Trendy

67 522 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 178 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

85 255 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2014 č.p. 308, 582 61 Česká Bělá

Historické adresy

2.9.2009 - 7.10.2014 Česká Bělá 308, PSČ 58261
4.8.2000 - 2.9.2009 Kojetín 78, PSČ 58001
9.11.1995 - 4.8.2000 Ždírec u Pohledu, okres Havlíčkův Brod
25.10.1993 - 9.11.1995 Ždírec u Pohledu okr.Havl.Brod, PSČ 58221

48172855

DIČ

od 1.11.1993

CZ48172855

Datum vzniku

25. října 1993

Datová schránka

5aif4jh

Historické názvy

24.7.2008 - 2.9.2009

Ronovecká akciová společnost

4.8.2000 - 24.7.2008

Ronovecká akciová společnost Ždírec u Pohledu

25.10.1993 - 4.8.2000

Ronovecká akciová společnost ( a.s.)

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 959

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2017

36 000 000 Kč

Historické jmění

7.10.2014 - 30.11.2017

40 000 000 Kč

1.3.2012 - 7.10.2014

40 000 000 Kč

30.9.2008 - 1.3.2012

31 238 000 Kč

25.10.1993 - 30.9.2008

18 177 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Havlíčkův Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ9427000000002107979502

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 29.4.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 582 61, Česká Bělá 308

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 7. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. července 2017 - 30. listopadu 2017 : Dne 22. června 2017 bylo valnou hromadou společnosti Vesa Česká Bělá, a.s. přijato následující usnesení: "Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 4.000.000,- Kč (sl... ovy čtyři milióny korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet miliónů korun českých) na novou výši základního kapitálu 36.000.000,- Kč (slovy třicet šest miliónů korun českých). Účelem snížení základního kapitálu je provedení optimalizace kapitálové struktury společnosti a důvodem tohoto snížení je nutnost takové optimalizace s ohledem na to, že společnost již delší dobu drží svoje vlastní akcie. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, je zrušení vlastních akcií, které má společnost v majetku, tj. 4.000 kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to akcií s čísly A 4269 A 8268. Snížení základního kapitálu se v souladu s ust. § 522 zákona o obchodních korporacích provede tak, že uvedené vlastní akcie budou zničeny. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude nikomu vyplácena, nebude převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu." zobrazit více skrýt více
 • 25. října 1993 - 7. října 2014 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena dne 24.9.1993 na ustavující hromadě
 • 3. října 2011 - 1. března 2012 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 21.9.2011 o zvýšení základního kapitálu:Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vesa Česká Bělá, a.s. takto: Částka, o níž má být základní kapitál z... výšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 8.762.000,- Kč, slovy osm milionů sedm set šedesát dva tisíce korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 8.762 (osm tisíc sedm set šedesát dva) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovem jeden tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Místem - podle § 204a odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je kancelář ekonoma v sídle společnosti na adrese Česká Bělá 308, PSČ 582 61. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 204a odstavec 2) a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí jednadvaceti (21) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu shora odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze upsat 8762/31238 (osm tisíc sedm set šedesát dva lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 87620/31238 (osmdesát sedm tisíc šest set dvacet dva lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč lze upsat 438100/31238 (čtyři sta třicet osm tisíc jedno sto lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, a na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč lze upsat 876200/31238 (osm set sedmdesát šest tisíc dvě stě lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (přičemž upisovat lze pouze celé akcie). Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec 2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto:1. jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 1.000,- Kč, slovem jeden tisíc korun českých, 2. druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie, 3. forma akcií upisovaných s využitím přednostího práva - akcie na jméno, 4. podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie, 5. emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Určuje se podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Pokud nebudou s využitím přednostního práva upsány všechny nové akcie společnosti určuje se - podle § 203 odstavec 2) obchodního zákoníku - že všechny zbývající akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku předem určenému zájemci, a to Tarasovi Konopelko, rodné číslo 69-02-16/1937, bytem Praha 10, Záběhlice, Mattioliho 3274/5. Místem - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář ekonoma v sídle společnosti na adrese Česká Bělá 308, 582 61, s tím, že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy uplyne lhůta pro výkon přednostního práva dosavadních akcionářů, a skončí po uplynutí patnácti (15) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž rovněž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva - každá akcie 1.000,- Kč, slovem jeden tisíc korun českých. Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec 2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto -a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet číslo 2106505196/2700 vedený u UniCredit Bank na obchodní firmu Vesa Česká Bělá, a.s.b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny vždy nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2011 - 3. října 2011 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 26.5.2011 o zvýšení základního kapitálu:Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vesa Česká Bělá, a.s. takto:Částka, o níž má být základní kapitál zv... ýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 8.762.000,- Kč, slovy osm milionů sedm set šedesát dva tisíce korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchondího zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 8.762 (osm tisíc sedm set šedesát dva) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, slovem jeden tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Místem - podle § 204a odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je kancelář ekonoma v sídle společnosti na adrese Česká Bělá 308, PSČ 582 61. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 204a odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku- pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí třiceti (30) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchdního rejstříku. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč lze upsat 8762/31238 (osm tisíc sedm set šedesát dva lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 87260/31238 (osmdesát sedm tisíc šest set dvacet dva lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč lze upsat 438100/31238 (čtyři sta třicet osm tisíc jedno sto lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, a na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč lze upsat 876200/31238 (osm set sedmdesát šest tisíc dvě stě lomeno třicet jedna tisíc dvě stě třicet osm) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (přičemž upisovat lze pouze celé akcie). Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec 2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto:1. jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 1.000,-- Kč, slovem jeden tisíc korun českých,2. druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie,3. forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na jméno,4. podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie,5. emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých.Určuje se podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. Pokud nebudou s využitím přednostního práva upsány všechny nové akcie společnosti určuje se - podle § 203 odstavec 2) obchodního zákoníku - že všechny zbývající akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku předem určenému zájemci, a to Tarasovi Konopelko, rodné číslo 69-02-16/1937, bytem Praha 10, Záběhlice, Mattioliho 3274/5. Místem - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář ekonoma v sídle společnosti na adrese Česká Bělá 308, 582 61, s tím, že lhůta - podle § 203 odstavec 2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva, začíná běžet v den následující po dni, kdy uplyne lhůta pro výkon přednostního práva dosavadních akcionářů, a skončí po uplynutí patnácti (15) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návhru na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž rovněž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva - každá akcie 1.000,-Kč, slovem jeden tisíc korun českých.Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec 2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto:a) účet pro splacení nepeněžitých vkladů je zvláštní účet číslo 2106505196/2700 vedený u UniCredit Bank na obchodní firmu Vesa Česká Bělá, a.s.b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny vždy nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2010 - 4. září 2010 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 3.6.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vesa Česká Bělá, a.s. takto:Částka, o níž má být základní... kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 2.500.000,-- Kč, slovy dva milióny pět set tisíc korun českých.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 2.500 ( dva tisíce pět set) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu.Místem - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je kancelář ekonoma v sídle společnosti na adrese Česká Bělá 308, PSČ 582 61.S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií , začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí třiceti (30) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč lze upsat 0,08 (osm setin procenta) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat 0,80 (osm desetin procenta) nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč lze upsat 4 nové akcie o jmenovité hodnotě každá 1.000,-- Kč, a na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč lze upsat 8 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec (2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto:1. jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých,2. druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie,3. forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na jméno,4. podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie,5. emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky.Pokud nebudou s využitím přednostního práva upsány všechny nové akcie společnosti určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že všechny zbývající akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určenému zájemci, a to Tarasovi Konopelko, rodné číslo 69-02-16/1937, bytem Praha 10, Záběhlice, Mattioliho 3274/5.Místem - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář ekonoma v sídle společnosti na adrese Česká Bělá 308, PSČ 582 61, s tím, že lhůta - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy uplyne lhůta pro výkon přednostního práva dosavadních akcionářů, a skončí po uplynutí (15) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž rovněž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitáku do obchodního rejstříku.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva - každá akcie 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých.Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto:a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet číslo 165038349/0600 vedený u GE Money bank a.s. na obchodní firmu Vesa Česká Bělá, a.s.b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny vždy nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2008 - 12. července 2010 : Valná hromada společnosti konané dne 4.7.2008 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti, a to následujícím způsobem:- základní kapitál se zvyšuje o částku 13.061.000,- Kč, ... slovy: třináct milionů šedesát jeden tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nová výše základního kapitálu činí 31.238.00,- Kč, slovy: třicet jeden milion dvě stě třicet osm tisíc korun českých,- za nepeněžitý vklad se vydávají akcie na jméno v listinné podobě, a to 130 kusů ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, 6 kusů ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč a 1 kus ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, jedná se o akcie kmenové, veřejně neobchodovatelné,- vylučuje se využití přednostního práva stávajících akcionářů,- zvýšení základního kapitálu se realizuje prostřednictvím nepeněžitého vkladu - vložením části podniku akciové společnosti Vesa Velhartice, a.s., IČ 468 84 335, se sídlem Velhartice, okres Klatovy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce č. 298, a to středisek Česká Bělá, Ždírec u Pohledu a Kyjov, jehož ocenění ve výši 13.061.000,- Kč bylo provedeno formou znaleckého posudku č. 2224/55/08 vypracovaného dne 5.5.2008 soudním znalcem Františkem Polákem, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2Nc 242/2008-4, který tvoří nedílnou součást a přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu. Tento znalecký posudek obsahuje též předmět a popis nepeněžitého vkladu.- emisní kurs akcií je stanoven ve výši jejich jmenovitých hodnot a bude splacen nepeněžitým vkladem,- upisovatel akcií, společnost Vesa Velhartice, a.s., splatí nepeněžitý vklad v sídle společnosti do třiceti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen,- zpráva představenstva společnosti vyhotovená ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku potvrzuje, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti,- určený zájemce Vesa Velhartice, a.s. upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, a na níž musí být podpisy úředně ověřeny.- účinnost zvýšení základního kapitálu nastává dnem jeho zapsání do obchodního rejstříku, splacení nepeněžitého vkladu musí tomuto zápisu předcházet. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů