Trendy

13 561 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

207 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 527 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2004 Teplice, ul. Modlanská č. 1862, PSČ 41501

Historické adresy

7.12.1995 - 2.6.2004 Teplice, Modlanská 1, PSČ 41500
31.10.1990 - 7.12.1995 Teplice, ČSFR, Em. Dvořákové 878, PSČ 41500
12.9.1990 - 31.10.1990 Teplice, ČSFR, Jugoslávská 2694

00483460

DIČ

od 1.1.1993

CZ00483460

Datum vzniku

12. září 1990

Datová schránka

xsmc6qd

Historické názvy

31.5.1993 - 19.6.1998

BMD a.s. Teplice

12.9.1990 - 31.5.1993

B M D, a. společnost TEPLICE                             úplný název:                                                   BEROX METROLOGY DIVISION, akciová společnost TEPLICE

12.9.1990 - 31.5.1993

B M D, a. společnost TEPLICE úplný název: BEROX METROLOGY DIVISION, akciová společnost TEPLICE

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 5

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.9.2000

5 567 000 Kč

Historické jmění

19.3.1999 - 7.9.2000

5 010 000 Kč

19.6.1998 - 19.3.1999

2 009 724 Kč

11.9.1996 - 19.6.1998

2 009 724 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Teplice

Bankovní účty

zvěřejněno 15.10.2013

1028498116 / 2700

Provozovny

od 22.4.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Modlanská 1862, 415 01, Teplice - Trnovany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 7. Upisování akcií je možné jen peněžitým vkladem.
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 6. Celý emisní kurs akcií bude splacen na účet společnostiu Hypovereinsbank Praha, číslo účtu 1028491002/3800, přičemžse stanoví, že lhůta, v níž je upisovatel povinen na tentoúčet... splatit celý emisní kurs činí 15 dnů ode dne právní mociusnesení rejstříkového soudu jímž bude povolen zápis tohotorozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 5. Lhůta pro upsání akcií činí 5 dnů ode právní moci usnesenírejstříkového soudu jímž bude povolen zápis tohoto rozhodnutío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místoú... pisu je v sídle společnosti, výše emisního kursu akcie činí1.488.480,00 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 4. V souladu se záměrem společnosti realizovat v zájmu jejíhoposílení vstup právě tohoto zájemce, když žádný z dosavadníchakcionářů nemůže nahradit jeho předpokládaný přínos, vyluč... ujese přednostní právo na úpis akcií podle § 204a obch. zák.z tohoto důvodu. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 3. V souladu s ustan. § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák. budeakcie k úpisu nabídnuta jen určitému zájemci a to společnostiKelch Gmbh & Co, Werkzeugmaschinenfabrik, Wiesenstrasee 64... ,Schorndorf, SRN. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 2. Je upisovaná 1 kmenová akce na jméno, jmenovité hodnoty557.000,00 Kč, v listinné podobě.
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 557.000,00 Kč,tedy z částky 5.010.000,00 Kč na částku 5.567.000,00 Kč;nepřipouští se upisování akcií nad částku tohoto zvýšenízákl... adního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2000 - 7. září 2000 : Mimořádná valná hromada dne 26. května 2000 rozhodla o zvýšenízákladního jmění takto:
 • 31. července 1998 - 19. března 1999 : Mimořádná valná hromada společnosti BMD a.s., konaná dne10.7.1998, rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o3.000.276,00 Kč na celkem 5.010.000,00 Kč. Upisování akcií nadrá... mec schváleného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady. Jeupisováno a zvýšení se provede jednak vydáním 600 novýchlistinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč každé,jednak výměnou stávajících akcií současných akcionářů posplacení pěněžitého vkladu v celkové výši 276,00 Kč v poměruakcií, které mají v držení. Emisní kurz každé nově emitovanéakcie činí 15.500,00 Kč za akcii. Peněžitý vklad dosavadníchakcionářů ve výši 138,00 Kč na akcionáře, který je nutný kvýměně stávajících akcií, se uskuteční v emisním kurzu 1 : 1,bez emisního ážia. Akcie nejsou volně obchodovatelné. Valnáhromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů aschválila, že nově vydané akcie budou upsány na základě dohodyakcionářů dle § 205 obchodního zákoníku ve lhůtě jednoho měsíce.Tato lhůta začíná běžet za 15 dní po nabytí právní mocirozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude totousnesení této valné hromady o zvýšení základního jmění zapsánodo obchodního rejstříku. Pokud nedojde ve lhůtě jednoho měsíce apatnácti dnů k dohodě akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku,budou akcie upsány na základě veřejné výzvy k upsání akciítakto:Akcie: 600 akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě5.000,00 Kč každá.Místem pro upsání akcií je Praha 1, Platnéřská 4. Lhůta proupsání akcií činí jeden měsíc. Tato lhůta začíná běžet jedenměsíc a 15 dní po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského souduv Ústí nad Labem, kterým bude toto usnesení této valné hromady ozvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Emisníkurz činí pro každou nově upsanou akcii 15.500,00 Kč, přičemžemisní ážio je určeno ve výši 10.500,00 Kč každé akcie. Jak vpřípadě upsání akcií podle smlouvy akcionářů dle § 205obchodního zákoníku, tak v případě, že dohoda nebude uzavřena,jsou upisovatelé povinni zaplatit emisní kurz upsaných akciítak, že nejméně 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážiouhradí při upsaní akcií a zbývající částku do jednoho měsíce podoručení výzvy představenstva k zaplacení emisního kurzu,nejpozději však do jednoho roku po upsání akcií. Platby budouuhrazeny na účet společnosti BMD a.s., č. účtu 1028495011/3800vedený u Vereinsbank a.s. Dále valná hromada schválila výměnu100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jednéakcie 20.097,24 Kč, po upsání a splacení peněžitého vkladu vcelkové výši 276,00, za 2 ks listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě každé akcie 1.005.000,00 Kč. Dosavadnímakcionářům budou akcie vyměněny v souladu s návrhempředstavenstva. zobrazit více skrýt více
 • 31. května 1993 - 11. září 1996 : Mimořádná valná hromada konaná dne 19.4.1993 rozhodla o změněstanov akciové společnosti tak, že celý dosavadní text senahrazuje novým.
 • 19. prosince 1991 - 11. září 1996 : Základní kapitál společnosti činí 1 000 000,- Kčs.
 • 12. září 1990 - 11. září 1996 : Údaje o založení akciové společnosti:Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou vsouladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami,založenými ve spise podnikov... ého rejstříku. Společnost jezaložena jednorázově. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 1990 - 11. září 1996 : Počet a výše jmenovité hodnoty akcií činí 100 akcií po10 000,- Kčs. Všechny akcie budou shodného práva a druhu,znějící na jméno.
 • 19. prosince 1991 - 31. května 1993 : Valná hromada, konaná dne 16.9.1991 rozhodla o změně stanovakciové společnosti tak, že celý dosavadní text se nahrazujenovým textem. Valná hromada, konaná dne 26.11.1991 schválilaz... měnu čl. V odst.1 stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Poměr akcií:firma BEROX MACHINE TOOL COMPANY LTD, Anglie- vklad 510 000,- Kčs a 51 USD, t.j. 51% základního kapitálu
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Stanislav Wais- vklad 100 000,- Kčs a 10 USD, t.j. 10% základního kapitálu.
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Základní kapitál společnosti činí 1 000 000,- Kčs,a 100 USD, vše v hotovosti.
 • 12. září 1990 - 19. prosince 1991 : Ing. Jiří Miletín- vklad 390 000,- Kčs a 39 USD, t.j. 39% základního kapitálu
posunout dolů