Trendy

81 739 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 136 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

196 059 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.7.1998 Podbořany, Hlubany čp. 63, PSČ 44101

Historické adresy

1.5.1993 - 20.7.1998 Podbořany-Hlubany, PSČ 44181

48288195

DIČ

od 1.5.1993

CZ48288195

Datum vzniku

1. května 1993

Datová schránka

k5eeqkt

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 422

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.11.1996

109 020 000 Kč

Historické jmění

31.5.1995 - 1.11.1996

94 020 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Podbořany

Bankovní účty

zvěřejněno 16.1.2014

CZ8403001712800117496433

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 25.5.1995

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hlubany 63, 441 01, Podbořany

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 22. ledna 1997 : Základní jmění: 109 020 000,- KčSplaceno : 100 %
 • 1. května 1993 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 19.dubna 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1993 : Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Sen Údaje o založení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Sen...ovážné nám.32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. listopadu 2014 - 23. června 2015 : Valná hromada společnosti konaná dne 8. října 2014 rozhodla, mimo jiné, o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. z... ákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) takto: Valná hromada - bere na vědomí, že společnost WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. založená podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese Ankerkade 78, 6222NM, Maastricht, Nizozemské království, zapsaná v nizozemské obchodní komoře pod registračním číslem 33223183 (dále jen Hlavní akcionář), osvědčila výpisem z nizozemského obchodního rejstříku, kopií částečného výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak definována níže), jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, výpisem z účtu cenných papírů společnosti BNP Paribas a prohlášením společnosti SCR-SIBELCO, konečným akcionářem Hlavního akcionáře, že vlastní 102 602 (slovy: jedno sto dva tisíce šest set dva) kusy kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě (CZ0005075051) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydaných společností Kaolin Hlubany, a.s., se sídlem Podbořany, Hlubany, č.p. 63, PSČ 441 01, IČO: 482 88 195, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 422, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,11 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 94,11% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). - rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 45-11/2014 vypracovaným znalcem společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČO 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, ze dne 4. srpna 2014, podle kterého znalec považuje částku 1.886,39 Kč (slovy: jeden tisíc osm set osmdesát šest korun českých a třicet devět haléřů) za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele vedeného v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 1996 - 22. ledna 1997 : Základní jmění: 109 020 000,- KčSplaceno : 98 520 000,- Kč.
 • 23. února 1994 - 31. května 1995 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií namajitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie budou vydány vzaknihované podobě a budou veřejně obchodovatelné.
 • 23. února 1994 - 31. května 1995 : Představenstvo společnosti zabezpečí v souladu se zákonemo cenných papírech jejich veřejnou obchodovatelnost.
 • 23. února 1994 - 31. května 1995 : Valná hromada a.s. schválila dne 18.10.1993 doplnění čl.7 stanovv odstavci 3ú a dne 25.11.1993 změnu čl.7 odst.1 stanov a.s..
 • 1. května 1993 - 31. května 1995 : Výše základního jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 63 958 000,- Kč (slovy:šedesáttřimiliony devětsetpadesátosmtisíc korun českých).Zakladatel splatil 100% základního... jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuKaolin Hlubany. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1993 - 23. února 1994 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 63 958 akcií najméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů