Základní údaje

Historické adresy

20.5.2003 - 26.11.2004 Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 40011
21.12.2001 - 20.5.2003 Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 40011
1.4.1993 - 21.12.2001 Ústí nad Labem, Revoluční 3289/l3

48268071

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 26.11.2004

CZ48268071

Datum vzniku

1. dubna 1993

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. listopadu 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. listopadu 2004

Historické názvy

1.4.1993 - 26.11.2004

ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 416

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.3.2004 - 26.11.2004

313 797 000 Kč

20.5.2003 - 16.3.2004

477 573 000 Kč

3.3.1998 - 20.5.2003

485 557 000 Kč

26.3.1996 - 3.3.1998

485 557 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 26. listopadu 2004 - 26. listopadu 2004 : Obchodní společnost ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 400 11, identifikační číslo 48268071 se vymazává z obchodního rejstříku.Právn... í důvod výmazu:Společnost ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. zanikla rozdělením se založením nových společností, a to Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p. 1025, č.or. 34a, PSČ 152 00, ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p. 1025, č.or. 34a, PSČ 152 00 a BUS.COM a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p. 1025, č.or. 34a, PSČ 152 00. zobrazit více skrýt více
  • 1. dubna 1993 - 26. listopadu 2004 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. l72 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... l, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ČSAD Ústí nad Labem s.p.ve smyslu par. ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisůpozdějších.V zakladatelné listině učiněné ve formě notářského zápoisu ze dne8.3.l993 ve znění ze dne 29.3.l993 bylo rozhodnuto o schváleníjejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2003 - 16. března 2004 : Dne 27. května 203 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti.a) Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti uložené společnosti §§ 1... 61b a 161c obchodního zákoníku.b) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita ve prospěch vlastního kapitálu společnosti.c) Základní kapitál bude snížen o 163.776.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tři miliony sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých) na novou částku základního kapitálu ve výši 313.797.000,- Kč (slovy: tři sta třináct milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých).d) Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím 163.776 ks (slovy: jedno sto šedesát tři tisíce sedm set sedmdesát šest kusů) vlastních akcií o nominální hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) z majetku společnosti tak, že budou zničeny dle § 213 odst. 2 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 29. srpna 2002 - 20. května 2003 : Dne 11. června 2002 rozhodla valná hromada společnosti o sníženízákladního kapitálu společnosti.a) Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnostiuložené společnosti v §§ ... 161b a 161c Obchodního zákoníku.b) Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu budepoužita ve prospěch zvýšení disponibilního zisku společ-nosti.c) Základní kapitál bude snížen o částku ve výši 7.984.000,- Kč(slovy: sedmmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisíc korun českých)ze stávající částky základního kapitálu ve výši 485.557.000,-Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 477.573.000,-Kč.d) Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím 7.984kusů vlastních akcií o nominální hodnotě jedné akcie ve výši1.000,- Kč z majetku společnosti tak, že budou zrušeny dleustanovení § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 3. června 1997 - 3. března 1998 : Rozsah splacení základního jmění: 100 %
  • 16. června 1993 - 3. března 1998 : Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost bylpísemně pověřen předseda představenstva Karel Havel.
  • 1. dubna 1993 - 26. března 1996 : Dozorčí radu společnosti tvoří:Zdeněk F r i d r i c h, bytem Chomutovská l2l7, Kadaň,Marcela S t e i n m e t z o v á, bytem Čížkovice l6l,Ing. Jiří V ý b o r n ý CSc., bytem Se... buzínská lll, Ústí nadLabem. zobrazit více skrýt více
  • 1. dubna 1993 - 26. března 1996 : Základní jmění společnosti činí 485.557.OOO,-- Kč (slovy: čtyři-staosmdesátpětmilionůpetsetpadesátsedmtisíc korunčeských.)Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, kter... é jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČSAD Ústí nad Labem s.p.Toto základní jmění je rozděleno na 48O.7Ol akcií na majitele pol.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty a na 4.856 akcií na jméno pol.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
posunout dolů