Trendy

13 561 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

207 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 527 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2004Modlanská 1862, 415 01 Teplice

Historické adresy z obchodního rejstříku

14.1.1999 - 3.2.1999Teplice, Modlanská 1862

00483460

DIČ

od 1.1.1993

CZ00483460

Datum vzniku

12. září 1990

Datová schránka

xsmc6qd

Historické názvy

31.5.1993 - 19.6.1998

BMD a.s. Teplice

12.9.1990 - 31.5.1993

B M D, a. společnost TEPLICE úplný název: BEROX METROLOGY DIVISION, akciová společnost TEPLICE

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 5

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.9.2000

5 567 000 Kč

Historické jmění

19.3.1999 - 7.9.2000

5 010 000 Kč

19.6.1998 - 19.3.1999

2 009 724 Kč

11.9.1996 - 19.6.1998

2 009 724 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Bankovní účty

zvěřejněno 15.10.2013

1028498116 / 2700

Provozovny

od 22.4.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Modlanská 1862, 415 01, Teplice - Trnovany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 3. V souladu s ustan. § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák. bude akcie k úpisu nabídnuta jen určitému zájemci a to společnosti Kelch Gmbh & Co, Werkzeugmaschinenfabrik, Wiesenstrasee... 64, Schorndorf, SRN. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : Mimořádná valná hromada dne 26. května 2000 rozhodla o zvýšení základního jmění takto:
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 557.000,00 Kč, tedy z částky 5.010.000,00 Kč na částku 5.567.000,00 Kč; nepřipouští se upisování akcií nad částku tohoto zvýšení ... základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 2. Je upisovaná 1 kmenová akce na jméno, jmenovité hodnoty 557.000,00 Kč, v listinné podobě.
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 4. V souladu se záměrem společnosti realizovat v zájmu jejího posílení vstup právě tohoto zájemce, když žádný z dosavadních akcionářů nemůže nahradit jeho předpokládaný přínos, vy... lučuje se přednostní právo na úpis akcií podle § 204a obch. zák. z tohoto důvodu. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 5. Lhůta pro upsání akcií činí 5 dnů ode právní moci usnesení rejstříkového soudu jímž bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, mís... to úpisu je v sídle společnosti, výše emisního kursu akcie činí 1.488.480,00 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 6. Celý emisní kurs akcií bude splacen na účet společnosti u Hypovereinsbank Praha, číslo účtu 1028491002/3800, přičemž se stanoví, že lhůta, v níž je upisovatel povinen na tento ... účet splatit celý emisní kurs činí 15 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu jímž bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 7. Upisování akcií je možné jen peněžitým vkladem.
 • 31. července 1998 - 19. března 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti BMD a.s., konaná dne 10.7.1998, rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 3.000.276,00 Kč na celkem 5.010.000,00 Kč. Upisování akcií na... d rámec schváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady. Je upisováno a zvýšení se provede jednak vydáním 600 nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč každé, jednak výměnou stávajících akcií současných akcionářů po splacení pěněžitého vkladu v celkové výši 276,00 Kč v poměru akcií, které mají v držení. Emisní kurz každé nově emitované akcie činí 15.500,00 Kč za akcii. Peněžitý vklad dosavadních akcionářů ve výši 138,00 Kč na akcionáře, který je nutný k výměně stávajících akcií, se uskuteční v emisním kurzu 1 : 1, bez emisního ážia. Akcie nejsou volně obchodovatelné. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů a schválila, že nově vydané akcie budou upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě jednoho měsíce. Tato lhůta začíná běžet za 15 dní po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude toto usnesení této valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Pokud nedojde ve lhůtě jednoho měsíce a patnácti dnů k dohodě akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, budou akcie upsány na základě veřejné výzvy k upsání akcií takto: Akcie: 600 akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč každá. Místem pro upsání akcií je Praha 1, Platnéřská 4. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc. Tato lhůta začíná běžet jeden měsíc a 15 dní po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude toto usnesení této valné hromady o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurz činí pro každou nově upsanou akcii 15.500,00 Kč, přičemž emisní ážio je určeno ve výši 10.500,00 Kč každé akcie. Jak v případě upsání akcií podle smlouvy akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, tak v případě, že dohoda nebude uzavřena, jsou upisovatelé povinni zaplatit emisní kurz upsaných akcií tak, že nejméně 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio uhradí při upsaní akcií a zbývající částku do jednoho měsíce po doručení výzvy představenstva k zaplacení emisního kurzu, nejpozději však do jednoho roku po upsání akcií. Platby budou uhrazeny na účet společnosti BMD a.s., č. účtu 1028495011/3800 vedený u Vereinsbank a.s. Dále valná hromada schválila výměnu 100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.097,24 Kč, po upsání a splacení peněžitého vkladu v celkové výši 276,00, za 2 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.005.000,00 Kč. Dosavadním akcionářům budou akcie vyměněny v souladu s návrhem představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 1993 - 11. září 1996 : Mimořádná valná hromada konaná dne 19.4.1993 rozhodla o změně stanov akciové společnosti tak, že celý dosavadní text se nahrazuje novým.
 • 19. prosince 1991 - 11. září 1996 : Základní kapitál společnosti činí 1 000 000,- Kčs.
 • 12. září 1990 - 11. září 1996 : Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou v souladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami, založenými ve spise podn... ikového rejstříku. Společnost je založena jednorázově. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 1990 - 11. září 1996 : Počet a výše jmenovité hodnoty akcií činí 100 akcií po 10 000,- Kčs. Všechny akcie budou shodného práva a druhu, znějící na jméno.
 • 19. prosince 1991 - 31. května 1993 : Valná hromada, konaná dne 16.9.1991 rozhodla o změně stanov akciové společnosti tak, že celý dosavadní text se nahrazuje novým textem. Valná hromada, konaná dne 26.11.1991 schváli... la změnu čl. V odst.1 stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Ing. Jiří Miletín - vklad 390 000,- Kčs a 39 USD, t.j. 39% základního kapitálu
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Stanislav Wais - vklad 100 000,- Kčs a 10 USD, t.j. 10% základního kapitálu.
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Poměr akcií: firma BEROX MACHINE TOOL COMPANY LTD, Anglie - vklad 510 000,- Kčs a 51 USD, t.j. 51% základního kapitálu
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Základní kapitál společnosti činí 1 000 000,- Kčs, a 100 USD, vše v hotovosti.
posunout dolů