Trendy

1 117 156 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

97 418 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 584 843 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 6.3.2014 Průmyslová 2179/20, Předměstí, 568 02 Svitavy

Historické adresy

20.7.2005 - 6.3.2014 Průmyslová 2179/20, PSČ 568 23 Svitavy
1.4.2003 - 20.7.2005 Svitavy, Pražská č.p. 1061, PSČ 56823
14.9.2000 - 1.4.2003 Svitavy, Pražská 42, PSČ 56823
1.12.1993 - 14.9.2000 Svitavy, Dimitrovova 6, PSČ 56823

48173118

DIČ

od 1.12.1993

CZ48173118

Datum vzniku

1. prosince 1993

Datová schránka

ppxvgxn

Historické názvy

7.6.2005 - 23.5.2013

Fibertex, a.s.

1.12.1993 - 7.6.2005

Vigona, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 976

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2007

881 000 000 Kč

Historické jmění

10.11.2005 - 31.8.2007

581 000 000 Kč

20.4.2005 - 10.11.2005

179 386 900 Kč

21.12.2000 - 20.4.2005

200 178 300 Kč

1.12.1993 - 21.12.2000

285 969 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Svitavy

Bankovní účty

zvěřejněno 5.12.2015

CZ5803001752810272334303

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

14.9.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Průmyslová 2179/20, 568 02, Svitavy - Předměstí

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 6. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 25. července 2007 : Rozhodnutí v působnosti valné hromady akcionářů akciové společnosti Fibertex, a.s. ze dne 2.7. 2007:Společnost FIBERTEX A/S jako jediná akcionářka obchodní společnosti Fibertex, a. Rozhodnutí v působnosti valné hromady akcionářů akciové společnosti Fibertex, a.s. ze dne 2.7. 2007:Společnost FIBERTEX A/S jako jediná akcionářka obchodní společnosti Fibertex, a....s. prostřednictvím svých zástupců učinila při výkonu působnosti valné hromady podle § 190, odst. 1 obchodního zákoníku následující rozhodnutí1/ Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 581.000.000,-Kč / slovy : pět se osmdesát jeden milion korun českých / o 300.000.000,-kč / slovy : tři sta milionů korun českých /, to je celkem na 881.000.000,-Kč / slovy : osm set osmdesát jeden milion korun českých /, a to v plné výši peněžitým vkladem společnosti FIBERTEX A/S, se sídlem Svendborgvej 2, DK-9220 Aalborg Öst, Dánské království, číslo CVR-NR 40098216.2/ Připouští se započtení peněžité pohledávky ve výši 300.000.000,-Kč / slovy : tři sta milionů korun českých/, kterou má společnost FIBERTEX A/S, se sídlem Svendborgvej 2, DK - 9220 Aalborg Öst, Dánské království, číslo CVR-NR 4009821za společností Fibertex, a.s., IČ 4817 3118, se sídlem Svitavy, Průmyslová 2179/20, PSČ 568 23, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 14.6. 2007 proti pohledávce na splacení emisního kursu nové akcie. Tímto způsobem bude upsána 1/ slovy : jedna / akcie o jmenovité hodnotě 300.000.000,- Kč/ slovy : tři sta milionů korun českých / společností FIBERTEX A/S, se sídlem Svendborgvej 2,DK - 9220 Aalborg Öst, Dánské království, číslo CVR-NR 40098216.3/ Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.4/ Nová akcie bude vydána jako kmenová, nekótovaná, na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodoně 300.000.000,-Kč / slovy : tři sta milionů korun českých / na jednu akcii.5/ Emisní kurs nově vydané akcie bude roven její nominální hodnotě.6/ Nová akcie bude upsána formou uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností Fibertex, a.s., IČ 4817 3118, se sídlem Svitavy, Průmyslová 2179/20, PSČ 568 23 a jediným akcionářem společností FIBERTEX A/S, se sídlem Svendborgvej 2, DK -9220 Aalborg Öst, Dánské království, číslo CVR-NR 40098216, ve smyslu ustanovení § 204, odstavce 5 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě 14/ slovy čtrnácti/ dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, v sídle společnosti na adrese Svitavy, Průmyslová 2179/20, PSČ 568 23.7/ Upisovatel je povinen splatit 100% / slovy: jedno sto procent / emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 14 / slovy čtrnácti / dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to tak, že ve stejné lhůtě uzavře společnost FIBERTEX A/S, se sídlem Svendborgvej 2, DK - 9220 Aalborg Öst, Dánské králosvství, číslo CVR-NR 40098216, se společností Fibertex, a.s., IČ 48173118, se sídlem Svitavy, Průmyslová 2179/20, PSČ 568 23, dohodu o započtení pohledávky ve výši 300.000.000,-Kč / slovy : tři sta milionů korun českých /, kterou má společnost FIBERTEX A/S, se sídlem Svendborvej 2, DK - 9220 Aalborg Öst, Dánské království, číslo CVR-NR 40098216za společností Fibertex, a.s., IČ 4817 3118, se sídlem Svitavy, Průmyslová 2179/20, PSČ 568 23, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 14.6. 2007 proti pohledávce na splacení emisního kurzu nové akcie. Společnost Fibertex, a.s. předloží návrh dohody o započtení peněžité pohledávky do 7/ slovy: sedmi /dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8/ Představenstvu společnosti Fibertex, a.s. se ukládá:a/ podat do 30/slovy : třiceti/ dnů ode dne rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,b/ předložit společnosti FIBERTEX A/S návrh smlouvy upsání akcií do 14/ slovy: čtrnácti/ dnů od právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku,c/ předložit společnosti FIBERTEX A/S návrh dohody o započtení peněžité pohledávky do 7 /slovy : sedmi / dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.Rozhodnutí jediného akcionáře je obsaženo v notářském zápisu vyhotoveném Mgr. Ludmilou Mazlovou, notářkou se sídlem ve Svitavách, Náměstí Míru 48, NZ 69/2007, N 74/2007 ze dne 2.7. 2007. zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2005 : Usnesením ze dne 12. srpna 2005 mimořádná valná hromada společnosti Fibertex, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodn Usnesením ze dne 12. srpna 2005 mimořádná valná hromada společnosti Fibertex, a.s. rozhodla o výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodn...ího zákoníku ve prospěch hlavního akcionáře, společnosti FIBERTEX A/S, registrované v Dánsku, CVR registrační číslo 40098216, se sídlem v Svendborgvej 2, DK-9220 Aalborg Ost, Dánsko. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu vyhotoveném Mgr. Ludmilou Mazlovou, notářkou se sídlem ve Svitavách, náměstí Míru 48, NZ 85/2005, N 92/2005, ze dne 16. srpna 2005.Valná hromada společnosti Fibertex, a.s. schvaluje rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti Fibertex, a.s. na hlavního akcionáře FIBERTEX A/S, registrovanou v Dánsku, CVR registrační číslo 40098216, se sídlem v Svendborgvej 2, DK-9220 Aalborg Ost, Dánsko, který ke dni 1.7.2005 vlastnil akcie společnosti představující rozhodný podíl 93,084 % na základním kapitálu společnosti, což bylo osvědčeno předložením hromadné akcie, nahrazující 238212 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 700,- Kč každé, s označením B 05 000001, nahrazující akcie číslo 018056-0256267 a předložením 331 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 700,- Kč každé, a to čísla akcií A 01 000269-000289, A 01 006168-006179, A 01 009907-009916, A 01 015808-015996, A 01 017319-017327, A 01 017308-017316, A 01 017149-017184, A 01 017221-017265, a prohlášením hlavního akcionáře, že tyto akcie vlastní k dnešímu dni, to je ke dni 12.8.2005 /slovy: dvanáctého srpna roku dva tisíce pět/, určuje výši protiplnění 95,93 Kč /slovy: devadesát pět korun českých 93/100/ za jednu akcii, určenou dle znaleckého posudku ze dne 23.6.2005 vypracovaného znalcem z oboru ekonomika Ing. Otto Šmídou, číslo 479/57/05, podle něhož tržní hodnota jedné akcie společnosti Fibertex, a.s. na majitele ve jmenovité hodnotě 700,- Kč veřejně neobchodovatelné v listinné podobě činí 95,93 Kč, a lhůtu pro poskytnutí protiplnění, a to tak, že hlavní akcionář je povinen dosavadním vlastníkům akcií poskytnout protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co vlastníci akcií předloží akcie společnosti, nejpozději však do 2 /slovy: dvou/ měsíců ode dne předložení akcií společnosti.Znalecký posudek a notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady jsou pro akcionáře uloženy k nahlédnutí v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2005 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 19.5.2005:a) Základní kapitál se zvyšuje z 179.386.900,- Kč /slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů tři sta osmdesát šest tisíc devět set korun če Rozhodnutí valné hromady ze dne 19.5.2005:a) Základní kapitál se zvyšuje z 179.386.900,- Kč /slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů tři sta osmdesát šest tisíc devět set korun če...ských/ o 401.613.100,- Kč /slovy: čtyři sta jeden milion šest set třináct tisíc jedno sto korun českých/, to je celkem na 581.000.000,- Kč /slovy: pět set osmdesát jeden milion korun českých/.b) Valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky ve výši 401.613.100,- Kč /slovy: čtyři sta jeden milion šest set třináct tisíc jedno sto korun českých/, kterou má společnost FIBERTEX A/S se sídlem Svendborgvej 2, DK - 9220 Aalborg Ost, Dánské království za společností vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 21.9.2004 proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií. Tímto způsobem bude upsáno 573733 /slovy: pět set sedmdesát tři tisíce sedm set třicet tři/ kusů akcií o jmenovité hodnotě 700,- Kč.c) Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do částky 431.493.300,- Kč /slovy: čtyři sta třicet jeden milion čtyři sta devadesát tři tisíce tři sta korun českých/, tedy o dalších 29.880.200,- Kč /slovy: dvacet devět milionů osm set osmdesát tisíc dvě stě korun českých/, a to za využití přednostního práva akcionářů na úpis části nových akcií. Tímto způsobem může být upsáno maximálně 42686 /slovy: čtyřicet dva tisíce šest set osmdesát šest/ kusů akcií.d) Všechny nové akcie budou vydány jako kmenové nekótované, na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,- Kč na jednu akcii.e) Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti Vigona, a. s., Pražská 1061/42 Svitavy, ve lhůtě 2 /slovy: dvou/ týdnů, počínajících následujícícm dnem po zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Akcie budou upisovány v pracovních dnech do 8,00 do 14,00 hod.f) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude roven jejich nominální hodnotě.g) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 700,- Kč /slovy: sedm set korun českých/ připadá podíl na jedné akcii o velikosti 2,4 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, ani nebudou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům ani nebudou upisovány na základě veřejné nabídky.i) Upisovatel je povinen splatit 100% /slovy: jedno sto procent/ emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 14 /slovy: čtrnácti/ dnů ode dne upsání akcií, a to v případě peněžitých vkladů na účet 17456813/0300, IBAN : CZ 58 0300 0000 0000 1745 6813, SWIFT CEKOCZPP ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové. Ve stejné lhůtě bude uzavřena dohoda o započtení pohledávek se společností Fibertex A/S. Návrh této dohody bude předložen společností FIBERTEX A/S do 7 /slovy: sedmi/ dnů ode dne úpisu akcií. Uzavřena bude v místě sídla společnosti Vigona, a. s., Svitavy.j) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 /slovy: třiceti/ dnů oden dne konání valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dále ukládá představenstvu zveřejnit informace v souladu s § 204a odstavce 2, obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2005 : Dne 16.6.2004 řádná valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu a přijala následující usnesení:Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Dne 16.6.2004 řádná valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu a přijala následující usnesení:Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ...Vigona, a.s. ze stávající výše 200.178.300,-Kč /slovy: dvě stě milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých/ na 179.386.900,-Kč /slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů tři sta osmdesát šest tisíc devět set korun českých/, to je celkem o 20.791.400,-Kč /slovy: dvacet milionů sedm set devadesát jeden tisíc čtyři sta korun českých/. Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti podle § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku nabytých společností v důsledku změny podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude 29.702 kusů akcií vydaných v listinné podobě zničeno. Důvodem pro snížení základního kapitálu je plnění povinnosti snížit základní kapitál při uplynutí lhůty pro zcizení akcií stanovené v § 161b odst. 4 obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu t.j. 20.791.400,-Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 14. září 2000 : Valná hromada společnosti přijala dne 29.5.2000 usnesení osnížení základního jmění společnosti, kdy se základní jměníspolečnosti snižuje z důvodu úhrady ztrát z minulých období, at Valná hromada společnosti přijala dne 29.5.2000 usnesení osnížení základního jmění společnosti, kdy se základní jměníspolečnosti snižuje z důvodu úhrady ztrát z minulých období, at...o z 285 969 000,-- Kč na 200 178 300,-- Kč, tj. o85 790 700,-- Kč. Snížení základního jmění se provede sníženímnominální hodnoty akcií z 1000,-- Kč na 700,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. června 1998 : Zapisuje se prodej části podniku představované bývalým závodem03, U stadionu 13, Svitavy, dceřinné akciové společnosti VigonaKlasik a.s. se sídlem Svitavy, U stadionu 13, IČO 25 27 Zapisuje se prodej části podniku představované bývalým závodem03, U stadionu 13, Svitavy, dceřinné akciové společnosti VigonaKlasik a.s. se sídlem Svitavy, U stadionu 13, IČO 25 27... 82 31 nazákladě smlouvy ze dne 27. 2. 1998 s účinností od 1.3. 1998. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1993 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo ve schváleném privatizačním projetku společnostiVigona, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. prosince 1993 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 9.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. prosince 1993 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, n Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, n...a který přešel majetekstátního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb.o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. října 2004 - 23. února 2005 : Dne 16.6.2004 řádná valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu a přijala následující usnesení:Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ... Vigona, a.s. ze stávající výše 200.178.300,-Kč /slovy: dvě stě milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých/ na 179.386.900,-Kč /slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů tři sta osmdesát šest tisíc devět set korun českých/, to je celkem o 20.791.400,-Kč /slovy: dvacet milionů sedm set devadesát jeden tisíc čtyři sta korun českých/. Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku společnosti podle § 213 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku nabytých společností v důsledku změny podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bude 20.702 kusů akcií vydaných v listinné podobě zničeno. Důvodem pro snížení základního kapitálu je plnění povinnosti snížit základní kapitál při uplynutí lhůty pro zcizení akcií stanovené v § 161b odst. 4 obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu t.j. 20.791.400,-Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů