Trendy

638 072 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-12 335 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

792 181 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2016 V Malé Doubravce 1242/27, Doubravka, 312 00 Plzeň

Historické adresy

25.3.2011 - 21.10.2016 Plzeň, V Malé Doubravce 27, PSČ 31200
1.4.1993 - 25.3.2011 Plzeň, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň-město

48362611

DIČ

od 1.4.1993

CZ48362611

Datum vzniku

1. dubna 1993

Datová schránka

dgupczw

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 337

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.1.2010

218 535 510 Kč

Historické jmění

13.12.2002 - 11.1.2010

428 501 000 Kč

17.4.2002 - 13.12.2002

428 501 000 Kč

21.7.1994 - 17.4.2002

368 501 000 Kč

1.4.1993 - 21.7.1994

418 364 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 17.5.2016

CZ4306000000000218761013

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 16.11.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nádražní 1147, 349 01, Stříbro

... více provozoven (celkem 16) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. srpna 2014 - 23. ledna 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 26. srpna 2014 - 23. ledna 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 1. června 2009 - 11. ledna 2010 : Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti přešla část jmění společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., IČ: 483 62 611, se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, okres... Plzeň-město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 337, uvedená v projektu rozdělení odštěpením ze dne 4.5.2009, na nástupnickou společnost Plzeňská dopravní a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, PSČ 312 78, IČ: 290 70 392.Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. ze dne 4.5.2009 ve věci snížení základního kapitálu společnosti:- důvodem snížení základního kapitálu společnosti je potřeba dodržení výše vlastního kapitálu při realizaci procesu rozdělení odštěpením, a to podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona o přeměnách, podle kterého při rozdělení odštěpením, a to podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona o přeměnách, podle kterého při rozdělení odštěpením nesmí být vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než základní kapitál;- způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vytvoření ostatních složek vlastního kapitálu v souladu s projektem rozdělení odštěpením;- rozsah snížení základního kapitálu činí částku 209.965.490,- Kč, (slovy: dvěstědevětmilionůdevětsetšedesátpěttisícčtyřistadevadesát korunčeských);- snížení základního kapitálu společnosti o částku 209.965.490,- Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku - u všech akcií společnosti se snižuje jejich jmenovitá hodnota poměrně, a to o 49%, (slovy: čtyřicetdevět procent), jejich původní jmenovité hodnoty;- u každé z kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 490,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátkorunčeských), na novou jmenovitou hodnotu ve výši 510,- Kč (slovy: pětsetdesetkorunčeských);- u každé kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 4.900.000,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských), na novou jmenovitou hodnotu 5.100.000,- Kč (slovy: pětmilionůjednostotisíckorunčeských);- u kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.749.000,- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicetdevěttisíckorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 2.327.010,- Kč (slovy: dvamilionytřistadvacetsedmtisícdesetkorunčeských), na novou jmenovitou hodnotu ve výši 2.421.990,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadvacetjedentisícdevětsetdevadesátkorunčeských);- u kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9.862.000,- Kč (slovy: devětmilionůosmsetšedesátdvatisícekorunčeských), se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 4.832.380,- Kč (slovy: čtyřimilionyosmsettřicetdvatisícetřistaosmdesátkorunčeských), na novou jmenovitou hodnotu ve výši 5.029.620,- Kč (slovy: pětmilionůdvacetdevěttisícšestsetdvacetkorunčeských);- snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanovuje na 30, (slovy: třicet), pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě 30, (slovy: třicet), pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2008 - 15. prosince 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. konaná 7.7.2008 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s.:- určuje, že na zákl... adě prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 7.7.2008 (den konání valné hromady) a jejich předložení před zápisem do listiny přítomných na této valné hromadě společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. se sídlem Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429/16, PSČ 915 01, Slovenská republika, IČ 36252476, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíně, oddíl Sa, vložka 10533/R, je hlavním akcionářem společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ 48362611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 337, vlastnícím v této společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu ČSAD autobusy Plzeň a.s., s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech v této společnosti, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 425.927.000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet pět milionů devět set dvacet sedm tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 428.501.000,- Kč (slovy čtyři sta dvacet osm milionů pět set jeden tisíc korun českých) činí 99,40 %, a tedy že společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku,- schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové, listinné akcie na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné á 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s., se sídlem Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429/16, PSČ 915 01, Slovenská republika, IČ: 36252476, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíně, oddíl Sa, vložka 10533/R, za podmínek stanovených ustanoveními §§ 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,- určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 492,- Kč (slovy čtyři sta devadesát dva korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), jehož přiměřenost doložil hlavní akcionář "Protokolem o provedené nedobrovolné dražbě cenných papírů společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s." ze dne 14.2.2008. zobrazit více skrýt více
 • 24. února 2004 - 8. prosince 2006 : bankovní účet, na který je upisovatel povinen splatit úpis akcií, je vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1063005639/5500. Lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit 30 % jmen... ovité hodnoty upsaných akcií do 90 dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit částemisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Union banka, a.s.číslo účtu 175555833/3400 upisovatel je povinen splatit... 30%jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti)kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnotyupsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději dojednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního právaa emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání ak... cií předemurčenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty proupisování akcií bez využití přednostního práva bude předemurčenému zájemci resp. zájemcům oznámem dopisem, zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp. kteréurčí představenstvo společnosti,
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 1 000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1 00... 0,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč: 71499/428501, upisovat lze pouzecelé akcie,
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : místo a lhůta pro vykonání přednostího práva podle ustanovení §204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15 dnů od15-tého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci... usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisuusnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty provykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníkubude oznámen akcionářům v deníku Právo, zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1 000,- Kč(slovy: jeden tisíc korun českých),
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinnéna jméno, 71 499 kusů,
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí71.499.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc čtyři stadevadesát devět tisíc korun českých), s tím, že upisování akcií... nad tuto částku se nepřipouští, zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční situace společnosti,
 • 23. ledna 2003 - 8. prosince 2006 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 21.11.2002ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti.Valná hromada společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. rozhodlausnesením o... zvýšení základního kapitálu společnosti ČSADautobusy Plzeň a.s.. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o71,499.000,- Kč ze stávající výše 428,501.000,- Kč na novou výši500,000.000,- Kč, zobrazit více skrýt více
 • 17. prosince 2001 - 17. dubna 2002 : Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.2.2001 o zvýšenízákladního kapitálu:- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční situace společnosti- zvýšení zák... ladního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí60,000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku senepřipouští- druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové,listinné, na jméno, 60.000 kusů- jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,- Kč- místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle ustanovení§ 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti dnů od15-tého kalendářního dne následujícího po nabytí právní mociusnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisuusnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůtypro vykonání přednostního práva podle ustanovení § 204aobchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Právo- podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akciio jmenovité hodnotě 1.000,- Kč: 60000/368501, upisovat lzepouze celé akcie- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných v využitám přednostního práva: 1.000,- Kč, kmeno-vé, na jméno, listiná, 1.000,-- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp.které určí představenstvo společnosti- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společ-nosti, do 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátekběhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního právabude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámem dopisem- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatitčást emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Union banky,a.s. v Plzni, č.ú. 175554833/3400, upisovatel je povinensplatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-tikalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytem jmenovité hodnotypsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději dojednoho roku od úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 1. listopadu 1993 - 21. července 1994 : rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ČSAD AutobusyPlzeň a. s. snížit základní jmění o 49 863 000,- Kč vzetímz oběhu 49 863 ks akcií.
 • 1. dubna 1993 - 21. července 1994 : Základní jmění: 418 364 000,- Kč. Splaceno zakladatelem v plnévýši bez upisování akcií, přičemž toto je představováno cenoumajetku uvedeného v zakladatelské listině a v privatizačn... ímprojektu státního podniku Československá státní automobilovádoprava Plzeň schváleném MSNMP ČR pod č. j. 340/2041/343/93ze dne 20. 1. 1993. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů