Trendy

290 046 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 558 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 016 783 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.7.2016 Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Historické adresy

28.8.2012 - 21.7.2016 Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 56164
28.11.2003 - 28.8.2012 Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, Česká republika
1.1.1994 - 28.11.2003 Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 56164

48173398

DIČ

od 1.1.1994

CZ48173398

Datum vzniku

1. ledna 1994

Datová schránka

wr5uy77

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 991

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.3.2018

645 236 000 Kč

Historické jmění

19.4.2017 - 8.3.2018

570 895 000 Kč

10.10.2016 - 19.4.2017

568 075 000 Kč

26.7.2006 - 10.10.2016

567 075 000 Kč

30.11.1999 - 26.7.2006

465 113 000 Kč

17.9.1996 - 30.11.1999

376 780 000 Kč

1.1.1994 - 17.9.1996

283 030 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žamberk

Bankovní účty

zvěřejněno 10.3.2015

CZ8301000001079424180237

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.3.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 177, 561 64, Jablonné nad Orlicí

... více provozoven (celkem 18) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2015 : Valná hromada společnosti přijala dne 18.06.2015 následující rozhodnutí: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních kor Valná hromada společnosti přijala dne 18.06.2015 následující rozhodnutí: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních kor...poracích, a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu:-upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku v souladu s § 511 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,- nejvýše však o částku 283.537.500 Kč, slovy: dvě stě osmdesát tři miliony pět set třicet sedm tisíc pět set korun českých, což je jedna polovina dosavadní výše základního kapitálu,- v rámci tohoto pověření může představenstvo zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit,- pověření zvýšit základní kapitál se uděluje na dobu 5, slovy: pět let do 18. 6. 2020, slovy: osmnáctého června roku dva tisíce dvacet - na zvýšení základního kapitálu budou budou vydány kmenové akcie na jméno, listinné, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých; akcie mohou být vydány v podobě listinné hromadné akcie,- pro případ, že emisní kurs akcií bude splácen nepeněžitým vkladem, je rozhodnutím o ocenění nepeněžitého vkladu na základě znaleckého posudku pověřeno představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 27. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. prosince 2017 - 8. března 2018 : Představenstvo na základě pověření valnou hromadou rozhodlo dne 14. 12. 2017 takto:- - Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablo... nné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku 74.341.000 Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 74.341 ks, slovy: sedmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet jeden kus, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; 3) přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4) veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, PSČ 561 69, identifikační číslo 00279072, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5) předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci - liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví města Králíky označené jako: 5.1) Stavba vodního díla "Vodovod Červený Potok" v k.ú. Červený Potok sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 627 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 249 m, pořízeného v roce 1992, vodovodního řadu z trub PE DN 100 v celkové délce 105 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 666 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 196 m, pořízeného v roce 1988, vodovodního řadu z trub ocelových DN 6/4 v celkové délce 56 m, pořízeného v roce 1988, pramenní jímky s jímacím zářezem, pořízené v roce 1920, jednokomorového vodojemu Červený Potok, pořízeného v roce 1920, přípojky elektro v celkové délce 291,80 m, se dvěma rozvaděči, pořízené vroce 2015. Stavba vodního díla Vodovod Červený Potok je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela č.: 2046, 2044, 2028, 2026, 2023, 2021, 2109, 2059, 2474, 2073, 2054, 2060, 2048, 2056, 2076, 2458, 2095, 2100, 2457, 2167, 2168, 2171, 2173, 2174, 2176, 2175, 2136, 2449, 2179, 2132, 2135, 2255, 2256/1, 2261, 2269, 2271, 2272, 2277, 2280, 2455, 2321, 2322, 2323, 2072.Na pozemku parc. č. 2072 (ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1131m2) v k.ú. Červený Potok, obec Králíky, jsou situovány inženýrské stavby vodního díla Vodovodu Červený Potok (pramenní jímka s jímacím zářezem a jednokomorový vodojem), a dále je zde situována stavba technického vybavení s technologií úpravy vody, která je součástí inženýrské stavby vodního díla Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč Červený Potok. Objekty nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Červený Potok, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, na základě osvědčení o autorizaci č. 27386 ze dne 29.6.2006, vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zaměstnanec společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., v měsíci srpnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod Červený potok, ze dne 19.12.2016, č.j. 5373/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.2) Stavba vodního díla "Vodovod Dolní Lipka" v k.ú. Dolní Lipka sestává z vodovodního řadu z trub LT DN 100 v celkové délce 1345 m, pořízeného v roce 1986.Stavba vodního díla Vodovod Dolní Lipka je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 1058, 1080/5, 1006, 1077, 1080/3, 1007, st. 11, 1054, 1022, 1144, 1181, 1143, 1009, 1004, 1225, 1133, 1063, 1243, 550/1, 546/2, 1298, 1036, 1037, 1117, 1168, 1167, 1032, 1254, 1049, 1251, 1200, 1197, 1201, 1230, 1231, 1199. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Dolní Lipka, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod Dolní Lipka, ze dne 20.12.2016, č.j. 5375/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.3) Stavba vodního díla "Vodovod Prostřední Lipka" v k.ú. Prostřední Lipka sestává z vodovodního řadu z trub PE 2 vcelkové délce 774 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 5/4 v celkové délce 289 m, pořízeného v roce 1987, vodovodního řadu z trub PE 1 v celkové délce 261 m, pořízeného v roce 1987, vodárenského vrtu PLH-2 včetně manipulační šachty nad záhlavím vrtu, pořízeného v roce 1997, manipulační šachty pro automatickou tlakovou stanici stlakovými nádobami, pořízené v roce 1997 a přípojky elektro v celkové délce 500 m, se dvěma rozvaděči, pořízenými v roce 1997. Obě manipulační šachty jsou situovány na pozemku parc. č. 2405 v k.ú. Prostřední Lipka, který je ve vlastnictví jiného vlastníka, zapsaného na LV č. 393 pro obec Králíky a k.ú. Prostřední Lipka, a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu. Manipulační šachty jsou technická zařízení, která provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Prostřední Lipka. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Stavba vodního díla Vodovod Prostřední Lipka je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 2366, 2365, 2362, st. 203, 2356, 2371, 2350, 2351, 2352, 2343, 2320, 2325, 2318, 2293, 2290, 2269, 2244, 2321, 2315, 2328, 2339, 2342, 2326, 2270, 2252, st. 196, 2030, 2311, 2291, 2304, 2278, 2287, 2271/1, 2268, 2280, 2282, 2273, 2254, 2219, 2212, 2231, 2230, 2326, 2249, 2030, 2211, 2333, 2388, 2355. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod Prostřední Lipka, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod Prostřední Lipka, ze dne 19.12.2016, č.j. 5369/2016/OŽP/RU/3, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.4) Stavba vodního díla "Vodovod Dolní Hedeč" v k.ú. Dolní Hedeč sestává z vodovodního řadu z trub PVC DN 100 v celkové délce 4229 m, vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 47 m, vodojemu Dolní Hedeč, přečerpávací stanice Jeřáb, přípojky elektro v celkové délce 1088 m, se třemi rozvaděči a ovládacího kabelu mezi vodojemem a přečerpávací stanicí v celkové délce 517 m. Stavba vodního díla je užívána na základě dodatečného stavebního povolení na vodovod Králíky Dolní Hedeč ze dne 07.06.1994, č.j. Vod/392/94/231-8/Pe-238, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí, oznámení o zahájení kolaudačního řízení pro Vodovod Dolní Hedeč ze dne 04.09.1995, č.j. Vod/1048/95/231-8/Fr, které vydal Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí a kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla Vodovod Dolní Hedeč ze dne 13.07.2017, č.j. 9112/2017/OŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí. Stavba technického vybavení (odradonovací stanice) je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu zvlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Pro stavbu vodního díla Vodovod Dolní Hedeč bylo dodatečně vydáno kolaudační rozhodnutí ze dne 13.07.2017 pod č.j. 9112/2017/OŽP/RU/35, které vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. Kolaudovaná stavba je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela nebo stavební parcela č.: 8, st. 1, 5/3, 5/1, 5/2, 743/3, 56/1, 70, st. 24, 720/1, 109, st. 29, 112, 790, 162, 164, 167, 172, 178, 177, 209, 208, 212, 255, 720/2, 252, 263/1, 736/2, 268/2, 738/1, 328, 790/1, 720/4, 332, 333, 360/2, 359/2, 359/1, 365, 366, 410, 741/2, 411, 413, 422, 424, 466/2, 767/4, 792/1, st. 89, 469, 472/1, 783/5, 705/1, 705/4, 792/2, 704/1, 704/7, 689/1, 717, 686/2, 470/1, 782/2, 473, 770/3, st. 98, 769, 492/10, 492/1, 770/6, 492/14, 485, 484, 483, 481/5, st. 160, 546, 545, 544/1, st. 159, 543/1, 770/1, 541/1, 565/1, 557/1, 608/1, 776, 586/1, 569/1, 772/2, 772/1, 536/3, 536/5, 767/1, 595/1, 466/6, 466/8, 465/2, 428/5, 760/1, 428/4, 794, 108, 117/2, 471, 53, 595/5, 595/6, 595/7 (dle geometrického plánu č. 199-152/2017 nově vzniklé pozemky parc.č. 595/18, 595/19, 595/20 a st. 189) vk.ú. Dolní Hedeč a pozemcích parc.č. 2084/1, 3665, 534/1, 2215, 531/2, 546/1, 2085/6, 2222/2, 550, 2085/3, 3695, 585/4, 547/1, 3691, 3666 a 731 v k.ú. Králíky.Užívání stavby je uvažováno od roku 1997. Součástí stavby vodního díla je též stavba občanského vybavení, vodojem, která se nachází na st. 189 v k.ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby bez č.p./č.e. a podzemní stavby dvoukomorového vodojemu Dolní Hedeč o objemu 100 m3. Pozemek st. 189 o výměře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) je předmětem vnesení nepeněžitého vkladu zvlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Předmětem vnesení nepeněžitého vkladu jsou dále tyto pozemky v k.ú. Dolní Hedeč: parc. č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/18 o výměře 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda) a parc. č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), které jsou užívány společně s pozemkem parc. č. st. 189 a budovou vodojemu bez č.p./č.e. Součástí stavby vodního díla je též stavba technického vybavení, čerpací stanice Jeřáb, která je postavena na pozemku parc. č. 604 v k.ú. Dolní Hedeč a sestává z nadzemní stavby obslužného objektu a podzemní stavby akumulační nádrže sarmaturní šachtou. Pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu z vlastnictví města Králíky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Užívání stavby je uvažováno od roku 1995. Nad zemí se jedná o nepodsklepenou zděnou stavbu sjedním nadzemním podlažím a plochou střechou. Z vnitřního prostoru budovy je přístup po kovovém žebříku do prostoru armaturní šachty. Stavba akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí na pozemku parc. č. 604 v k.ú. Dolní Hedeč, obec Králíky, sestává z podzemní železobetonové nádrže, rozdělené na prostor akumulace vody a prostor armaturní šachty. Nad nádržemi je budova čerpací stanice. Jedná se o liniovou stavbu nádrže na pitnou vodu, která je součástí vodovodu pro veřejnou potřebu v k.ú. Dolní Hedeč. Stavba technického vybavení (čerpací stanice Jeřáb) se stavbou akumulační nádrže a armaturní šachty pod čerpací stanicí provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Dolní Hedeč. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Přípojka elektro kabel AL 50 mm2 (zemní kabel) v délce 1088 m, kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224, ovládací kabel mezi stavbami vodojemu a čerpací stanicí Al 25 mm2 (zemní kabel) v délce 517 m, kód klasifikace staveb děl CZ-CC 2224, skříň elektro zn. PRIS, o výměře 3 m2 ,výšky 1590 mm nad povrchem pozemku o rozměrech 1150 x 300 mm, kód klasifikace CZ-CC 2224 provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovod Dolní Hedeč. Nejsou součástí pozemku a nezapisují se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 5.5) Stavba vodního díla "Vodovod - Město Králíky" v k.ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Hřbitovem z trub PE 6/4 v celkové délce 68 m, pořízeného v roce 2000, vodovodního řadu 5. května z trub LT DN 200 v celkové délce 481 m, pořízeného v roce 1981, vodovodního řadu U Penny z trub PVC DN 150 v celkové délce 212 m, pořízeného v roce 2009, vodovodního řadu Na Luhu z trub LT DN 150 v celkové délce 470 m, z trub LT DN 100 v celkové délce 40 m a z trub PVC DN 100 v celkové délce 527 m, pořízeného v roce 1973, vodovodního řadu Za Pilou z trub PVC DN 150 v celkové délce 630 m, pořízeného v roce 1975, a vodovodního řadu Pod Javorem z trub PVC DN 100 v celkové délce 1038 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla Vodovod-Město Králíky je situována na pozemcích, označených jako pozemková parcela: a) Za Hřbitovem č. 2158/2, 1297/3.b) 5 května č. 2231/50, 2231/12, 2237, 2137/6, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 2137/5.c) U Penny č. 1082/12, 1082/11, 1071/22, 2137/6, 1071/1.d) Na Luhu č.1024/1, 2139/1, 2127/1, 1043/33, 1043/2, 1046/57, 318/12.e) Pod Javorem č. 2074/8, 2074/36, 2222/2, 2072/5, 2084/1, 628/31, 492/10, 492/23, 492/8, 2092/3, 2092/5, 628/14, 2107/3.f) Za Pilou č. 2074/8, 2084/3, 2074/7, 2074/10, 2222/2, 2072/28, 453/1, 2072/27.Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod město Králíky, který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci říjnu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod město Králíky, ze dne 5. 1. 2017, č.j. 204/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí.S tímto vodním dílem funkčně souvisí pozemky st. 1653 ( zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 ) a parc. č. 3754 (trvalý travní porost o výměře 497 m2) v k.ú. Králíky, obec Králíky, které jsou užívány pod společným oplocením se stavbou vodojemu Amálka. Vlastní stavba technického vybavení bez č.p./č.e. (vodojem Amálka), je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.Dále je předmětem nepeněžitého vkladu pozemek parc. č. 3025 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 607 m2), který je podle skutečného stavu užíván pod společným oplocením s pozemkem st. 1038 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2), jehož součástí je stavba technického vybavení (čerpací stanice s vrtem K1). Pozemek st. 1038 a čerpací stanice jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a nejsou předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.5.6) Stavba vodního díla "Vodovod město Králíky II" v k.ú. Králíky sestává z vodovodního řadu Za Pilou II z trub PVC DN 100 v celkové délce 609 m, pořízeného v roce 1975, vodovodního řadu Pod Javorem II z trub PVC DN 100 v celkové délce 324 m, z trub LT DN 100 v celkové délce 148 m, a z trub LT DN 80 v celkové délce 178 m, pořízeného v roce 1975. Stavba vodního díla je specifikována v pasportu stavby Vodovod město Králíky II., který zpracoval Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, shora uvedený, v měsíci listopadu 2016 a ověření pasportu stavby vodního díla Vodovod město Králíky II., ze dne 13. 1. 2017, č.j. 567/2017/OŽP/RU, které provedl Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.7) Stavba vodního díla "Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok" v k.ú. Dolní Hedeč a v k.ú. Červený Potok sestává z vodovodního přivaděče z ocelolitinových trub DN 100 v celkové délce 3450 m a technického objektu s technologií úpravy vody na pozemku parc. č. 2072 v k.ú. Červený Potok. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok ze dne 14.12.2015, č.j. 5805/2015/ŽP/GS/4, který vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. Stavba je situována na pozemcích, označených jako pozemkové parcely: st. 24 (pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 92, 29, 88, 96, 727/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 95/1, 128/1 (pozemek v ZE parc. č. 128/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 134/5, 194/1 (pozemky v ZE parc. č. 284, 243, 231, 198, 194/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 309 (pozemek vZE parc. č. 285 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 314 (pozemky v ZE parc. č. 314, 345 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 319/1, 340 (pozemky v ZE parc. č. 340, 341, 343 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 352 (pozemky v ZE parc. č. 760, 431, 428/1, 406, 354, 339/1, 463/3, 465/1, 756, 402, 374, 755/1, 371/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/1 (pozemky v ZE parc. č. 573, 532, 533, 496, 455, 766/1 - parcela původ přídělový plán nebo jiný podklad), 595/9, 595/10, 761/1, 745/1, 745/9, 745/16, 745/15, 745/14, 745/11, 729/1, 729/11, 727/1, 741/1, 738/4 a 743/4 v k.ú. Dolní Hedeč a pozemcích p.p.č. 2072, 2056, 2071 a 2083 v k.ú. Červený Potok.Stavba technického vybavení (technologie úpravy vody-chlorovna) na pozemku p. p. č. 2072 v k.ú. Červený Potok provozně souvisí ve smyslu § 509 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v úplném znění, s liniovou stavbou vodního díla Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok. Není součástí pozemku a nezapisuje se do katastru nemovitostí ve smyslu zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 5.8) Stavba vodního díla "Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky, SO 04 vodovod" v k.ú. Králíky sestává z vodovodních řadů V1 na pozemcích, označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1880/5, 2203/1 a 2203/4 vk.ú. Králíky, V2 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900), 1900/6, 1900/14, 1900/15 a 1902/5 v k.ú. Králíky, V3 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemek v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1900), 447/2, 447/16, 1900/15, 1902/1, 1902/12, 1902/16 a 1902/17 v k.ú. Králíky a V4 na pozemcích označených jako pozemkové parcely č. 1900/1 (pozemky v ZE, původ přídělový plán, parc. č. 1882/1, 1900) a 1900/15 v k.ú. Králíky. Vodovodní řady V1, V2, V3 a V4 jsou provedeny z trub PVC DN 100 v celkové délce 1070 m. Stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky ze dne 05.11.2009, č.j. 5805/2009/ŽP/DP/233.6/souhlas/5, který vydal Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí. 5.9) Pozemky:a) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 2072 o výměře 1131 m2 (způsob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Červený Potok u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. b) Pozemek označený jako stavební parcela č. 189 o výměře 11 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), na němž se nachází stavba občanského vybavení bez č.p./č.e., zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. c) Pozemky označené jako pozemkové parcely: parc. č. 595/5 o výměře 228 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/6 o výměře 10 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/7 o výměře 279 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/18 o výměře 65 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), parc. č. 595/19 o výměře 5 m2 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 595/20 o výměře 2 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsané na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Dolní Hedeč u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. d) Pozemek označený jako stavební parcela č. 1653 o výměře 27 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Na pozemku st. 1653 stojí stavba bez č.p./č.e technického vybavení (vodojem), zapsaná na LV č. 1778, pro obec a k.ú. Králíky, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Tato stavba je ve vlastnictví právnické osoby-společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., není předmětem vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. e) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3754 o výměře 497 m2 (druh pozemku: trvalý travní porost), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. f) Pozemek označený jako pozemková parcela č. 3025 o výměře 3607 m2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha), zapsaný na LV č. 10001, pro obec Králíky a k.ú. Králíky u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Osm výše uvedených dílčích částí vodovodu pro veřejnou potřebu ve městě Králíky a okolí spolu s uvedenými pozemky tvoří jednotný funkční celek.6) nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 015-1556/2017, ze dne 20.09.2017, a oceněný na částku 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 74.341 ks slovy: sedmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet jeden kus akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 7) nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 74.341.000,-- Kč, slovy: sedmdesát čtyři miliony tři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých; 8) emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 9) místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 10) lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 11) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2017 - 19. dubna 2017 : Představenstvo společnosti přijalo dne 21. 2. 2017 následující rozhodnutí:Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlic... í, Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek: 1. základní kapitál se zvyšuje o částku 2.820.000 Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií stím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2. na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 2.820 ks, slovy: dva tisíce osm set dvacet kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých; 3. přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; 4. veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Obec Helvíkovice, se sídlem Helvíkovice 3, PSČ 564 01, identifikační číslo 00580929, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; 5. předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovité věci liniové stavby vodního díla, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví obce Helvíkovice označené jako a) stavba vodního díla "Prodloužení vodovodu - Helvíkovice Skála II" sestávající z vodovodního řadu z trub PEHD DN 100 v celkové délce 290 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 19/8 a 19/9 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 23.10.2009, č. j. 17782/2009/ZPZE/231.8/MORJ, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství;b) stavba vodního díla "Prodloužení vodovodu - Helvíkovice Skála I" sestávající z vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 111 m, situovaného pod povrchem dotčeného pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 19/8 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního souhlasu ze dne 23.10.2009, č. j. 17781/2009/ZPZE/231.8/MORJ, který vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství; c) stavba vodního díla "Vodovod Helvíkovice - V sádku" sestávající z vodovodního řadu z trub PVC DN 80 v celkové délce 116 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 1049/2, 1049/4, 1054/8 a 1452 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 09.11.2005, č.j. 0520383/4400/MORJ/VOD/002-141, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které nabylo právní moci dne 29.11.2005;d) stavba vodního díla "Vodovod Helvíkovice - Na Skále" sestávající z vodovodního řadu provedeného z trub PVC 110 v délce 54 m, z trub rPE 63 v délce 45 m a z trub rPE 50 v délce 50 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 19/4 a 21/5 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 20.12.2004, č. j. ŽPZE/12534/2004/231.8-MORJ/209, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které nabylo právní moci dne 02.02.2005;e) stavba vodního díla "Vodovod pro obec Helvíkovice", sestávající z vodovodního řadu z trub PVC 110 v celkové délce 271 m, situovaného pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 29/1, 31/1, 31/2, 1450, 1054/8, 1049/4 a 1048 v katastrálním území Helvíkovice; stavba je užívána na základě kolaudačního rozhodnutí ze dne 29.06.2009, č.j. 13522/2009/ZPZE-4/231.8/MORJ-149, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, a které nabylo právní moci dne 17.07.2009;které jsou dílčími stavbami vodovodních řadů tvořícími společně vodovod pro veřejnou potřebu v obci Helvíkovice, slouží tedy k zásobování pitnou vodou pro její obyvatele a nacházejí se pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 19/4, 19/8, 19/9, 21/5, 29/1, 31/1, 31/2, 1048, 1049/2, 1049/4, 1054/8, 1450 a 1452 v katastrálním území Helvíkovice, obec Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický; nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 048-1516/2016, ze dne 08.07.2016, a oceněný na částku 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.820, slovy: dva tisíce osm set dvacet, kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; 6. nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 2.820.000,-- Kč, slovy: dva miliony osm set dvacet tisíc korun českých; 7. emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; 8. místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; 9. lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; 10. upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2016 - 10. října 2016 : Představenstvo společnosti přijalo dne 11.8.2016 následující rozhodnutí: Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí... , Slezská 350, PSČ 561 64, identifikační číslo 48173398, se zvyšuje tím způsobem, že dojde k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, a to za těchto podmínek:- základní kapitál se zvyšuje o částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - na toto zvýšení základního kapitálu budou upisovány akcie v počtu 1.000, slovy: jedentisíc, kusů, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých; - přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je v tomto případě zákonem vyloučeno a neuplatní se tedy, neboť se základní kapitál zvyšuje upsáním akcií nepeněžitým vkladem; - veškeré nové akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, kterým je Obec Zářecká Lhota, se sídlem Zářecká Lhota 5, PSČ 565 01, identifikační číslo 00279820, a který vnese do základního kapitálu nepeněžitý vklad; - předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitá věc - liniová stavba vodního díla, včetně součástí a příslušenství, označená jako "Zářecká Lhota - vodovod DRAHA", ve vlastnictví Obce Zářecká Lhota sestávající z původního vodovodního řadu provedeného z trub PE 2" v celkové délce 452m a po opravě části vodovodního řadu v roce 2011 z trub PE 90 v délce 48m, která slouží k zásobování pitnou vodou pro část rodinných domů situovaných po pravé straně silnice při příjezdu do obce Zářecká Lhota směrem od Chocně a je napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu v obci Zářecká Lhota, nacházející se pod povrchem dotčených pozemků evidovaných jako pozemkové parcely číslo 398/1, 398/2, 396/2, 674/1, 327/1, 382/2, 380/1, 379, 357/8, 327/14, 356, 327/13, 353/7, 327/7, 675, 320/1 a 309/6 v katastrálním území Zářecká Lhota, obec Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický; nepeněžitý vklad je blíže popsaný znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Nádvorníka, se sídlem Vysoké Mýto, V Peklovcích 813, číslo 012-1480/2016, ze dne 10. 2. 2016, a oceněný na částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých; na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.000, slovy: jedentisíc, kusů akcií společnosti, a to kmenové akcie, listinné, na jméno, omezeně převoditelné, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a stejném emisním kursu, jak je též uvedeno níže, tedy všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu; - nepeněžitý vklad je oceněn rozhodnutím představenstva přijatým na základě shora uvedeného posudku znalce, k čemuž bylo představenstvo pověřeno v rámci pověření zvýšit základní kapitál, a to na částku 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých; - emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy činí na jednu akcii 1.000,-- Kč, slovy: jedentisíc korun českých, a úhrnný emisní kurs akcií bude tedy přesně odpovídat ocenění nepeněžitého vkladu; - místem upisování nových akcií jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo upisování je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; - lhůta pro upsání akcií činí 60, slovy: šedesát, dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude shora uvedenému předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích; společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve shora uvedené lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedený zájemce tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a doručí společnosti; - upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 90, slovy: devadesáti, dnů od upsání akcií, tedy v této lhůtě je povinen vnést do společnosti nepeněžitý vklad shora uvedený; místem vnesení nepeněžitého vkladu jsou kancelářské prostory v sídle společnosti, tedy místo vnesení nepeněžitého vkladu je na adrese Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64; nepeněžitý vklad bude považován za vnesený tehdy, až předá upisovatel společnosti shora uvedený předmět nepeněžitého vkladu na základě zápisu o předání předmětu nepeněžitého vkladu a až předá upisovatel společnosti své písemné prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu s úředně ověřeným podpisem. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2005 - 9. května 2007 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti.Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: ... Zvyšuje se základní kapitál z částky 465 113 000,- Kč(slovy: čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých) o částku 101 962 000,- Kč (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce korun českých) na částku 567 075 000,- (slovy: pětsetšedesátsedmmilionůsedmdesátpěttisíc korun českých).Mimořádná valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec.Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zák. č. 513/1991 Sb. obch. zák., a to v zájmu společnosti úpisy nových akcií nepeněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených.Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce a jeho ocenění:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou schválené nepeněžité vklady spočívající v movitém a nemovitém majetku, potřebném k zajištění dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v regionu působnosti společnosti, a to:- město Lanškroun - 31 200 000,- Kč (slovy: třicetjedenmiliondvěstětisíc Kč)- město Choceň - 8 010 000,- Kč (slovy: osmmilionůdesettisíc Kč)- město Jablonné nad Orlicí - 1 680 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttisíc Kč)- obec Červená Voda - 18 800 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůosmsettisíc Kč)- obec Skořenice - 12 430 000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistatřicettisíc Kč)- obec Semanín - 9 870 000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetsedmdesáttisíc Kč)- obec Anenská Studánka - 6 660 000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesáttisíc Kč)- obec Žichlínek - 3 070 000,- Kč (slovy: třimilionysedmdesáttisíc Kč)- obec Dolní Čermná - 3 872 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdvatisíce Kč)- obec Luková - 1 110 000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodesettisíc Kč)- obec Klášterec nad Orlicí - 2 920 000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdvacettisíc Kč)- obec Pastviny - 2 340 000,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicettisíc Kč)Celkem nepeněžité vklady 101 962 000,- Kč.(slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce Kč).Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných na nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, neregistrované a každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč) o celkovém počtu 101 962 (slovy: jednostojedentisícdevětsetšedesátdva) kusy. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (třiceti) dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zveřejnit toto usnesení valné hromady podle stanov společnosti po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu. Dále ukládá představenstvu uveřejnit informace v souladu s § 204a odst. 2 obch. zák.Upisování akcií: Upisování akcií začíná pátým (5.) dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, připadne-li tento den na den pracovího klidu nebo pracovního volna, počíná upisování nejbližší následující pracovní den a trvá po dobu tří (3) kalendářních týdnů. Akcie budou upisovány v sídle společnosti v pracovních dnech v době do 8,00 hod. do 14,00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák. Akcie lze upsat pouze proti nepeněžitým vkladům schváleným na mimořádné valné hromadě dne 14.10.2004, a to ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku. Upisovatel je povinen splatit sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií a to uzavřením smlouvy o vkladu a jeho fyzickým předáním. zobrazit více skrýt více
 • 12. února 2005 - 19. května 2005 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14.10.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti.Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu: ... Zvyšuje se základní kapitál z částky 465 113 000,- Kč(slovy: čtyřistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých) o částku 101 962 000,- Kč (slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce korun českých) na částku 567 075 000,- (slovy: pětsetšedesátsedmmilionůsedmdesátpěttisíc korun českých).Mimořádná valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec.Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 zák. č. 513/1991 Sb. obch. zák., a to v zájmu společnosti úpisy nových akcií nepeněžitými vklady předem určených zájemců dále uvedených.Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce a jeho ocenění:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou schválené nepeněžité vklady spočívající v movitém a nemovitém majetku, potřebném k zajištění dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod v regionu působnosti společnosti, a to:- město Lanškroun - 31 200 000,- Kč (slovy: třicetjedenmiliondvěstětisíc Kč)- město Choceň - 8 010 000,- Kč (slovy: osmmilionůdesettisíc Kč)- město Jablonné nad Orlicí - 1 680 000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttisíc Kč)- obec Červená Voda - 18 800 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůosmsettisíc Kč)- obec Skořenice - 12 430 000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůčtyřistatřicettisíc Kč)- obec Semanín - 9 870 000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetsedmdesáttisíc Kč)- obec Anenská Studánka - 6 600 000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesáttisíc Kč)- obec Žichlínek - 3 070 000,- Kč (slovy: třimilionysedmdesáttisíc Kč)- obec Dolní Čermná - 3 872 000,- Kč (slovy: třimilionyosmsetsedmdesátdvatisíce Kč)- obec Luková - 1 110 000,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodesettisíc Kč)- obec Klášterec nad Orlicí - 2 920 000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdvacettisíc Kč)- obec Pastviny - 2 340 000,- Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicettisíc Kč)Celkem nepeněžité vklady 101 962 000,- Kč.(slovy: jednostojedenmiliondevětsetšedesátdvatisíce Kč).Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných na nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, neregistrované a každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč) o celkovém počtu 101 962 (slovy: jednostojedentisícdevětsetšedesátdva) kusy. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (třiceti) dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zveřejnit toto usnesení valné hromady podle stanov společnosti po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu. Dále ukládá představenstvu uveřejnit informace v souladu s § 204a odst. 2 obch. zák.Upisování akcií: Upisování akcií začíná pátým (5.) dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, připadne-li tento den na den pracovího klidu nebo pracovního volna, počíná upisování nejbližší následující pracovní den a trvá po dobu tří (3) kalendářních týdnů. Akcie budou upisovány v sídle společnosti v pracovních dnech v době do 8,00 hod. do 14,00 hod. ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák. Akcie lze upsat pouze proti nepeněžitým vkladům schváleným na mimořádné valné hromadě dne 14.10.2004, a to ve lhůtě čtyř (4) týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku. Upisovatel je povinen splatit sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií a to uzavřením smlouvy o vkladu a jeho fyzickým předáním. zobrazit více skrýt více
 • 6. června 1994 - 24. ledna 2003 : Akcie:1 akcie na jméno ve jm.hod. 1 000,-Kč se zvláštními právy
 • 3. srpna 1999 - 30. listopadu 1999 : 3.Vzhledem k potřebě společnosti převzít infrastrukturní majetek,který užívá k zajištění své činnosti a vzhledem k vlastnickýmpoměrům k tomuto majetku je přednostní právo akcionářů... společnosti vyloučeno s tím, že může být upsán pouze majetektvořící nepeněžitý vklad popsaný v článku 2 tohoto usnesení.Akcie, které nebudou upsány nepeněžitým vkladem určeným kupisování, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům ani nazákladě veřejné výzvy k upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 30. listopadu 1999 : 2.Upsán může být nepeněžitý vklad do celkové výše 88.333.000,- Kč,jež je tvořen věcmi movitými a nemovitými tak, jak jsou popsányv posudcích a oceněny těmito znalci částkou 103.245... .423,- Kč.Nepeněžitý vklad je splatný k datu upsání tak, že upisovatelpředá současně se zápisem do listiny upisovatelů prohlášení ovložení majetku. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 30. listopadu 1999 : 1.Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění o 88.333.000,-Kč, tj. slovy osmdesátosmmilionůtřistatřicettřitisíc korunčeských na celkovou částku 465.113.000,- Kč, tj. slovyčty... řistašedesátpětmilionůjednostotřinácttisíc korun českých, ato upisováním nových kmenových akcií společnosti až do výšenavrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tutovýši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějícína jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, veřejně obchodovatelnés omezenou převoditelností vydané v zaknihované podobě, a to88.333 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 1999 - 30. listopadu 1999 : 4.Valná hromada schvaluje následující "Výzvu k upisování akcií vtomto znění:V souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 29.6.1999 ozvýšení základního jmění akciové společnosti o č... ástku88.333.000,- Kč, jež bude uskutečněno upsáním nepeněžitéhovkladu popsaného v posudcích znalců Ing. Hany Mládkové a Ing.Zdeňka Drahoráda, vyzývají se vlastníci tohoto vkladu k upsáníakcií za níže uvedených podmínek:a) Místo upisování:Sídlo akciové společnosti v Jablonném nad Orlicí, Slezská350 , PSČ 561 64.b) Lhůta pro upisování:Lhůta pro upisování činí 30 dnů a počíná běžet dnem právnímoci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.c) Akcie určené k upsání:Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané vzaknihované podobě, veřejně obchodovatelné s omezenoupřevoditelností, a to 88.333 kusů akcií ve jmenovité hodnotě1.000,- Kč.d) Emisní kurs činí = 0,8556 (tj. na 1.000,- Kč hodnotynepeněžitého vkladu připadne 855,6 Kč nominální hodnotyakcií) se zaokrouhlením výsledné částky na celé tisíce směremdolů." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů