míčov-Sušice, 190.000,-,190Obec Načešice, 888.000,-,888Obec Podhořany, 539.000,-,539Město Heřmanův Městec, 1,806.000,-,1.806Obec Vyžice, 262.000,-,262Obec Žlebské Chvalovice, 203.000,-203Obec Hrochův Týnec, 366.000,-,366Město Chrudim, 1,642.000,-,1.642Obec Ctětín, 3.000,-3Obec Miřetice, 1,018.000,-,1.018Město Hlinsko, 25,998.000,-,25.998Obec Proseč, 5,220.000,-,5.220Město Třemošnice, 927.000,-,927Obec Sobětuchy, 500.000,-,500Obec Rosice, 261.000,-,261Obec Bor u Skutče,5,015.000,-,5.015Obec Seč, 1,650.000,-,1.650Městys Trhová Kamenice, 598.000,- 598Obec Holetín, 9,238.000,-,9.238Obec Krouna, 5,706.000,-,5.706Město Ronov nad Doubravou, 3,256.000,-,3.256Upisovatelé jsou územními samosprávními celky(městy, obcemi) a stávajícími akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. ( s vyjímkou obce Bor u Skutče).Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcieV sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsatUrčení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,-Kč na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II.SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.:na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 132.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 132.000,- Kč,na pohledávku solečnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 264.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 264.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 175.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 175.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 120.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 120.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 194.000,-Kč započetla obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 194.000,-Kč, na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 190.000,-Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 190.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 888.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 888.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 203.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 203.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 366.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 366.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,642.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,642.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,018.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,806.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,806.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 25,998.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 25,998.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,220.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,220.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 927.000,- Kč započetla Městu Třemošnice dle dohody o uznání závazku ve výši 927.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 500.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 500.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 261.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 261.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,015.000,- Kč započetla Obci Bor u Skutče pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,015.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,650.000,-Kč započetla Obci Seč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,650.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 598.000,-Kč započetla Městysi Trhová Kamenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 598.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 9,238.000,-Kč započetla Obci Holetín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 9,238.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,706.000,-Kč započetla Obci Krouna pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,706.000,-Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,256.000,-Kč započetla Městu Ronov nad Doubravou pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,256.000,-Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 2006 - 17. listopadu 2006 : Valná hromada Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku... článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto:Usnesení:I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. společnosti schvaluje:1. Rosah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o částku 120.667.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet milionů šest set šedesát sedm tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek měst a obcí vzniklých z financování staveb vodvodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 31.1.2006.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Počet akcií: 120.667 ks (slovy jedno sto dvacet tisíc šest set šedesát sedm kusů)Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: listinné akcie3. Vyloučení přednostního práva:Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií:K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář, peněžitý vklad, počet upsaných akcií (ks):Obec Přestavlky, 132.000,- Kč, 132Obec Řestoky, 263.000,- Kč, 263Obec Trojovice, 88.000,- Kč, 88Obec Zájezdec, 66.000,- Kč, 66Obec Bítovany, 125.000,- Kč, 125Obec Horka, 1,718.000,- Kč, 1.178Obec Žlebské Chvalovice, 202.000,- Kč, 202Obec Hrochův Týnec, 41.000,- Kč, 41Obec Ctětín, 1,999.000,- Kč, 1.999Obec Miřetice, 1,018.000,- Kč, 1.018Město Hlinsko, 3,732.000,- Kč 3.732Obec Nasavrky, 10,830.000,- Kč, 10.830Obec Leština, 5,571.000,- Kč, 5.571Obec Vejvanovice, 253.000,- Kč, 253Obec Včelákov, 16,237.000,- Kč, 16.237Obec Zaječice, 18,479.000,- Kč, 18.479Město Chrast, 5,346.000,- Kč, 5.346Obec Smrček, 120.000,- Kč, 120Obec Žumberk, 19.000,- Kč, 19Obec Míčov-Sušice, 190.000,- Kč, 190Obec Načešice, 341.000,- Kč, 341Obec Vyžice, 262.000,- Kč, 262Město Chrudim, 4,448.000,- Kč, 4.448Město Heřmanův Městec, 706.000,- Kč, 706Obec Rosice, 2,295.000,- Kč, 2.295Obec Podhořany, 539.000,- Kč, 539Obec Mrákotín, 6,844.000,- Kč, 6.844Obec Sobětuchy, 3,678.000,- Kč, 3.678Obec Stolany, 311.000,- Kč, 311Obec Třibřichy, 1,332.000,- Kč, 1.332Obec Luže, 6,026.000,- Kč, 6.026Obec Kladno, 5,155.000,- Kč, 5.155Obec Morašice, 1,405.000,- Kč, 1.405Obec Prosetín, 20,896.000,- Kč, 20.896Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi).Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze upsat akcie:V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsat:Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursuna pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 132.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 132.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,718.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,718.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 41.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 41.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,999.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,999.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,018.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,732.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,732.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 10,830.000,- Kč započtla Obci Nasavrky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 10,830.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,571.000,- Kč započetla Obci Leština pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,571.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 253.000,- Kč započetla Obci Vejvanovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 253.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 16,237.000,- Kč započetla Obci Včelákov pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 16,237.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 18,479.000,- Kč započetla Obci Zaječice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 18,479.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,346.000,- Kč započetla Městu Chrast pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,346.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 120.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 120.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 19.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 19.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 190.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 190.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4,448.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4,448.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 706.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 706.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2,295.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2,295.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 539.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 539.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6,844.000,- Kč započetla Obci Mrákotín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6,844.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3,678.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3,678.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 311.000,- Kč započetla Obci Stolany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 311.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,332.000,- Kč započetla Obci Třibřichy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,332.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6,026.000,- Kč započetla Obci Luže pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6,026.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5,155.000,- Kč započetla Obci Kladno pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5,155.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1,405.000,- Kč započetla Obci Morašice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1,405.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 20,896.000,- Kč započetla Obci Prosetín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 20,896.000,- Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2005 - 9. listopadu 2005 : II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, ... a.s.:na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 131.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 131.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 463.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 463.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 23.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 23.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 203.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 203.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 42.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 42.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 79.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 79.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.018.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.018.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 688.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 688.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.822.000,- Kč započetla Obci Sobětuchy pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.822.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2.865.000,- Kč započetla Obci Vysočina pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2.865.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 121.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 121.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 6.670.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 6.670.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 191.000,- Kč započetla Obci Míčov - Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 191.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 100.000,- Kč započetla Obci Podhořany u Ronova pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 100.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.454.000,- Kč započetla Obci Dřenice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.454.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 384.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 384.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.384.000,- Kč započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.384.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.987.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.987.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.073.000,- Kč započetla Obci Tisovec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.073.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 548.000,- Kč započetla Obci Rabštejnská Lhota pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 548.000,- Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2005 - 9. listopadu 2005 : Řádná valná hromada konaná dne 23. 6. 2005 přijala toto usnesení:Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, ... IČ: 48171590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto:I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o částku 33.325.000,- Kč (slovy třicet tři miliony tři sta dvacet pět tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společnosti evidovány k 28. 2. 2005.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Počet akcií: 33.325 ks (slovy třicet tři tisíce tři sta dvacet pět kusů)Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: zaknihované akcie3. Vyloučení přednostního práva:Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií:K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávěni:Akcionář: Peněžitý vklad (Kč): Počet upsaných akcií (ks):Obec Přestavlky 131.000,- 131Obec Řestoky 263.000,- 263Obec Trojovice 88.000,- 88Obec Zájezdec 463.000,- 463Obec Bítovany 125.000,- 125Obec Horka 23.000,- 23Obec Žlebské Chvalovice 203.000,- 203Obec Hrochův Týnec 42.000,- 42Obec Ctětín 79.000,- 79Obec Miřetice 1.018.000,- 1.018Obec Proseč 688.000,- 688Obec Sobětuchy 4.822.000,- 4.822Obec Vysočina 2.865.000,- 2.865Obec Smrček 121.000,- 121Obec Žumberk 6.670.000,- 6.670Obec Míčov-Sušice 191.000,- 191Obec Načešice 341.000,- 341Obec Vyžice 262.000,- 262Obec Podhořany u Ronova 100.000,- 100Obec Dřenice 3.454.000,- 3.454Město Heřmanův Městec 384.000,- 384Město Třemošnice 3.384.000,- 3.384Obec Rosice 3.987.000,- 3.987Obec Tisovec 3.073.000,- 3.073Obec Rabštejnská Lhota 548.000,- 548Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a akcionáři společnosti. Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo, kde lze akcie upsat:V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.6. Lhůta, ve které lze akcie upsat:Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurz je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2004 - 10. května 2005 : 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat:Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě třiceti dnů počínaje dne... m, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen.7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2004 - 10. května 2005 : 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií:K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář: Peněžitý vklad (Kč): Počet upsaných akcií (ks):Obec Přesta... vlky 201.000,- 201Obec Řestoky 264.000,- 264Obec Trojovice 88.000,- 88Obec Zájezdec 66.000,- 66Obec Bítovany 863.000,- 863Obec Horka 23.000,- 23Obec Žlebské Chvalovice 202.000,- 202Obec Hrochův Týnec 41.000,- 41Obec Ctětín 158.000,- 158Obec Miřetice 1.019.000,- 1.019Obec Vrbatův Kostelec 13.581.000,- 13.581Obec Tuněchody 4.894.000,- 4.894Obec Smrček 120.000,- 120Obec Žumberk 195.000,- 195Obec Míčov-Sušice 190.000,- 190Obec Načešice 341.000,- 341Obec Vyžice 262.000,- 262Město Chrudim 1.110.000,- 1.110Město Heřmanův Městec 2.187.000,- 2.187Město Slatiňany 1.353.000,- 1.353Město Třemošnice 5.282.000,- 5.282Obec Rosice 4.495.000,- 4.495Obec Předhradí 253.000,- 253Upisovatelé jsou územními samosprávními celky (městy, obcemi) a akcionáři společnosti.Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen.5. Místo kde lze upsat akcie:V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2004 - 10. května 2005 : Řádná valná hromada konaná dne 3.6.2004 přijala toto usnesení:Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ:... 481 71 590, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto:I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje:1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o částku 37.188.000,- Kč (slovy třicet sedm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc korun českých). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 29.2.2004.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Počet akcií: 37.188 ks (slovy třicet sedm tisíc jedno sto sedmdesát osm kusů)Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: zaknihované akcie3. Vyloučení přednostního práva:Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2004 - 10. května 2005 : II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada akcionářů společnosti schvaluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, ... a.s.:na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 201.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 201.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 264.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 264.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 66.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 66.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 863.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 863.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 23.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 23.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 202.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 202.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 41.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 41.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 158.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 158.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.019.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.019.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 13.581.000,- Kč započetla Obci Vrbatův Kostelec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 13.581.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.894.000,- Kč započetla Obci Tuněchody pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.894.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 120.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 120.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 195.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 190.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 190.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 341.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 341.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 262.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 262.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.110.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.110.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2.187.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 2.187.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.353.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.353.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.282.000,- započetla Městu Třemošnice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 5.282.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.495.000,- Kč započetla Obci Rosice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.495.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 253.000,- Kč započetla Obci Předhradí pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 253.000,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : 7. Emisní kurs upisovaných akcií:Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat:Určení upisovatelé uvedení v bodu 4. první části usnesení upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností ve lhůtě tři... ceti dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií.Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : 5. Místo kde lze upsat akcie:V sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim.
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií:K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář: Peněžitý vklad ( Kč ) Počet upsaných akcií ( ks )Obec Pře... stavlky 395.000,- 395Obec Řestoky 790.000,- 790Obec Trojovice 263.000,- 263Obec Zájezdec 198.000,- 198Obec Bítovany 375.000,- 375Obec Horka 69.000,- 69Obec Žlebské Chvalovice 607.000,- 607Obec Hrochův Týnec 125.000,- 125Obec Ctětín 237.000,- 237Obec Miřetice 3.054.000,- 3.054Obec Proseč 470.000,- 470Obec Chotovice 88.000,- 88Obec Smrček 361.000,- 361Obec Žumberk 583.000,- 583Obec Míčov-Sušice 571.000,- 571Obec Načešice 1.023.000,- 1.023Obec Podhořany 300.000,- 300Obec Vyžice 786.000,- 786Město Chrudim 12.048.000,- 12.048Město Heřmanův Městec 91.000,- 91Město Hlinsko 3.256.000,- 3.256Město Slatiňany 684.000,- 684Obec Dvakačovice 4.500.000,- 4.500Obec Lozice 3.901.000,- 3.901Upisovatelé jsou územními samosprávními celky ( městy, obcemi ) a akcionáři společnosti.Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : 3. Vyloučení přednostního práva:Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu se vylučuje v důležitém zájmu společnosti,... který spočívá ve financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Počet akcií: 34.775 ks (slovy třicet čtyři tisíce sedm set sedmdesát pět kusů)Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč ... (slovy jeden tisíc korun českých)Druh akcií: kmenové akcieForma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelnostíPodoba akcií: zaknihované akcie zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál se zvyšuje o částku 34.775.000,- Kč (slovy třicet čtyři miliony sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých). Není připuštěno ... upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Rozsah zvýšení základního kapitálu byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a uvedených níže v bodu 4., které byly společností evidovány k 31.12.2002. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : I. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLUValná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ 48 17 15 90, rozhodla, a to v sou... ladu s ustanovením § 202 a násl. Obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : Náhradní valná hromadná konaná dne 3.7.2003 přijala toto usnesení:Valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim,... IČ 48 17 15 90, rozhodla, a to v souladu s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku a článků 4 a 37 stanov této společnosti, takto: zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 22. dubna 2005 : II. SCHVÁLENÍ ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK PROTI POHLEDÁVCE NA SPLACENÍ EMISNÍHO KURZUValná hromada akcionářů společnosti schavluje, aby obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, ... a.s.: na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 395.000,- Kč započetla Obci Přestavlky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 395.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 790.000,- Kč započetla Obci Řestoky pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 790.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 263.000,- Kč započetla Obci Trojovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 263.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 198.000,- Kč započetla Obci Zájezdec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 198.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 375.000,- Kč započetla Obci Bítovany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 375.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 69.000,- Kč započetla Obci Horka pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 69.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 607.000,- Kč započetla Obci Žlebské Chvalovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 607.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 125.000,- Kč započetla Obci Hrochův Týnec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 125.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 237.000,- Kč započetla Obci Ctětín pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 237.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.054.000,- Kč započetla Obci Miřetice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.054.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 470.000,- Kč započetla Obci Proseč pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 470.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 88.000,- Kč započetla Obci Chotovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 88.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 361.000,- Kč započetla Obci Smrček pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 361.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 583.000,- Kč započetla Obci Žumberk pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 583.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 571.000,- Kč započetla Obci Míčov-Sušice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 571.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 1.023.000,- Kč započetla Obci Načešice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 1.023.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 300.000,- Kč započetla Obci Podhořany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 300.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 786.000,- Kč započetla Obci Vyžice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 786.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 12.048.000,- Kč započetla Městu Chrudim pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 12.048.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 91.000,- Kč započetla Městu Heřmanův Městec pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 91.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.256.000,- Kč započetla Městu Hlinsko pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.256.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 684.000,- Kč započetla Městu Slatiňany pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 684.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 4.500.000,- započetla Obci Dvakačovice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 4.500.000,- Kč,na pohledávku společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 3.901.000,- Kč započetla Obci Lozice pohledávku dle dohody o uznání závazku ve výši 3.901.000,- Kč,za těchto dalších podmínek:a) jde o pohledávky věřitelů z dohod o uznání závazku na financování výstavby vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,b) započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení pohledávek emisního kursu je provedeno v celém rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu,c) dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2004 - 14. února 2004 : 4. Určení upisovatelů k upsání nových akcií:K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou oprávněni:Akcionář: Peněžitý vklad ( Kč ) Počet upsaných akcií ( ks )Obec Pře... stavlky 395.000,- 395Obec Řestoky 790.000,- 790Obec Trojovice 263.000,- 263Obec Zájezdec 198.000,- 198Obec Bítovany 375.000,- 375Obec Horka 69.000,- 69Obec Žlebské Chvalovice 607.000,- 607Obec Hrochův Týnec 125.000,- 125Obec Ctětín 237.000,- 237Obec Miřetice 3.054.000,- 3.054Obec Proseč 470.000,- 470Obec Chotovice 88.000,- 88Obec Smrček 361.000,- 361Obec Žumberk 583.000,- 83Obec Míčov-Sušice 571.000,- 571Obec Načešice 1.023.000,- 1.023Obec Podhořany 300.000,- 300Obec Vyžice 786.000,- 786Město Chrudim 12.048.000,- 12.048Město Heřmanův Městec 91.000,- 91Město Hlinsko 3.256.000,- 3.256Město Slatiňany 684.000,- 684Obec Dvakačovice 4.500.000,- 4.500Obec Lozice 3.901.000,- 3.901Upisovatelé jsou územními samosprávními celky ( městy, obcemi ) a akcionáři společnosti.Emisní kurs dosud upsaných akcií byl zcela splacen. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 21. prosince 1998 : Město Chrudim kanalizační řad P1 507Obec Smrček vodovod 360Obec Smrček ATS - technologie 337CELKEM ... 1 204 zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 21. prosince 1998 : Ocenění jednotlivých vkladů dle znaleckých posudků:Akcionář Předmět vkladu Ocenění v tis. Kč/počet akcií/
 • 30. července 1998 - 21. prosince 1998 : V usnesení 11 řádná valná hromada rozhodla o navýšení základníhojmění formou nepeněžitých vkladů akcionářů o 1 204 000,- Kč.Tato hodnota odpovídá ocenění vkládaného majetku ve znal... eckémposudku číslo 106/3375/1998 soudního znalce Václava Bečkya posudku číslo 505/1998 soudního znalce Jana Krče. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 21. prosince 1998 : Akcie nové emise budou upisovány formou akcií na jméno somezenou převoditelností v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnotajedné akcie je 1 000,-- Kč. Valná hromada zároveň schválilav... eřejnou obchodovatelnost akcií, které budou plně zastupitelnés emisí ISIN CZ 0009047163. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 21. prosince 1998 : Valné hromadě byl zároveň předložen druhý znalecký posudek,a to číslo 1326/61/1998 soudního znalce ing. Zdeňka Strouhala.V usnesení 12 řádná valná hromada rozhodla o navýšení zákla... dníhojmění formou peněžitých vkladů akcionářů o 6 961 000,- Kč.Přehled jednotlivých vkladů:Akcionář Peněžitý vklad v Kč Počet akciíMěsto Chrudim 2 939 950,- 2 939Obec Přestavlky 168 000,- 168Obec Trojovice 108 150,- 108Obec Řestoky 134 250,- 134Obec Zájezdec 80 850,- 80Obec Bítovany 49 350,- 49Obec Horka 14 700,- 14Obec Smrček 38 850,- 38Obec Žumberk 320 250,- 320Obec Míčov-Sušice 172 200,- 172Obec Načešice 288 750,- 288Obec Podhořany 726 600,- 726Obec Žlebské Chvalovice 49 350,- 49Obec Vyžice 282 450,- 282Obec Hrochův Týnec 14 700,- 14Obec Ctětín 26 000,- 26Obec Miřetice 1 554 000,- 1 554CELKEM x 6 961 zobrazit více skrýt více
 • 30. července 1998 - 21. prosince 1998 : Řádná valná hromada akcionářů a.s. Vodovody a kanalizaceChrudim konaná dne 23. 6. 1998 rozhodla o navýšení základníhojmění formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši8 1... 65 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1998 - 21. prosince 1998 : Ocenění jednotlivých vkladů dle znaleckého posudku:1. Akcionář Město Hlinsko: KčVklad - kanalizace Anglická a Nad parkem 1,269.380,--- vodovod k č.p. 489 ... 225.220,--- kanalizace k č.p. 489 253.460,--- kanalizace ulice Táborská 219.340,--- vodovod ulice Rváčovská 2,712.710,--- vodovod Blatno - Rataje 173.090,--- vodovod Chlum 2,554.320,--2. Akcionář Město Heřmanův Městec:Vklad - kanalizace Masarykovo náměstí 386.260,--- kanalizace ulice Jiráskova 1,088.360,--- kanalizace ulice Pod nádražím 1,100.820,--- kanalizace ulice Pod dráhou 700.460,--- kanalizace ulice Foretova 334.120,--- kanalizace ulice Zahradní 336.960,--- kanalizace náměstí Míru 308.090,--- kanalizace ulice Pokorného 1,531.620,--3. Akcionář Obec Horka:Vklad - vodovod Horka - Silnice 595.520,-- zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1998 - 21. prosince 1998 : Řádná valná hromada konaná dne 22. 8. 1997 rozhodla o navýšenízákladního jmění společnosti o 26,884.000,-- Kč. Základní jměníbude zvýšeno formou nepeněžitých vkladů akcionářů. Tyto... vkladyjsou splaceny. Upisování akcií nad uvedenou částku jenepřípustné.Akcie budou upisovány formou akcií na jméno s omezenoupřevoditelností v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota jednéakcie je 1.000,-- Kč. Akcie nové emise budou plně zastupitelnés emisí ISIN CZ0009047163. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 1998 - 21. prosince 1998 : 4. Akcionář Obec Seč:Vklad - vodovod Seč - Bučina 119.950,--5. Akcinoář Obec Smrček:Vklad - ATS (nemovitost) 380.390,--6. Akcionář Obec Bítova... ny:Vklad - vodovod Bítovany 4,017.510,--7. Akcionář Obec Ctětín:Vklad - vodovod Ctětín 6,428.750,--8. Akcionář Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,akciová společnostVklad - modernizace úpravny vody Hamry 2,148.220,--________________________________________________________C E L K E M 26,884.550,--________________________________________________________ zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů