Trendy

321 274 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

1 102 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

72 946 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 18.10.2012 Brno - Komárov, U Vlečky 718/2, PSČ 61700

Historické adresy

18.2.2004 - 18.10.2012 Rokycany, Pivovarská 19, PSČ 33701
15.1.2003 - 18.2.2004 Plzeň, Železniční 128/34, PSČ 32600
25.10.1993 - 15.1.2003 Plzeň, Železniční 34, okres Plzeň-město
1.4.1993 - 25.10.1993 Plzeň, Zborovská 152, okres Plzeň-město

48362620

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1993 - 12.8.2015

CZ48362620

Datová schránka

qn3cin7

Historické názvy

18.10.2012 - 14.5.2015

WESTTRANSPORT a. s.

1.4.1993 - 18.10.2012

WESTTRANSPORT Plzeň a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 338

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2010

21 780 300 Kč

Historické jmění

22.7.1994 - 30.12.2010

72 601 000 Kč

1.4.1993 - 22.7.1994

84 718 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

1.11.2007 - 5.8.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nádražní 365, 356 01, Sokolov

... více provozoven (celkem 44) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2010 : Valná hromada rozhodla dne 9. prosince 2010 o snížení základního kapitálu takto: a) základní kapitál se snižuje z částky 72.601.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony šest set jede Valná hromada rozhodla dne 9. prosince 2010 o snížení základního kapitálu takto: a) základní kapitál se snižuje z částky 72.601.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva miliony šest set jede...n tisíc korun českých) na částku 21.780.300,- (slovy: dvacet jeden milion sedm set osmdesát tisíc tři sta korun českých), tj o částku 50.820.700,- Kč (slovy: padesát milionů osm set dvacet tisíc sedm set korun českých), b) základní kapitál se snižuje z důvodu úhrady ztráty z minulých let včetně roku 2009, c) částka 50.820.700,- Kč (slovy: padesát milionů osm set dvacet tisíc sedm set korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let včetně roku 2009, d) snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty kmenové akcie na jméno, a to z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých), tj. snížení jmenovité hodnoty o 700,- Kč (slovy sedm set korun českých) u každé kmenové akcie na jméno, e) lhůta pro předložení kmenových akcií k provedení změny jmenovité hodnoty se stanoví v délce třicet dnů ode dne rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 2008 : U obchodní společnosti WESTTRANSPORT Plzeň a. s. došlo k fúzi sloučením s obchodní společností HESTA TRANSPORT, spol. s r. o., IČ 453 30 450, se sídlem Rokycany, Pivovarská 19, PSČ U obchodní společnosti WESTTRANSPORT Plzeň a. s. došlo k fúzi sloučením s obchodní společností HESTA TRANSPORT, spol. s r. o., IČ 453 30 450, se sídlem Rokycany, Pivovarská 19, PSČ... 337 01, přičemž společnost WESTTRANSPORT Plzeň a. s. je společností nástupnickou. V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost WESTTRANSPORT Plzeň a. s. jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti HESTA TRANSPORT, spol. s r. o., IČ 453 30 450, se sídlem Rokycany, Pivovarská 19, PSČ 337 01. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. září 2005 - 2. května 2006 : Usnesení valné hromady ze dne 2.9.2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionářeMimořádná valná hromada WESTTRANSPORT Plzeň a.s., určuje, ž... e hlavním akcionářem společnosti WESTTRANSPORT Plzeň, a.s., se sídlem Rokycany, Pivovarská 19, PSČ 337 01, IČ 48362620, zapsané v oddílu B, vložce č. 338 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je společnost HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., IČ 45330450, se sídlem Pivovarská 19, Rokycany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1682, která je vlastníkem 66.716 ks nekotovaných kmenových akcií WESTTRANSPORT Plzeň a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 91,89 % základního kapitálu a hlasovacích práv WESTTRANSPORT Plzeň a.s..Skutečnost, že společnost HESTA TRANSPORT, spol. s r.o. je osobou vlastnící akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,89 %, je osvědčena předložením 2141 ks originálů akcií společnosti a 16 ks originálů hromadných listin nahrazujících 64575 kusů akcií společnosti představenstvu společnosti při předávání žádosti o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a předložením těchto listin při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne2. září 2005.Mimořádná valná hromada WESTTRANSPORT Plzeň a.s. konaná dne2. září 2005 rozhoduje na návrh hlavního akcionáře HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., který je vlastníkem akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota činí 91,89 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti, ze dne 3. srpna 2005, v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti WESTTRANSPORT Plzeň a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, společnost HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., a to za protiplnění.Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 114,- Kč (slovy jedno sto čtrnáct korun českých) za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti WESTTRANSPORT Plzeň a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 048 ze dne 1.8.2005. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce:"Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Hodnota 1 akcie WESTTRANSPORT Plzeň a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč byla stanovena na11,4 % jmenovité hodnoty, což představuje částku 114,- Kč (slovy jednostočtrnáct korun českých). Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář WESTTRANSPORT Plzeň a.s., společnost HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., určuje na 114,- Kč za akcii ostatním akcionářům, je proto přiměřená ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.8.2005."Hlavní akcionář, HESTA TRANSPORT, spol. s r.o., poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, a to v souladus § 183i, odst. 3 a § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, bez zbytečného odkladu při předání jejich akcií společnosti. Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, nebo v dodatečné lhůtě trvající 14 (čtrnáct) dnů po jejím vyhlášení způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1993 - 22. července 1994 : Rozhodnutí valné hromady společnosti Westtransport Plzeň a. s.ze dne 16. 11. 1993 snížit základní jmění o 12 117 000,-- Kčodebráním 12 117 ks akcií z oběhu.
  • 1. dubna 1993 - 22. července 1994 : Základní jmění: 84 718 000,- Kč. Splaceno zakladatelem v plnévýši bez upisování akcií, přičemž toto je představováno cenoumajetku uvedenou v zakladatelské listině a v privatizačním... projektu státního podniku Československá státní automobilovádoprava Plzeň schváleném MSNMP ČR pod č. j. 340/2041/343/93ze dne 20. ledna 1993. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů