Trendy

28 264 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-10 887 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

112 916 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

1.12.2000 - 8.1.2016 Malšice č.p.341, okres Tábor, PSČ 39175
31.12.1992 - 1.12.2000 Malšice, okres Tábor, PSČ 39175

48203106

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 7.1.2016

CZ48203106

Datum vzniku

31. prosince 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

8. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

8. ledna 2016

Datová schránka

rrufn32

Historické názvy

1.12.2000 - 8.1.2016

PIGMAL a. s.

31.12.1992 - 1.12.2000

PIGMAL, akciová společnost, Malšice

31.12.1992 - 31.12.1992

PIGMAL, akciová společnosti, Malšice

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 564

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.7.2015 - 8.1.2016

26 760 000 Kč

7.4.2000 - 23.7.2015

11 760 000 Kč

4.2.1997 - 7.4.2000

19 600 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Tábor

Historické provozovny

29.11.2000 - 14.4.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 391 75, Malšice 341

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 8. ledna 2016 - 8. ledna 2016 : Z obchodního rejstříku se vymazává společnost PIGMAL a.s. se sídlem Malšice čp. 341, okres Tábor, PSČ 39175, IČ 48203106 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
 • 8. ledna 2016 - 8. ledna 2016 : Společnost PIGMAL a.s. se sídlem Malšice čp. 341 okres Tábor, PSČ 39175, IČ 48203106 zanikla bez likvidace v důsledku fúze sloučením se Zemědělská společností Čenkov a.s. se sídlem... Malšice - Čenkov čp. 76, PSČ 39175, IČ 60838558, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1617, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo dle projektu fúze sloučením ze dne 30.10.2015 s rozhodným dnem 1.1.2016 jmění zaniklé společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. července 2015 - 8. ledna 2016 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 11.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1. Stávající zákl... adní kapitál společnosti ve výši 11.760.000,- Kč, slovy: jedenáct milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 26.760.000,- Kč, slovy: dvacet šest milionů sedm set šedesát tisíc korun českých, a to upsáním 1, slovy: jednoho, kusu kmenové listinné akcie znějící na jméno, s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých. Akcie nebude vydána jako zaknihovaný cenný papír. Práva spojená s novou akcií budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. S novou akcií o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč je spojeno 2.500 hlasů při hlasování na valné hromadě. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky vůči společnosti. Emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, je 15.000.000,- Kč, slovy patnáct milionů korun českých. 3. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, nová akcie bude s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuta k upsání předem určenému zájemci - věřiteli společnosti PIGMAL, a.s., kterým je obchodní společnost Ryček s.r.o. se sídlem Jihlava, Heroltická 19/5449, PSČ 586 01, identifikační číslo 463 42 516, který má vůči společnosti pohledávku ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, vedenou v účetnictví společnosti v cizích zdrojích, dlouhodobých závazcích na řádku č. 096. 4. Akcie bude předem určeným zájemcem upsána podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 5. Upisovací lhůta činí 15, slovy: patnáct, dní. 6. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcie a návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs upisované akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. K upsání akcie bude poskytnuta lhůta 15, slovy: patnáct, dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. 7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PIGMAL a.s. na adrese Malšice č.p. 341, PSČ 391 75. 8. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce (upisovatele) vůči společnosti ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, vzniklé ze smluv o půjčce, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 1 nové akcie o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč, slovy: patnáct milionů korun českých, přičemž peněžitá pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti činí celkem 92.275.000,- Kč a je ve vlastnictví společnosti Ryček s.r.o. (předem určeného zájemce). 9. Emisní kurs nově vydané akcie bude splacen výhradně formou započtení pohledávky vůči společnosti. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsané nové akcie v plné výši a uzavřít se společností smlouvu o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se návrh smlouvy o započtení, který mimo jiné obsahuje specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. 10. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti při pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 2014 - 8. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. prosince 1992 - 8. ledna 2016 : Základní jmění bylo vytvořeno podíly čtyř zakládajícíchzemědělských družstev, členů současně zaniklého společnéhopodniku VÝKRMNA VEPŘU, se sídlem Malšice u Tábora.
 • 31. prosince 1992 - 8. ledna 2016 : Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založenanotářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělskýchdružstev Malšice, Slapy, Sudoměřice u Bechyně a Maršo... v ze dne17.9.1992. Zakladatelé současně schválili stanovy a zvolili členyorgánů společnosti. Notářský zápis a stanovy a.s. bylypřiloženy. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 8. ledna 2016 : Ke vzniku akciové společnosti byla udělena vyjímka usnesenímvlády ČR ze dne 4.11.1992 č. 608 podle ustanovení § 45 odst. 2zákona č. 92/1991 Sb, a § 30 odst. 30 zákona č. 42/1992 Sb... s tím,že zakladatelská smlouva váže převod akcií na třetí osoby naschválení privatizačních a transformačních projetků a že bylvytvořen rezervní fond a.s. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2000 - 7. dubna 2000 : Usnesení valné hromady ze dne 24.8.1999 o snížení základníhojmění společnosti:Z důvodu úhrady neuhrazené ztráty z minulého období se snižujezákladní jmění společnosti z 19,600.000,... -Kč na 11,760.000,-Kč,tedy o 7,840.000,-Kč. Ve smyslu ust. § 213a obch. zák. budesnížení základního jmění společnosti ve výše uvedeném rozsahu7,840.000,-Kč provedeno tak, že se snižuje jmenovitá hodnotakaždé akcie společnosti z 10.000,-Kč na 6.000,-Kč. Akcionářispolečnosti předloží své akcie k vyznačení snížené nominálníhodnoty akcií představenstvu společnosti, a to na základě zápisusnížení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku.Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové nominální hodnoty6.000,-Kč se stanoví každému akcionáři na jeden měsíc oddoručení výzvy představenstva společnosti akcionáři, aby akciepředložil k vyznačení nové nominální hodnoty 6.000,-Kč, přičemžlhůta jednoho měsíce začíná běžet následující den poté, coakcionáři bude doručena výzva k předložení akcií. Po uplynutítéto jednoměsíční lhůty budou původní akcie prohlášeny zaneplatné. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 4. února 1997 : Výše základního jmění společnosti: Výše základního jměníspolečnosti činí 19,600.000,- Kčs, slovydevatenáctmilionůšestsettsíc korun čsl.
 • 31. prosince 1992 - 4. února 1997 : Způsob jednání jménem společnosti: V běžném obchodním styku a vběžném úředním styku jedná jménem společnosti ředitel a.s.samostatně, nebo prostřednictvím jím k tomu zmocněnýchzaměs... tanců.V případech stanovených ve stanovách a.s., zejména při uzavíráníobchodních smluv s objemem vyšším než 5 miliónů Kčs, jednají zaspolečnost dva členové představenstva společně.Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménuspolečnosti připojí své podpisy předseda představenstva,místopředseda představenstva a ředitel společnosti, a to vždy dvaz těchto funkcionářů společně. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 4. února 1997 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění a.s. jerozděleno na 1.960 akcií na jméno, o jmenovité hodnotě10.000,- Kčs.
 • 31. prosince 1992 - 23. července 1994 : Členové dozorčí rady:Ing. Marie Mindlová, Tábor, Michalovicova 1578 - předsedkyněJana Šůnová, Zhoř čp. 52Jaroslava Pánová, Malšice čp. 236
posunout dolů