Trendy

1 665 166 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

27 898 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

824 202 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.12.2015 Za Tratí 640, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

Historické adresy

7.3.2002 - 8.12.2015 Klatovy IV, Za tratí č.p. 640, PSČ 33901
30.3.1993 - 7.3.2002 Klatovy, Za tratí 640

48362395

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 31.12.2016

CZ48362395

Datová schránka

9s9e8im

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 335

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.1.2013

643 902 000 Kč

Historické jmění

15.2.2010 - 17.1.2013

393 902 000 Kč

25.8.2004 - 15.2.2010

293 902 000 Kč

23.6.1997 - 25.8.2004

269 122 000 Kč

30.3.1993 - 23.6.1997

263 251 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Klatovy

Historické provozovny

30.3.1993 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Za Tratí 640, 339 01, Klatovy - Klatovy IV

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 2012 - 17. ledna 2013 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 12.12.2012:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 250 000 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), to je z 393 902 000,- Kč ... (slovy: tři sta devadesáti tří milionů devíti set dvou tisíc korun českých) na 643 902 000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet tři miliony devět set dva tisíc korun českých), a to upsáním 250 000 (slovy: dvou set padesáti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) každá. Nové akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť jediný akcionář se před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdal přednostního práva upsat nové akcie. Všech 250 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu určitému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost Lactalist CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českobrodská 1174, PSČ 198 00, identifikační číslo 271 32 471 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 98707 (dále též jen jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Zájemce je oprávněn upsat 250 000 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností.Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. uzavření smlouvy o upsání, bude advokátní kancelář Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření smlouvy o upsání) bez využití přednostního práva činí šest (6) měsíců a začne běžet od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři s tím, že společnost tento návrh jedinému akcionáři doručí do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zároveň s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií bude akcionář informován o běhu lhůty pro upsání akcií. Bude-li smlouva uzavírána před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude obsahovat rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Emisní kurs upisovaných akcií činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 250 000 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Všech 250 000 kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti.Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 250 000 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/ nebo jiné srážky, a to ve lhůtě šesti (6) kalendářních měsíců ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatiti v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 107-0139650227/0100 vedený u Komerční banky, a.s.Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 2009 - 15. února 2010 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. prosince 2009:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 100 000 000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých), to je z 293 902 000,- Kč (slovy... : dvě stě devadesáti tří milionů devět set dvou tisíc korun českých) na 393 902 000,- Kč (slovy: tři sta devadesáti tří milionů devět set dvou tisíc korun českých), a to upsáním 100 000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. Nové akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť jediný akcionář se před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdal přednostního práva upsat nové akcie. Všech 100 000 kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, bude nabídnuto k úpisu jedinému akcionáři.Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. uzavření smlouvy o upsání, bude advokátní kancelář Salans, v.o.s., Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření smlouvy o upsání) bez využití přednostního práva činí šest měsíců a začne běžet od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti jedinému akcionáři s tím, že společnost tento návrh jedinému akcionáři doručí do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs upisovaných akciích činí 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 100 000 000,- Kč. Všech 100 000 kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti.Splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením peněžité pohledávky se připouští. Připouští se započtení pohledávky společnosti Lactalis CZ, s.r.o. za společností Mlékárna Klatovy a.s. ve výši 100 000 000 Kč vyplývající z půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Moravskoslezské mlékárny a.s., jejíž je společnost Lactalis CZ, s.r.o. právním nástupcem, a společností Mlékárna Klatovy a.s. ze dne 15. ledna 2009. Existence citované pohledávky byla doložena stanoviskem auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., osvědčení č. 401, ze dne 8.12.2009, jenž tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu č. NZ 580/2009 sepsaného dne 8.12.2009 jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky se sídlem v Praze. Společnost zašle návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky společnosti Lactalis CZ, a.s. do patnácti dnů ode dne, kdy tento upisovatel upsal nové akcie. Upisovatel a společnost uzavřou smlouvu o započtení peněžitých pohledávek do patnácti dnů od doručení jejího návrhu tomuto upisovateli. Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením výše uvedené pohledávky, bude upisovatel povinen splatit emisní kurz upsaných a nesplacených akcií na účet společnosti č. 20101351/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to do patnácti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 2009 - 29. července 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti Mlékárna Klatovy a.s. ("společnost") konaná dne 14. dubna 2009 od 11:00 v sídle společnosti rozhodla dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o př... echodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře takto:"1. Určení hlavního akcionářeSpolečnost Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českobrodská 1174, PSČ 198 00, IČ 271 32 471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707 ("hlavní akcionář") vlastní hromadnou listinu č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 172 307 000,- Kč nahrazující 172 307 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu č. 2 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 68 361 000,- Kč nahrazující 68 361 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu č. 3 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 21 853 000,- Kč nahrazující 21 853 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu č. 4 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2 818 000,- Kč nahrazující 2 818 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá a hromadnou listinu č. 5 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 19 596 000,- Kč nahrazující 19 596 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.Společnost Lactalis CZ, s.r.o. tak vlastní 96,95% akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 284 935 000,- Kč představujících 96,95% účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 96,95% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost Lactalis CZ, s.r.o. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti rozhoduje dle § 183i odst. a následující obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku ("den účinnosti přechodu akcií").3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, peněžité protiplnění ve výši 530,28 Kč (slovy pětiset třicet korun českých dvacet osm haléřů) za jednu akcii společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 1-1/2009 "Posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti Mlékárna Klatovy a.s." ze dne 2. ledna 2009 zpracovaným znaleckým posudkem TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, IČ 639 98 581, zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dle závěrů tohoto znaleckého posudku je protiplnění ve výši 530,28 Kč za akcii přiměřené. Stanovené protiplnění se od částky uvedené znaleckým posudkem jako přiměřené neodchyluje. Z uvedeného znaleckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměřenosti protiplnění byla použita metoda diskontovaných peněžních toků (DFC).4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne uvedené peněžní protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni, ve kterém budou akcie společnosti předány dle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní akcionáři (odlišní od hlavního akcionáře) jsou povinni předložit veškeré jimi vlastněné akcie vydané společností do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vlastník těchto akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo ještě před dnem účinnosti přechodu akcií, již zaniklo).Hlavní akcionář převedl před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, identifikační číslo 639 07 020, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů ("obchodník s cennými papíry") a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti. Obchodník s cennými papíry je pověřen hlavním akcionářem k provedení výplat protiplnění.5. Předložení akciíDosavadní vlastníci akcií společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží své akcie do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva obchodníkovi s cennými papíry (CYRRUS, a.s.) na adrese Veveří 111, (PLATINIUM), 616 00 Brno každý pracovní den od 9 do 16 hodin nebo na adrese Anděl Park - vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, a to v pracovních dnech pondělí a středa v době od 9 do 16 hodin. Obchodník s cennými papíry byl k převzetí těchto akcií zmocněn společností. Předáním akcií vznikne dosavadním akcionářům právo na zaplacení protiplnění, a to podle jejich žádosti buď peněžní poukázkou nebo převodem na účet, který obchodníkovi s cennými papíry sdělí. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
 • 28. června 2004 - 25. srpna 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti Mlékárna Klatovy a.s., podle § 181, § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním novýc... h akcií, podle § 202, § 203 odst. 1, 2, § 204, § 204a obchodního zákoníku, takto:1. Zvýšení základního kapitálu společnosti Mlékárna Klatovy a.s. upsáním nových akcií je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je plně splacen ve výši 269.122.000,- Kč.2. Splacený základní kapitál společnosti 269.122.000,- Kč (slovy: dvěstěšedesátdevětmilionůjednostodvacetdvatisíc korun českých) se zvyšuje o částku 21.056.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpadesátšesttisíc korun českých) minimální výše, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu maximálně však do výše 24.780.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsetosmdesáttisíc korun českých). Valná hromada stanoví jenom spodní hranici zvýšení základního kapitálu.Zvyšuje se podle § 202, § 203 v návaznosti na § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Mlékárna Klatovy a.s. úpisem nových akcií z částky 269.122.000,- Kč o částku minimálně 21.056.000,- Kč na částku 290.178.000,- Kč (slovy: dvěstědevadesátmilionůjednostosedmdesátosmtisíc korun českých) maximálně však o částku 24.780.000,- Kč na částku 293.902.000,- Kč (slovy: dvěstědevadesáttřimilionůdevětsetdvatisíc korun českých).3. Nově bude upisováno minimálně 21.056 ks maximálně však 24.780 ks kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jedné akcie.4.4.1. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva podle § 204a, přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti je vyloučeno pro všechny akcionáře rozhodnutím této valné hromady, proto představenstvo nezveřejnilo informace ve smyslu § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.4.2. Akcie nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry podle § 204a odst. 6 obchodního zákoníku, a proto se nezveřejňuje místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo, a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení.4.3. Představenstvo společnosti předložilo této valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvedlo důvody důležitého zájmu společnosti na vyloučení přednostního práva upsat část nových akcií společnosti a odůvodnilo navržený emisní kurz. Přednostní právo se, v důležitém zájmu společnosti, vylučuje pro všechny akcionáře ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.5. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Akcie nebo jejich určená část nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Akcie budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to:- ALIMPEX - Louny spol. s r.o., Praha 10, Zemské právo 5/1199, PSČ 102 00, IČ 26119773- ZESPOL KANICE a.s., Kanice čp. 33, PSČ 345 43, IČ 00115509- Zemědělská akciová společnost Koloveč, Koloveč, Tyršova 146, PSČ 345 43, IČ 47717700Emisní kurz upsaných akcií bude upisovateli splacen zápočtem jejich peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu.6. Nové akcie budou určenými zájemci, a to ALIMPEX - Louny spol. s r.o. v počtu 21.056 ks, ZESPOL KANICE a.s. v počtu 488 ks, Zemědělská akciová společnost Koloveč v počtu 3.236 ks, upisovány v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v emisním kurzu jedné upsané akcie rovnajícím se jmenovité hodnotě akcie, smlouvami o upsání akcií, které uzavřou se společností Mlékárna Klatovy a.s. Celkový emisní kurz upsaných akcií bude činit minimálně 21.056.000,- Kč maximálně však 24.780.000,- Kč a bude roven celkové hodnotě peněžitých pohledávek upisovatelů za společností Mlékárna Klatovy a.s. K upsání akcií bude poskytnuta určeným zájemcům lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhů na uzavření smlouvy o upsání akcií, nejdéle však do 30 dnů po dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Upisování akcií není neúčinné, bude-li upsána minimální výše zvýšení základního kapitálu.7. Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kurzu, se vzhledem ke způsobu splacení emisního kurzu výhradně započtením neurčuje.8. Akcie nového druhu nebudou vydány.9. Akcie nebudou upisovány nepeněžitými vklady.10. O konečné částce zvýšení základního kapitálu minimálně 21.056.000,- Kč maximálně však 24.780.000,- Kč, neboť se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodne představenstvo společnosti svým rozhodnutím přijatým ve formě notářského zápisu, v souladu s § 206 odst. 2 obchodního zákoníku.11. Pohledávka společnosti Mlékárna Klatovy a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií minimálně 21.056.000,- Kč maximálně však 24.780.000,- Kč bude splacena výhradně, ve smyslu § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, započtením peněžitých pohledávek, ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, určených zájemců ALIMPEX - Louny spol. s r.o., Praha 10, Zemské právo 5/1199, PSČ 102 00, IČ 26119773 ve výši 21.056.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpadesátšesttisíc korun českých), ZESPOL KANICE a.s., Kanice čp. 33, PSČ 345 43, IČ 00115509 ve výši 488.000,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátosmtisíc korun českých), Zemědělská akciová společnost Koloveč, Koloveč, Tyršova 146, PSČ 345 43, IČ 47717700 ve výši 3.236.000,- Kč (slovy: třimilionydvěstětřicetšesttisíc korun českých) vůči společnosti formou uzavření dohody o započtení jednotlivých pohledávek. Návrhy dohod o započtení budou předloženy určeným zájemcům nejdéle ve lhůtě 14 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií a dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Po splacení emisního kurzu upsaných akcií vydá společnost Mlékárna Klatovy a.s. v souladu s § 168 odst. 2 obchodního zákoníku upisovatelům potvrzení o splacení jejich výše emisního kurzu. Potvrzení o splacení emisního kurzu vymění společnost Mlékárna Klatovy a.s. upisovatelům za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obchodního zákoníku v návaznosti na § 5 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu.12. Poukázky na akcie nebudou vydány.13. Způsobem uvedeným v bodech 6. a 11. bude za splacený emisní kurz vydáno nových 21.056 ks maximálně však 24.780 ks kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.14. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě návrhu představenstva ve smyslu §§ 202 odst. 5 a 206 obchodního zákoníku dojde ke změně stanov společnosti ze zákona a představenstvo je povinno založit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 1997 - 23. června 1997 : Upisování nad částku 5 871 000,-- Kč se nepřipouští.Nově budou v zaknihované podobě vydány kmenové akciev počtu 5 871 ks (slovy pěttisícosmsetsedmdesátjeden kusů)znějící na majitel... e o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč.Představenstvo požádá po vydání nových akcií o jejichveřejnou obchodovatelnost, provede změnu prospektu emitenta aprojedná s Ministerstvem financí ČR. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 1997 - 23. června 1997 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 1996schválila v souladu s § 203 obchodního zákoníku zvýšenízákladního jmění společnosti upisováním nových akcií takto:Základn... í jmění společnosti ve výši 263 251 000,- Kč (slovydvěstěšedesáttřimilionůdvěstěpadesátjedentisíc korun českých) sezvyšuje o částku 5 871 000,- Kč (slovypětmilionůosmsetsedmdesátjedentisíc korun českých) s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základníhojmění. Bude upisováno 5 871 ks kmenových akcií znějících namajitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, které budouvydány v zaknihované podobě.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady schválenýmivalnou hromadou se ustanovení § 204 "a" obchodního zákonao přednostním právu akcionářů nepoužije.Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům, nositelům pohledávekza společností vzniklých z neuhrazených dodávek mléka, a to:1. Zemědělská farma Karel Macán, Všeruby 118, 345 07 Domažlice,IČO 416271722. Fronk Jiří, Sedlice 20, 345 47 Zahořany, IČO 433536493. Schleiss Václav, Petrovice 33, 344 01 Domažlice, IČO 416272704. Ledvinová Marie, Oprechtice 28, 345 47 Zahořany, IČO 492054475. Štípek Zdeněk, Nová Ves 6, 345 06 Kdyně, IČO 483457176. Ledvina Pavel, Stráž 12, 344 01 Domažlice, IČO 433536317. Vaněk Matěj, Luženice 28, 345 20 Draženov, IČO 416273008. Příbek Radovan, Draženov č. 16, 345 20, IČO 483541719. Kubovcová Anna, Hyršov 8, 345 07 Všeruby, IČ 4835401510. Zemědělské družstvo Draženov, Draženov 78, 345 20,IČO 0011543611. Zemědělské družstvo Brnířov, Brnířov, 345 06 Kdyně,IČO 0011538012. Zemědělské obchodní družstvo Milavče, Milavče č. 119,345 46, IČO 4771962113. FOMAS, s. r. o., Spálenec 14, 345 32 Česká Kubice,IČO 4919366014. Zemědělské a obchodní družstvo Podhájí, Chrastavice,344 01 Domažlice, IČO 0087260115. KOHEL - Folmava, s. r. o., Farma Folmava, 345 32 ČeskáKubice, IČO 49788370Akcie budou na základě výzvy upisovány do listinyupisovatelů v sídle společnosti Mlékárna Klatovy, a. s.se sídlem Klatovy, Za tratí č. 640 v průběhu kalendářního měsícenásledujícího po dni, kdy nabude právní moci usnesenírejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku v emisním kursu jedné akcie rovnajícím sejejí jmenovité hodnotě.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvyo převodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisuakcií v sídle společnosti.Nově vydané akcie v počtu 5 871 ks kmenových akciíznějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie1 000,-- Kč, které budou vydávány v zaknihované podobě, budoumít stejná práva jako akcie již vydané.Nepeněžitými vklady, kterými budou upisovány nové akcie,mohou být částečně neuhrazené pohledávky dodavatelům mlékapodle 15 ks dohod o narovnání uzavřených podle § 585 obč.zákoníku uzavřených mezi upisovateli a společností na 15 kssmluv o postoupení pohledávek uzavřených podle § 524 obč.zákoníku mezi stejnými účastníky v celkové výši 5 871 000,-- Kč(slovy pětmilionůosmsetsedmdesátjedentisíc korun českých), kteráje potvrzena znaleckými posudky znalců Věroslava Halouna, bytemPlzeň, Sousedská 8 - pořadové číslo 0041/005/96 ze dne27. 10. 1996 a Petra Charypara, bytem Plzeň, Opavská 1 -pořadové číslo neuvedeno ze dne 24. 10. 1996.zájemce - upisovatel ocenění NP vkl. druh NP vkl.---------------------------------------------------------1. Zemědělská farmaKarel Macán 81 000,-- Kč pohledávka2. Fronk Jiří 14 000,-- Kč pohledávka3. Schleiss Václav 26 000,-- Kč pohledávka4. Ledvinová Marie 17 000,-- Kč pohledávka5. Štípek Zdeněk 17 000,-- Kč pohledávka6. Ledvina Pavel 20 000,-- Kč pohledávka7. Vaněk Matěj 13 000,-- Kč pohledávka8. Příbek Radovan 7 000,-- Kč pohledávka9. Kubovcová Anna 14 000,-- Kč pohledávka10. ZD Draženov 3 059 000,-- Kč pohledávka11. ZD Brnířov 979 000,-- Kč pohledávka12. Zem. a obch. družstvoMilavče 578 000,-- Kč pohledávka13. FOMAS, s. r. o. 296 000,-- Kč pohledávka14. Zem. a obch. družstvoPodhájí 623 000,-- Kč pohledávka15. KOHEL-Folmava,s.r.o. 133 000,-- Kč pohledávka zobrazit více skrýt více
 • 30. března 1993 - 23. června 1997 : Základní jmění: základní jmění společnosti činí 263 251 000,-Kč představující vklad zakladatele, přičemž toto jepředstavováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině aprivat... izačním projektu státního podniku Mlékárenský průmyslKlatovy schváleném MSNMP ČR pod č. j. 330/636/92 ze dne17. 11. 1992. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů